Anda di halaman 1dari 1

Konsep

Model Akibat Logikal Dreikurs Model ini menekankan guru perlu mengenal pasti punca salah laku. Murid perlu dibimbing untuk memahami peraturan di dalam bilik darjah.

Pelaksanaan

kenal pasti motif pelajar

bantu murid memahami motif yang ditunjukkan

bantu murid tukar matlamat salah kepada matlamat sebenar

bimbing murid bertanggungjawab ke atas matlamat baharu

bantu murid melihat akibat di sebalik tingkah lakunya.

Kekuatan

Memupuk autonomi di mana murid bertanggungjawab atas tindakan dan pilihan mereka. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif melalui komunikasi yang terbuka dan saling hormat- menghormati antara murid-murid. Agak sukar untuk guru permulaan mengenal pasti serta memahami motif murid-murid melakukan salah laku. Agak sukar untuk mengenal pasti akibat logikal yang setimpal dengan salah laku tertentu.

Kelemahan