Anda di halaman 1dari 49

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

PENGURUSAN PANITIA Pengurusan Panitia Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah (PQS) di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan panitia PQS dalam merancang, mengurus dan melaksanakan matlamat , objektif dan program panitia secara berterusan dan berkesan.
A Objektif

Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi , fungsi dan tugas panitia PQS di sekola. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat guru-guru PQS untuk merancang, melaksanakan , menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan . Mengembeleng tenaga guru-guru PQS dalam melaksanakan aktivitiaktiviti panitia. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data dan maklumat berkaitan dengan PQS di sekolah.
B Peranan Panitia Mata Pelajaran PQS

Mengetuai Panitia Mata Pelajaran dan menganggotai JKS. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia dan memastikan minit disediakan dan disampaikan kepada GKMP/GPK. Merancang segala aktiviti bertujuan untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran. Memastikan semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan sempurna. Menjadi fasilitator di antara Panitia Mata Pelajaran dengan semua pihak yang lain bagi meningkatkan P & P. Adakan hubungan erat dengan semua anggota panitia untuk mendapat tahu tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai, masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah yang harus diambil bagi memperbaiki kualiti P&P. Membuat analisa semua keputusan ujian/peperiksaan dan menentukan strategi untuk memperbaiki kelemahan pelajar. Bertanggungjawab ke atas pengelolaan dan perolehan bahan-bahan seperti sukatan pelajaran. Buku teks, buku rujukan, BBM, surat menyurat, perkembangan staf dan perkembangan terkini dalam mata pelajaran masingmasing.
_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Melengkapkan diri dengan perkembangan yang terbaru dalam pendidikan mata pelajaran berkenaan melalui bacaan, menghadiri kursus atau mesyuarat di peringkat daerah atau PKG. Memastikan fail-fail Panitia berada di dalam keadaan kemaskini. C Peranan Jawatan kuasa Panitia Peranan utama berkaitan Panitia PQS adalah seperti berikut: Pengerusi ( Ketua Panitia ) a) b) c) d) Merancang aktiviti Al Quran dan Al Sunnah Mempengerusikan setiap mesyuarat, perjumpaan dan taklimat Melaksankan aktiviti yang telah dirancang. Membuat penilaian aktiviti untuk pelapuran.

Naib Pengerusi a) b) Menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaannya Membantu pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Setiausaha a) Membuat surat panggilan mesyuarat dan lain-lain suratmenyurat b) Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat. c) Menyediakan laporan dan dokumentasi. d) Membantu dan berhubung rapat dengan pengerusi dan AJK. e) Menerima arahan daripada Pengerusi dari masa ke semasa. Penolong Setiausaha

Membantu tugas-tugas setiausaha dan lain-lain tugas yang disahkan oleh pengerusi dari masa ke semasa. Bendahari a) Mengurus hal ehwal kewangan PCG dan menyediakan laporan penyata kewangan. b) Mengurus hal ehwal kewangan persatuan dan menyediakan laporan penyata kewangan.
_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

c) Memikirkan usaha-usaha untuk mengisi tabung persatuan bersama-sama AJK yang lain. Ahli Jawatan Kuasa a) Melantik pengerusi dalam setiap aktiviti. b) Berkerjasama dengan guru penasihat dan AJK induk dalam aktiviti yang melibatkan kependidikan seperti Program Kem Literasi Al-Quran. c) Melaksanakan arahan daripada pengerusi dari masa ke semasa. d) Menyediakan peralatan yang sesuai seperti kerusi, meja penceramah dan peserta, persiapan pentas dan lain-lain. e) Mengurus dan membuat tempahan tempat untuk melaksanakan aktiviti sesuai dengan keputusan mensyuarat. f) Mengemas dan membersih semua peralatan yang digunakan. g) Megendalikan aktiviti luar

BIDANG TUGAS GURU MATA PELAJARAN


1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan. 2. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentu & menetapkan matlamat yang harus dicapai, dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. 3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan. 4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 5. Menyediakan dan memberi kerja-kerja latihan yang cukup,memeriksa buku latihan pelajar yang memulangkan semula secepat mungkin.Menyerahkan atau menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua/GPK pada masa yang dikehendaki. 6. Menjalankan ujian bulanan/peperiksaan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan. 8. Menjadi ahli Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.
_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran /JPNS/PPD/Sekolah. 10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains serta mengawas penggunaan peralatan. 11. Menghadiri mesyuarat /taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada dikelolakan oleh KP/JPNS/PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru mata pelajaran yang sama. 12. Sentiasa mengikut perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan prestasi dalam P&P. 13. Melaporkan kepada GKMP/Ketua Panitia tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya. 14. Menjaga kebersihan dan keselamatan alat-alat BBM yang digunakan, memastikan BBM digunakan dengan meluas. Bertanggungjawab dalam menambah BBM bagi memperkaya PSS. 15. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 16. Membantu menguruskan Bank Soalan.

PENGURUSAN FAIL PANITIA

Fail-fail yang perlu disediakan adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01/05/025/01 01/05/025/02 01/05/025/03 01/05/025/04 01/05/025/05 01/05/025/06 01/05/025/07 01/05/025/08 01/05/025/09 01/05/025/10 01/05/025/11 01/05/025/12 01/05/025/13 01/05/025/14 01/05/025/15 - Fail induk - Biodata Guru - Jadual Waktu - Pekeliling - Analisa PMR - Analisa SPM - Analisa STPM - TV dan Radio Pendidikan - Bank Soalan - Perkembangan Staf - Sukatan dan Huraian - Laporan Jemaah Nazir - Kokurikulum Akademik - Rancangan Tahunan - Peningkatan Prestasi PMR /SPM 4

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

16. 17. 18.

01/05/025/16 01/05/025/17 01/05/025/18

- Kerja Kursus - Perbelanjaan - Pelan Tindakan

Lampiran 1
CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH .............. TAHUN

PENASIHAT :NAMA PENGETUA :NAMA PK AKADEMIK :NAMA .

PENGERUSI :NAMA KETUA PANITIA

GURU MATA PELAJARAN :NAMA :NAMA :NAMA :NAMA

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 2

BIODATA PANITIA GURU PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH


1. Nama : . Warna : .

2. No.Kad Pengenalan : 3. Jantina 4. 5. Agama 6. Tarikh Lahir 7. Tempat Lahir Bangsa

:.. : Warganegara :. : : :

8. Taraf Perkahwinan : (Kahwin/Bujang/Duda) 9. Tempat kediaman : a. Alamat rumah: b. No. Telefon ( R ) :.. ( H/P ) :.

c. Alamat emel: .. 10. Tempat bertugas : a. Nama dan alamat : .


_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

b. No. Telefon c. Alamat emel

( P ) : (Fax): :

11. Tarikh mula berkhidmat : .. Jawatan : .. Gred :..

12. Tarikh Perlantikan : 13. Tarikh Pengesahan Jawatan : 14. Kelulusan : a) b) 15. Akademik : Ikhtisas :

Opsyen : .. : : :... : TEMPAT TARIKH

16. Pengalaman mengajar Matapelajaran PQS:tahun 17. Tarikh Kenaikan Gaji 18. Tarikh mula berkhidmat 20. Nama Sekolah Terahulu Bil.

