#R

E

132

F!

KE MENU
UTAMA

TG PAGI #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
2
2
2
2
DIST PAGI
TG SIANG #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
DIST SIANG 0
KELAS XI PAGI
pagi
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
U
P
A
C
R
A
U
P
A
C
R
A
U
P
1
0
9
16 137 70 90 42 91
2
18 68 143 76 44 138
2
0
77
142
31
116
9
90 137 70 48 42 91
2
18 68 143 76 44 138
3
0
77 43 142
31
116
118 22 90 70 48 42 135 91
2
68 29 59 44 108
4
0 93 52
77 43 142
31
116
118 22 39 70 48 42 49 91
2
68 29 59 44 108
5
0 93 52 53 77 43 142 12
31
116
118 22 39 70 48 42 49 16 87 68 76 135 44 23
6
0 93 52 53 77 43 142 12
31
116
118 22 39 107 95 89 49 18 87 14 135 32 44 23
7
0 93 52 53
12
116
22 39 107 95 23 49 18 134 14 135 32 44
2
8
0 93 52 53
12
116
KELAS X SIANG
siang
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
80
6 106 118 95 11 23 132 26 134 122 85 116 51
1
1
60
78
6 106 118 74 104 23 132 26 134 122 85 102 79
2
1 105
60
114 4
78 23 118 76 74 104 112 11 26 125 116 140 102 79
3
1 105
37
60
114 4
78 104 118 76 57 103 112 11 30 125 6 122 102 79
4
0 105 106
74 25 37
72
114 4
78 104 84 11 57 103 112 23 30 125 6 122 102 79
5
1 105 106
74 25 37
72 60
114 4
137 104 6 144 57 103 112 23 122 125 88 11 102 79
6
1
106
74 25 37
60
114 4
137 104 6 144 57 103 112 23 122 125 88 11 102 4
7
1
106
74 25 37
60
114 79

0

PAGI

SENIN

6

SIANG

8

0

pagi

0

1

0
0
0
0
0
0
0

2

PAGI

3
4
5
6

SELASA

7

JB1
70
93
70
93
70
93
70
93
70
93
39
39

JB2
2

JB3
97

2

97

97

47
77
47
77
47
77
47
77
47
77

43
78
43
78
43
78
43
78

JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
90
9
57 18 56 91 37 148 123 76 50
42
72
60
115
52
9
57 18 56 91 37 148 123 76 50
105
42
72
60
115
52 74 57 95 56 18 143 91
2 110 50
105 22 42
72
115
52 74 57 95 60 18 143 91
2 110 50
105 22 42
38
115
52 74 57
2
60 59 30 76 114 140 50
105 22 42
38
56
115
52 74 25
2
60 59 30 66 114 140 50
105 22
38
56
115
2
74 25 16 60 95 30 66 114 140 50
22
38
56
115

SELASA

8

0

siang

0

1

8

0
0
0
0
0
0
0
0

pagi

0

1

8

0
0
0
0
0
0
0
0

siang

4

1

8

1
1
1
0
1
0
0
0

pagi

6

1

1

2

SIANG

3
4
5
6
7

2

PAGI

3
4
5
6
7

RABU

2

SIANG

3
4
5
6
7

JB1 JB2 JB3
106 105 20
106
106
106
131
87
87

JB4 PT1 PT2
14 16 103
25
105 20 14 43 103
25
131 11 61 43 103
25
144 45 39 133 103
104
25
144 45 39 133 103
104
25
133 106 39 25 147
104
133 106 39 25 147
104

BS1 BS2 BS3 BS4
109 72 30 112
38 74
109 72 30 112
38 74
133 125 30 41
26 38 31
72 125 147 41
26
31
72 125 147 41
26
31
11 125 23 41
26
31
11 125 23 41
26
31

KELAS X SIANG
KR1 KR2 KR3 KK1
85 69 116 79
4
85 69 116 79
44
4
86 69
6
79
115 44
4
86 69
6
79
115 44
4
86 69 124 79
115 44
4
86 69 85 79
115 44
4
86 69 85 131
115 44

KELAS XI PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
47 143 123 137 57 48 26 14 95 91 44 66
9
23
77
142 78 49
140
47 143 123 137 57 48 26 14 16 91 44 66
9
23
77
142 78 49
140
47 70 22
2
57 48 41 60 56 18 44 91 143 137
77 53 52
142 78 12 38 34
140
47 70 22 39 57 48 41 60 56 18 44 91 143 137
77 53 52 93 142 78 12 38 34
140
47 70 22 39 57
3
41 60 56 18 44 16 123 2
77 53 52 93 142
12 38 34
140
123 70 22 39 89
3
59 60 56 51 44 148 2
66
53 52 93
38 34
140
123 70 22 39 16 90 59 60 56 51 44 148 2
66
53 52 93
38 34
140
KELAS X SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
118 105 14 138 95 43 122 37 125 41 92 144 102 11
112 26 46
114
118 105 14 138 25 43 122 37 125 41 92 144 102 132
112 26 46
114
80 43 104 11 25 88 112 34 125 41 116 110 102 132
106 118
37 12
46
114
25 43 104 105 147 88 112 34 125 122 20 110 102 85
106 118
37 12
114
25 43 104 105 147 88 112 34 11 122 20 116 102 85
106 118
37 12
114
147 43 104 105 25 144 112 122 133 11 107 88 102 116
106 118
37
114
147 43 104 105 25 144 112 122 133 11 107 88 116 114
106 118
37
KELAS XI PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
59 133 132 95 142 51 18 13 68 134 108 135 44 114

2

1
1

3

1

4

1

59

133 132

PAGI

95

142

51

18

13
26
60
26
60
34
41
34
41
34
41

KAMIS
SIANG
PAGI

119

9

16

123

14

89

132

1

119

9

95

148

14

76

132

5

0

97

107

95

148

89

76

135

6

1

2

51

106

97

59

89

14

7

1

2

51

106

97

59

89

14

8

0

siang

4

1

1

2

1

95

3

1

32

4

0

32

5

1

15

6

0

20

7

0

20

8

0

pagi

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

JB1
95

31
68
31
68
31
56
46
56
46
56
46
56
46

134 108 135
134

32

135

2

32

108

2

79

108

16

79

123

18

79

123

116
44
116
44
116
44
116
44
116
44
116
44
116

114
114
123
123
35
35

KELAS X SIANG
JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
15 106 122 139 142 35 34 30 16 32 44 133 14
12 38
118 106 122 139 142 35 34 30 125 32 140 133 14
12 38 37
69
118 84 61 47 88 26 34 30 125 124 140 16 131
106
60 12 38 37
69
45 103 133 47 20 26 34 30 144 91 140 122 131
43
106
60 12 38
69
45 103 133 47 20 26 34 30 144 91 140 122 51
43
106
60 12 38
69
11 103 87 47 121 37 133 91 147 122 140 134 88
43
106
125
69
11 103 87 47 121 37 133 91 147 122 140 134 88
43
106
125
69

JB1 JB2
107 97

JB3 JB4 PT1 PT2 BS1
59 143 2
14 72
12
107 97 59 143 2
14 72
12
15 97 51 14 23 143 72
12
51 95 123 14 89 143 72
12
51 95 123 15 89 23 72
12
95 123 2
51 148 23 133

BS2 BS3 BS4 KR1
3
51 68 135
46
134 51 68 135
46
134 26 68 16
49 46
18 26 68
2
49 46
18 46 68
2
34 30
143 46 68 29
34 30

KELAS XI PAGI
KR2 KR3 KK1
141 13 123
114
141 13 123
114
141 123 76
114
141 15 76
114
141 135 16
114
141 135 59
114

JUM

I
95

123

2

51

148

23

133 143

JUMAT

46
34

68
30

29

141 135
114

59

SIANG
PAGI

SABTU

7

0

8

0

siang

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

pagi

4

1

1

2

1

13

3

0

97

4

1

97

JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4
39 87
9 125 134 32 132
12
148 97 39 87
9 125 134 32 132
12
118 119 123 23 15 125 3 134 110
12
118 119 123 23 132 87 85 134 110

5

1

97

119

51

123

23

6

0

123 119

87

97

51

7

0

123 107

87

97

51

8

0

siang

0

1

0

JB1
80

JB2
35

KELAS X SIANG
JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
11 103 88 133 121 23 119 76 116 51 110 140

2

0

80

35

15

KELAS X SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1
131 118 133 121 88 95 15 119 108 122 86 32 20 11
115
131 118 133 121 88 95 147 119 108 122 86 32 20 144
115
77 95 121 93 127 15 147 109 122 134 86 88 11 144
118
104
115
77 95 84 93 130 119 20 109 122 91 86 88 11 45
118
104
115
77 87 84 93 130 119 20 15 11 91 86 122 32 45
118
104
115
77 131 95 93 11 130 23 144 20 133 86 91 32 88
118
104
115
77 131 95 93 11 130 23 144 20 133 86 91 134 88
118
104
115

