Anda di halaman 1dari 15

Cara mengelolakan dan menggunakan teknik, isi pelajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif

pelajaran

Setiap

manusia

ada

kecerdasan

(Intelligences) masing-masing Kecerdasan yang ada pada manusia ibarat seperti benih di dalam pasir. Jika benih itu disiram dan dijaga

dengan baik maka benih itu akan


tumbuh dengan subur tetapi jika

sebaliknya..

Keupayaan menggunakan bahasa dengan berkesan

Keupayaan menyatakan alasan secara logik terutamanya dalam sains dan matematik

Keupayaan menperincikan sesuatu yang dilihat dan mengubahnya dalam bentuk objek visual

Keupayaan mencipta, menghayati dan menghargai muzik, peka terhadap melodi dan tone

Keupayaan menggunakan anggota badan dan mampu mengawal serta menyeimbangkan objek

Keupayaan memahami diri orang lain

Keupayaan mengenal diri sendiri

Keupayaan mengenal pasti bentuk, pola dan corak semula jadi

Ciri Ciri Kecerdasan Pelbagai Manusia ada 8 kecerdasan Boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan Boleh diransang

Boleh dipindahkan
Tidak berkembang seiring Tidak boleh dinilai berasingan Satu atau dua kecerdasan boleh berkembang sepenuhnya

KEPENTINGAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI DIJALANKAN


SEMASA P&P DALAM BILIK DARJAH Dapat memperkembangkan kecerdasan dengan menyeluruh. Mencungkil potensi murid meningkatkan kecerdasan pelbagai

seseorang.
Meningkatkan motivasi, harga diri Menggalakkan inovasi dalam P&P Menggalakkan kolaboratif Mempelbagaikan cara penilaian.