19. Tarikh Mengajar Di Sekolah Ini 21. Kursus Dalam Perkhidmatan: KURSUS

22. Penalaman Mengajar yang lalu: BIL NAMA TAHUN

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

23. Lain-lain Kenyataan : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA No. Pendaftaran Guru No. Cukai Pendapatan No.Akaun Pinjaman Perumahan No. Akaun Pinjaman Kenderaan No. Akaun LUTH No. Akaun ASN No. Talipon Rumah Alamat Rumah MAKLUMAT

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 3

MINIT MESYUARAT PANITIA (CONTOH)


MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH KALI PERTAMA 2008 Tarikh: 11 Januari 2008 Masa : 1.10 tgh Tempat: Bilik Mesyuarat Kehadiran: 1. Pn. Yuhanis Azira Ahmed Mohamed 2. Pn. Norizan Ahmad AGENDA 1 : UCAPAN KETUA PANITIA

1.1. Ketua panitia memulakan majlis dengan bacaan al-Fatihah dan ucapan terima kasih kepada ahli panitia kerana dapat hadir. AGENDA 2 : BROSUR PANITIA

2.1 Ketua panitia menerangkan tentang brosur yang perlu dibuat oleh panitia mata pelajaran. Butiran yang perlu ada ialah: AGENDA 3 3.1 Pengenalan mata pelajaran Matlamat Objektif Bilangan kelas Guru terlibat Pencapaian Motto : SUKATAN PELAJARAN

Semua guru mesti menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan Julai

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

AGENDA 4

PENCERAPAN

4.1 Ketua panItia diminta membuat pencerapan kepada ahli panitia masingmasing. Pencerapan mengikut jadual dari pihak pentadbiran. Tindakan : Ketua Panitia AGENDA 5 : SEMAKAN BUKU LATIHAN

5.1 Semua guru hendaklah menghantar buku kepada panitia mengikut jadual yang telah diedarkan oleh pihak pentadbir AGENDA 6 : KERJA RUMAH

6.1 Pengagihan masa untuk memberi latihan kepada pelajar akan dibuat agar tidak membebankan pelajar. Pekeliling telah diedarkan ke sekolah-sekolah. AGENDA 7 : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN BARU

7.1 Ketua panitia telah memberi penjelasan tentang huraian sukatan pelajaran baru bagi mata pelajaran Quran Sunnah yang telah mula diguna pakai tahun 2004.Segala edaran boleh dirujuk dalam fail panitia. AGENDA 8 : PLBS

8.1 Untuk pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM mereka perlu membuat kerja kursus yang merupakan 20% markah SPM.Ada beberapa bahagian: tilawah bacaan hadis Hafazan AGENDA 9 : UJIAN / PEPERIKSAAN

9.1 Giliran membuat soalan : AGENDA 10 10.1 Ting:4 Ting:5 : Ustazah Norizan Ustazah Yuhanis Azira FORMAT KERTAS SOALAN

Satu Kertas sahaja.Ada 2 Bahagian A dan B. 10

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bahagian A= 20 soalan objektif (20 markah). Bahagian B=6 soalan subjektif.Pilih empat dari 6 soalan.(80 markah) PROGRAM PANITIA

AGENDA 11 : 11.1

Program bersama Panitia Pendidikan Islam.

AGENDA 12 : 12.1

LAIN-LAIN HAL

Pelajar yang tidak membuat latihan bolehlah diambil tindakan berikut: nasihat penalti hantar kaunseling

AGENDA 13 :

UCAPAN PENANGGUHAN

13.1 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.45 ptg dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.

Disediakan oleh . Pn.Yuhanis Azira Ahmed K/Panitia Syariah Islamiah SMK Sg Pusu

Disahkan oleh . Pn.Noraizan Brahim Pen. Kanan 1 SMK Sg Pusu

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

11

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Lampiran 4
CONTOH TAQWIM SERTA PROGRAM MENINGKATKAN PRESTASI PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH Program Objektif Aktiviti Tindakan Sasaran

Bil

Tarikh / Tempoh

PROGRAM JANGKA PENDEK 1 Ceramah Kecemerlangan Pendidikan alQuran dan alSunnah Program Fokus Ke Arah Bestari Latih-tubi Terancang Pelajar dapat menjawab soalan kertas 1dan 2 dengan markah maksima Membimbing Pelajar Menguasai Konsep Membiasaka n pelajar bentuk soalan peperiksaan sebenar PROGRAM JANGKA PANJANG 1 P & P mengikut sukatan Guru dapat menghabiska n sukatan sekurangkurangnya sebulan Sesi P & P mengikut Jadual Waktu Persekolahan Semua Guru PQS Semua Pelajar Tingkatan 5 Sains Tulen Jan- Julai - Ceramah -Pendedahan kepada format terkini -Latih tubi di dalam kelas -Latihan Pengukuhan semasa perkampung an ilmu. Penceramah Jemputan Semua Pelajar Tingkatan 5 Jun-Julai

Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Semua Pelajar Tingkatan 5 Mac -Okt

Guru Panitia

Cuti Penggal 1 Cuti Pert. Penggal

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

12

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

sebelum Pep Percubaan SPM 2 Program PMD Memotivasi pelajar untuk memajukan diri dalam Akademik dan sahsiah Objektif Menguji pencapaian pelajar terhadap hafazan ayat dan bacaan hadis Membimbing Pelajar untuk mengulangka ji topik topik yang telah diajar Aktiviti Tahunan Unit Bimbingan dan kaunselor Tindakan Guru Pentaksir Semua Pelajar Tingkatan Empat Sasaran Semua pelajar tingkatan 5 Januari

Bil 3

Program Ujian PLBS

Aktiviti Menjawab soalan soalan yang dikemukakan dari kertas 2 Latihan Menjawab soalan-soalan topik ting 4 & 5

Tarikh / Tempoh Jun - julai

Kelas Tambahan

Guru Mata Pelajaran

Semua Pelajar Tingkatan 5

Jan -Sept

Semakan buku Pemehatian latihan pelajar prestasi kerja dan latihan pelajar Ujian Bulanan Peperiksaan Pertengahan Tahun Menguji Prestasi Pelajar Menguji Tahap Pencapaian Pelajar

5 6

Mengumpul buku latihan pelajar dan memeriksa secara berperingkat Ujian Setara Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan-soalan Kertas 1 mengikut format SPM Menjawab soalan soalan Kertas 1 mengikut format

Guru Panitia

Sebahagi an pelajar ting 4 dan 5 Semua Pelajar Semua pelajar ting 4 & 5 Semua pelajar ting 4 dan 5 Semua pelajar ting 5 dan 6

Feb Ogos

Semua Guru PQS Semua guru mata pelajaran Semua guru mata pelajaran Semua guru mata pelajaran

4 kali setahun Julai

Peperiksaan Menguji Percubaan dan Tahap Akhir tahun Pencapaian prestasi pelajar Peperiksaan SPM Pemerhatian dan STPM pencapaian tahap dan prestasi pelajar

Sept

Nov

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

13

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Bil

Program

Objektif

Aktiviti

Tindakan

Sasaran

Tarikh / Tempoh

PROGRAM TAHUNAN 1 Mesyuarat Panitia -Penyelarasan tugas -Makluman aktiviti yang akan dilaksanakan -Makluman prestasi terkini prestasi panitia pelajaran -Perkara berbangkit -Melatih pelajar berazam dan berhijrah di awal tahun Islam. -Menghayati bulan bulan kebesaran Islam Melatih pelajar memahami dan menghayati al-Quran dan Ilmu dalam kehidupan seharian Ujian tilawah peringkat Zon Pembahagian tugas tahunan Perbincangan masalah berbangkit Guru panitia Guruguru Agama Feb / April / Jun / Julai / Sept 5 kali setahun Mengikut keperluan Jan

Program Awal Muharram

Majlis Tilawah Al-Quran MTQ (Zon)

MTQ (Daerah)

Ujian tilawah peringkat Daerah

-Membina sepanduk dan Banner - Perarakan awal Muharram -Kuiz -Teka silangkata -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid -Syarahan -Hafazan -Tilawah -Khat -Nasyid Penyertaan yang layak ke peringkat Daerah Aktiviti - Forum Perdana - Pertanding an Nasyid -Pertandingan Tilawah Penyertaan yang layak ke peringkat Negeri

Guru Agama

Semua pelajar

Guru Agama

Semua Pelajar yang terlibat Semua Pelajar yang terlibat Semua Pelajar yang terlibat Sasaran Semua pelajar

