DAFTAR NAMA DAERAH IRIGASI LINTAS KABUPATEN

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NAMA D.I 2 DI Luwus Carangsari DI Tangkub DI Cangi DI Tembuku DI Banjarangkan DI Bekutel DI Apuan DI Mertagangga DI Tukad Badung DI Peraupan DI Oongan DI Yeh Leh DI Pamadalean DI Tinjak Menjangan DI Padpadan KABUPATEN/KOTA 3 Badung dan Tabanan Badung dan Tabanan Badung dan Tabanan Bangli dan Klungkung Klungkung dan Gianyar Bangli dan Gianyar Bangli dan Gianyar Denpasar dan Badung Denpasar dan Badung Denpasar dan Badung Denpasar dan Badung Jembrana dan Tabanan Tabanan dan Badung Tabanan dan Badung Gianyar dan Bangli LUAS WILAYAH (Ha) 4 1,035 1,092 872 152 543 224 160 380 464 230 1,781 230 353 436 81 KET. 5

DAFTAR NAMA DAERAH IRIGASI DIATAS 3000 Ha
NO NAMA D.I LUAS WILAYAH (Ha) 3 4 Badung, Tabanan dan Kota Denpasar 5,963 Badung, Gianyar dan Kota Denpasar 3,635 KABUPATEN/KOTA KET. 5

1 2 1 DI Mambal 2 DI Kedewatan

Denpasar, 4 Agustus 2009 Kepala Balai Wilayah Sungai Bali - Penida

Ir. I Nyoman Ray Yusha, MM NIP. 110028818

BANGUNAN DAN AREAL IRIGASI
WILAYAH SUNGAI (WS) BALI - PENIDA (CA) PANJ. SUNGAI KABUPATEN (KM2) (KM) 7.35 Badung Tk Ayung DAERAH IRIGASI (DI) KECAMATAN 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 NAMA D.I 38 Sengempel Praupan Oongan Taman I Taman II Belong Puitan Batu Lantang Buangga Tirtayasa Tirta Mangu Bukian I, II Sandakan Latu Nungnung Lange Tegeh Dadas Umeduwi Tegal Linjung Mertagangga Batan Badung Mergaya Batan Nyuh 77 kediri kediri 1 Jangga 1 Gadon III 83 24 47 230 1781 31 194 60 312 128 114 115 154 155 50 LUAS (Ha)

NO 1

SUB WS 03.01.01 1

2 3 4

MA Taman I MA Taman II Tk Kilap

5

Tk Bangkung

12

6 MA 7 Tk 8 Tk 9 Tk

Penataran Yeh Adeng Ngongkong Mati

10

Tk Badung

69.5

TOTAL 2 03.01.02 1 2 Tk Ketikan Tk Tantangan

109.3 Denpasar Bangli Gianyar Buleleng 116.65 Tabanan,

38 380 126 192 4107

5 33.5 kediri kediri kediri kediri marga penebel 9 10 Tk Yeh Dulang Tk Panahan 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 Enggung Sembung Kelating Dalem Kota Pala Yeh Empas Buruan Pasut Batu Sangian Tanah Pegat Gunung Karadan Serason Aya Dukuh Rum Subamia Kebon I Kebon II Tajen Desa Cepik Cepik Dukuh Kuning Piling Delod Kukuh Banjar Anyar Bengkel Delod Sema Jadi Demung Kediri Bengkel Payangan Bugbugan 58 48 85 340 372 245 31 36 45 21 30 66 1005 48 92 88 33 26 114 13 58 6 76 37 3 361 15 264 129 182 375 302 14 .3 Tk Lating 4 Tk Yeh Empas 5 Tk Yeh Sepuh 6 7 Tk Yeh Laten Tk Munti 8 Tk Yeh Dati krambitan krambitan krambitan tabanan tabanan tabanan tabanan tabanan tabanan penebel penebel penebel penebel penebel penebel tabanan penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel kediri kediri kediri 33.

