Anda di halaman 1dari 42

3.

4
GALAKAN &
PERLINDUNGAN
PERDAGANGAN
KANDUNGAN SUBTOPIK
 Pemasaran Antarabangsa
 Peranan MATRADE
 Perlindungan Perdagangan
 Organisasi dan Blok Perdagangan
Antarabangsa
 Galakan-Galakan Perdagangan
Antarabangsa
 Sekatan-Sekatan Perdagangan
Antarabangsa
PEMASARAN
ANTARABANGSA
Kerajaan telah menubuhkan satu agensi
untuk menggalakkan firma-firma
tempatan menyertai pemasaran
antarabangsa iaitu MATRADE.
MATRADE – Malaysia External Trade
Development Corporation
Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen
pada Julai 1992 untuk menggalakkan
eksport negara dan bertanggungjawab
membantu pengeksport dan pengilang
tempatan menerokai pasaran baru.
PERANAN MATRADE
Menggalak, membantu dan
membangunkan perdagangan
luar dengan tumpuan kepada
eksport barang siap dan separa
siap serta barang import
terpilih.
Menggubal dan melaksanakan
strategi pasaran eksport
nasional.
PERANAN MATRADE
Mengendalikan penyelidikan
pasaran dan membina kepakaran
perdagangan dan mewujudkan
pengkalan data yang komprehensif
mengenai maklumat perdagangan.
Menganjurkan program latihan bagi
meningkatkan skil pemasaran
antarabangsa kepada pengeksport
Malaysia.
PERANAN MATRADE
Memajukan dan melindungi
kepentingan perdagangan
antarabangsa di luar negara.
Mewakili Malaysia di forum
antarabangsa.
Membangun, menggalak,
menyelaras dan membantu dalam
bidang perkhidmatan berkaitan
perdagangan.
PERANAN MATRADE
Menasihati kerajaan berkaitan
perdagangan dan bertindak
sebagai ejen kerajaan dalam
perdagangan.
Menemukan antara pengeksport
tempatan dengan pengimport luar
negara.
PERLINDUNGAN
PERDAGANGAN
 Pertahankan negara (melindungi firma
tempatan).
 Melindungi industri yang baru.
 Melindungi pekerja domestik daripada
tenaga buruh asing.
 Mewujudkan persaingan yang adil dan
saksama.
 Membalas tindakan/menentang dasar
lambakan.
PERLINDUNGAN
PERDAGANGAN
 Lambakan – Jualan barang di luar
negara pada harga yang lebih rendah
dari kos pengeluaran, harga pasaran
tempatan atau harga di negara
ketiga. Tujuannya adalah untuk
menjual barangan yang
pengeluarannya berlebihan tanpa
memberi kesan kepada harga di
pasaran tempatan.
PERLINDUNGAN
PERDAGANGAN
 Subsidi – Sumbangan kewangan
oleh kerajaan bertujuan untuk
menggalakkan eksport atau
melindungi daripada barangan
import. Contohnya: pemberian geran,
kos pinjaman yang rendah bagi
pembeli asing atau pengeksport dan
faedah dari segi cukai.
ORGANISASI & BLOK
PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
• Pusingan • EAEC
Uruguay dan • APEC
WTO • ASEAN
• AFTA • IMT-GT
• NAFTA • IMS-GT
• EC • BIMP-EAGA
ORGANISASI & BLOK
PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
• Diwujudkan bagi memastikan
dasar perlindungan tidak
menyekat pertumbuhan
perdagangan antarabangsa.

• Bermula dengan GATT (Perjanjian


Am Mengenai Tarif dan
Perdagangan) – General
Agreement on Tariffs and Trade.
ORGANISASI & BLOK
PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
• GATT diwujudkan oleh 23 buah
negara pada tahun 1947 dan
berpusat di Geneva.

• Objektif utama ialah untuk


mengurangkan halangan kepada
perdagangan bebas dan
menghapuskan diskriminasi dalam
perdagangan antarabangsa.
ORGANISASI & BLOK
PERDAGANGAN
ANTARABANGSA
• GATT telah dikendalikan dalam 8
sesi yang dikenali sebagai
pusingan.