Feb

Semua guru

Mac

Semua guru terlibat

April

Bil 5

Program Program Maulidur Rasul

Objektif -Melatih Pelajar Mencontohi Keperibadian Rasulullah - Menghayati kebesaran bulan dalam Islam Ujian tilawah peringkat Negeri

Tindakan Penceramah jemputan Semua guru Agama

Tarikh / Tempoh Mei-Jun

MTQ (Negeri)

Semua guru terlibat

Semua Pelajar yang

Jun

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

14

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Program Amali Haji

-Melatih pelajar mempelajari kerja haji dengan baik -Penghayatan rukun Islam yang ke- 5 - Memahami peristiwa Isra dan mikraj -Mencontohi dan menginsafi peristiwa pada bulan tersebut -Menghayati keberkatan bulan Ramadhan -Membanyakkan amalan amalan kebaikan di bulan mulia - Melatih pelajar menghadapi persediaan pengurusan jenazah menjadi fardhu kifayah kepada umat Islam - Mempertingkat kan amalan baik terhadap diri pelajar

Program Isra Mikraj

- Ceramah haji - Simulasi haji --Tawaf haji --Melontar --Saie --Korban - Ceramah

Semua guru Agama

terlibat Pelajar Ting 4

Ogos

Penceramah jemputan

Semua pelajar

Septemb er

Program Ihya Ramadha n

10

Program Jenazah

- Ceramah Ihya Ramadhan -Tadarus AlQuran -Solat Tarawih dan Qiamullail -Khatam Quran dan Iftar Jamaie - Ceramah pengurusan jenazah -mandi jenazah -kafan jenazah -solat jenazah

Penceramah Jemputan dan guru Agama

Semua pelajar dan guru

Oktober

Pencermah jemputan Dan penyelaras

Semua pelajar ting tiga

Oktober

Makluman dan Tindakan Bantuan Per Kapita ( PCG ) Pendidikan Islam & Bahasa Arab
1. 1.1 Latar Belakang Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah mendapat maklum balas semasa pemantauan ke sekolah dan semasa pemantauan Kursus Pendedahan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengenai Bantuan Per Kapita (PCG). Hampir keseluruhan Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab tidak mengetahui secara lengkap jumlah PCG bagi mata pelajaran masing-masing. Ada pula mengatakan bahawa Bahasa Arab Komunikasi tidak mempunyai PCG sendiri. 15

1.2

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

1.3

Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menje-laskan PCG secara lengkap dalam : 1.3.1 1.3.2 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)]. Surat Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)].

2.

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002

2.1 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 bertajuk : Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah yang bertarikh 16 Oktober 2002 dan Surat Pindaan Pertamanya yang bertarikh 11 Februari 2004 mempunyai komponenkomponen berikut : 2.1.1 Tujuan : Untuk menggariskan peraturan dan tatacara pemberian PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran kepada sekolah. 2.1.2 Latar Belakang : a) Definisi PCG : Satu bantuan kewangan yang diperun-tukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. Ia meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran. b) Perubahan yang dicadangkan adalah : i) menaikkan kadar PCG. ii) menyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran. iii) memudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah. iv) akan memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti ke-pada Pengetua / Gurubesar dalam menguruskan kewangan sekolah. 2.1.3 i) Kumpulan PCG dan Maksud Perbelanjaan : PCG terbahagi kepada : - PCG Mata Pelajaran. PCG Bukan Mata Pelajaran (Pusat Sumber Sekolah, Bimbingan dan Kaunseling, LPBT / LPK Sekolah dan LPBT / LPK Asrama). a) Kumpulan PCG :

PCG untuk semua jenis sekolah (sekolah rendah, se-kolah menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah sukan, sekolah teknik / vokasional, sekolah pendi-dikan khas dan program pendidikan khas integrasi) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. _________________________________________________________________________________________ 16
Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

ii)

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

iii)

Maklumat PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Ba-hasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Tasawur Is-lam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin : Mata Pelajaran Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan Islam Bahasa Arab Komunikasi Al-Quran & As-Sunnah Syariah Islamiah

Jenis Sekolah SK

Kumpulam Mata Pelajaran Teras Tambahan

SM Harian (Ting 1 3) SM Harian ( Ting 4 5 )

Teras Tambahan / Bahasa Asing Teras Tambahan / Bahasa Asing Elektif (Pengajian Islam)

Kemanusiaan Bahasa SM Harian (Ting 6) Tambahan Elektif Pengajian Islam

Tasawur Islam Bahasa Arab Tinggi Bahasa Arab Syariah Usuluddin

Maksud perbelanjaan bagi setiap kumpulan PCG mata pelajaran adalah seperti berikut : i) ii) pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, vi-deo tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. keceriaan berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. program berunsurkan pendidikan yang boleh mem-beri pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran 17

iii) iv)

v)

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. vi) pembelian harta modal yang tidak melebihi 30 % daripada keseluruhan peruntukan PCG yang diterima pada tahun semasa. Kadar PCG Mata Pelajaran dan Bukan Mata Pelajaran :

2.1.4

a) Bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh sekolah, kate-gori enrolmen murid dikurangkan daripada lima (5) kepa-da empat (4) kategori sahaja iaitu kategori enrolmen murid 100 dan ke bawah, 101 hingga 500 murid, 501 hingga 1,000 murid dan enrolmen murid 1,001 dan ke atas. Kadar PCG seterusnya ditetapkan pada satu kadar mengikut kategori enrolmen murid. b) Kadar PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin : Jenis Sekolah SK Kumpulan Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Pendidikan Islam - sila lihat Kertas Lampiran 1 Tambahan Bahasa Arab Komunikasi - RM 2.00 seorang murid setahun SM Harian (Ting 1 3) Teras Pendidikan Islam - sila lihat Kertas Lampiran 2 Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi - RM 3.00 seorang murid setahun

SM Harian (Ting 4 5)

Teras

Pendidikan Islam - sila lihat Kertas Lampiran 3

Tambahan / Bahasa Asing Bahasa Arab Komunikasi - RM 3.00 seorang murid setahun Elektif (Pengajian Islam) Al-Quran & As-Sunnah - RM 2.00 seorang murid setahun Syariah Islamiah - RM 2.00 seorang murid setahun
_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

18

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Jenis Sekolah

Kumpulan Mata Pelajaran Kemanusiaan

Mata Pelajaran Tasawur Islam - RM 2.00 seorang murid setahun

Bahasa

Bahasa Arab Tinggi - RM 3.00 seorang murid setahun

SM Harian (Ting 6)

Tambahan

Bahasa Arab - RM 3.00 seorang murid setahun

Elektif Pengajian Islam

Syariah - RM 3.00 seorang murid setahun Usuluddin - RM 3.00 seorang murid setahun

2.1.5 Prosedur Tuntutan : a) Prosedur tuntutan PCG oleh sekolah terbahagi kepada dua (2) iaitu:i) Sekolah Yang Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Semua jenis sekolah di Semenanjung Ma-laysia dan Sekolah Teknik / Vokasional, Sekolah Berasrama Penuh serta Sekolah Pendidikan Khas di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan). Sekolah ini perlu mengemukakan tuntutan PCG ke-pada Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing yang akan seterusnya mengemukakan kepada Peja-bat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkre-ditkan terus ke dalam Akaun Sekolah berkenaan. Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras, Wajib, Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Urusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah yang dikeluarkan oleh Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia. ii) Sekolah Yang Tidak Menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (Bagi sekolah rendah dan menengah di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labu-an). Bagi sekolah yang bertaraf PTJ, tuntutan PCG akan disalurkan ke sekolah melalui waran perun-tukan kecil mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang ditetapkan. 19