JB1 JB2 JB3
13 148 97

103

88

KR1
50
140
50
140
50
140
50
140
132 87 85 134 76 50
140
92 135 133 13 76 50
140
92 135 133 13 134 50
140

133 121 108 119

76

140

KELAS XI PAGI
KR2 KR3 KK1
141 123 44
114
115
141 123 44
114
115
141 35 44
114
115
141 35 44
114
115
141 135 44
114
115
141 66 44
114
115
141 66 44
114
115

51

110

44

SIANG

SIANG

3

0

133

87

121

15

127

11

107 108

23

119

51

13

122 131

4

0

133 131

87

45

127 121 107

91

23

119

15

13

122 110

5

0

131

23

87

45

127 121 133

91

15

108

51

122 134 110

6

0

11

23

121

61

87

3

91

122

76

108

88

124 137

7

0

11

23

121

61

87

3

91

122

76

134

88

15

8

0

15

137 124

#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
2
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
ELAS XI PAGI
KK2 KK3 KK4 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
UP1 MM1 MM2 JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3
A
C
R
A

86
115
86
115
86
115
86
115
86
115
86
115
86
115
ELAS X SIANG
KK2
44
50
69
50
69
50
69
50
69
50
69
50
69

66

29

66

29

13

66

13

66

114 110
114

76

114

76

10
146
10
146
10
146
65
65
40
65
40
65
40

65
40
65
40
65
40
40

67
101
67
101
67
101
67
101
73 71
146 99
73 71
146 99
73 71
146 99

71
99
71
99
71
99
71
99
63
67
63
67
63
67

59

89

120

95

36

6

5

19

80

21

59

89

120

95

36

6

119

19

80

21

9

89

137

16

136

5

119 124

7

130

9

128 `137 138 119
145
128 36 138 119
145
128 59 143 66
145
128 59 143 66
145

89

90

5

7

130

89

136

6

80

19

136

6

19

136 124

34
30
34
30
34
30

75
75
16

80
80

KELA

26
49
26
49
26
49
72
46
72
46
72
46
72
46

KELAS PER
KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1 UP2 MM1 MM2 JB1
16
5 117 20 144 126 111 100 131 136 19
110

51

117

20

144

76

110

51

124 111

84

117 127

8

100 144 111

84

117

8

100 144 117 124

5

131

20

100 127 107

45

131

20

100 127 107

45

KK2 KK3 KK4 AP 1
110 116 29 59
69
110 116 29 59
69
66 116 9 138
69
97 116 9 138
69
97 116 16 100
69
99
92 116 97 100
69
99
92 116 97 100
69
99

AP 2 AP 3
92 40
10
92 40
10
75 40
10
75 40
18
18

73
117
73
117
73
117

AP 4
73
117
73
117
73
117
10
40
10
40
10
40
10

111 100 131 136
80

131

20

JB2 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3

19
132

45

137 128 20 147
145
45 137 128 132 147
145
117 128 147 132 14
145
117 128 147 132 14
145

AP 5
63
99
63
99
63
99
63
99
71
126
71
126
71
126

UP 1 MM1 MM2 JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3
33 75 96 136 119 130 109 21 66 112
46
33 75 96 90 119 130 109 21 66 112
46
92 13 96
6 130 136 32
8
21 112
46
92 96 13
6 130 36 32 31 21 112
34
46
124 96 120 89 136 36 21 31 33 112
34
46
128 96 120 89 136 75 36 31 33 112
145
34
46
128 96 120 89 136 75 36 31
8 112
145
34
46

100
99

71

ELAS X SIANG
KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1
114 44 65
8 129 5
63 144 131
146
126
117
114 141 65
8 129 32 63 144 111
146
126
117
16 114 65 108 129 32 63 84 111
146
126
117
137 20
8 108 85 67 84 139 100
129
128
137 20
8
99 85 67 84 139 100
146
129
128
32 139 45 99
8
67 84
6 100
146
129
128
32 139 45 99
8
67 124 6 100
146
129
128

ELAS XI PAGI
KK2 KK3 KK4 AP 1 AP2 AP3
86 29 62 71 58 59
115
4 101 99
86 29 62 71 58 59
115
4 101 99
86 29 62 71 58
9
115
4 101 99
86 97 62 71 58
9
115
4 101 99
86 97 62 85 71 110
115
4
101
86 85 62 18 71 110
115
4
101
86 85 62 18 71 75
115
4
101
71
101
ELAS X SIANG
KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4
8
44 126 35 10 132
129
146
8
54 126 35 10 95
141 129
146
144 54 126 127 10 95
141 129
146
144 54 126 127 145 84
141 129
69 54 127 117 145 84
141
126
110 54 85 117 35 146
141
126
110 54 85 117 35 146
141
126

AP4 AP5
75 149
75

149

149 148

33
17

98
117
98
117
98
117

AP5 AP6 UP1
20 84 128
145
20 84 128
145
84 16 100
128
35 146 100
128
35 146 16
127

92

20

127

92

20

ELAS XI PAGI
KK2 KK3 KK4 AP 1 AP2 AP3 AP4 AP5
97
2
62 45 143 92
9
40

19

13

96

19

96

13

137

96

13

137

96

13

UP1 MM1 MM2 JB1
100 96 136 19
145
100 96 136 19
145
100 96 75 89
145
100 96 75 89
145
17 120 96 149

149 148

33

KELAS PER

UP2 MM1 MM2
100 13 96
128
100 13 96
128
128 13 96

143

95

96

143

95

96

JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3
36 109 21 68 80 33
31
36 109 21 68 80 33
31
136 19 130 68
8
80
31
136 19 130 68 14 80
31
109 94 75 68 14 21
31
5 109 94 75 68 36 21
31
136 89 94 61 68 36 21
31

UP2 MM1 MM2 JB1
100 96 127
100

96

127

14

96

138

14

96

138

JB2 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3

KELA

KELAS PER

100 96 132
128
100 138 96
128
128 138 96

UP1 MM1 MM2 JB1
89 96 36
7

JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3
22 148 21 119 41 49

KELA

97

2

66

97

59

97

59

143

132 143
132

16

4
62
4
62
4
62
4
62
4
62
4
62
4

45

143

92

9

35

45

18

143

10
40
10
11

35

45

18

143

11

85

18

149

92

33

108

18

149

92

33

128 96
145
128 96
145
128 96
145
128 16
145
139 119

108 149

75

135

139 119 138

ELAS X SIANG
KK2 KK3 AP1 AP2
6
51 119 101
126
6
51 119 101
126
85 147 64 101
126
85 147 124 101
126
88 85 101 5
126
131 85 101 127
126
131 124 101 127
126

36

7

92

52
93
52
93
52
93
52
93
52
93

92
96
96

74
22
74
22
74
22
74
90
66
66

148

21

119

70
118
70
118
70
118
70
118
70
118

78
105
78
105
78
105
78
105
90

21
21
26
60
26
60
26
60

112
41
112
41
112
41
112
30
12
30
12
30
12

56
49
56
49
56
66
66
36
36

138

KELAS PER
AP3 AP4 AP5 AP6 UP1 UP2 MM1 MM2 JB1
64 132 98 84 131 128 111 144
146
100
64 132 98 76 131 128 111 144
146
100
5 132 98 76 139 100 35 15
146
128
127 111 145 58 139 100 35 137
129
128
127 111 145 58 16 131 132 137
129
145 45 111 58 128 16 137 138
129
145 45 111 58 128 16 137 138
129

ELAS XI PAGI
KK2 KK3 KK4 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
121 116 148 15 108 64 35 92
69
121 116 148 18 108 64 35 92
69
9 116 59 18 64 35 148 121
69
9 116 59 149 64 35 148 121
69
76 116 110 149 64
121 87
69
76 116 97 64 15 18 108 87
69

JB2 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3

KELA
UP1 MM1 MM2 JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3
9 136 120 109 89 149 61 36 21
6
9

136 120 109

149 109 136

47
106
107 109 136 47
106
107 36 109 47
106
17 92 109 47
106

89

149

61

36

5

6

39
48
39
48
39
48
39
48

52
74
52
74
52
74
52
74

22
70
22
70
22
70
22
70

21

6

130

21

6

130

6

26
38
26
38

5

6

21

15

116
69

97

64

149

18

108

17

92

47
106

39
48

52
74

22
70

5

26
38

21

ELAS X SIANG
KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1 UP2 MM1 MM2
124 134 127 64 117 6
76 10 19 107 109 83
99
50 54 127 51 129 6
92 10 19 107 109 83
69 141
58
99
50 54 64 51 129 100 92 10 87 80 19 107
69 141
58
99
50 54 108 148 58 100 147 124 87 144 19 107
69 141
129
50 54 108 148 58 129 147 127 131 144 80 13
69 141
126
50 54 147 45
3 129 107 127 80 124 87 13
69 141
126
50 54 147 45
3 129 107 127 80 124 87 13
69 141
126