II Sengkulung Samsaman Kawan 44 24 81 111 94 32 8 14 284 32 13 15 33 51 11 56 23 28 17 8 16 14 29 52 42 28 39 27 34 39 178 15 104 .penebel penebel penebel 11 Tk Yeh Pudeh 12 13 Pk Uma Bali Tk Yeh Ning marga 14 Tk Mada 15 Pk Dekah penebel 16 17 18 19 20 Tk Legung Tk Yuyuan Tk Yeh Abe Tk Bendul Tk Nusa penebel penebel penebel penebel krambitan krambitan 7 8 9 10 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 2 Srinadi Srineka Abia Swan Klode Pengembungan Adeng Uma Teba Senggawang Penataran Uma Kaang Belanban Kali Balang Semingan Belaluan Pacung Susut Yeh Ning Ole Pacung Tubuh Sidang Rapuh Kelod Sidang Rapuh Kaja Munduk Lumbang Kambangan Tinungan Angu Jangkahan Legung Sengauk Bongan Kapal Timan Agung I.

krambitan penebel 21 22 23 Tk Kawan Tk Ngenu Tk Yeh Hoo 35.85 krambitan Krambitan Krambitan Krambitan selemadeg t penebel penebel penebel penebel selemadeg t selemadeg t selemadeg t penebel penebel penebel penebel baturiti baturiti baturiti penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel selemadeg t selemadeg t selemadeg t 24 25 26 27 28 Tk Yeh Matan Tk Lamuk Pk Lantung Tk Baat Tk Mawa 29 Tk Ngigih 3 4 1 1 2 1 2 4 5 6 7 9 10 1 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Seronggo Sardan Darma Kawan Gubug I. II Penyalin Caguh Meliling Sungsang Gadungan-Lambuk Jegu Penebel Gunung Sari Sigaran Yeh Matan Anyar Gadungan Pupuan Luah Begawan Jatiluwih Rejasa Pacung Selat Sandan Bongli Kawan Tengkudak Tingkih Kerep Puakan Bedugul Keloncing Amplas Piak Babakan I Anyar Gempinis Babakab Anyar Gempinis 123 15 108 620 75 1048 541 428 1483 111 688 35 25 427 23 63 92 390 140 17 23 30 16 160 34 34 119 79 15 70 .5 54.

30 31 32 Tk Nyampuan Tk Sapuan Tk Ayung selemadeg t selemadeg t selemadeg t selemadeg t penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel 33 Rk Pusut 34 Pk Lengkuas 35 Pk Dalang 36 37 Tk Gambih Tk Lengis penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel penebel baturiti baturiti 38 Pk Lilang Kilung 39 Tk Klungah 40 Tk Penet 4 5 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 1 2 Tingkih Tebel Nyatnyatan Taman Bantas Bale agung Kaja Songot Tegal Linggah Bangkiang Sidem Kerasan Tengkudak Pemunuhan Penatahan Mongan Asah Mangesta Pngkung Lengkuas Dalang Kulkul Batu Kelembang Pesagi Dalem Pesagi Tegayang Baru Puring Babakan Tegayang Lebah Anyar Sangketan Bedugul Ngesta Munduk Melaka Deman Kacagan Luwus Carangsari 170 48 31 59 50 85 18 11 160 8 87 52 104 13 18 17 23 15 114 80 23 42 15 32 9 71 119 19 17 22 34 143 303 .

5 baturiti baturiti kediri kediri kediri kediri kediri 44 Tk Yeh Kajang 45 Tk Sungi 46 Tk Ulaman 47 MA Grombong 49 Tk Gangga+Candi 50 Tk Kedokan 51 Tk Aon 52 Tk Ngitngitan 53 Tk Sanga TOTAL 6. II Baru Kedokan Uma Poh Batuniya Danu 324 913 1097 22 19 370 134 604 13 170 44 207 71 67 311 181 436 377 224 199 450 872 54 36 29 131 126 156 154 53 81 55 23345 88.35 .41 Tk Dangkang mengwi mengwi mengwi mengwi 42 43 Tk Padang Ombo Tk Yeh Ge baturiti kediri kediri marga marga marga marga 40.5 marga mengwi mengwi baturiti 3 4 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 1 1 1 Penarungan Kapal Munggu Bandung Ulun Uma Babakan Kukub Peneng Senapahan Nyitdah Mumbul Dayang Jaka Bene-Gangsang Saih Punjuan Pama Palean Bunyuh Tinjak Menjangan Gadon I Gadon II Mundeh Tungkub Cangi Sengkaling Bangah Gunung Kangin Mila Batan Bandung Gangga I.

