Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA AI\ORGANIK I

MEMBUAT ASAM BORAT PREPARATIF

NAMA MAHASISWA
r\

ABDUT GAPUR
IUUJ I.JCJJJ

llvl

KELOMPOK
r-i

VIII (DELAPAN)
^-4AFA-nr^n!n ZU IVIfII(.C/ L ZV LZ

I ftf\ \r\rA-L

iY^^

-4Y

*F,r--.^n

A Att r.E/lI\-t-rlf f\-l,II\

ASISTEN

AGUS RIDINATA

JLTRLISAN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM


TJNTVERSITAS RIAU

Manha{ Aeam

hmt

Prepora{t;

TvJvan

Mahatisura a, Ytahatrura laa


t.
dan
rrrernl\ih

A%n drugranit. tan alat-ala{ yinia


tra'lan

3. |>4akn:ish6 rrergflal dnrn borA

sFt*ifat

kimia &n pirila

da,i

Londasan

-W;
d,rlerrel

P@6

Ssam

y''
yary

aW orlh.r'hnl, tut1awa yang

Hu d*g* srrdrrinyn
ctan

tndrs,n

Jfil.
m

tfiunr [atnn1a,

gita, ryri' brake dan daqn oYsW milr nvnhrcl ann bral .
finlntln un{q rnarhat

gprli

chyn

ff[':';:"'
Uns)r

Borat-hta
5arp+ *drvg,

(pltli, ,ood)

d,{,*rtan da"
(

telapr' [ebtt, larul /ar - &dBn'Wrarn dar," 6lsan ini nnga( sditN &tam dir diHal"n{ &ry, I str. (vqrl, Ifir) lr;rn h ilSus Vry stabl, tidar nrudah t"h Wun bltvm, &frrn lir' &e td ' anhidr*l ' ssru/du
panoJ

{taa)" Asn Er! p&ih , Wnq

-fidBQq),

gNn

lgam

alYali, srnsit,p 'lnladap ernbvn dan hiaru.t"gst

Pil{r$h}6,

Tolo )

gigat -

si;al FtiK

&ri

aJa/rl Lxrsl

l-

ftnampknn

'fidat

burruarrn

ti,lat bbav

, fr&an Lnslat rullh

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

l7t'C
3oooc

(k&roq,*i)

' 6z,f g/u l*+^ 3o"c , e,6 m^l-b fil cD"c


'.
7,14

fA*ay,,Oa, ?oto)

i:
Sq + H'40t

ry
lll

(fanbsl,

?orz)

- Atat

chn

hhan
digurn kan

A. Ata{ garg

t- firnbaqan
6. Spltla

l. laq Arlojt'

,,

4' &W VaA 9o rnt 4- Aebs fela r'lo nu


Balaq
ax:yr,duu

g' Pauua{ PAsa lo - gelas uwr g m^ It' gelr uhvr {p mL


tr.
kdas sorirra

ts.ftw
Il

. htot ganprot

w'

7' ?ert'hl+t bvnrn 0. Vau {,rga

E' lnJimu Lhirkrs?r

B.&l'nn Vary dqvrw,nn

{' Natfu0, 2 Ht90a ervcr

3'
4'

Aqvfusl
0s &ahu

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

2t5 Qr$rn NaxB.O,

lo rnL

air

dirrnsvkan lr" dalat't

Carnp,rran

taal dipnasLan talu dradut<

hrq6 re.lanl

I mL lt soo qn&r
diadvr<

ila\rghln
Fittrat diukvr
pH-

n ditrn
Unitlertdl

frtarhq Wama adapan


MaI
Bdg.l l.er{as

h'ta

llasi

&roramo{a n

, 2,1

gn'ra
g(Om

t?riq

't F/+,h

0439

&ra{
Berat

endopan

endtyan dan knlal 9?nnq

' 1,095 gram " 1,899 -o,4tg = 1,460 1GYYI


(Hrgor)