ELAS XI PAGI
KK2 KK3 KK4 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
54 139 92 75 35 64 121 135

KELA
UP1 MM1 MM2 JB1 JB2 JB3
66 138 119 136 149 94

54

139

92

75

35

64

121 135

66

138 119 136 149

94

54

9

116

92

64

76

121 135

17

138 130 149

136

139

9

116

92

13

76

15

121

148 120 130

139

29

116

64

13

15

17

121

148 120 138

121 110 139

64

85

148

17

35

15

136 138

85

148

17

35

15

136 138

121 110 139

39
43
39
43
39
43
39
43

ELAS X SIANG
KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1 UP2 MM1 MM2 JB1
131 134 117 85 64 98 127 145 124 111 15 83
146
131 134 117 85 64 98 63 145 124 111 148 83
146 129

47
103
47
103
47
103
47
103
47
103

78
105
78
105
78
105
78
105

JB4 BS1 BS2 BS3
61 80 41
8
72
61 80 41
8
72
77 80 41 32
104
72
77 66 41 32
104
72
77 66 41 80
104
72
77 109 41 80
104
72
77 109 41 80
104
72

KELAS PER
JB2 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3

88

134

64

98 63 117 80 109 148 76
146 129 126
88 137 64 145 148 11 63 117 85 109 80 111
129 126
88 137 145 64 148 11 63 117 85 80 76 111
129 126
133 131 145 64 45 117 146 107 148 80 13 109
133 131 127

145 124

64

45

117 146 107 148

80

13

109

75

124

94

3

13

130

75

124

94

3

13

32

120

61

6

19

17

32

124

61

6

94

17

21

124

90

84

94

17

13

90

36

84

17

94

13

61

36

84

17

94

62
140
62
140
62
140
62
140
62
140
62
140
62
140

7

111

33

83

17

7

111

33

83

17

83

33

111 139 110

83

33

111 139 110

83

5

3

29

8

33

120

3

29

8

33

120

5

3

29

KELAS PERUBAHAN Siang
PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3

KK1 KK2 AP1
4
3
6
104
4
3
6
104
4
33
3
104
4
33
3
104
4
94 83
104
4
94 124
104
4
94 124
104

AP2 AP3 AP4 AP5
120 7
83 111
120

7

83

111

120

29

7

124

8

29

7

124

8

29

111

17

3

83

111

17

3

83

5

29

SELASA

BS 4 PT1 PT2 KR1 KR2
36 19
5 124 54
141
36 19 89 124 54
141
84
5
89 94 54
141
66 109 19 94 54
141
66 109 19
5
54
141
21
6 109 84 54
141
21
6 109 84 54
141

SENIN

130

F!

#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KELAS XII PAGI
BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5

#REF!
10
#REF!
14

#R
E

#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

KELAS PERUBAHAN Siang
PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3

KELAS XII PAGI
BS 4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
125 14 75 139 54 32 61 35 65 63 71 33

RABU

KELAS XII PAGI
BS 4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
8
61 130 79 124 17 94 120 83 65
6
7
102
98
8
61 130 79 124 17 94 120 83 65
6
7
102
98
21 61
6
79
7
3
5
10 83 65 33 17
102
40
98
21 36
6
79
7
3
61 10 124 65 33 73
102
40
98
129
84 36 89 79 19
5
61 10 124 29 83 73
102
40
129
84 120 14 79 17 124 61 10 138 6
8
73
102
40
129
84 120 14 79
5 124 19 83 138 6
8
73
102
129

SELASA

KELAS PERUBAHAN Siang

37
125
37
125
37
38
49
38
49
38
49
38
49

14

75

139

42
142
42
142
42
142
42
142
42
142

57
25
57
25
57
25
57
25
57
25

33
33
19
19
84

141
54
141
54
141
54
141
54
141
54
141
54
141

32

61

35

75

7

5

75

7

65

5

13

94

13

94

19

65
98
65
98
65
98

98
65
98
65
98

99
71
99
71
99
67

71
99
71
99
71
99

63
67
63
67
63
67

33
139
139
138
138
5

KELAS PERUBAHAN Siang
PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3

KAMIS

98
10
40
10
40
10
40
10
40

67
63
67
63
67
63

KELAS XII PAGI
BS 4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
5 130 57 79 139 33 62 63
7
40 29 71
142 102
140 67
73
117
31 130 57 79 139 33 62 63
7
40 29 71
30
142 102
140 67
73
117
31 61 57 79 17
7
62 63 139 40 29 71
30
142 102
140 67
73
117
31 42 57 79 33
7
62 63 139 40 73 67
30 103 142 102
140
84 42 57 79 33 17 62 71 83 29 40 63
103 142 102
140 117
73 67
33 42 89 79 13 19 62 71 83 139 40 63
103
102
140 117
73 67

JUM

33

89

79
102

13

19

62 71
140 117

139

40
73

63
67

KELAS PERUBAHAN Siang
PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3

SABTU

KELAS XII PAGI
BS 4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
56 74 42 130 17
4 111 120 58 124 73 29
49 25 53
102
67
98
56 74 42 130 17
4 111 120 58 124 73 29
49 25 53
102
67
98
56 74 42 94 75
4
61 120 58
8
73 29
49 25 53
102
67
98
56 74 42
3
75
4 149 111 58
8
73 65
49 25 53
102
67
98
56 74 61
3
94
4 149 111 126 83 124 65
49 25
102
117
98
56 120 61 75 94
4
32
8 126 83 124 65
49
102
117
98
56 120 61 75 94
4
32
8 126 83
3
65
49
102
117
98

JUMAT

42
103

KE MENU UTAMA
KE INPUT JADWAL

NO

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR 2011/2012
SMK NEGERI 6 SURABAYA

KODE
GURU

NAMA
GURU

Column1Column2 Column3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

MATA PELAJARAN
Column4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Dra. Ninik Sulistianik, MPd
Drs. Sugeng Priyanto
Singgih Hidayat, SPd
Hilda
Dra. Hajuni Prasetyawati,MM
Nono Tri Haryono
Dra Tutik Hariyani, MM
Dra Budi Hartuti
Drs. Wisnoe Widodo
Dra. Yuniarti Budi Rahardjo
Drs. Hernawanto Laksono B
Dra. Tri Kusumaningtyastuti,MM
Anang Didit Prayitno
M. Misbahul Munir, S.Ag
Nun Fai’ah Chanif, S.Pd.
Drs. Mudjiono, MM
Rini Purbowati, SPd
Dra. Sayekti Ari Palupi
Dra. Dwi Retnaningrum
Dra. Asmiati, MM
Dra. Rr. Oktosasi Roesiani
Dra. Retnowati, MM
Drs. Tohirun Rosyid
Drs. Gunoto
Henny Purwati, SPd
Aliyas,BA
Drs. Moh. Fadil
Dra. Nanik Sriniatun
Dra. Pangestuti
Dra. Lilik Puji Hartati, MM
Pudji Astutik, S.Pd.MM
Moch. Umar, S.Ag
Kamid Santoso, SE, MM
Andi Suherita Kusumasari,MM
Fatkhiyatun Ni'mah, SAgI
Tafti Titoni,S.Pd, MM
Hanna Retna Kumala, MPd
Dra. Susy Wijanarti
Sri Kurniawati, S.Pd, MM
Ely Puspitasari
Suhartono
Abdullah Mas’ud. SPd,MM
Dra. Sri Ratna Sulistijorini, MM
Trisnijati, SPd
Sentot Sugihartono,BA
Sulistyowati, SPd
Juni Weningdyah Rukmi, S.Pd
Endang Linarning, S.Pd, MM
Koyinah, SPd
Yoedarminingsih, SPd
Dra Eny Dwi Purwati
Surtinah, SPd
Briantin Suxmi G, S.Pd, MM
Lilik Triani Setyowati
M. Ali Sakti
Dra, Churil Laelati, MM
Dra. Yetty Sri Wulan, MM
Basuki Rachmad, SE
Lilik Aniaty, BA
Imam Mubin
Hartini, S.Pd
Penny Warih Wijayanti, SPd
Agung Suwarso, SE
Rizky Amalia, S.Pd
Elvia Rosjida, SPd
Dra. Nur Hayati
Thenia Wahyuni
Tri Yuniarie, SPd
Kadek
Winijarti, S.Pd, MM
Marwahyu Diah P. S.Pd
Roeskawiah
Muhlisah
Dra. Fatchiatul Ismira
Jaswoto Hadi Kusuma, S.Pd, MM