56 25.01.01.73 15.52 Jembrana 243.05 1 2 03.99 21.33 22.34 Tabanan Jembrana 1 Balian 301 288.15 19.07 6 7 TOTAL .01.52 5 03.9 25.46 21.06 03.44 Jembrana 228.44 243.3 03.03 1 4 03. Jembrana.5 6.01.5 24 19 22.37 30.61 9.24 288.69 Jembrana 158.5 9.92 228.37 301 392.34 Tabanan. Buleleng 392.92 158.01.04 1 2 3 4 5 6 7 Tk Selabih Tk Yeh Bakung Tk Balian Tk Yeh Madah Tk Yeh Otan Tk Yeh Matan TOTAL Tk Medewi Tk Pangyangan Tk Pulukan Tk Yeh Lebah Tk Yeh Leh Tk Yeh Satang Tk Yeh Sumbul TOTAL Tk Biluk Poh Tk Yeh Embang TOTAL TOTAL 9.

5 35 1915 ? 28 .09 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL Tk Lebah Mantung Tk Banyuraras Tk Pancoran MA MA Tk MA Tk ……..5 9.08 1 2 3 4 5 6 7 8 Tk Tk MA Tk Tk Tk Tk Tk Banyupoh Genggem Yeh Salak Pengumbaran Penyabangan Musi Pule Grokgak 9. Bestala Yeh Bakah ? Titab 367.5 27 22.39 141 530 17 50 12 28 32 15 16 10 4 24 42 15 12 18 17 15 998 48 32 10 47 22 12 72 90 25.22 Buleleng 5.5 5.2 6. Tabanan 13.6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 3 Banyupoh Grokgak Yeh Salak Sumber Kima Penyabangan Musi Tukad Pule Pangkung Legod Dangin Tukad Pucak Pengodaran Pengulon Tingatinga Bukit Taman Dajan Munduk Dauh Tukad Dangin Tukad Anyar Lebah Mantung Pangkungparuk Unggahan Ubeh Munduk Bestala Bestala Tebumerta Umajero Titab Beteng Batumegaang Telaga Sabah Puluran Lebah Semawa 9 03.01.6 9 Tk Telaga 1 Tk Saba 47.5 9 MA Pabgkung Lesung 10 Tk Pengodaran 11 Tk Yeh Biu 12 Tk Tingatinga 13 Tk Sumaga 4.9 12 367.8 03.22 Buleleng.6 6.01.89 222.

2 1 2 3 4 5 1 2 3 222.5 95.10 1 TOTAL Tk Medaum 23 2 Tk Tampekan 3 MA ……………….24 Buleleng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 1 2 Patemon Kajanan Joanyar Busungbiu-Tunju Pelapuan Yeh Panas Bengkel Pinjinan Kedis Pengaringan Ambengan Poh Asem Ringdikit Banyuriris Kayu Putih Jembong Tirtasari Gadungrupek Asah Pedawa Tampekan Beten Dulang Raja Pelawa Cempaga Bingin Banyah Kaliasem Banyuatis Gebang Munduk 4 Tk Jee 10 03.01.5 9.5 311 50 150 3919. 17 9 5 2 2 4 Tk Eling .5 25 98 112 59 68 28 111 180 55 141 1 Mayong 23.5 56 74 240 300 157 26..4 5 6 7 8 2 3 MA Yeh Lamlaman Tk Sambong Tk Yeh Panas Dukuh Asah Uma Celokah Bukit Pulu Tingarsari 15 22.39 114.5 142 260 150 220 80 77 52 63.5 26.

87 20 34 27 22 24 17 23. III Gambuh Lebah Limo Selat Kawanan Sema Abe Munduk Kunci Sanda Babakan Sanda Babakan Pegadungan Lebandang Nagasepaha Padang Keling Dangin Jalan Tiyingtali Ambengan-Sukasada Banyumala Tegal Babakan Sambangan Penarukan III Penarukan I Penarukan II Sekumpul Galungan Tegalan Kepel Lemukih 9.5 5 24 111 25 52.4 243.3 4 5 11 03.11 1 2 3 4 5 TOTAL Tk Jebol Tk Manuk Tk Asangan Tk Tengah Tk Serumbung 114.91 159.1 6 Tk Tangis 7 Tk Banyumala 15.6 111 .5 77 27 34 2059.5 52.27 33 76 27.4 56.4 117 344 97 120 113 115 728 461 180 332 38.24 Buleleng 9.48 8 Tk Penarukan 14.01. II.4 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Sanda Gesing Kayu Putih Asah Anyar Sinalud Kayuputih I.

