CONTOH KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN ( diubahsuai dari salinan kertas cadangan asal

)

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LADANG HIGHLANDS 42000 KLANG, SELANGOR

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Tajuk Kajian MENGENAL OPERASI ASAS PENYELESAIAN MASALAH

NAMA PENYELIDIK PANITIA MATEMATIK 2010

Refleksi Masalah
Semasa mengajar matematik di kelas Kambar dan Bharatiyar Tahun 1 hingga 6, kami mendapat ada segelintir pelajar yang tidak menghafal dan menguasai sifir. Mereka tidak dapat membuat dengan betul dan sukar menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Situasi ini telah menimbulkan perbincangan antara guru- guru matematik kelas – kelas tersebut dan guru pemulihan yang seterusnya berazam untuk membimbing mereka untuk meningkatkan kemahiran menguasai sifir. Kaedah yang kami pilih adalah melaksanakan kajian tindakan.

Isu Kajian

( Fokus Kajian )

Matematik merupakan matapelajaran teras yang sangat penting. Para pelajar tidak dapat menjawab kebanyakan soalan matematik kerana tidak menguasai sifir. Oleh

kerana sifir tidak dikuasai, maka palajar berasa bosan , tidak tahu cara – cara penyelesaian dan tidak berminat untuk menyelesaikannya. Jika masalah ini tidak diatasi , murid akan menghadapi masalah dan akan menjadi penyakit yang sukar diubati pada masa peperiksaan. Justeru, isu ini perlu dikaji dan diberi perhatian yang serius di kalangan para guru.

Objektif kajian
Selepas kajian ini selesai dijalankan, adalah diharapkan murid – murid bermasalah akan mencapai :

Objektif Khusus a) Menghafal dan melafazkan sifir b) Boleh mengaplikasikan sifir dalam operasi darab dan bahagi Objektif Am a) Prestasi matematik dapat dipertingkatkan.

Kumpulan Sasaran
Kajian ini melibatkan murid – murid kelas Kambar dan Bharatiyar dari tahun Dua hingga Tahun Enam.

Cadangan Tindakan
a) Tinjauan Masalah Langkah terawal dalam kajian ini tinjauan terhadap masalah yang telah dikenalpasti melalui : i. ii. iii. semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas latihan – latihan lisan dan bertulis ujian diagnostik dan ujian bulan Februari

b)

Program Pemulihan Menyediakan kad aktiviti yang mengandungi kemahiran sifir.

Jadual Pelaksanaan Kajian

Bil 1 2 3 4 5 6

Aktiviti Mengenalpasti masalah dan

Tarikh Pelaksanaan 31 Mac 2010 03 April 2010 05 April 2010 15 April – 15 Mei 2010 20 Mei 2010 23 Julai 2010

Catatan

pengumpulan data awal Menulis kertas cadangan Merancang tindakan Melaksanakan tindakan Ujian mengesan prestasi murid Menulis laporan kajian tindakan

Kos Kajian
Bil 1 2 3 Jenis Bahan Kertas A4 Laminate Cellotape JUMLAH Kos RM RM 20.00 RM 200.00 RM 10.00 RM 230.00