Kepala Sekolah/BP
PKN
Kewirausahaan
Kecantikan
IPS
Bahasa Indonesia /KKPI
Pendidikan Jasmani
PKN
Pendidikan Jasmani
Perhotelan
PKN
Busana
KKPI
Agama Islam
IPS
IPS
Bahasa Inggris
Matematika
PKNS
Busana , S.Budaya
Matematika
Boga
Bahasa Inggris
BP
Boga
Busana
BP
BP : Busana, XI Patiseri
Matematika
Busana
Busana
Agama Islam
IPA
Busana
Agama Islam
Kewirausahaan
Busana
Busana
Boga
Perhotelan
Busana
Boga
Boga
Kecantikan
Pendidikan Jasmani
Busana
Boga
Boga
Busana
Kecantikan
Bahasa Indonesia
Boga
Boga
Kecantikan
Bahasa Inggris
Busana
Boga
Perhotelan
Seni Budaya/Desain
Busana Membatik
Bahasa Inggris
Kecantikan
Perhotelan
Bhs. Inggris
Perhotelan
Bahasa Indonesia
Perhotelan
Busana
Kecantikan
Boga
Perhotelan
Busana
Perhotelan
Boga
Bahasa Indonesia

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Dra. Gustina Dwi H., MM
Nirma Dwi Utami, S.Pd
Dra. Sri Tjahyonowati, MM
Wahyu Dwi Cahyani,SPd
Yohana Veranilda, S,Pd
Marcus MW
Suhadi, zs.Pd
Slamet Muljo Santoso, S.Pd
Erna Wiyanti, S.Pd
Aidah, S.Pd
Sri Lynda Deciana P,SPd
Drs Bagus Lelono KS
Retno Indriasari, S.Pd
Rudiyati, S.Pd
Dra. Yumeina Sri K.
Wuri Wijayanti, SPd
Drs Eddy Prayitno
Elly Pujiastuti, S.Pd, MM
Maria Sunartini, S.Pd
Gatot Priyambodo, S.Pd
Abdul Hafid, S.Com
Yudhi Krismanto, S.Pd
Rijadi
Bagus Priyanto, S.Pd
Dra. Anik Musiani, Msi
Dwi Siwi Wahono
Sunarni, S.Pd
Muawal, S.Pd
Burhaniah Hakim, S.Pd
Endang Perwita Sari DP, SPd
Rina Budiarti, S.Pd
Rahmi S

108
109
110

Giyanto,S.Pd.
Tjahyo Baskoro, SPd
Nanuk Indrayani

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Emi Sulastri
Yayuk Srie Purwati, SPd
Dra. Dunik Hindun
Ririn Agus Suryani, SPd
Wiwin Astini
Felisitas Tania
Aminah Kadir, SST Par
Siti Yuliani, SPd
Drs. Ahmad Kusaini
Drs. Hari Purnomo
Endang Restuningsih, SPd
Dra. Iwa Zulaikhah
Drs. Nuryanto
Dwi Hendro Yuli Prasetyo, SPd

Ipa, Fisika
Boga
Boga
Kecantikan
Bahasa Inggris
Agama Kristen
Agama Katolik
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
IPA, Kecantikan
Kecantikan
Kewirausahaan
Bahasa Inggris
Matematika
Kewirausahaan
Olah Raga
PKN
Boga
Matematika
IPA
KKPI Multimedia
Bhs. Inggris
Perhotelan
Perhotelan
Perhotelan /UPW
Perhotelan
Kecantikan
Tata Boga
Tata Boga
Tata Boga
Tata Boga
Seni Budaya,
Kewirausahaan.
Kewirausahaan
IPA/ Kimia/Fisika
Seni Budaya,
Kewirausahaan.
Bahasa Indonesia
Busana
BP : Boga, X Pat, X UPW
Kecantikan
Kecantikan
Kecantikan
Perhotelan
Tata Boga
Pend. Agama Islam
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
Bhs. Mandarin, Bhs. Jepang

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Lilis Susanti SPd
Rizky Ayu, S.Pd
Leo Sulistijono, SPd
Anita Widyastuti
Ricky Abdilah
Bambang Wahyu, SPd
Sudjalmo, SPd
Syaifullah , SPd
Dra. Syamsiah
Drs. Purwari
Edher Erwantoro
Ary Eko Nugroho, S.Pd, M.Pd
Alrizal Arie Martha, S.Pd
Freer Siagian, S.Com
Siti Mualifah, S.Pd
Dwi Ratna Sari,S.Pd.
Riska Aprinda K.S.Pd.
Kemal Rahmad Risky,S.Pd.
Risma Kurniawan,S.Pd
Eny Boedi H,S.Pd.
Hermin Eka S
Ratih A,S.Pd.
Anik Perwita,S.Pd.
M.Afandi, S,Com.
Tomy Boyu Wibowo,SS

Busana
Perhotelan
Matematika
UPW
Perhotelan
Penjaskes
Matematika
KKPI, Matematika
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Penjaskes
KKPI. Multimedia
Pend. Agama Islam
Kecantikan
Kecantikan
Boga
Seni Budaya
Seni Budaya
Ak Perhotelan
Ak Perhotelan
KKPI
KKPI
Bahasa Mandarin

KODE
MP

KELAS X

KELAS XII

KELAS XI

JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1 UP2MM1MM2 JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

UP1 M1 M2 JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3 BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2

Column5 Column1
Column2
Column3
Column4
Column5
Column6
Column7
Column8
Column9
Column10
Column11
Column12
Column13
Column14
Column15
Column16
Column17
Column18
Column19
Column20
Column21
Column22
Column23
Column24
Column25
Column26
Column27
Column28
Column29
Column30
Column31
Column32
Column33
Column34
Column35
Column36
Column37
Column38
Column39
Column40
Column41
Column42
Column43
Column44
Column45
Column46
Column47
Column48
Column49
Column50
Column51
Column52
Column53
Column54
Column55
Column56
Column57
Column58
Column59
Column60
Column61
Column62
Column63
Column64
Column65
Column66
Column67
Column68
2
1
2
2
2
-

2
2
1
4
2
5
2
-

2
2
2
1
2
4
2
-

2
2
1
4
2
4
-

2
1
6
2
5
4
6

2
2
1
2
9
2
-

2
1
2
4
3
2
12
3
2
-

2
8
1
4
5
8
2
2
-

2
1
2
4
5
10
8
3
2
-

2
1
5
2
8
3
3
2

2
1
2
2
2
-

2
2
1
2
7
2
13
-

2
2
1
2
2
-

12 - 2 - 2 2
2 2 1 - 1 1
- 2
- 2 1 1 2
2 - 12 2 - 2
- 12
- 13 -

5
4
4
2
2
4
4

2
2
4
4
9

4
2
2
4
5
6

2
2
5
2
9
4
-

2
4
2
5

4
2
9
2
-

2
-

2
-

2
2
-

2
2
-

2
12
4
2
2
-

2
4
2
-

- 12
2 2
- 4
12 -

-

-

-

-

-

-

2
2

2
2

2
-

2
-

2
-

-

-

7
-

4
-

7
4
-

2
2
2
-

-

2
4
-

10
2
2
-

2
2
4
-

2
4
-

2
2
4
-

12
3
4
-

2
1
4
-

2
12
4
4
-

1
2
2
2
2
4
3
-

1
2
2
2
2
4
-

2
1
2
3
2
2
2
4
4
-

1
2
2
2
2
4
-

1
2
2
2
7
-

2
3
1
2
4
-

2
2
2
-

2
2
2
-

6
1
2
2
2
-

6
2
1
2
-

2
2
2
1
2
5
2
2
5
-

2
2
1
5
4
2
5
5
5
-

2
1
5
4
5
2
5
4
2
-

2
2
1
6
2
5
5
-

2
2
2
1
5
4
4
4
2
5
2
5

- 2 2
2 - 2
2 - 15 - 2
2 2 2
1 - 1 1
- 4 4
4 2 - 2 2
- 3
- 9
- 3 3
10 4 - 6 2 - 3
5 - 2 - 11
- 5 3
-