88 .25 19 5 37 28 77 26.5 10 Tk Buus (cab.5 12 Tk Bangka 10 13 Tk Asangan 14 MA Tengulun 15 MA Gembong 16 Tk Batu Pulu 17 Tk Juwuk manis 18 Tiyingtali 19 Buntut TOTAL 9.22 60.8 9 Tk Lu & Penarukan Tk Buleleng 16.+ MA) 18.74 51.5 39 27 37 33 41.8 243.5 MA MA Cb Cb 11 Tk Baas 18.48 6216.42 64.4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 Pendem Gitgit Jero Batu Kayupas Lebah Mantung Pegayaman Silangjana I Silangjana II Sidayu Lebah I Lebah II Sudamiyu Lanyahan Pegadungan Babakan Katiasa Pasut Katiasa Tambir Lanyahan Petandakan Babakan Jati Banyuning Sedayu Sampat Sema Lebah Pupuan Anturan Anyar Tegalinggah Lebahsiung Banjar Tengah Banyualit Celuk Buluh Celuk Tengulun Kubu Gembong Dauh Geger Benta 53 205 72 27 56 54 160 770 303 74 11 21 40 97 27 26 20 37 70.

81 9.25 7.12 1 Tk Gelung 2.8 6.26 5.6 Buleleng.12 03.9 18 26 30 20 111 30 184 400 279 25.01.5 2110.78 15.5 99.5 33.61 5.69 11.22 5. Bangli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tk Buah Tk Les Tk Daya Tk Ohot Tk Bangkah Tk Batas Tk Bayad Tk Bunteh Tk Dusa Tk Pegonyongan Tk Puana Tk Semah Tk Yeh Langkeng TOTAL 12 2.21 .48 7.97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 1 2 1 Sangsit Kusia Jagaraga Pakisan Subak Bingin Manuk Sesa Tabang Labak Mangket Tegeha Tegeha Babakan Pakisan Bulian Anyar Umadesa Les Bungkulan Bulian Ohot 171 68 427 154 40 42.

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 03.01.98 6.9 7.14 1 2 3 4 5 6 Tk Batuminyak Tk Bumbung Tk Bumbung Tk Dalem Tk Daya Tk Deling Tk Karobelahan Tk Luah Tk Ngelinti Tk Sabeng Tk Santar Tk Slahu Tk Tanpa Nama Tk Telaga Tk Timbul Tk Yeh Bau TOTAL Tk Bangas Tk Buah Tk Bunut Tk Item Tk Mantri Tk Toyo TOTAL 11.23 5 30.25 1.38 3.49 6 4 5.4 4.28 9.05 12.55 117.45 Karangasem 7.08 6.63 38.5 23 6.15 Karangasem 11.01.13 03.48 4 7.45 Bangli 10.08 2.19 .47 11.05 9.6 6.95 10.78 6 6.9 3.47 8.26 2.2 3.94 3.7 4.15 Buleleng 8.6 5.34 4.

VIII Cau Jasi I.II.6 Karangasem 2.81 1.VII.15 1 2 Tk Tk MA 3 Tk 4 Tk 5 Tk 6 Tk 7 Tk 8 Tk 9 Tk 10 Tk Tk Tk Ae Babakan Arca Bangka Bilah Buah Ceking Gredeg Klencang Krekuk Linggah Sampe Jinah 13.75 6 1706 .95 10 3.9 1.93 1.75 4.4 5.5 7.43 1.VI.II. II Babakan Pajegan Penaban Bale Punduk Embah Api 46 171 213 258 153 450 23 30 69 112 65 13 3.IV.65 Krana 27 116 12 12 30 28.V.53 7.8 Tk MA 12 Tk 13 Tk Janga Auman Bodog Nyonyo Nyuling Subagan I.45 1.53 72.II.IV Nongan Pesaban Penasan Aan Dangin Desa Selisihan Pau Manduang Takmung Lepang Ababi I.1 11.II.01.III.08 0.5 178.III Susuan Karangasem Auman Bodog Andong I.15 03.24 14 15 16 17 Tk Embah Api Tk Pedih Tk Pengadingan Tk Timbul Tk Waras TOTAL 5 12.