Anrn bora{ gary didapal adatal. or{o bora,l


Paht\un9an

Na, Bqq

t lo H"o u n Nar\O, . E =
!4r
N6r%)-lofLo

Na,Bth

lo t-Lo
rnot

J,9 2r o,ot = lot T/not

=f *"
= JI

N6,\0.,
rnol

^ 0,ol
nanl

flr01

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

Uar&t,lo

l-bo
l

n HrB0. i { ,. 0,01 mol


=
0,

t ttrsor a
/IO\

HsBO,

+ [larsQ

tf

Hu7

fi bo,i {t Bo. = 0*Mc


O,oq fl o\ rc

6t
loo

X/rnot

: 9,10 gr
P6rc\ernen

--

Mot endapan

hra{

n
o/o

7o

{aon

= J:i-ho 9r p loo
2,40 gr

= ,0,q 'A
FaUsi hrnra

Na"\\
ffi6va,

't lo Hro

Na,&4-lo1zo
A/arSDg

[/0r& h"loFt0 + firsot -+ { lls% {

*F {tzy

Narwh tt0 llel+ rlsq -,,


Pnrnhlasan

{ ftBzr+uar.t& +5 Hz)

?eabn ml hr.klon un{vx trwwrat 6r6-6ra arnhralan &son {orpant). cbn gVEt -9iral Wma dan Fsi kq daa Mn hraf. Dbrn Fafu'ini asan awTantk Vaq oban dh,a+ *lah B.sarn orlhofual (l{r&q\, tt'l,e nvttba+ anffi odohral tnt, Sann NorfuT (tatini karcny &Uar,rWn & &ta^

t { (aru{ dalan }aft{n-3uarn bto+ r pn^t. drr , Ie+epi Ieb *bn rnahn/np garsrn brot- &larn aiF.
dP,grry

larr,Aan

Ini

dl{qytl

6huen- Ssrn wl]at 0t sq) qro(,

Laporan Praktikum Kimia Amrganih I

lni d6rn hrq Wrg &hat .t*r{ru rru@a'{an a&fan &ri landan yaq ,qthr&l , Iaolx', '[di drdiryinrar) ilal lni Mt^tbtrry"t @an blarvlu %l , gMLtn twlvrunng gtlvu 9,tN zoin rnabe yelarc{an zat {oseW'l abn rnenarun

Frr{m{ halil ,a{1 fnefqwraWn lr,&'!a{oc Uriversal lni mw'wdv!*an |yihwe Agrrt
a9av1-

I auhpan, W
rvmtJ9

qnl

T,al lo. ini "nwunJtvlan hhW ilLSW


vah ta@n
Vary

@" WWn lni di&p$Pan ren&rnrrya ?fur


d*ya+Uan &ri Ftofun hlvm WNh 'di lni shbvan olefi Lnlahn FatAitan

Wu h.i

tod

u6

larylarr

snva. ?aA ffil Ytut W1 Muh yary drbvlrhYan

4t

6teh

nayerdap

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

lx.

Trgas

l" frri

ceoimnn di a.lar hi{unglol, r"r&wnrya I

.,brrlau-

Fendailm

" hat enda7a,n r loo % baal {or,' ; 1,460 gr6nn n ho .lo


&

l.

4Bo 9r8m jB,B7 y,


'
Amhah

?qrvn\au $fE[ hruaon brdl dohn 0rr I baiga+ fun $.l6v hasa ? gurm1sn kolat fndrta.{or rvuftr mdilh Wthlr. rrwvriLnrya.
Jat^lab.

6tt,,I dan

3" Y*g,uF
Jzuab
"

un{vk t(w7roteh ntbpen

dfglvam prAryih

AW fuat furya+ sdtpil dalam Air &rqtrl., *hivjga JiPe esat hnt'didirgt"van, fta4e
keran PehtMn
asrn h.r+ sbn ndah rwgndap.

X. Kesirnpl\an
I

.W

er&pa

Mn hal
prub,ft,a^

bri du

Vary thpal fui Frfuan t,4 6o grarn 2,<Bo ir,n adapan dtdapatup' g&87

4.

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I

t/nivergrt* R,au, Prttanhrv.

Vqrr" t905.AqlEit w.

koU{alif

lr4ano

I JaFla.

&n lrnirnirco.

Laporan Praktikum Kimia Anorganik I