2
2
1
4
2
3
2
8
7
2
2
9
2
3
-

2
2
1
4
6
5
2
4
2
3
2
12
-

2
1
4
2
7
7
2
-

2
1
2
2
2
-

2
2
2
1
2
14
2
-

2
1
4
2
7
7
2
2
-

2
1
3
2
2
-

2 - 14
2 2
2 1 1
4 4
- 2
- 14
2 2
14 -

3
1
4
2
3
2
2
4
4
4
-

2
1
4
2
4
2
4
4
3
4
3
-

2
3
1
4
2
4
2
4
4
3
3
-

2
4
1
4
2
2
3
3
3
4
3
-

2
2
2
1
2
2
2
2
4
4
-

-

2
2
4
2
2
-

1
1
2
2
-

1
1
2
-

1
2
2
2
2
4
4
5
5
2
-

1
2
2
4
2
5
5
5
2
4

1
2
2
5
5
5

1
2
2
5
5
2
2
5
5
-

1 1 1 1
2 2 2 2 1 2 2 2
- 3 - 2
- 2 6 5 5 5
3 3 3 3 3 - 3
11 - 3
- 2 2
- 2 2 2
7 2 2 2 2
- 3
- 3 - 4
- 11 - 11 - 6 11
- 3 7
3 2 2 2 2
7 - 7 4 -

1
2
2
2
5
2
9
5
5

1
2
2
2
5
2
4
4
10
5
-

2
1
2
2
2
-

2 2 2
- 14 1 2 1
2 2 2
2 2 2
6 6 2 2 2
- 2 2
2 2 2
14 - 6
- 14
-

2
1
2
2
2
4
2
2
4
4
4
3
3
-

2
1
2
2
4
2
4
4
3
4
-

2
4
-

2
-

2
2
3
-

2
3
2
4
-

2
-

4
2
3
2
-

2
4
2
3
-

2
4
2
3
-

4
2
2
8
-

4
10
-

1
2
2
8
-

1
4
6
-

5
10
2
4
-

4
1
2
4
-

5
2
1
2
4
2

5
1
4
2
4
5
-

2
4
1
2
-

2
4
4
1
2
-

2
2
2
-

2
2
-

2
2
2
-

2
2
-

2
3
2
-

2
2
-

2
-

2
-

2
14
2
4
-

2
4
-

2
2
4
-

2
2
2
4
4
4
-

2
2
2
4
4
-

2
2
2
3
4
-

2
2
4
-

2
2
2
3
4
-

-

4
2
4
-

2
2
2
12
-

2
2
2
8
-

5
1
5
5

5
1
5
-

2
4
1
5
4
-

2
5
4
1
5
4
-

5
-

5
-

5
-

5
-

2
1
4
-

2
5
1
-

2
14
6
5
14
-

2
5
-

2
4
7
7
-

5
-

5
3
-

5
4
-

-

-

-

2
-

2
-

-

2
-

2
-

2
-

-

2
2

2

2
2

2
-

2
-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

2
-

2
-

-

2
-

-

-

-

2
-

2
-

-

2
-

-

-

2
-

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2
1
1
-

2
2
-

2
1
-

2
2
-

5
-

2
2
-

2
2
-

2
5
-

2
5
-

2
-

2
-

2
-

2
-

4
2
4

2
2
2

2
4

4

-

-

-

-

-

2
-

-

- 2 - 2 2
17 - 3 - 3
- 14 14 - 14 - 14
- 4 4 4 4 -

2
3
-

-

-

2
3
-

3
4
-

3
4
-

-

-

2
5
-

2
5
-

2
-

2
-

5
2
-

-

2
-

4
-

7
-

-

5
-

-

-

-

-

2
-

2
3
5
-

2
3
5
-

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 - 2 5 4 7 - 3 - 7 7 3 3 1 3 - 3
- 4 - 4 4 4 - 3 4 - 2 - 12 12 - 4 - 6 7 4 4 - 2 2 4 4 - 4 4 4 - 4 4 - 2 - 2 - 4 - 4 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2
- 2 - 2 - 2 2 - 4 - 4
- 4 - 4 4 4 - 4 - 4 4 4 - 4
- 2 2 - 2
- 2 2 - 2 2 2 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 2 2 - 1 7 - 1 - 14 - 3 - 13 - 14 - 2 - 7 5 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 4 - 2 2 4 2 - 3 3 3 5 5 2 - 3 3 2 - 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 2 2 2
- 2 2 2 2 2
51 51 51 51 51 51 57 57 57 57 54 54 54 54 54 54 52 52 51 52 52 52 52 52 42 42 56 56 56 56 56 56 59 59 59 59 56 56 56 56 56 56 56 56 56 54 54 54

0

1 - 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2
- 3 - 3
10 - 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 - 4 4 5 5 5 - 1 - 3 7 - 2
2 - 2 2 - 2
- 14 - 14 - 5 5 2 - 2 14 2 - 2 1 - 2 2 2 - 2 56 41 42 56 56 56 56 59 59 59 59 56 56 56 56 56 56 55 56

AP3 AP4 AP5

JML
JAM

Column69
Column70
Column71
Column1
2
1
2
2
2
5
2
4
4
4
3
3
3
-

2
1
2
2
2
5
2
3
3
4
3
8
-

1
2
2
5
5
2
3
4
4
3
4
-

0
28
24
40
25
38
20
27
24
26
30
26
36
28
24
25
25
28
28
26
26
24
28
0
29
28
0
0
27
25
27
28
30
26
28
24
21
24
25
31
25
23
25
39
24
25
25
13
25
26
28
25
13
29
0
25
24
16
26
25
25
28
28
24
25
28
29
22
40
25
31
25
24
27

5
4
3
-

5
4
3
-

3
-

28
30
25
20
29
29
0
0
24
27
28
26
24
24
27
11
24
28
24
24
30
34
28
27
31
32
19
33
24
32
25
31

-

-

-

22
22
28

2
-

2
-

2
2
3
-

24
28
25
0
39
40
40
39
31
28
25
24
28
26

2 2 2
- 4
- 2
2 2 2
55 55 55

39
24
30
25
34
29
24
28
24
30
24
20
25
23
26
28
40
41
24
24
26
32
27
22
30
19
3806

CEK VALIDITASI JADWAL PELAJARAN

KE MENU UTAMA

#REF!
SENIN
No Nama
Mata
Kode
Pelajaran PAGI
123456
1
0 000000
2
28 0 1 1 1 1 0
3
24 0 1 1 0 0 1
4
40 0 0 0 0 0 0
5
25 0 1 0 1 1 1
6
38 0 1 1 1 1 1
7
20 0 1 1 1 1 0
8
27 0 0 0 0 0 1
9
24 0 1 1 1 1 0
10
26 0 1 1 1 0 0
11
30 0 0 0 0 0 0
12
26 0 0 0 0 1 1
13
36 0 1 1 1 1 0
14
28 0 0 0 0 0 0
15
24 0 0 0 0 0 0
16
25 0 1 0 1 0 1
17
25 0 1 1 1 1 1
18
28 0 1 1 0 0 0
19
28 0 1 1 1 0 0
20
26 0 0 0 0 0 0
21
26 0 1 1 0 0 1
22
24 0 0 0 1 1 1
23
28 0 0 0 0 0 1
24
0 000000
25
29 0 0 0 0 0 0
26
28 0 1 1 1 0 0
27
0 000000
28
0 000000
29
27 0 1 1 1 1 1
30
25 0 0 0 0 0 1
31
27 0 1 1 1 1 1
32
28 0 0 0 1 1 0
33
30 0 1 1 1 1 0
34
26 0 0 0 0 0 1
35
28 0 0 0 0 0 0
36
24 0 1 1 0 0 1
37
21 0 0 0 0 0 0
38
24 0 0 0 0 0 0

7
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0

8
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0

1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

= BLOK MERAH ARTINYA GURU
SELASA
SIANG
PAGI
3456781234567812
0000000000000000
0000001111111000
0000001111011000
1111101111111011
0010001010101010
0111101111011000
0000001111000000
0110000011101011
0000001111000000
0000001111111000
1111100000000000
0000000000000000
0000000011000011
0001100000000011
0000000000000000
0000000000101010
0000000000110000
0000001111110000
0000001101100000
1101100000000011
0000001111111000
0000000011111000
1011100000000000
0000000000000000
0111100000011011
1000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000001111101000
0110000000111011
0000000001111000
0000000011000001
0000001111110000
0000000001111000
0000000000000000
0000001101111000
1111101100000000
0000000001111011

MENGAJAR PADA JAM DAN HARI YANG SAMA SEBAN
RABU
SIANG
PAGI
SIANG
3456781234567812345
0000000000000000000
0000000010111000000
0000000011110000000
1111001111111000000
0000000010111000000
1101101111011000000
0000001111000000000
0111101110011011000
0000001111000000000
0000000011110011100
1001100000000010101
0000000011100000111
1111100000000000000
0000001101111011110
0000000000000000000
1000000100101000101
0000001110111000000
0000000011111000000
0110001111101000000
0110000000000011011
0000001111111000000
0000000011111000000
0001101100000000000
0000000000000000000
1111100000000001111
1111101100000011000
0000000000000000000
0000000000000000000
0000001110100000000
1000000000000000000
1111101111111000000
1001100000000000000
0000001111110000000
0000000011111000111
0000000000000011011
0000001101111000000
0000000000000011111
1000000011111000000