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Sekolah akan men-catitkan jumlah yang diterima dalam buku vot mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras, Wajib, Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Bagi sekolah rendah yang tidak bertaraf PTJ, peruntukan PCG akan disalurkan melalui waran peruntukan kecil ke PPB / PPD mengikut kadar berdasarkan bilangan enrolmen murid yang telah ditetapkan. Semua urusan perolehan dibuat oleh sekolah / PPB / PPD hendaklah mengikut peraturan kewangan dan perolehan yang sedang berkuatkuasa. b) Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. c) Tuntutan PCG ditetapkan sekali setahun. d) Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bila-ngan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. e) Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewatlewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. f) Bagi mata pelajaran elektif di sekolah menengah, tun-tutan adalah berdasarkan bilangan murid yang mengam-bil setiap mata pelajaran dalam setiap kumpulan elektif. Tuntutan Penyelarasan :

2.1.6

a) Tuntutan penyelarasan boleh dibuat sekali oleh sekolah yang mengalami pertambahan murid sekurang-kurang-nya 5% atau 100 orang murid berbanding bilangan murid pada tarikh asas tuntutan. b) Tuntutan penyelarasan ini perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 30 Ogos tahun semasa. 2.1.7 Pindahan Bantuan PCG : a) Sekolah yang menyelenggara Akaun Kumpulan Wang Kerajaan dibenarkan membuat pindahan di antara kum-pulan bantuan PCG mata pelajaran sahaja. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kelu-lusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang pindahan. b) Sekolah yang tidak menyelenggara Kumpulan Wang Kerajaan hanya dibenarkan membuat pindahan di antara kumpulan bantuan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaran dengan kelulusan daripada Ketua PTJ dengan mengisi borang yang sama.
_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

20

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

c) Sebelum pemindahan bantuan PCG dibuat, Pengetua / Gurubesar hendaklah memastikan baki bantuan PCG se-lepas pemindahan mencukupi untuk menampung keper-luan sehingga akhir tahun. Bantuan PCG yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Pengetua / Gurubesar dikehendaki menyelenggara dan mengemas-kinikan rekod buku tunai Akaun Kumpulan Wang Kera-jaan setiap masa. d) Pengetua / Gurubesar adalah bertanggungjawab sepe-nuhnya untuk memastikan supaya baki di setiap ruangan mengikut bantuan di dalam Akaun Kumpulan Wang kerajaan tidak defisit. 2.1.8 Peringatan : a) Pengetua / Gurubesar diingatkan supaya memaklumkan kepada Ketua Bidang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Peringkat Sekolah mengenai jum-lah peruntukan PCG yang diterima supaya perancangan perbelanjaan dapat dilakukan dan peruntukan yang dibe-rikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. b) Semua tuntutan PCG yang tidak dikemukakan dan tidak dibayar dalam tahun kewangan berkenaan akan luput dan tidak boleh dituntut dalam tahun berikutnya. 2.1.9 i) ii) Pembatalan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4 Tahun 1995 - Pemberian Bantuan Kepada Pra Sekolah. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2000 - Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah-Sekolah. a) Surat-surat pekeliling berikut adalah dibatalkan :-

3. 3.1

Tindak Ikut Semua Jurulatih Utama Bahasa Arab dengan hormatnya dipohon : 3.1.1 a) b) mengambil maklum mengenai : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)] yang diedarkan pada 16 Oktober 2002. Surat Siaran Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 [No. Rujukan KP.1574/17/Jld.15(25)] yang diedarkan pada 11 Februari 2004.

khususnya Bantuan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan
_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

21

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

______________________________________________

Syariah Islamiah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab, Syariah dan Usuluddin. 3.1.2 memaklumkan kepada Panitia Bahasa Arab Komunikasi, dan Bahasa Arab Tinggi di sekolah-sekolah tentang PCG Mata Pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab Komunikasi, Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah, Pendidikan Syariah Isla-miah, Tasawur Islam, Bahasa Arab Tinggi, Baha-sa Arab, Syariah dan Usuluddin.

_________________________________________________________________________________________ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

22

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Lampiran 1 PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SEKOLAH KEBANGSAAN Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 1,200.00 Contoh Perkiraan RM 1,200.00 i) 40 % x RM 1,200.00 = RM 480.00 - BM : 40 % x RM 480.00 = RM 192.00 - KT : 20 % x RM 480.00 = RM 96.00 - PI/M : 40 % x RM 480.00 = RM 192.00 ii)60 % x RM 1,200.00 = RM 720.00 -M : 30 % x RM 720.00 = RM 216.00 -S : 40 % x RM 720.00 = RM 280.00 - BI : 30 % x RM 720.00 = RM 216.00 RM 1,200.00 + RM 11.00 x 100 = RM 2,300.00 i) 40 % x RM 2,300.00 = RM 920.00 - BM : 40 % x RM 920.00 = RM 368.00 - KT : 20 % x RM 920.00 = RM 184.00 - PI/M : 40 % x RM 920.00 = RM 368.00 ii)60 % x RM 2,300.00 = RM 1,380.00 -M : 30 % x RM 1,380.00 = RM 612.00 -S : 40 % x RM 1,380.00 = RM 816.00 - BI : 30 % x RM 1,380.00 = RM 612.00 Contoh Perkiraan RM 5,600.00 + RM 10.00 x 300 = RM 8,600.00 i) 40 % x RM 8,600.00 = RM 3,440.00 - BM : 40 % x RM 3,440.00 =

101 - 500 orang murid

RM 1,200.00 + RM 11.00 seorang murid melebihi 100 orang murid Contoh : 200 orang murid

Bil Murid 501 - 1,000 orang murid

Kadar Keseluruhan RM 5,600.00 + RM 10.00 seorang murid melebihi 500 orang murid

____________________________________________________________________________________ 23 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan Contoh : 800 orang murid

Contoh Perkiraan RM 1,376.00 - KT : 20 % x RM 3,440.00 = RM 688.00 - PI/M : 40 % x RM 3,440.00 = RM 1,376.00 ii)60 % x RM 8,600.00 = RM 5,160.00 -M : 30 % x RM 5,160.00 = RM 1,548.00 -S : 40 % x RM 5,160.00 = RM 2,064.00 - BI : 30 % x RM 5,160.00 = RM 1,548.00 RM 10,600.00 + RM 9.00 x 200 = RM 12,400.00 i) 40 % x RM 12,400.00 = RM 4,960.00 - BM : 40 % x RM 4,960.00 = RM 1,984.00 - KT : 20 % x RM 4,960.00 = RM 992.00 - PI/M : 40 % x RM 4,960.00 = RM 1,984.00 ii)60 % x RM 12,400.00 = RM 7,440.00 -M : 30 % x RM 7,440.00 = RM 2,232.00 -S : 40 % x RM 7,440.00 = RM 2,976.00 - BI : 30 % x RM 7,440.00 = RM 2,232..00 Lampiran 2

1,001 orang murid dan ke atas

RM 10,600.00 + RM 9.00 seorang murid melebihi 1,000 orang murid Contoh : 1,200 orang murid

PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH RENDAH ( TING 1 - 3 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 2,500.00 Contoh Perkiraan RM 2,500.00 i) 40 % x RM 2,500.00 = RM 1,000.00 - BM : 25 % x RM 1,000.00 = RM 250.00 - GI : 25 % x RM 1,000.00 = RM 250.00 - SJ : 25 % x RM 1,000.00 =

____________________________________________________________________________________ 24 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan RM

Contoh Perkiraan

250.00 - PI/M : 25 % x RM 1,000.00 = RM 250.00 ii)60 % x RM 2,500.00 = RM 1,500.00 -M : 30 % x RM 1,500.00 = RM 450.00 -S : 40 % x RM 1,500.00 = RM 600.00 - BI : 30 % x RM 1,500.00 = RM 450.00 101 - 500 orang murid RM 2,500.00 + RM 23.00 seorang murid melebihi 100 orang murid Contoh : 300 orang murid RM 2,500.00 + RM 23.00 x 100 = RM 4,800.00 i) 40 % x RM 4,800.00 = RM 1,920.00 - BM : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 - GI : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 - SJ : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 - PI/M : 25 % x RM 1,920.00 = RM 480.00 ii)60 % x RM 4,800.00 = RM 2,880.00 -M : 30 % x RM 2,880.00 = RM 864.00 -S : 40 % x RM 2,880.00 = RM 864.00 - BI : 30 % x RM 2,880.00 = RM 864.00 RM 11,700.00 + RM 21.00 x 300 = RM 18,000.00 i) 40 % x RM 18,000.00 = RM 7,200.00 - BM : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 - GI : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 - SJ : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 - PI/M : 25 % x RM 7,200.00 = RM 1,800.00 ii)60 % x RM 18,000.00 = RM 10,800.00