• Pusingan pertama dalam tahun


1947 manakala pusingan
terakhir pada tahun 1986 di
Punta del Este, Uruguay. Juga
dikenali sebagai Pusingan
Uruguay.
PUSINGAN URUGUAY
• Tujuan ialah untuk membebaskan
perdagangan antarabangsa
daripada halangan perdagangan
tidak adil yang bertentangan
dengan prinsip GATT.
• Kejayaan utama: pengurangan tarif
antara negara industri daripada
purata 40% kepada 5% (sewaktu 7
pusingan GATT yang pertama) dan
selepas Pusingan Uruguay, berjaya
diturunkan lagi kepada 1/3 tahap
WTO
• World Trade Organization –
Pertubuhan Perdagangan Sedunia.

• Ditubuhkan di Geneva pada 1 Jan.


1995 hasil dari perundingan
Pusingan Uruguay (1986-1994).

• Dianggotai oleh lebih 133 negara


ahli.
WT
O
• Antara isu utama ialah:
– Halangan ke atas pelaburan
langsung asing.
– Perlindungan kerajaan ke atas
teknologi baru untuk melindungi
industri domestik.
– Undang-undang anti-lambakan
(dumping).
WT
O
• Fungsi-fungsi WTO:
– Menangani masalah negara
anggota.
– Mengendalikan perjanjian
perdagangan WTO.
– Mengendalikan forum
perundingan perdagangan.
– Memberi bantuan teknikal dan
latihan kepada negara-negara
WT
O
• Fungsi-fungsi WTO:
– Mengawasi polisi perdagangan
negara anggota.
– Bekerjasama dengan
pertubuhan antarabangsa lain
berkaitan perdagangan.
KESIMPULAN:
GATT

PUSINGAN URUGUAY

WTO
EC (European Community)
• Kesatuan Eropah – dibentuk pada
1957. Juga dikenali sebagai Kesatuan
Ekonomi Eropah (EEC) atau Pasaran
Bersama Eropah (European Common
Market).
• 15 buah negara ahli (Belgium,
Jerman, Perancis, Itali, Luxemborg
dan Belanda, diikuti Denmark,
Ireland, UK, Greek, Portugal dan
Spain, kemudian Austria, Finland dan
Sweeden).
EC (European Community)
• Objektif utama ialah untuk
menghapuskan halangan
perdagangan antara ahli (Single
European Act).
• Merupakan pasaran import dan
eksport terbesar di dunia.
• Akhirnya dikenali sebagai EU
(European Union) melalui Perjanjian
Maastricht dan mewujudkan satu
matawang tunggal – EURO.
NAFTA
• North America Free Trade
Agreement – Perjanjian
Perdagangan Bebas Amerika
Utara.
• Perjanjian komprehensif yang
dianggotai oleh USA, Kanada
dan Mexico.
NAFTA
• Ditubuhkan pada 1 Jan 1994,
bertujuan memansuhkan
halangan tarif dan bukan tarif
ke atas 99% barangan
dagangan antara ketiga-tiga
negara dalam tempoh 10
tahun.
KESIMPULAN :
• EC dan NAFTA merupakan
blok perdagangan paling
menonjol kerana
merangkumi 50%
perdagangan dunia di
samping melibatkan
perjanjian seperti dasar
pertahanan, dasar luar dan
APEC
KERJASAMA
EKONOMI ASIA
PASIFIK
• Dibentuk pada November 1989.
• 21 buah negara ahli merangkumi
setengah daripada pengeluaran
dunia dan 46% barang dagangan.
• Delegasinya terdiri daripada
Menteri Luar dan Menteri
Perdagangan.
APEC
KERJASAMA
EKONOMI ASIA
PASIFIK
• Dianggotai oleh Australia, China,
Korea, Filipina, USA, Thailand,
Vietnam, Brunei, Peru, Jepun,
Papua New Guinea, New Zealand,
Singapura, Malaysia, Taiwan,
Mexico, Kanada, Indonesia, Rusia,
Chile dan Hong Kong.
APEC
KERJASAMA
EKONOMI ASIA
PASIFIK
• Tujuan APEC ialah:
– Menggalakkan semangat
perkongsian dan kerjasama ekonomi
multilateral.
– Menghalang tekanan perlindungan
tekanan dan menyediakan cara yang
berkesan untuk berurusan dengan
konflik ekonomi.
APEC
KERJASAMA
EKONOMI ASIA
PASIFIK

