RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN SMU3023 MATEMATIK ASASI EXPONENT DISEDIAKAN OLEH

AHMAD KAMIL BIN MOHD JAMAAI

D 20101037521

SHAMIM BIN SALIMON

D20101037498

Komputer Riba. . Memahami definisi exponent dengan jelas. dan nisbah exponent. white board marker. Mengenal pasti integer positif exponent. 2. LCD. exponent kosong. . an. sumber-sumber dari internet. bm/n Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. buku rujukan. iii. ii.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tajuk Subjek Hasil pembelajaran : 5 Yunus : 30 orang : 30 September 2010 : 8. Nilai Refleksi Persediaan Murid Persediaan Guru Set induksi Aktiviti Penutup : Memberi gambaran awal – pelajar berimaginasi : Penerangan – soal jawab – perbincangan – penilaian : Merumuskan isi kandungan pengajaran : Bersabar dan Kreatif : : Buku teks.20 pagi (1jam 20minit) : Exponent : Matematik Tambahan : Pada akhir pengajaran pelajar dapat 1. a-n .00 – 9. an iaitu a ialah asas semantara n ialah indeks. alat tulis : Buku Teks Tingkatan 5. integer negatif exponent. buku rujukan.

2. semasa proses P&P dijalankan dan memberikan komitmen dalam aktiviti yang bakal dilakukan selepas ini. Aktiviti Guru 1.Menunjukkan video kepada pelajar apakah itu exponent.Guru memberi gambaran yang lebih mendalam mengenai tajuk yang akan dibincangkan iaitu definisi exponent.Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru itu. Buku teks Tingkatan 4 3.Objektif Set Induksi (5 minit) Memberi pelajar tentang gambaran awal apa yang akan dipelajari untuk menarik perhatian serta minat murid.Pelajar perhatian bersedia untuk sepenuhnya proses P&P. 3.sejarah exponent.Pelajar dapat berimaginasi tentang tajuk yang akan dibincangkan diatas video yang telah ditunjukkan. Aktiviti Murid 1.Guru meminta kerjasama pelajar supaya memberikan 4. kegunaan exponent dalam kehidupan seharian. 2. .Pelajar tahu kepentingan untuk belajar tentang exponent Bahan LCD dan computer riba.

Pelajar besedia untuk menjawab dan memberi perhatian kepada soalan guru. 2.Guru memastikan agar pelajar memahami isi .Guru bertanya semula kepada beberapa orang pelajar tentang definisi exponent. 3.Pelajar mengetahui lebih jelas apakah itu exponent 3.Pelajar mendengar dengan teliti apa yang disampaikan dam mencatat nota ringkas mengenai integer positif exponent. 1. 1. 2.Langkah 1 Pengenalan kepada pelajar tentang definisi exponent (15minit) Supaya guru mengetahui sama ada pelajar memberi perhatian tentang definisi exponent atau tidak. Langkah 2 Pengenalan kepada pelajar tentang integer positif exponent (10minit) Agar pelajar mengetahui apakah yand dimaksudkan integer positif exponent. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan Marker pen 2.Pelajar bertanyakan kepada guru jika terdapat penerangan yang kurang jelas dan difahami tentang integer positif exponent.Guru memberi penerangan kepada pelajar tentang kandungan dalam integer positif exponent. dan sejarah exponent. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan 3. tujuan exponent diwujudkan.Guru bergerak dari meja ke meja bagi memastikan murid dapat menumpukan perhatian terhadap proses P&P. 1.Pelajar menjawab soalan dengan betul dengan menulisnya di papan putih.Guru juga memberi sedikit contoh-contoh integer positif exponent. 1.

Pelajar mendengar dengan teliti dan membuat sedikit nota ringkas berkenaan tajuk yang dibincangkan tadi.Pelajar juga dapat memberikan contohcontoh exponent kosong dan negatif exponent.kandungan integer positif exponent. (10minit) Supaya pelajar mengetahui apakah itu exponent kosong dan negatif exponent Supaya pelajar dapat memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent.Guru memberi contoh-contoh tentang nisbah exponent. 2. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 3. 4. Papan putih Buku rujukan Buku teks Tingkatan 4 Langkah 4 Penerangan kepada pelajar mengenai nisbah exponent. (10minit) 1. 1.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai nisbah exponent.Sesi soal jawab dilakukan untuk memastikan pelajar memahami mengenai tajuk ini. 2.Pelajar akan berbincang dengan rakan.Guru memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent 1. 1.Menerangkan kepada murid mengenai konsep nisbah exponent.Pelajar akan menanyakan kepada guru mengenai nisbah exponent.Menerangkan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent.Pelajar akan membuat penerangan tetang apa yang dapat dikaitkan oleh mereka. . Langkah 3 Penerangan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent. 2. Agar pelajar mengetahui konsep nisbah exponent. 3. 2.

3. 1. Guru akan menanyakan kepada beberapa orang pelajar mengenai persamaanpersamaan exponent. 1.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai teori exponent.Mencatat kesemua formula dalam exponent. 4. (10minit) Agar pelajar mengetahui formula dan teori exponent.Merumuskan keseluruhan formula dalam exponent. (15minit) 1. 3.Guru memberi penerangan mengenai tajuk berkenaan 2. 4.Pelajar akan membaca “hand out” dan membuat catatan mengenai tajuk yang akan diterangkan oleh guru.Langkah 5 Penerangan kepada pelajar mengenai teori exponent.Guru memberi contoh-contoh teori exponent. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 3.Menerangkan kepada murid mengenai teori exponent 2. Guru memberikan “hand out” kepada pelajar dan penerangan lanjut dilakukan oleh guru 1.Guru memberikan soalan kepada . di dalam exponent. 2. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Langkah 5 Supaya pelajar dapat Penerangan mempelajari tentang persamaanpersamaanpersamaan yang persamaan terdapat di yang terdapat dalam exponent.Pelajar mendengar penjelasan guru dengan tekun. 2.Pelajar akan menjawab beberapa soalan yang akan dikemukakan oleh guru.Pelajar akan membuat latih tubi yang telah disediakan oleh guru.

3.Guru memberikan rumusan yang ringkas dan padat pada pelajar. 3.Membuat dengan tekun soalan yang diberikan oleh guru. 4. 1.pelajar supaya dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Penutup Kesimpulan (5minit) Pelajar boleh membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari tentang tajuk exponent. 2.Membawa pulang kerja harian yang diberikan dan berbincang pada kelas seterusnya. 1.Guru membaiki kelemahan yang terdapat pada pelajar. 2.Bertanyakan kepada guru soalansoalan yang kurang difahami. Meminta pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari oleh mereka.Guru memberi nasihat kepada pelajar. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful