KUNCI JAWABAN MATEMATIKA KELAS VI ( UKK ) TAHUN PELAJARAN 2011/2012

1. D 2. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B

11. D 12. B 13. C 14. D 15. B 16. A 17. C 18. D 19. C 20. D

21. B 22. Anulir 23. B 24. A 25. B 26. D 27. B 28. B 29. ANULIR 30. D

31. A 32. B 33. ANULIR 34. A 35. C 36. B 37. B 38. B 39. C 40. D

A 6. D 8. D 35. SD 4.KUNCI JAWABAN BAHASA INDONESIA KELAS VI ( UKK ) TAHUN PELAJARAN 2011/2012 I. Hemat 37. Pramuka Rt. B 28. C 13. D 31. A 17. 56 . C 3. B 16. D 4. D 22. Suka mencuri 38. Salak 43. Tanda Tanya ( ? ) 45. A 33. B 27. C 25. B 29. 12 November 1999 3. Rani Mustikasari 2. B 18. Rajin 40. Kemarau III. C 15. Kebijaksanaan Guru 48. 04/05 No. B 20. ISIAN 41. B 7. A 19. C 14. D II. Medan. URAIAN TERBATAS 46. Jl. A 26. Kuat 39. Pintar/ pandai 36. C 34. D 9. D 10. D PILIHAN GANDA 11. Siswa kelas VI sedang belajar kelompok 44. Negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dan diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia 47. Karena 42. Kebijaksanaan Guru 49. A 23. C 12. A 30. B 2. Kebijaksanaan Guru 50. 1. B 32. C 5. D 24. 1. C 21.