501 - 1,000 orang murid

RM 11,700.00 + RM 21.00 seorang murid melebihi 500 orang murid Contoh : 800 orang murid

____________________________________________________________________________________ 25 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan -M : 30 % x RM 10,800.00 = RM 3,240.00 -S : 40 % x RM 10,800.00

= RM 4,320.00 - BI : 30 % x RM 10,800.00 = RM 3,240.00

1,001 orang murid dan ke atas

RM 22,200.00 + RM 19.00 seorang murid melebihi 1,000 orang murid Contoh : 1,200 orang murid

RM 22,200.00 + RM 19.00 x 200 = RM 26,000.00 i) 40 % x RM 26,000.00 = RM 10,400.00 - BM : 25 % x RM 10,400.00 = RM 2,600.00 - GI : 25 % x RM 10,400.00 = RM 2,600.00 - SJ : 25 % x RM 10,400.00 = RM 2,600.00 - PI/M : 25 % x RM 10,382.40 = RM 2,600.00 ii)60 % x RM 26,000.00 = RM 15,600.00 -M : 30 % x RM 15,600.00 = RM 4,680.00 -S : 40 % x RM 15,600.00 = RM 6,240.00 - BI : 30 % x RM 15,600.00 = RM 4,680.00 Lampiran 3

PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN ISLAM TERAS - SMK - MENENGAH ATAS ( TING 4 - 5 ) Bil Murid 100 orang murid dan kebawah Kadar Keseluruhan RM 4,000.00 Contoh Perkiraan RM 4,000.00 i) 40 % x RM 4000.00 = RM 1,600.00 - BM : 25 % x RM 1,600.00 = RM 400.00 - SJ : 25 % x RM 1,600.00 =

____________________________________________________________________________________ 26 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan RM 400.00 - PI/M : 50 % x RM 1,600.00 = RM 800.00 ii)60 % x RM 4,000.00 = RM 2,400.00 -M : 30 % x RM 2,400.00 =

RM 720.00 -S : 40 % x RM 2,400.00 = RM 960.00 - BI : 30 % x RM 2,400.00 = RM 720.00 101 - 500 orang murid RM 4,000.00 + RM 38.00 seorang murid melebihi 100 orang murid RM 4,000.00 + RM 38.00 x 200 = RM 11,600.00 i) 40 % x RM 11,600.00 = RM 4,640.00 - BM : 25 % x RM 4,640.00 = RM 1,160.00 Contoh : - SJ : 25 % x RM 4,640.00 = 300 orang murid RM 1,160.00 - PI/M : 50 % x RM 4,640.00 = RM 2,320.00 ii)60 % x RM 11,600.00 = RM 6,960.00 -M : 30 % x RM 6,960.00 = RM 2,088.00 -S : 40 % x RM 6,960.00 = RM 2,784.00 - BI : 30 % x RM 6,960.00 = RM 2,088.00 RM 19,200.00 + RM 36.00 seorang murid melebihi 500 orang murid RM 19,200.00 + RM 36.00 x 300 = RM 30,000.00 i) 40 % x RM 30,000.00 = RM 12,000.00 - BM : 25 % x RM 12,000.00 = RM 3,000.00 Contoh : - SJ : 25 % x RM 12,000.00 = 800 orang murid RM 3,000.00 - PI/M : 50 % x RM 12,000.00 = RM 6,000.00 ii)60 % x RM 30,000.00 = RM 18,000.00 M : 30 % x RM

501 - 1,000 orang murid

____________________________________________________________________________________ 27 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Bil Murid

Kadar Keseluruhan

Contoh Perkiraan 18,000.00 = RM 5,400.00 S : 40 % x RM 18,000.00 = RM 7,200.00 BI : 30 % x RM 18,000.00 = RM 5,400.00

1,001 orang murid dan ke atas

RM 37,200.00 + RM 34.00 seorang murid melebihi 1,000 orang murid Contoh : 1,200 orang murid

RM 37,200.00 + RM 34.00 x 200 = RM 44,000.00 i) 40 % x RM 44,000.00 = RM 17,600.00 - BM : 25 % x RM 17,570.40 = RM 4,400.00 - SJ : 25 % x RM 17,570.40 = RM 4,400.00 - PI/M : 50 % x RM 17,570.40 = RM 8,800.00 ii)60 % x RM 44,000.00 = RM 26,400.00 -M : 30 % x RM 26,355.60 = RM 7,920.00 -S : 40 % x RM 26,355.60 = RM 10,560.00 - BI : 30 % x RM 26,355.60 = RM 7,920.00

____________________________________________________________________________________ 28 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

____________________________________________________________________________________ 29 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

PELAN STRATEGIK : PANITIA PQS TAHUN 2006 2010 MATA PELAJARAN : PQS
Bidang Pelan Strategik Pengurusan Panitia Matlamat Objektif Strategi Perlaksanaan Tempoh Pelaksana Pelaksanaan Sebenar Pemantauan

Penila

Memantapkan Panitia PQS di SMKAP

Memastikan program (1 yang dirancang benar-benar mendapat kesan yang maksimum AJK yang (2 dilantik benarbenar dapat menjalankan tanggungjawab sebaik .mungkin (3 Menyelesaikan masalah berbangkit dengan segera Pemantauan Oleh KB dan KP - 2006 2010 Mesyuarat QCC Ketua Bidang Ketua Panitia Sekurangkurangnya sebulan sekali dari tahun 2006 - 2010 Minit Mesyuarat Mesyuarat Panitia

Keberke

Pr

Guru PQS Yang Cemerlang

Memastikan guru PQS di SMKAP mempunyai kebolehan dan komitmen yang tinggi

Memastikan (1 guru SMKAP mempunyai skill P & P PQS yang tinggi Memastikan (2 guru PQS di SMKAP mempunyai pengalaman skima menanda kertas

Kursus Dalaman Kursus diperingkat Daerah Mesyuarat QCC - 2006 2010

Penyeliaan guru yang mengajar Ketua Bidang Ketua Panitia Sekali setiap tahun

Peny

guru

me

Bidang Pelan Strategik Kecemerlangan Pencapaian SPM

Matlamat

Objektif

Strategi Perlaksanaan Latih Tubi (1 Topikal Kelas (2 Tambahan Ulangkaji (3

Tempoh Selepas

Pelaksana KB KP Guru PQS 4&5

Pelaksanaan Sebenar Sekurangkurangnya sebulan sekali dari tahun 2006 - 2010

Pemantauan Kemahiran Penguasaan Tilawah alQuran & Tamadun

Penila

Kepu

Memastikan pelajar mendapat pencapaian cemerlang dalam PQS

Pada akhir 2010 90 % pelajar mendapat A dalam PQS dan 10 % pelajar mendapat B

SPM 2006 2010

peper

ting

____________________________________________________________________________________ 30 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________


dalam PQSI PSI A% % B 70 75 80 85 90 2006 30 2007 25 2008 20 2009 15 2010 10 PQS A %% B % 2006 50 50 40 30 20 10 60 2007 70 2008 80 2009 90 2010 Klinik M/P (6 Seminar (5 Topikal ting 4 Bengkel (4

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PANITIA PQS 2008


B I L 1 Program Objektif Program (1 Memastikan semua ahli panitia peka dengan tugas masingmasing (2 Memastikan masalah ahli panitia dalam P & P dapat (4 Membincangkan program kecemerlangan Perbincangan (3 dapatan terbaru (2 Membincangkan penyelesaian masalah Aktiviti Strategi Perlaksanaan Mesyuarat (1 bulanan atau selepas mesyuarat kurikulum Mesyuarat (2 QCC minggu 2 sekali atau bila keadaan memerlukan Jangka Masa perlaksanaan Sebulan sekali Kump Sasaran Semua guru PQSI Kos Sebelum Mesyuarat Panitia Agihan Tugas (1 Kos selepas Pelaksana KP Guru PQS

____________________________________________________________________________________ 31 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________


diselesaikan (3 Memastikan semua ahli panitia komited dengan tugas masingmasing .

