Anda di halaman 1dari 8
LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA AI\ORGANIK I MEMBUAT ASAM BORAT PREPARATIF NAMA MAHASISWA ABDUT GAPUR r\ llvl IUUJ
LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA AI\ORGANIK I
MEMBUAT ASAM BORAT PREPARATIF
NAMA MAHASISWA
ABDUT GAPUR
r\ llvl
IUUJ I.JCJJJ
KELOMPOK
VIII (DELAPAN)
r-i
iY^^
-4Y
*F,r--.^n
A
Att
I ftf\ \r\rA-L
r.E/lI\-t-rlf
f\-l,II\
^-4AFA-nr^n!n
ZU
IVIfII(.C/ L ZV LZ
ASISTEN
AGUS RIDINATA
JLTRLISAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TJNTVERSITAS RIAU
Manha{ Aeam hmt Prepora{t; I TvJvan t. Mahatisura laa tra'lan A%n drugranit. a, Ytahatrura tan alat-ala{
Manha{ Aeam hmt Prepora{t;
I
TvJvan
t. Mahatisura laa
tra'lan A%n drugranit.
a, Ytahatrura
tan alat-ala{ yinia
dan rrrernl\ih
3. |>4akn:ish6 rrergflal sFt*ifat kimia &n pirila da,i
dnrn borA
I
Londasan -W;
d,rlerrel P@6 Ssam y''
aW orlh.r'hnl, tut1awa yang
Hu
Jfil.
ff[':';:"'
ctan
tndrs,n
d*g*
srrdrrinyn
m chyn
Uns)r yary
I
gprli
tfiunr [atnn1a,
finlntln un{q rnarhat gita,
ryri'
brake dan daqn oYsW milr nvnhrcl ann bral
.
(pltli,
,ood)
Borat-hta
d,{,*rtan da"
gNn
-fidBQq),
(
{taa)"
Asn
Er! p&ih
,
Wnq
5arp+
*drvg, /ar
telapr' [ebtt,
larul
&tam dir panoJ -
&dBn'Wrarn dar," 6lsan ini nnga( sditN
I str.
diHal"n{ &ry,
(vqrl, Ifir)
lr;rn h
ilSus
Vry
stabl,
tidar nrudah
Wun bltvm,
&frrn
anhidr*l ' ssru/du t"h
lir'
&e td '
lgam alYali, srnsit,p 'lnladap ernbvn dan hiaru.t"gs-
t Pil{r$h}6, Tolo )
.
gigat - si;al FtiK &ri aJa/rl Lxrsl
l- ftnampknn 'fidat burruarrn , fr&an Lnslat rullh
ti,lat bbav
Laporan Praktikum Kimia Anorganik I
: l7t'C . 3oooc (k&roq,*i) ' 6z,f g/u l*+^ 3o"c , e,6 m^l-b fil€ cD"c '.
: l7t'C
. 3oooc (k&roq,*i)
' 6z,f g/u l*+^ 3o"c
,
e,6 m^l-b fil€ cD"c
'.
7,14
fA*ay,,Oa, ?oto)
i:
Sq + H'40t
ry
(fanbsl, ?orz)
lll - Atat chn hhan
A. Ata{ garg digurn kan
l.
laq Arlojt'
g' Pauua{ PAsa
gelas uwr g
t- firnbaqan
lo -
m^
It'
gelr uhvr {p mL
4' &W VaA 9o rnt
4- Aebs fela r'lo nu
tr. kdas sorirra
w'
,,
ts.ftw
Balaq ax:yr,duu
Il
6. Spltla
7' ?ert'hl+t bvnrn
. htot ganprot
E' lnJimu Lhirkrs?r
0. Vau {,rga
B.&l'nn Vary dqvrw,nn
{'
Natfu0,
2
Ht90a ervcr
3' Aqvfusl
4'
0s &ahu
Laporan Praktikum Kimia Anorganik I
2t5 Qr$rn NaxB.O, lo rnL air dirrnsvkan lr" dalat't Carnp,rran taal dipnasLan talu dradut< hrq6 re.lanl
2t5 Qr$rn NaxB.O,
lo rnL air dirrnsvkan lr" dalat't
Carnp,rran taal dipnasLan talu dradut< hrq6 re.lanl .
I
mL lt soo qn&r
diadvr<
ila\rghln
n ditrn
Fittrat diukvr pH-
Unitlertdl
t
h'ta llasi
&roramo{a n
MaI
frtarhq
, 2,1 gn'ra
Wama adapan
'
F/+,h
t?riq
Bdg.l l.er{as
t 0439 g(Om
dan knlal 9?nnq '
gram
&ra{ endtyan
1,095
Berat endopan
" 1,899 -o,4tg = 1,460 1GYYI
Anrn bora{ gary didapal adatal. or{o bora,l (Hrgor)
Paht\un9an
t
Na, Bqq
lo H"o u
Na,Bth
lo t-Lo
n Nar\O, . E
=
J,9 2r
= o,ot rnot
!4r
lot T/not
n N6r%)-lofLo =f *"
N6,\0.,
= J- ^ 0,ol rnol
I
=
flr01 nanl
Laporan Praktikum Kimia Anorganik I
Uar&t,lo l-bo t ttrsor a 4 HsBO, + [larsQ tf Hu7 n HrB0. i { ,.