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

25
31
25
23
25
39
24
25
25
13
25
26
28
25
13
29
0
25
24
16
26
25
25
28
28
24
25
28
29
22
40
25
31
25
24
27
28
30
25
20
29
29
0
0
24
27
28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0

0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0

0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0

1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0

0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0

1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1

1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

26
24
24
27
11
24
28
24
24
30
34
28
27
31
32
19
33
24
32
25
31
22
22
28
24
28
25
0
39
40
40
39
31
28
25
24
28
26
39
24
30
25
34
29
24
28
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0

1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

30
24
20
25
23
26
28
40
41
24
24
26
32
27
22
30
19
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

LAJARAN

KE INPUT
JADWAL

HARI YANG SAMA SEBANYAK NILAI DALAM BLOK
ABU
KAMIS
SIANG
PAGI
SIANG
67812345678123456
00000000000000000
00011011110000000
00000000000000000
00011111110000000
00000101010001010
00000000000110000
00011110000000000
00000000000000000
00011110000000000
00011001111000000
11000110000000001
00000001110111110
00011001100000000
00011110110110000
00000000000101010
00000101110101011
00000000000000000
00011111110000000
00000001110000000
11000000000000111
00011110000000000
00011110000000000
00000000000000000
00000000000000000
11000111110000000
00000111110001110
00000000000000000
00000000000000000
00000000000000000
00000001110111110
00011100000000000
00011110000111100
00011111100000000
00000001110111110
11011110110111100
00011000110000000
11011100000011001
00000011110111110

JUMAT
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

2
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0

PAGI
3456
0000
0111
0000
0000
0010
1111
1100
0000
1100
0000
0000
1110
0001
1100
1111
1010
1011
1111
0001
0000
1101
1111
1011
0000
0000
1111
0000
0000
1011
1111
1100
0000
0111
0011
1100
0010
0000
0011

7
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

SABTU
SIANG
3456
0000
0000
0001
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1000
1111
0000
0011
0000
1010
0000
0000
0000
1100
0111
0000
0000
0001
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0011
0000
0000
0000
0000
0000
0000

7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

PAGI
3456
0000
0000
1110
1111
0000
0000
0000
1101
1100
0000
0000
1000
0111
0000
1111
0000
1011
0000
0000
0000
0000
0000
1110
0000
1110
0000
0000
0000
1010
0000
0000
1101
0000
0000
1101
0000
0000
0000

7
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

SIANG
3456
0000
0000
0001
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
0000
1101
0000
1111
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0

1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0

1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1

1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1

1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1

0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0

1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0

1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0

1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0

0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0

1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0

1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0

1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VALID
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

lampiran I SK Kepala SMK Negeri 6 Surabaya
No
:
Perihal : Pembagian Jam Mengajar Th 2011/2012
Nama Pengajar
Kode Guru
Mata Pelajaran

:
:
:
HARI

JAM

SENIN

Syaifullah , SPd
132
KKPI, Matematika
SELASA

Jml Jam :

RABU

KAMIS

JUMAT

24

SABTU

PAGI

1

XIJB3

XIBS4

2

XIJB3

XIBS4

3

XIBS1

4

XIBS1

XIPT2

5

XIPT2

6

XIKK2

7

XIKK2

8
HARI
JAM

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

SIANG

1

X BS2

X AP4

X AP4

2

X BS2

X KK1

X AP4

3

X MM2

X KK1

X AP4

5

X MM1

X MM2

X MM1

6

X MM1

7

X MM1

JUMAT

4

8
Surabaya, 17 Juli 2011

Kepala SMK Negeri 6 Surabaya

Dra. Ninik Sulistionik
Pembina Tk.I
NIP.19520117 197903 2 003

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

SABTU

DAFTAR MATA PELAJARAN SMK NEGERI 6 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2011/2112

KELAS X
KLS
ROOM
1
2
3
4
5
6
7

SENIN SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1
80

6

106 118 95

78
105
78
105
78
105
78
105
137

6

106 118 74 104

23 118 76

104 118 76
106
104 84 11
106
104 6 144
106
137 104 6 144
106

11

74 104
57
74
57
74
57
74
57
74

103
25
103
25
103
25
103
25

23 132 26
60
23 132 26
60
112 11 26
37
60
112 11 30
37
72
112 23 30
37
72
112 23 122
37
112 23 122
37

134 122 85 116 51

44

16

134 122 85 102
114
125 116 140 102
114
125 6 122 102
114
125 6 122 102
60
114
125 88 11 102
60
114
125 88 11 102
60
114

50
69
50
69
50
69
50
69
50
69
50
69

110 51 117 20 144 76 111 100

79
4
79
4
79
4
79
4
79
4
4
79

5

117 20 144 126 111 100

110 51 124 111 84 117 127 80
8

100 144 111 84 117 45 137

8

100 144 117 124

5

45 137

131 20 100 127 107 45 117 128
145
131 20 100 127 107 45 117 128
145

8

Jam
RUANG
1
2

SELASA SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1
106 105 20

14

106 105 20

14

16 103 109 72
25
43 103 109 72

30 112 85
38 74
30 112 85

69 116 79 114 44 65
4
146
69 116 79 114 141 65

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

8
8

129 5 63 144 131
126
117
129 32 63 144 111

2
3
4
5
6
7

106 131 11

61

43

39
104
131 144 45 39
104
87 133 106 39
104
87 133 106 39
104

133

106 144 45

133
25
25

25
103
25
103
25
103
25
147

38
133 125 30
26 38
72 125 147
26
72 125 147
26
11 125 23
26
147 11 125 23
26

74
41
31
41
31
41
31
41
31
41
31

86
115
86
115
86
115
86
115
86
115

44
4
69 6 79
44
4
69 6 79
44
4
69 124 79
44
4
69 85 79
44
4
69 85 131
44

146
126
16 114 65 108 129 32
146
126
137 20 8 108 85 67
129
137 20 8 99 85 67
146
129
32 139 45 99 8 67
146
129
32 139 45 99 8 67
146
129

117
63 84 111
117
84 139 100
128
84 139 100
128
84 6 100
128
124 6 100
128

8

Jam
RUANG
1
2
3
4
5
6
7
8

RABU SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1
118 105 14 138 95
118 105 14 138 25
80
25
25
147
147

43
106
43
106
43
106
43
106
43
106

104
118
104
118
104
118
104
118
104
118

11

25

105 147
105 147
105 25
105 25

43 122 37
112
43 122 37
112
88 112 34
37 12
88 112 34
37 12
88 112 34
37 12
144 112 122
37
144 112 122
37

125
26
125
26
125

41
46
41
46
41
46
125 122

92 144 102
114
92 144 102
114
116 110 102
114
20 110 102
114
11 122 20 116 102
114
133 11 107 88 102
114
133 11 107 88 116

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

11

8

132

8

132 144
85 144
85

69

116 110
114 110

44 126
129
54 126
141 129
54 126
141 129
54 126
141 129
54 127
141
54 85
141
54 85
141

35

10
146
35 10
146
127 10
146
127 145

132 20
95

20

95

84

84

35

84 128
145
84 128
145
16 100
128
146 100
128
146 16

117 145 84 35
126
117 35 146 127 92
126
117 35 146 127 92
126

20
20

8

Jam
RUANG
1
2
3
4
5
6
7

KAMIS SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1
95

15 106 122 139 142 35

95 118 106 122 139 142 35
32 118 84

61

32

133

15
20
20

45 103
43
45 103
43
11 103
43
11 103
43

133
87
87

47
106
47
106
47
106
47
106
47
106

88
20
20
121
121

34
12
34
12
34
12
34
12
34
12
133

30
38
30
38
30
38
30
38
30
38
91

16

32

44 133 14

125 32 140 133
37
69
26
125 124 140 16
60
37
69
26
144 91 140 122
60
69
26
144 91 140 122
60
69
37
147 122 140 134
125
69
37 133 91 147 122 140 134
125
69

14

6
6

131 85
131 85
51

88

88 131
88 131

51 119 101
126
51 119 101
126
147 64 101
126
147 124 101
126
85 101 5
126
85 101 127
126
124 101 127
126

64 132 98
146
64 132 98
146
5 132 98
146
127 111 145

84 131
76 131
76 139

58
129
127 111 145 58
129
145 45 111 58
129
145 45 111 58
129

139
16
128
128

8

Jam
RUANG
1
2
3
4

JUMAT SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1
131 118 133 121 88

95

15 119 108 122 86 32 20
115
131 118 133 121 88 95 147 119 108 122 86 32 20
115
77 95 121 93 127 15 147 109 122 134 86 88 11
118
104
115
77 95 84 93 130 119 20 109 122 PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby
91 86 88 11