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PANITIA PQS 2008


B I L Program Objektif Program Aktiviti Strategi Perlaksanaan Jangka Masa perlaksanaan Kump Sasaran Kos Sebelum Kos selepas Pelaksana

Memastikan (1 semua guru Guru yang (1 menanda kertas memberi (1 Memastikan guru SMKAP mempunyai skill P & P PQS yang tinggi Kursus 2 Profesionalisme Guru PQS (2 Memastikan guru PQS di SMKAP mengetahui dan mempunyai pengalaman skima menanda kertas pendedahan kepada guru baru/tiada pengalaman skima pemarkahan dan panduan menanda pada awal tahun selepas selesai menanda SPM Guru yang (2 kembali dari menghadiri kursus dikehendaki memberi In House Training kepada semua dalam Panitia PQS Guru yang (3 kembali dari kursus dikehendaki memberi kursus Dalaman kepada ahli Guru yang (2 menanda memberi panduan menanda semasa mesyuarat Panitia kali pertama Awal Tahun Semua Guru PQS KP Guru PQS yang mengajar PQSI mempunyai skima menanda tahun sebelumnya

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PQS 2008 ____________________________________________________________________________________ 32 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

B I L

Program

Objektif Program

Aktiviti

Strategi Perlaksanaan (1 Mengagihkan pelajar mengikut kumpulan Menyiapkan (2 jadual program Menyelaras (3 tarikh dan .masa bengkel

Jangka Masa perlaksanaan

Kump Sasaran

Kos sebelum

Kos selepas

Pelaksana

Pen

Memastikan pelajar dapat menjawab soalan peperiksaan 5 Bengkel dalam format yang sebenar dalam kumpulan yang lebih .kecil

Asingkan (1 pelajar cemerlang, sederhana .dan lemah Jalankan (2 program berbeza mengikut tahap pel

RM 300.00 Jun Nov 2007 KP dan KB (SPM) KP dan KB

KR

.2

Mendedahkan strategi menjawab soalan SPM kepada pelajar Membantu (2 6 Seminar pelajar menganalisa soalan peperiksaan dengan bantuan orang yang benarbenar pakar Ceramah Sessi soal jawab Menyelaras program seminar supaya tiada .pertindihan Mengenalpasti penceramah yang . berkebolehan Mac Nov 2007 KB dan KP RM 150 HINGGA RM 300 SETIAP MATA PELAJARAN MENGIKUT JARAK KP dan KB

SP

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PQS 2008


B I L Objektif Program Strategi Perlaksanaan Jangka Masa perlaksanaan Mac Nov 2006 7 Kelas Tambahan Memastikan sukatan dapat diselesaikan 3 bulan sebelum .peperiksaan Memastikan pelajar mengulangkaji Sukatan (1 dapat dihabiskan 3 bulan sebelum .peperiksaan (2 Guru (2 membantu mengulangkaji mengulangkaji tajuk ting 4 ((SPM Membahagi (1 pelajar mengikut kebolehan Kump Sasaran Guru tingkatan 4&5 Kos sebelum Kos selepas -

Program

Aktiviti

Pelaksana KP dan KB

____________________________________________________________________________________ 33 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________


dengan bimbingan guru Memastikan pel dapat mengatasi kelemahan semasa dikelas tajuk tingkatan (4 (SPM

PELAN TAKTIKAL PEMAJUAN SEKOLAH : PQS 2008


B I L Objektif Program Memastikan pelajar menguasai bahagian Tilawah alQuran meliputi terjemahan Forum 8 Tilawah al-Quran ayat dan asbabul nuzul Memastikan pelajar tidak mempunyai masalah penguasan tajuk Til AlQuran Ting 4&5 Tajuk Taklimat (2 Program Forum (3 Pelajar menyediakan handout forum (1 Pembahagian Guru PQS 5 membahagikan tajuk ikut kumpulan FEB - OKT 2007 Guru Tingkatan 5 Guru Ting 5 Strategi Perlaksanaan Jangka Masa perlaksanaan Kump Sasaran Kos sebelum Kos selepas

Program

Aktiviti

Pelaksana

Peni

Pre

sem

diti

____________________________________________________________________________________ 34 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK (PENINGKATAN AKADEMIK (HEAD COUNT 1.Kajian Keperluan Sekolah Kajian data-data pelajar, penilaian pelajar & guru, Sumber yang berkaitan Buat headcount / sasaran objektif 2. Pencapaian Pelajar Pencapaian PMR, SPM, dan STPM Pencapaian ikut subjek 3. Pelan Tindakan Sekolah Perancangan sekolah yang umum Perancangan Ketua Bidang/Panitia Perancangan Komuniti Keputusan Pencapaian Pelajar .4 Semak berdasarkan sasaran Bahagi ikut kumpulan (GALUS) Rancangan pemulihan/pengayaan Laporan.5 Laporan prestasi pencapaian pelajar Laporan kepada Pengetua/Guru Besar GPK/Ketua Bidang untuk tindakan OBJEKTIF Menyatakan kepentingan headcount dalam mengesan keberkesanan .1 ;pengajaran dan pembelajaran Menjelaskan penggunaan borang-borang, rekod, dan maklumat .2 ;pencapaian murid yang penting dalam melihat perkembangan pelajar ;Menentukan TOV .3 ;Membuat perkiraan ETR dan OTI .4 ;Menyampaikan modus operandi pelaksanaan HC .5 Melaksanakan post-mortem untuk tujuan pemulihan, pengukuhan, dan .6 .pengayaan Pengertian HC an inventory of people in a group taken by counting individuals The act of counting people in a particular group. Proses mengenal pasti potensi akademik dan potensi kerjaya setiap murid mulai tahun 1 hingga tahun 6 (upsr) /tingkatan 1 hingga tingkatan 6 Proses mengenal pasti, merasionalkan, dan menjustifikasikan penentuan ciri-ciri keupayaan pembelajaran bagi setiap pelajar supaya guru dapat menyenaraikan dan menetapkan unjuran pencapaian subjek bagi pelajar tersebut di dalam kelas yang diajarnya. RASIONAL
____________________________________________________________________________________ 35 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Pengunjuran kecemerlangan yang diamalkan kini berasaskan kenaikan .peratus setiap tahun, misalnya 5%, 8%, 10%, dan seterusnya .Kenaikan peratusan itu tidak berdasarkan potensi individu murid Pengunjuran itu sepatutnya dikaitkan dengan kecerdasan pelbagai (multiple inteligences) murid secara individu, cita-cita, dan peluang belajar .di ipta/ipts dan percapaian akademik seluruhnya Kebanyakan murid tiada wawasan diri. Mereka belajar tanpa haluan dan fokus. Murid yang tiada matlamat diri tiada kesungguhan dalam .pembelajaran Guru dapat membimbing dan memotivasikan pelajarnya kerana telah menganalisis data-data. Ini membolehkan guru merancang strategi .pemulihan, pengukuhan, dan pengayaan yang lebih menepati sasaran

.1 .2 .3 .4 .5

?Mengapa Perlu Headcount 1. Untuk melihat keupayaan sedia ada setiap murid; 2. Untuk menilai potensi setiap murid yang dapat digarap; 3. Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat; 4. Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif; 5. Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik; 6. Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN HEADCOUNT


____________________________________________________________________________________ 36 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