• Tujuan APEC ialah:


– Mengembangkan kegiatan
ekonomi dan kerjasama dalam
bidang teknikal.
ASEAN
Association of Southeast
Asian Nations
• Pertubuhan Negara-Negara Asia
Tenggara.
• Kawasan perdagangan bebas
utama di Asia.
• Dibentuk pada tahun 1967.
ASEAN
Association of Southeast
Asian Nations
• Dianggotai oleh Malaysia, Brunei,
Singapura, Thailand, Filipina,
Indonesia, Vietnam, Myanmar,
Laos dan Kemboja.
• Menggalakkan kerjasama pelbagai
bidang termasuk industri dan
perdagangan.
ASEAN
Association of Southeast
Asian Nations
• Negara ahli dilindungi daripada
halangan tarif dan bukan tarif.
• Mempunyai saiz pasaran yang
besar dan mempunyai banyak
perbezaan seperti jumlah
penduduk dan Keluaran Negara
Kasar (KNK).
AFTA
ASEAN FREE TRADE
AREA
• Kawasan Perdagangan Bebas
ASEAN dan ditubuhkan pada 1 Jan.
1993.
• Tujuannya adalah untuk
mengurangkan tarif ke atas
perdagangan bersama kepada
maksimum 5% dan membentuk
AFTA
ASEAN FREE TRADE
AREA
• Objektif:
– Untuk meningkatkan kedudukan
ASEAN sebagai kawasan
pengeluaran yang berdaya saing.
– Mengecualikan halangan cukai
– Membolehkan ASEAN memenuhi
keperluan pasaran global.
EAEC
EAST ASIA ECONOMIC CAUCUS
• Perundingan Ekonomi Asia Timur
• Satu projek ASEAN yang
dikemukakan oleh PM Malaysia pada
tahun 1990 dan disahkan pada tahun
1992.
• Tujuannya adalah untuk mengadakan
forum perundingan berkaitan isu
ekonomi dan perdagangan untuk
kepentingan bersama negara-negara
rantau Asia Timur.
EAEC
EAST ASIA ECONOMIC CAUCUS
• Negara-negara
anggota:
– Negara-Negara
ASEAN
– Jepun
– Korea Selatan
– Taiwan
– Hong Kong
– China
IMT-GT
Segitiga Pertumbuhan Indonesia,
Malaysia dan Thailand (Indonesia,
Malaysia, Thailand – Growth
Triangle).
Jalinan ekonomi 3 negara yang
berkongsi persamaan dari perspektif
sosial dan ekonomi.
IMT-GT
 Merangkumi kawasan seluas 324 561
km persegi yang meliputi 4 wilayah
Indonesia (Acheh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat dan Riau), 4 negeri utara
Malaysia (Kedah, Perlis, Pulau Pinang
dan Perak), dan 5 wilayah sempadan
selatan Thailand (Songkhla, Yala,
Pattani, Narathiwat dan Satun).
IMS-GT
 SegitigaPertumbuhan Indonesia, Malaysia dan
Singapura (Indonesia, Malaysia, Singapore –
Growth Tiriangle).
 Ditandatangani di Johor pada 17 Dis. 1994.
 Merangkumi wilayah Riau, Sumatera Barat,
Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan
Singapura.
IMS-GT
 Menggalak pembangunan, pengembangan
dan integrasi dalam bidang perdagangan dan
pengangkutan, komunikasi, pertanian,
perhutanan, perkembangan infrastruktur
industri dan industri sokongan.
 Memaksimumkan peluang atau
memperkuatkan hubungan 2 hala dan 3 hala.
BIMP-EAGA

 Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines


– East ASEAN Growth Area.
 Dipersetujui pada Mac 1994.
 Objektif: Untuk memajukan prospek
pembangunan melalui kerjasama
ekonomi serantau.
BIMP-EAGA

 Merangkumi Brunei, Kalimantan Timur


dan barat serta wilayah Sulawesi Utara
(Indonesia), Sabah, Sarawak dan
Labuan (Malaysia) serta Mindanao dan
Palawan (Filipina).

Anda mungkin juga menyukai