65 25.49 3.17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tk Janggga Tk Hampo Tk Mengereng Tk Prakpak Tk Telincing TOTAL Tk Anyar Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Bangka Lantang Barak Batuh Betel Biasa Bugbugan Cau Dalem Iseh Jeruk manis Lesung-Blatung Masin Mecanggah Nyuh Pang Sabuh Samuh Sulang Layang 9.16 1 2 Tk Buatan Tk Buhu 6 19 10.75 1.7 15.3 4.89 2.43 1.55 7.33 15.25 5 11.16 03.63 6.15 11.3 7 7 13 11.65 1.7 Karangasem.01.8 6.9 5.96 3 Desa Bugbug Naga Sungsang Yeh Sayang 93 147 154 3 4 5 6 7 17 03.49 16.3 7.94 6 6.75 5.75 5.63 5.03 Karangasem 34.III.05 4.09 5. Klungkung.01.IV Embukan 17 19 196 84 .88 394 18 Sangkan Gunung Angan Telu 406 121 Yeh Masin 234 MA Tirta Gangga MA Embukan MA Tauka I MA Ababi (Tauka II) Tirta Gangga I.8 10.5 2. 7.8 75.II.35 15.7 12.63 Bangli 5.

95 3.5 5.75 22.20 21 22 Tk Talangidi Tk Tanah Tk Telagawaja 8.63 32.01.7 2.35 7.94 224.93 MA Kayu Putih ? 23 Tk Unda 28.75 4.18 1 2 3 4 TOTAL Tk Bangka Tk Bangsari Tk Bangunlemah Tk Barong 16 449.53 Bajing Sangkungan Arca Rendang Bale Punduk Tukad Unda Gembalan Nongan Tebola Dauh Desa Bangli.95 4.35 10 Tk Cai Tk Cangkir Tk Dura 17 17. Karangasem.13 Timuhun Nyanglan Selisihan Aan Dauh Desa Tampuagan Bangbang Let Getakan I Giri Cai Gianyar Dura 151 74 173 1245 131 201 191 . Klungkung Gianyar 56 363 29 116 74 1278 68 20 264 3289 18 03.1 10.8 3.75 4.8 5 6 7 8 9 Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Banges Besang Basingan Belok Belulung Bilah Bubuh Umaselat Penida Tembuku Banges Besang 58 10 25.

73 .11 12 13 14 Tk Tk Tk Tk Griya Gunggung Jengkung Jinah 1.03 3.88 42.1 7.3 30 28.25 Getakan II 3.75 1.88 1 2 3 4 5 Tk Daah Bandung Pejeng Bona Medahan Pulagan Kumba Mantring Bekutel Apuan Puhu 558 1059 144 276 202 161 129 53 59 25 Tk Pelung 2.8 Nongan Pesaban Penasan Aan Dangin Desa Selisihan Pau Manduang Takmung Lepang 151 87 72 114 174 15 16 17 18 19 20 Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Juuk Kluwung Kunyit Kutul Linggah Lantang Melangit - 1.22 7.93 32.88 3.8 31 Banjarangkan Tunggak alas Sidem Bunut Lagaan Tambahan Cai 303 401 46 149 21 22 23 24 Tk Tk Tk Tk Mlange Mundukwaringin Mundung Pakerisan 6 45.68 29.43 2.4 5.13 4.

13 33 34 19 03.55 Bangli.19 1 2 3 4 5 6 7 Tk Tinga Tk Tingas TOTAL Tk Abuan Tk Baas Tk Bangkang Tk Batuan Tk Batugesang Tk Bongtanah Tk Buluh Tk Cangkir 7717 23 232 282 119 57 37 181 9 10 11 12 13 Tk Tk Tk Tk Tk Dadap Jurang Katung Kuangkang Nangka .25 3.55 7. 10.5 7.55 21.73 4.2 6.33 2.26 27 28 29 30 Tk Tk Tk Tk Tk Penampahan Petiting Sama Sangku Sangsang 20 4.03 4.63 7.15 35.88 305.55 4.18 7.8 13.1 2.28 1 Gianyar 2 Serongga 1 Samplangan Tegal Selat Temesi 6.78 Gianyar.01.75 1 Bebengan 2 Gembalan 3.63 Badung 9.58 1 2 3 4 6 7 31 32 Tk Tk Tk Tk Siap Semak Suter Tanah Tamanbali Aya Tanggahan Tengah Payal Serongga Dajan Angklung Tinjak kayu 326 75 255 239 95 365 4. 5.