11 124 134 127 64 117

6

76

10
99
144 50 54 127 51 129 6 92 10
69 141
58
99
144 50 54 64 51 129 100 92 10
69 141
58
99
45 50 54 108 148 58 100 147 124

19
19
87
87

4
5
6
7

118
104
115
77 87 84 93 130 119 20 15 11 91 86 122 32 45
118
104
115
77 131 95 93 11 130 23 144 20 133 86 91 32 88
118
104
115
77 131 95 93 11 130 23 144 20 133 86 91 134 88
118
104
115

69
50
69
50
69
50
69

141
129
54 108 148 58 129 147 127 131
141
126
54 147 45 3 129 107 127 80
141
126
54 147 45 3 129 107 127 80
141
126

8

Jam
RUANG
1
2
3
4
5
6
7

SABTU SIANG
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 UP1
80

35

11 103 88 133 121 23 119 76 116 51 110 140 131 134 117 85

64

98
146
80 35 15 103 88 133 121 108 119 76 140 51 110 44 131 134 117 85 64 98
146
133 87 121 15 127 11 107 108 23 119 51 13 122 131 88 134 64 145 124 98
146
133 131 87 45 127 121 107 91 23 119 15 13 122 110 88 137 64 145 148 11

127 145 124

63
129
63
129
63
129
131 23 87 45 127 121 133 91 15 108 51 122 134 110 88 137 145 64 148 11 63
129
11 23 121 61 87 3 91 122 76 108 88 124 137 15 133 131 145 64 45 117 146
11

23 121 61

87

3

91 122 76 134 88

15 137 124 133 131 127 64

8

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

145 124
117
126
117
126
117
126
107

80
85
85
148

45 117 146 107 148

KE MENU

DAFTAR MATA PELAJARAN SMK NEGERI 6 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2011/2112
KELAS XI

UP2 M1 M2
131 136 19
131 136 19
131 20 132
128 20 147
145
128 132 147
145
147 132 14
147 132 14

KLS
ROOM
1
2
3
4
5
6
7
8

UP2 M1 M2
100 13
128
100 13

96
96

Jam
RUANG
1
2

SENIN PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4
U

P

9

16 137 70
77
90 137 70
77
22 90 70
52
77
22 39 70
52 53 77
22 39 70
52 53 77
22 39 107
52 53
22 39 107
52 53

9
118
93
118
93
118
93
118
93
93

A

C

R

A

U

P

A

90

91

2

18

48
43
48
43
48
43
48
43
95

42
142
42
142
42
142
42
142
42
142
89

91

2

95

23

135 91
49
12
49
12
49
12
49
12

91
16
18
18

C

R

A

U

P

A

C

R

A

68 143 76 44 138 86 66 29 10
31
116
115
146
18 68 143 76 44 138 86 66 29 10
31
116
115
146
2 68 29 59 44 108 86 13 66 10
31
116
115
146
2 68 29 59 44 108 86 13 66 65
31
116
115
87 68 76 135 44 23 86 114 110 65
31
116
115
40
87 14 135 32 44 23 86 114 76 65
116
115
40
134 14 135 32 44 2 86 114 76 65
116
115
40

65 67
40 101
65 67
40 101
65 67
40 101
40 67
101
73 71
146 99
73 71
146 99
73 71
146 99

SELASA PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4
70
93
70

2

97

90

9

2

97

52

9

57
42
57

18
18

56
72
56

91
91

37 148 123 76 50 110 116 29
60
115
69
37 148 123 76 50 110 116 29

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

59

92

59

92

40
10
40

2

128
128 13

96

19

13

96

19

96

13

137 96

13

137 96

13

3
4
5
6
7

93
70
93
70
93
70
93
39
39

97
43
78
43
78
43
78
43
78

47
77
47
77
47
77
47
77
47
77

105
52
105
52
105
52
105
52
105
2

74
22
74
22
74
22
74
22
74
22

42
57
42
57
42
57
42
25
25

95
95
2
2
16

72
56
72
60
38
60
38
60
38
60
38

60
18 143 91

2

110

18 143 91

2

110

59
59
95

30
56
30
56
30
56

76 114 140
66 114 140
66 114 140

115
50
115
50
115
50
115
50
115
50
115

66
97
97
92
92

8

UP2 M1 M2
100 96 127
100 96 127
14

96 138

14

96 138

100 96 132
128
100 138 96
128
128 138 96

Jam
RUANG
1
2
3
4
5
6
7
8

69
116 9 138
69
116 9 138
69
116 16 100
69
99
116 97 100
69
99
116 97 100
69
99
100
99

75
75

10
40
10
40

18

73
117
18 73
117
73
117

RABU PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4
47
77
47
77
47
77
47
77
47
77
123

143 123 137 57
142
143 123 137 57
142
70 22 2 57
53 52
142
70 22 39 57
53 52 93 142
70 22 39 57
53 52 93 142
70 22 39 89
53 52 93
123 70 22 39 16
53 52 93

48
78
48
78
48
78
48
78
3
3

26
49
26
49
41
12
41
12
41
12
59

90

59

14

95

91

14

16

91

60
38
60
38
60
38
60
38
60
38

56
34
56
34
56
34
56
34
56
34

18
18
18
51
51

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

44
140
44
140
44
140
44
140
44
140
44
140
44
140

66

9

23

66

9

23

91 143 137
91 143 137
16 123

2

148

2

66

148

2

66

86
115
86
115
86
115
86
115
86
115
86
115
86
115

29
29
29
97
97
85
85

62
4
62
4
62
4
62
4
62
4
62
4
62
4

71
101
71
101
71
101
71
101
85

58
99
58
99
58
99
58
99
71
101
18 71
101
18 71
101
71

59
59
9
9
110
110
75

8

UP2 M1 M2
128
100
128
100
100
128
100
128
131

111 144
111 144
35

15

35 137
132 137

16 137 138
16 137 138

Jam
RUANG
1
2
3
4
5
6
7

101
KAMIS PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4
59 133 132 95 142 51

18

13

59 133 132 95 142 51

18

13

119

9

16 123 14

119

9

95 148 14

97 107 95 148 89
2

51 106 97

59

2

51 106 97

59

89 132 26
60
76 132 26
60
76 135 34
41
89 14 34
41
89 14 34
41

68 134 108 135 44 114 97 2 62 45 143
31
116
4
68 134 108 135 44 114 97 2 62 45 143
31
116
4
68 134 32 135 44 114 66 97 62 35 45
31
116
4
56 2 32 108 44 123 59 97 62 35 45
46
116
4
56 2 79 108 44 123 59 143 62 85 18
46
116
4
56 16 79 123 44 35 132 143 62 108 18
46
116
4
56 18 79 123 44 35 132 16 62 108 149
46
116
4

92
92
18
18
149
149
75

8

UP2 M1 M2
107 109 83
107 109 83
80

19 107

144 19 107

Jam
RUANG
1
2
3
4

JUMAT PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4
107 97

59 143

2

14

72 3 51 68 135 141 13
12
46
114
107 97 59 143 2 14 72 134 51 68 135 141 13
12
46
114
15 97 51 14 23 143 72 134 26 68 16 141 123
12
49 46
114
51 95 123 14 89 143
72 18 26 68 2 141 15
PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

123 121 116
69
123 121 116
69
76 9 116
69
76 9 116

148 15 108 64
148 18 108 64
59

18

64

35

59 149 64

35

4
144 80

13

124 87

13

124 87

13

5
6
7

12
51 95 123 15 89 23 72 18
12
95 123 2 51 148 23 133 143
95 123

2

49
46
34
46
34
51 148 23 133 143 46
34

46
68
30
68
30
68
30

114
2 141 135 16
114
29 141 135 59
114
29 141 135 59
114

69
76 116 110 149 64
69
76 116 97 64 15 18
69
15 116 97 64 149 18
69

8

UP2 M1 M2
111 15

83

111 148 83
109 148 76
109 80 111
80

76 111

80

13 109

80

13 109

Jam
RUANG
1
2
3
4
5
6
7

SABTU PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 PT1 PT2 BS1 BS2 BS3 BS4 KR1 KR2 KR3 KK1 KK2 KK3 AP1 AP2 AP3 AP4
13 148 97

39

87

13 148 97

39

87

97 118 119 123 23
97 118 119 123 23
97 119 51 123 23
123 119 87

97

51

123 107 87

97

51

9

125 134 32 132 50 141
12
140 114
9 125 134 32 132 50 141
12
140 114
15 125 3 134 110 50 141
12
140 114
132 87 85 134 110 50 141
140 114
132 87 85 134 76 50 141
140 114
92 135 133 13 76 50 141
140 114
92 135 133 13 134 50 141
140 114