MULA TOV
TARGET

Kenal pasti pencapaian murid

Proses TOV Menetapkan ETR dan OTI

P&P
PENILAIAN
Program pengukuhan dan pemulihan

Melaksanakan P & P

Ujian / Peperiksaan Pelajar membina Graf Prestasi Diri Guru subjek menyediakan analisis prestasi dan post-mortem keputusan Panitia menganalisis pencapaian mata pelajaran Mesyuarat Kurikulum Sekolah untuk menganalisis perbandingan & strategi seterusnya Keputusan peperiksaan sebenar/ Peperiksaan Pertengahan Tahun / Percubaan / Akhir Tahun / UPSR/PMR / SPM

GPD
ANALISIS

POST-MORTEM 1

POST-MORTEM 2

TAMAT

ISTILAH-ISTILAH dalam HEAD COUNT TOV [take-off value] Nilai Letak kerja kepada seseorang murid berdasarkan potensi sedia .1 ada seperti pencapaian akademik merujuk kepada pencapaian dalam .setiap mata pelajaran Mengenal pasti TOV [take-off value] (berasaskan keputusan .2 Peperiksaan Akhir Tahun 1/2/3/4/5 bagi calon UPSR, Ting.1/2 untuk (calon PMR, Ting.4 untuk calon SPM OTI 1 & 2 [operational targeted increment] 1. Peningkatan hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk beberapa penilaian sebelum mencapai ETR. 2. Menentukan OTI [operational targeted increment] - (dengan merujuk kepada ETR serta menetapkan sama ada jangkaan pemeringkatan dua atau tiga kali penilaian. ETR [expected targeted result] 1. Sasaran hasil pembelajaran yang diharapkan merujuk kepada penilaian /berdasarkan keputusan peperiksaan terakhir/ peperiksaan awam.

____________________________________________________________________________________ 37 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

2. Menentukan ETR [expected targeted result] (dengan merujuk kepada keputusan terbaik peperiksaan awam sekolah) AR [actual result] Pencapaian penilaian pembelajaran yang sebenar pada peringkat terakhir seperti keputusan Peperiksaan Awam PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN

TOV
1

OTI 1
2

OTI 2

ETR
3

POST-MORTEM

ANALOGI PROSES HEAD COUNT


(AR(PMR ETR Dibandingkan dengan keputusan Peperiksaan Percubaan PMR

OTI 2

OTI 1

Dibandingkan dengan pencapaian Peperiksaan Pertengahan Tahun

TOV

Pencapaian peperiksaan semasa ((Pep.Akhir Tahun sebelumnya


PENGURUSAN HEADCOUNT

____________________________________________________________________________________ 38 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN ):SASARAN Guru Mata pelajaran

Ketua Panatia

Guru Kelas

Setiausaha Peperiksaan

:(LANGKAH-LANGKAH (PENENTUAN SASARAN 1. Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajarannya dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan ETR (berdasarkan pencapaian lima tahun terakhir). 2. Guru mata pelajaran menentukan TOV berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun; tahun sebelumnya: 3. Panitia mata pelajaran : a. Menentukan ETR berdasarkan pencapaian tahun terbaik peperiksaan awam ( ETR akan menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun yang dirujuk. ) b. menentukan ETR dengan merujuk kepada peningkatan pada: a. Gred purata b. Peratus bilangan murid lulus c. Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan B/1A, .2A, 3B, 4B Dapatkan perbezaan peratus, bilangan calon, dan gred purata. (TOV .4 (-ETR Perkiraan OTI berdasarkan bilangan peperiksaan yang ditetapkan oleh .5 : sekolah Contoh dua OTI ;OTI1 Peperiksaan Pertengahan Tahun OTI2 Peperiksaan Akhir Tahun/Percubaan .Senaraikan nama murid mengikut kedudukan pencapaian TOV .6 Tentukan ETR setiap murid dengan merujuk kepada ETR yang .7 .ditetapkan dalam Borang HC1 .Tentukan jangkaan murid cemerlang .8 Guru mata pelajaran mengisi TOV dan ETR setiap murid mengikut .9 .kelas Rekod pencapaian murid diisi mengikut peperiksaan yang telah .10 .diduduki oleh murid Menyediakan rumusan analisis bagi setiap peperiksaan yang telah .11 .diduduki oleh murid Mengumpulkan sasaran setiap murid daripada setiap mata pelajaran .12 .(bagi mengenal pasti ETR kelas (Tindakan Guru Kelas
____________________________________________________________________________________ 39 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Menentukan sasaran murid yang berpotensi dengan mengambil kira .13 .ETR setiap panitia Gred Purata Sekolah dan Gred Purata Mata Pelajaran diperoleh .14 dengan merujuk kepada pencapaian setiap mata pelajaran dalam .TOV, ETR, dan keputusan peperiksaan Senaraikan nama murid yang dijangkakan memperoleh A dalam .15 semua mata pelajaran dan direkodkan pencapaian bilangan A, B, C, dan D pada peperiksaan akhir tahun. (Maklumat diperoleh daripada .(Guru Kelas borang HC3 Murid mengikuti proses P&P dan melaksanakan tugas pembelajaran .16 .mengikut takwim Guru melaksanakan pelbagai strategi P&P yang merangsang minat .17 murid terhadap subjeknya dan melaksanakan 12 modul pembelajaran .((rujuk PPK KPM Guru mengadakan ujian formatif (Ujian Bulanan/Pengesanan) dan .18 .(ujian sumatif (peperiksaan pertengahan tahun (Post-Mortem (PM 1. Suatu proses bedah siasat untuk mengkaji dan mengenal pasti punca sebenar penyakit atau punca masalah. 2. Dalam konteks sekolah/pendidikan; PM diadakan untuk menganalisis keputusan peperiksaan, mengenal pasti kelemahan, dan seterusnya menentukan strategi penambahbaikan. 3. Dibuat setiap kali selepas ujian bulanan/peperiksaan oleh Guru Mata Pelajaran/ Panitia/Ketua Bidang, dan Jawatankuasa Kurikulum. 4. Post-Mortem akan dapat menganalisis: a) Keupayaan Guru Mengajar b) Keupayaan Murid Belajar (c) Kualiti Soalan (JSU d) Keberkesanan Program Pemulihan dan Pengayaan Yang Lepas e) Program Khas oleh Panitia Tindakan susulan Gunakan dapatan daripada analisis dan post mortem untuk menjalankan program pemulihan dan pengayaan Kenalpasti pelajar yang masih tidak menguasai konsep Buat penambahbaikan kepada program asal jika perlu :(LANGKAH-LANGKAH (POST-MORTEM 1. Markah diisi berdasarkan peperiksaan/ujian yang telah dilaksanakan. 2. Pencapaian murid dianalisis secara perbandingan untuk mengesan murid-murid yang tidak mencapai OTI 1 atau OTI 2.
____________________________________________________________________________________ 40 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

3. Senaraikan murid serta markah yang diisi berdasarkan senarai HC3; atau. 4. Senaraikan nama murid serta markah yang tidak mencapai tahap OTI 1 atau OTI 2. 5. Setiap murid dikenal pasti aspek kelemahan berdasarkan pencapaian mereka. 6. 6. Menentukan tindakan pemulihan SEGERA bagi tujuan penambahbaikan dengan pelbagai kaedah pengesanan (rujuk lampiran); sebelum peperiksaan berikutnya. 7. Mengadakan post-mortem peringkat panitia. a. Melengkapkan maklumat PM2 berdasarkan rumusan HC3. b. Menganalisis keputusan peperiksaan semasa merujuk kepada PM1. c. Melengkapkan PM3 untuk dibawa dalam Mesyuarat Kurikulum. Mengadakan Mesyuarat Kurikulum sekolah untuk .8 :membincangkan :a. Analisis Peperiksaan Semasa dari segi i. Pencapaian Kuantiti ii. Pencapaian Kualiti iii. Perbandingan pencapaian antara mata pelajaran iv. Perbandingan pencapaian semasa dengan ETR tahunan b. Merancang dan melaksanakan strategi pengukuhan, .pengayaan, dan pemulihan

