Anda di halaman 1dari 8

Asal Usul Melayu

Bahasa lahir bersama penuturnya


Masih kabur Sejarah kuno Asia Tenggara belum

diselidiki secara mendalam. Demikian dengan asal usul perkataan Melayu perkataan ini dikatakan dapat dikesan ialah pada tulisan orang Cina antara tahun 644 dan 645 Masihi.

Tanda -tanda Sejarah


Cuba membuktikan kehadiran perkataan Melayu-

catatan orang Cina-terdapat sebuah kerajaan Mo-le-yu yang mempersembahkan hasil bumi kepada kerajaan Cina sekitar tahun 644-645 Masihi-namun begitu letaknya kerajaan ini tidak dapat dipastikan. Ada yang mengatakan terletak di Semenanjung Tanah Melayu dan ada juga mengatakan terletak di Jambi,Sumatera. Mengikut sebatang sungai yang deras alirannya iaitu sungai Melayu.

Satu lagi catatan orang Cina-rahib Buddha Itsing

menggunakan perkataan mo lo yu terhadap dua buah kerajaanyang dilawatinya sekitar tahun 675 Masihi. Dalam bahasa Jawa mlayu bermaksud berlari atau mengembara hal ini boleh dikaitkan dengan orang orang Indo-Melayu (Astronesia) yang bergerak dari Yunan.

Diperolehi Bukti sejak tahun 683 Masihi.

Bukti tersebut berupa empat buah batu bersurat yang

dijumpai di tempat tempat yang berikut : A. di Kedukan Bukit,Palembang pada 683 Masihi. B. di Talang Tuwo,Palembang pada 684 Masihi C. di Kota Kapur,Pulau Bangka pada tahun 686 Masihi. D. di Karang Brahi,Meringin daerah Hulu Jambi pada tahun 686 Masihi.

Bukti ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu sudah

lama wujud di Kepulauan Melayu sejak beratus-ratus tahun dahulu.

Menurut Pendapat
Bahasa Melayu berasal dari Asia Tengah.
Berberapa teori-penutur penutur bahasa Melayu

berasal daripada golongan Austronesia yang datang sejak tahun 2500 sebelum Masihi dari daerah Yunan di negara Cina. Mereka berpindah dalam berberapa bentuk gelombang perpindahan, antaranya : -Golongan pertama dipanggil Melayu-Proto-mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru,kira kira 2500 sebelum Masihi.

Keturunan mereka ialah orang Asli di Semenanjung Tanah

Melayu,Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera. Melayu Deutro ,gelombang kedua kira kira 1500 sebelum Masihi-berpindah ke Asia Tengggara pada Zaman Logam dan menduduki kawasan kawasan pantai dan tanah tanah lembah di Asia Tenggara. Ada juga pendapat sesetengah ahli sejarah yang mengatakan bahawa bahasa Melayu bukan berasaldari Asia Tengah tetapi berasal dari Kepulauan Melayu sendiriberdasarkan penemuan orang Jawa yang telah menghuni Kepulauan Melayu sejak ribuan tahun dahulu.