08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Ubud Sayan Cengcengan Langkih Taro Klutug Kembang Kuning Uma Desa Telaga Genten Puakan Paku Seba Alas Pujung Tebuana Penyabangan Let Patas Taro Kaja Bersela Bukian Lebah Tiyingan Ame Kasur Sari Tai Kambang Jungut Mali Kode Bangkiang Sidem Petulu Gunung Pisang Jasan Jati Bon Jaka Yeh Tengah Lauh Buhu Kutug Soca 384 578 1035 186 162 174 173 208 25 56 1 7 148 1 15 5 154 116 47 8 11 63 64 19 25 15 83 7 13 56 39 18 42 .14 Tk Oos 31.

5 22.95 36.63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sebatu Timbul Bayad Manuaba Kaulu Padang Sigi Mas Tengkulak Mawang Gunung Sari Tangkup Baru Tegal Suci Kupa Jelijih Manukaya Penempahan Saruseda Delod Belumbung Cebok Selasih Penyembulan Tangkup Pakel Tengah Padang Teba Gandalangu Celangu Telaga Penginyahan Pengalu Tk Pungsu 16 17 18 19 Tk Singapadu Tk Suwung Tk Tibis Tk Wos TOTAL 334 174 100 344 118 218 238 1120 1849 17 26 20 52 18 41 31 37 45 15 11 32 31 24 85 18 22 5020 81 101 17.63 52.92 5.83 261.25 9.89 51.53 15068 .14 15 Tk Penamparan Tk Petanu 35.

25 0.45 2.03 2.72 0.17 5.20 03.29 2.35 7.59 0.18 0.01 0.65 4.62 1.09 2.48 1.68 0.63 1.28 0.41 1.77 5.18 6.20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Adegan Angkal Antapan Atuh Badung Banjar angkal Banjar nyuh Banoang Batu kuning Batu latah Batu mulapan Behu Belana Belong Bok Celagi landan Dahu Dibus Gamat Ingting jajang Jurang batu Kambing Katekate Kentugan Kicung Lembah pandan Merenggeng 6.39 2.08 0.98 12.45 7.98 2.68 Nusa Penida .93 0.01.

76 7.83 1. 110028818 .62 5.6 1.Penida Ir.9 1.72 1.69 Nusa Penida Denpasar.48 18.82 2.18 1.95 3. 4 Agustus 2009 Kepala Balai Wilayah Sungai Bali .28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Tk Oyah Tk Pandan Tk Pangkok Tk Pangkung Tk Ped Tk Pengaud Tk Penida Tk Prapat Tk Puyung Tk Sebelah Tk Sebiyah Tk Sekar angkoh Tk Sekunyit Tk Semaya Tk Senganing Tk Sengguhungan Tk Sentulan Tk Tanjung kiri Tk Telaga Tk Temiling Tk Tuduh Tk Tumpang gintungan Tk Waru Tk Wasu TOTAL 1.86 3.92 4.46 6.79 1.93 6.07 0. I Nyoman Ray Yusha.93 0.75 6.41 2.55 166.14 1.51 0. MM NIP.78 1.41 0.

110028818 .5 1 Baik Baik 0 0 Mambal Permanen Mambal 5.41 2.6 Baik 1.0 1 Baik 3.Penida Ir.1" Tukad Ayung Mambal Abiansemal Badung 20.7" 115 14' 28.0 3.963 3.635 3.574 1928 8 32' 47. MM NIP.25 3.8 5. 4 Agustus 2009 Kepala Balai Wilayah Sungai Bali .0 2 2.3" 115 13' 01.26 1 Baik Baik Denpasar. I Nyoman Ray Yusha.7" Tukad Ayung Kedewatan Ubud Gianyar 2.5 1 Baik 3.5 3.0 3.113 1927 8 29' 27.Daftar Luas / Nama Daerah Irigasi Diatas 3000 Ha No 1 Nama Bendung 2 Tipe 3 Daerah Irigasi 4 Luas Areal (Ha) 5 Debit (m /dt) 6 Tahun Dibangun 7 Posisi Lintang Bujur Sungai 8 Lokasi Desa Kecamatan Kabupaten Lebar (m) 9 Tubuh Bendung Tinggi (m) Kondisi Eksisting Lebar (m) 10 Pilar Tinggi (m) Jumlah Kondisi Eksisting Lebar (m) 11 Pengambilan Tinggi (m) Jumlah Kondisi Eksisting Lebar (m) 12 Penguras Tinggi (m) Jumlah Kondisi Eksisting 13 Kondisi Kolam Olak 0 0 3 Uraian Lokasi Kedewatan Permanan Kedewatan 3.97 8.