____________________________________________________________________________________ 41 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Lampiran 5
CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

BIL

AKTIVITI JAN x

TARIKH PELAKSANAAN FEB x MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT

Peningkatan Ilmu Laporan Peperiksaan tahun lalu Laoran peperiksaan Laporan Ujian Latihan Dalaman Penyediaan bahan bantu Mangajar Penghayatan Ilmu Bengkel,ceramah teknik peperiksaan Pertandingan MTQ Ceramah Jemputan Penghayatan bulanbulan kebesaran Penilaian Ujian Peperiksaan Penggal Peperiksaan Akhir tahun dan percubaan PAFA PLBS Kelas Bimbingan Kelas Tambahan Perkampungan Ilmu Klinik Pelajar Bermasaalah Pengukuhan kerja Berpasukan Mesyuarat Panitia Daerah Mesyuarat Panitia Pencerapan Pemantauan Berperingkat Penyemakan buku latihan pelajar

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x x

x x x

x x x x x x x

x x

x x

x x x x x x x x x x x

x x

x x

x x x

x x x

x x

x x

x x x

x x

x x x

x x x

x x x x x x x x

____________________________________________________________________________________ 42 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

4. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN (SWOT) BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Kelemahan
1. Penguasaan terhadap tulisan jawi baru kurang baik. 2. Pelajar kurang berminat untuk fakta-fakta penting dalam Ulum AlQuran, Ulum AlHadis dan tokoh. 3. Pelajar lemah dalam menghubungkaitkan antara fakta dengan aplikasi semasa. 4. Kurang mendapat sokongan dari pihak pengurusan sekolah kerana dianggap subjek tidak kritikal. 5. Pelajar kurang diberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan yang baik.

Kekuatan
1.Pelajar mempunyai asas membaca dan menulis jawi. 2.Pelajar memiliki pengetahuan asas tentang al-quran, tajwid dan sejarah islam di Nusantara. 3.Mata Pelajaran Pendidikan Alquran dan Alsunnah adalah subjek elektif yang mudah untuk skor A. 4.Pelajar yang berpotensi mudah dibimbing untuk cemerlang dalam Pendidikan Alquran dan Alsunnah

Ancaman
1. Pelajar kurang memberi penekanan dan fokus terhadap subjek Pendidikan Alquran dan Alsunnah kerana diangap kurang penting dan tidak memberi peluang yang baik untuk masa depan.

Peluang
1. Pelajar berpotensi untuk cemerlang jika diberi pendedahan yang efektif. Pelajar mempunyai peluang yang lebih luas untuk meneruskan bidang penajian Islam di Pusat Pengajian Tinggi di IPT Dapat melahirkan generasi penggerak dan pelaksana ke arah merealisasikan masyarakat Islam

2.

3.

5.

MANUAL PROSEDUR KERJA

DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM


8.2.6

MUKA SURAT : TARIKH DISEDIAKAN : 1.1.2006

PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID

____________________________________________________________________________________ 43 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

JAWATAN

PROSES KERJA 1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar. 1.1 1.2 1.3 Kekerapan Saiz sample Penyemak

Pengetua

2. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid Penolong Kanan 3. Menyediakan Instrumen/Borang Semakan Nota/Latihan Murid Penyemak Pengetua/Penolong Kanan Penyemak/Pengetua Guru Matapelajaran,GKB 4. Mengumpul dan menghantar Buku Nota Latihan untuk semakan. 5. Menyemak Nota dan Latihan Murid mengikut Jadual 6. Melaporkan Hasil Semakan.

7. Mengadakan maklumbalas dan Tindakan susulan. 8. Memuaskan /Lengkap

NO. KELUARAN 01

NO. PINDAAN 00

TARIKH 1.1.2006

CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM


8.2.6

MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN SEMAKAN NOTA DAN LATIHAN MURID

____________________________________________________________________________________ 44 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Mula 1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Untuk Menentukan Dasar. 2. Menyediakan Jadual Semakan Nota/Latihan Murid. 3. Menyediakan Instrumen /Borang Semakan Nota/Latihan Murid. 4. Mengumpul & Menghantar Buku Nota/Latihan untuk semakan. 5. Menyemak Ikut Jadual. 6. Melaporkan Hasil Semakan. 7. Mengadakan Hasil Semakan. 8. Memuaskan / Lengkap? (Ya,Tidak) Tamat

PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN Penolong Kanan

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM


8.2.6

MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1.1.2006

PENGURUSAN PANITIA

PROSES KERJA
1. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran.

____________________________________________________________________________________ 45 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

2. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia. Ketua Panitia 3. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. 4. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*, Takwim dan Bajet Tahunan Panitia. Guru Ketua Panitia Penolong Kanan Guru Ketua Panitia 5. Melaksanakan Aktiviti Panitia yang telah dirancangkan. 6. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia termasuk aktiviti Kokurikulum dalam Akademik. 7. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem. 8. Menjalankan Tindakan susulan.

9. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk difailkan /dihantar ke PPD/JPN.

* seperti : Program Peningkatan Prestasi, perancangan pengajaran, peperiksaan, perkembangan staff dan lain-lain.

NO. KELUARAN 01

NO. PINDAAN 00

TARIKH 1.1.2006

CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.1.2006

____________________________________________________________________________________ 46 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

AKTIVITI

8.2.2

PENGURUSAN PANITIA

Mula 1. 1. Menubuhkan JK Panitia Mata Pelajaran.

2. Menyediakan Senarai Tugas JK Panitia 3. Menyediakan atau Mengemaskini Sistem Fail Panitia. 4. Mengadakan Mesyuarat Perancangan Aktiviti*, Takwim dan Bajet Tahunan Panitia 5. Melaksanakan Aktiviti Panatia yang telah Dirancangkan. 6. Memantau Pelaksanaan Aktiviti Panitia Termasuk Aktiviti Kokurikulum dalam Akademik. 7. Mengadakan Mesyuarat Post Mortem. 8. Menjalankan Tindakan Susulan. 9. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan untuk Difailkan /Dihantar ke PPD/JPN.

Tamat

PROSES KERJA DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI JAWATAN 1.

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM


8.2.4

MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN : 1.1.2006

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling

____________________________________________________________________________________ 47 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Pengetua Ketua Panitia Guru

Perkhidmatan Yang Berkaitan. 2. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata pelajaran masing-masing. 3. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan. 4. Menyediakan Mengajar. Buku Buku Persediaan Persediaan dan dan

Pengetua

5. Menyemak Mengajar.

Guru

6. Melaksanakan Pengajaran Pembelajaran di Bilik Darjah. 7. Menjalankan Penilaian Pentaksiran mengikut Jadual. 8. Menjalankan Tindakan Susulan.

NO. KELUARAN 01

NO. PINDAAN 00

TARIKH 1.1.2006

CARTA ALIRAN DOKUMEN MANUAL PROSEDUR KERJA AKTIVITI

TAJUK 8.2 PENGURUSAN KURIKULUM


8.2.4

MUKA SURAT: TARIKH DISEDIAKAN:1.1.2006

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

____________________________________________________________________________________ 48 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ______________________________________________

Mula 2. Yang Berkaitan. 2. Menyediakan Perancangan Tahunan Mata Pelajaran masingmasing. 3. Menerima Buku Persediaan Mengajar dan Menandatangani Borang Penerimaan. 4. Menyediakan Buku Persediaan Mengajar. 5. Menyemak Buku Persediaan Mengajar. 6. Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah. 7. Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran mengikut Jadual. 8. Menjalankan Tindakan Susulan. Tamat 1. Memberi Taklimat Arahan/Pekeliling Perkhidmatan

____________________________________________________________________________________ 49 _____ Buku Pengurusan Kurikulum PQS 2008

Anda mungkin juga menyukai