8

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

123 44
115
123 44
115
35 44
115
35 44
115
135 44
115
66 44
115
66 44
115

54 139 92

75

35

64

54 139 92

75

35

64

54

9

116 92

64

76

139

9

116 92

13

76

139 29 116 64

13

15

121 110 139 64

85 148

121 110 139

85 148

BAYA

DAFTAR MATA PELAJARAN SMK NEGERI 6 SURA
TAHUN PELAJARAN 2011/2112

KELAS XII
AP5 AP6

UP1 M2 M1

KLS
ROOM

SENIN PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3 BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3

1
71
99
71
99
71
99
71
99
63
67
63
67
63
67

59

89 120 95

59

89 120 95

9

89 137 16

9

128 `137 138
145
128 36 138
145
128 59 143
145
128 59 143
145

75
75
16

AP5 AP6
73 63
117 99
73 63

UP1 M2 M1
33

75

96

33

75

96

2
3
4
5
6
7
8

KLS
ROOM
1
2

36

6

5

36

6

119

136

5

119

119 89

90

119 89 136
66

19 136

66

19 136

19

80

21

26 130 75
49
19 80 21 26 130 75
49
124 7 130 26 32 120
49
5
7 130 72 32 124
46
6 34 80 72 21 124
30
46
6 34 80 72 13 90
30
46
124 34 80 72 13 61
30
46

124 94

3

13

124 94

3

13

61

6

19

17

61

6

94

17

90

84

94

17

36

84

17

94

36

84

17

94

62
140
62
140
62
140
62
140
62
140
62
140
62
140

7

111 33

7

111 33

83

33 111

83

33 111

83

5

3

33 120

3

33 120

5

SELASA PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3 BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3
136 119 130 109 21
90 119 130 109 21

66 112 36
46
66 112 36

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

19
19

5

124 54 4
141 104
89 124 54 4

3

6

120

7

3

6

120

7

117
73
117
10
40
10
40
10
40
10

99
63
99
63
99
71
126
71
126
71
126
71

AP5 AP6
75 149
75 149
149 148
149 148
33

98
117
33 98
117
17 98
117

2
92

13

96

92

96

13

124 96 120
128 96 120
145
128 96 120
145

3
4
5
6
7

6

130 136 32

8

21

6

130 36

32

21

89 136 36

21

89 136 75

36

89 136 75

36

31
34
31
34
31
34
31
34

33
33
8

46
112
46
112
46
112
46
112
46
112
46

84

5

89

94

66 109 19

94

66 109 19

5

21

6

109 84

21

6

109 84

141
54
141
54
141
54
141
54
141
54
141

104
4
104
4
104
4
104
4
104
4
104

33

3

120 29

33

3

8

29

94

83

8

29

94 124

3

83

94 124

3

83

8

UP1 M2 M1
100
145
100
145
100
145
100
145
17

96 136
96 136
96

75

96

75

120 96

143 95

96

143 95

96

KLS
ROOM
1
2
3
4
5
6
7
8

RABU PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3 BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3
19

36 109 21

68
31
19 36 109 21 68
31
89 136 19 130 68
31
89 136 19 130 68
31
149 109 94 75 68
31
5 109 94 75 68
31
136 89 94 61 68
31

80

33

8

80

33

8

8

80

21

14

80

21

14

21

84

36

21

84

36

21

84

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

61 130 79
102
61 130 79
102
61 6 79
102
36 6 79
102
36 89 79
102
120 14 79
102
120 14 79
102

124 17

94 120 83

124 17

94

7

3

5

7

3

61

19

5

61

17 124 61
5

124 19

65
98
120 83 65
98
10 83 65
40
98
10 124 65
40
98
10 124 29
40
10 138 6
40
83 138 6

8

AP5 AP6
9

40
10
9 40
10
143 11

UP1 M2 M1
89

96

36

96

36

96

92

96

92

16

96

92

33

92

33

128
145
128
145
128
145
128
145
139

135

139 119 138

143 11

119 96

138

AP5 AP6

UP1 M2 M1

35

92

9

136 120

35

92

9

136 120

148 121

149 109 136

148 121

107 109 136

KLS
ROOM
1
2
3
4
5
6
7

KAMIS PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3 BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3
109 89 149 61

36

21

6

109 89 149 61

36

5

6

47
106
47
106
47
106
47
106
47
106

21

39
48
39
48
39
48
39
48
39
48

52
74
52
74
52
74
52
74
52
74

22
70
22
70
22
70
22
70
22
70

21
6
6
5

5

31
30
6 130 31
30
6 130 31
30
26 5 84
38
26 21 33
38
26 21 33
38

130 57
142
130 57
142
61 57
142
42 57
103 142
42 57
103 142
42 89
103
42 89
103

79
102
79
102
79
102
79
102
79
102
79
102
79
102

139 33
139 33
17

7

33

7

33

17

13

19

13

19

62
140
62
140
62
140
62
140
62
140
62
140
62
140

63 7 40
67
73
63 7 40
67
73
63 139 40
67
73
63 139 40
71 83 29
117
71 83 139
117
71
139
117

8

KLS
ROOM
1
2
3
4

JUMAT PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3 BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3
109 89 149 61

36

21

6

109 89 149 61

36

5

6

47 39
106 48
47 39

5

31
30
52 22 21 6 130 31
74 70
30
52
22 21 6 130 31
PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

130 57
142
130 57
142
61 57
142
42 57

79
102
79
102
79
102
79

139 33

62
140
139 33 62
140
17 7 62
140
33 7 62

63 7 40
67
73
63 7 40
67
73
63 139 40
67
73
63 139 40

4
121 87

107 36 109

108 87

17

92 109

108

17

92

5
6
7

106
47
106
47
106
47
106

48
39
48
39
48
39
48

74
52
74
52
74
52
74

70
22
70
22
70
22
70

6
6
5

26
38
26
38
26
38

5
21
21

30 103 142
84 42 57
103 142
33 42 89
103
33 42 89
103

102
79 33
102
79 13
102
79 13
102

140
17 62
140
19 62
140
19 62
140

71 83 29
117
71 83 139
117
71
139
117

8

AP5 AP6

UP1 M2 M1

121 135

66 138 119

121 135

66 138 119

121 135

17 138 130

15 121

148 120 130

17 121

148 120 138

17

35

15 136 138

17

35

15 136 138

KLS
ROOM
1
2
3
4
5
6
7

SABTU PAGI
JB1 JB2 JB3 JB4 BS1 BS2 BS3 BS4 PT1 PT2 KR1 KR2 KK1 KK2 AP1 AP2 AP3
136 149 94
136
149
39
43
39
43
39
43
39
43

61

80

41
72
149 94 61 80 41
72
47 136 77 80 41
103
104
72
47 78 77 66 41
103 105 104
72
47 78 77 66 41
103 105 104
72
47 78 77 109 41
103 105 104
72
47 78 77 109 41
103 105 104
72

8
8
32
32
80
80
80

8

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

56 74 42 130 17 4 111 120 58
49 25 53
102
67
56 74 42 130 17 4 111 120 58
49 25 53
102
67
56 74 42 94 75 4 61 120 58
49 25 53
102
67
56 74 42 3 75 4 149 111 58
49 25 53
102
67
56 74 61 3 94 4 149 111 126
49 25
102
117
56 120 61 75 94 4 32 8 126
49
102
117
56 120 61 75 94 4 32 8 126
49
102
117

124
124
8
8
83
83
83

6 SURABAYA
12

AP4 AP5

83

17

83

17

139 110
139 110
29

8

29

8

3

29

AP4 AP5
83 111
83 111
PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

7

124

7

124

111 17
111 17
5

29

AP4 AP5
6

7

6

7

33

17

33

73
129
83 73
129
8 73
129
8 73
129
PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

AP4 AP5
29

71
117
29 71
117
29 71
117
73 67
40
73
40
73
40
73

63
67
63
67
63
67

AP4 AP5
29

71
117
29 71
117
29 71
117
73 67

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

40
73
40
73
40
73

63
67
63
67
63
67

AP4 AP5
73
98
73
98
73
98
73
98
124

29
29
29
65

65
98
124 65
98
3 65
98

PSyaif/JamPel/SMKN6_Sby

MENU UTAMA

JADWAL PELAJARAN
SMK NEGERI 6 SURABAYA
Jl. Margorejo, Wonocolo, Surabaya Telp. (031) 8438267 Fax. 8435777
E-mail : smkn6s@yahoo.com

INPUT DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU
INPUT JADWAL PELAJARAN
CEK VALIDITASI JADWAL PELAJARAN
CETAK JADWAL PERKELAS
CETAK JADWAL PERGURU

AN

YA

x. 8435777

JAR GURU

N