Uar&t,lo l-bo t ttrsor a 4
HsBO, + [larsQ tf
Hu7
n HrB0. i
{
,. 0,01 mol
l
= 0, M
/IO\
0*Mc
fi bo,i {t Bo.
=
O,oq fl o\ rc 6t
X/rnot
:
9,10 gr
P6rc\ernen -- Mot endapan n loo 7o
hra{ {aon
=
o/o
J:i-ho 9r p loo
2,40 gr
= ,0,q 'A
FaUsi hrnra
Na"\\ 't lo Hro 4
Na,&4-lo1zo
[/0r& h"loFt0 + firsot -+ { lls% { A/arSDg *F {tzy
ffi6va,
Narwh tt0 llel+ rlsq -,, { ftBzr+uar.t& +5 Hz)
Pnrnhlasan
?eabn ml hr.klon un{vx trwwrat 6r6-6ra
arnhralan &son
{orpant). cbn gVEt -9iral Wma dan
kq daa Mn
hraf.
Dbrn
Fafu'ini
asan awTantk
Fsi
Vaq oban dh,a+ *lah B.sarn orlhofual (l{r&q\,
tt'l,e
nvttba+ anffi odohral tnt, Sann NorfuT
&ta^ t
(tatini karcny
&Uar,rWn &
{
bto+ r
(aru{ dalan
}aft{n-3uarn
,
pn^t.
drr dP,grry
Ie+epi Ieb
*bn
rnahn/np garsrn brot- &larn aiF.
larr,Aan Ini dl{qytl 6huen- Ssrn wl]at 0t sq) qro(,
Laporan Praktikum Kimia Amrganih I
lni d6rn hrq Wrg &hat rru@a'{an a&fan .t*r{ru , &ri landan yaq Iaolx', '[di drdiryinrar) ilal
lni d6rn hrq
Wrg &hat
rru@a'{an
a&fan
.t*r{ru
,
&ri landan yaq
Iaolx', '[di drdiryinrar) ilal
,qthr&l
lni Mt^tbtrry"t @an blarvlu %l
,
gMLtn twlvrunng
gtlvu 9,tN zoin rnabe yelarc{an zat {oseW'l abn rnenarun
Frr{m{ halil ,a{1
fnefqwraWn lr,&'!a{oc Uriversal
lni mw'wdv!*an |yihwe Agrrt
a9av1-
I auhpan, W qnl
rvmtJ9
r
tod u6
Wu h.i
@" WWn lni di&p$Pan ren&rnrrya ?fur
T,al
lo. ini
hhW ilLSW
"nwunJtvlan
d*ya+Uan &ri
Ftofun hlvm WNh
'di
lni
shbvan olefi Lnlahn FatAitan
vah ta@n Vary
snva. ?aA
ffil
Ytut W1 4t
g
Muh
yary drbvlrhYan 6teh
larylarr
nayerdap .
Laporan Praktikum Kimia Anorganik I
lx. Trgas l" frri ceoimnn di a.lar hi{unglol, r"r&wnrya I .,brrlau- Fendailm " hat enda7a,n r
lx. Trgas
l" frri ceoimnn di a.lar hi{unglol,
r"r&wnrya I
.,brrlau-
Fendailm " hat enda7a,n r
loo %
baal {or,'
;
1,460 gr6nn n ho .lo
& ' 4Bo
= jB,B7 y,
9r8m
l.
?qrvn\au $fE[ hruaon brdl dohn 0rr I
baiga+ fun $.l6v hasa ? gurm1sn kolat
Amhah
6tt,,I dan
fndrta.{or rvuftr mdilh Wthlr. rrwvriLnrya.
Jat^lab.
3"
Y*g,uF un{vk t(w7roteh ntbpen dfglvam prAryih ?
Jzuab
"
keran PehtMn AW fuat furya+ sdtpil dalam Air
&rqtrl., *hivjga JiPe esat hnt'didirgt"van, fta4e
asrn h.r+ sbn ndah rwgndap.
X. Kesirnpl\an
I . W
er&pa n
Vary thpal fui Frfuan t,4 6o grarn
Mn hal bri
2,<Bo
ir,n
prub,ft,a^ du adapan dtdapatup' g&87
4.
Laporan Praktikum Kimia Anorganik I
t/nivergrt* R,au, Prttanhrv. Vqrr" t905.AqlEit koU{alif lr4ano &n lrnirnirco. w. I JaFla. Laporan Praktikum Kimia Anorganik
t/nivergrt* R,au, Prttanhrv.
Vqrr" t905.AqlEit
koU{alif lr4ano &n lrnirnirco.
w.
I JaFla.
Laporan Praktikum Kimia Anorganik I