DOSA-DOSA BESAR DAN DOSA-DOSA KECIL .

رواه‬ ‫ِ ْ ْ ِ ِ‬ ‫َ ِ َْ ِ‬ ‫البخار ى و مسلم. bersabda‬‬ ‫ِاجْ َتنبُواالسبْع المُو بقات اَلشرْ ك باهلل والسِّحْ ر وق ْتل النفس الَّتىْ‬ ‫ُ َ َ ُ َّ ْ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ َ ْ ْ ِ َ ِ ِّ ُ ِ ِ َ‬ ‫حرَّ م هللاُ ِاالَّ بالحق و ٰاكل الرِّ َبا و ٰاكل مال ال َيتيْم والتو لِّى َي ْوم‬ ‫ِ ْ َ ِّ َ ِ ُ‬ ‫َ ِ ُ َ ِ ْ ِ ِ َ َّ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َّ ِ َ َ ْ َ ْ‬ ‫الزحْ ف وقذ ف المُحْ ص َنا ت الغا فالَ ت المُؤ م َنا ت. diantaranya ialah‬‬ .‫: ‪Rasulullah Saw.‬ ‫:‪Ertinya‬‬ ‫– ‪Jauhilah tujuh macam dosa yang bertingkat‬‬ ‫: ‪tingkat (besar).

. Makan harta riba Makan harta anak yatim Lari dari peperangan Menuduh wanita yang berimana yang tidah tahu menahu dengna perbuatan buruk dengan apa yang difitnakan kepadanya.7 DOSA BESAR berpandukan islam        Mempersekutukan Allah Sihir Membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak.

IL Dosa besar Amalan yang melanggar hukum islam yang larangannya tidak disertai dengan ancamankemurkaan dan siksaan dari allah .

cara menghapuskan dosa besar 1)bertaubat 2)meninggalkan perbuatan dosa 3)berazam tidak akan mengulangi perbuatan dosa .

DOSA KECIL .

Contoh dosa kecil Membuang masa  Membazir  Membuang sampah merata-rata  Melihat perkara yang haram  .

Cara menghapuskan dosa kecil -Melakukan amalan yang baik dan ibadat kepada Allah serta memperbaiki ucapan istighfar. .

itu dimaafkan) sesungguhnya tuhan maha luas keampunannya. .Dalil naqli  (orang yang mendapat balasan baik ialah)orang yang menjauhi dosa besar serta perbuatan yang keji kecuali salah silap yang kecil (yang mereka terlanjur melakukannya.

.

.

Sekian terima kasih .