RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN SMU3023 MATEMATIK ASASI EXPONENT DISEDIAKAN OLEH

AHMAD KAMIL BIN MOHD JAMAAI

D 20101037521

SHAMIM BIN SALIMON

D20101037498

ii. alat tulis : Buku Teks Tingkatan 5. 2. Nilai Refleksi Persediaan Murid Persediaan Guru Set induksi Aktiviti Penutup : Memberi gambaran awal – pelajar berimaginasi : Penerangan – soal jawab – perbincangan – penilaian : Merumuskan isi kandungan pengajaran : Bersabar dan Kreatif : : Buku teks. iii.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tajuk Subjek Hasil pembelajaran : 5 Yunus : 30 orang : 30 September 2010 : 8. .00 – 9. Memahami definisi exponent dengan jelas. dan nisbah exponent. Mengenal pasti integer positif exponent. buku rujukan. an iaitu a ialah asas semantara n ialah indeks. bm/n Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. white board marker. LCD. exponent kosong. Komputer Riba.20 pagi (1jam 20minit) : Exponent : Matematik Tambahan : Pada akhir pengajaran pelajar dapat 1. buku rujukan. an. sumber-sumber dari internet. integer negatif exponent. a-n . .

Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru itu.Menunjukkan video kepada pelajar apakah itu exponent. 2. Aktiviti Guru 1.Pelajar tahu kepentingan untuk belajar tentang exponent Bahan LCD dan computer riba. Aktiviti Murid 1. kegunaan exponent dalam kehidupan seharian.Objektif Set Induksi (5 minit) Memberi pelajar tentang gambaran awal apa yang akan dipelajari untuk menarik perhatian serta minat murid. .Pelajar perhatian bersedia untuk sepenuhnya proses P&P.Pelajar dapat berimaginasi tentang tajuk yang akan dibincangkan diatas video yang telah ditunjukkan. semasa proses P&P dijalankan dan memberikan komitmen dalam aktiviti yang bakal dilakukan selepas ini.sejarah exponent.Guru meminta kerjasama pelajar supaya memberikan 4. 3.Guru memberi gambaran yang lebih mendalam mengenai tajuk yang akan dibincangkan iaitu definisi exponent. 2. Buku teks Tingkatan 4 3.

2.Guru memberi penerangan kepada pelajar tentang kandungan dalam integer positif exponent. 3. Langkah 2 Pengenalan kepada pelajar tentang integer positif exponent (10minit) Agar pelajar mengetahui apakah yand dimaksudkan integer positif exponent.Pelajar bertanyakan kepada guru jika terdapat penerangan yang kurang jelas dan difahami tentang integer positif exponent. 1. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan 3.Pelajar mendengar dengan teliti apa yang disampaikan dam mencatat nota ringkas mengenai integer positif exponent.Pelajar besedia untuk menjawab dan memberi perhatian kepada soalan guru. 2.Pelajar menjawab soalan dengan betul dengan menulisnya di papan putih. dan sejarah exponent.Guru bergerak dari meja ke meja bagi memastikan murid dapat menumpukan perhatian terhadap proses P&P. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan Marker pen 2.Pelajar mengetahui lebih jelas apakah itu exponent 3.Guru memastikan agar pelajar memahami isi .Guru juga memberi sedikit contoh-contoh integer positif exponent.Langkah 1 Pengenalan kepada pelajar tentang definisi exponent (15minit) Supaya guru mengetahui sama ada pelajar memberi perhatian tentang definisi exponent atau tidak.Guru bertanya semula kepada beberapa orang pelajar tentang definisi exponent. 1. 1. tujuan exponent diwujudkan. 1.

1.Sesi soal jawab dilakukan untuk memastikan pelajar memahami mengenai tajuk ini. Agar pelajar mengetahui konsep nisbah exponent. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 3. 2. (10minit) Supaya pelajar mengetahui apakah itu exponent kosong dan negatif exponent Supaya pelajar dapat memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent. 1. 2.Pelajar mendengar dengan teliti dan membuat sedikit nota ringkas berkenaan tajuk yang dibincangkan tadi.Pelajar juga dapat memberikan contohcontoh exponent kosong dan negatif exponent. 4.kandungan integer positif exponent. 2.Pelajar akan berbincang dengan rakan.Guru memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent 1.Pelajar akan membuat penerangan tetang apa yang dapat dikaitkan oleh mereka. (10minit) 1. 2.Pelajar akan menanyakan kepada guru mengenai nisbah exponent. 3. Langkah 3 Penerangan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent. .Menerangkan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent.Menerangkan kepada murid mengenai konsep nisbah exponent. Papan putih Buku rujukan Buku teks Tingkatan 4 Langkah 4 Penerangan kepada pelajar mengenai nisbah exponent.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai nisbah exponent.Guru memberi contoh-contoh tentang nisbah exponent.

(10minit) Agar pelajar mengetahui formula dan teori exponent. 1. 3. di dalam exponent.Pelajar akan membuat latih tubi yang telah disediakan oleh guru. 4.Mencatat kesemua formula dalam exponent. 2.Pelajar akan membaca “hand out” dan membuat catatan mengenai tajuk yang akan diterangkan oleh guru. 3. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 3. 1.Pelajar akan menjawab beberapa soalan yang akan dikemukakan oleh guru.Merumuskan keseluruhan formula dalam exponent.Menerangkan kepada murid mengenai teori exponent 2. Guru memberikan “hand out” kepada pelajar dan penerangan lanjut dilakukan oleh guru 1.Guru memberi contoh-contoh teori exponent. Guru akan menanyakan kepada beberapa orang pelajar mengenai persamaanpersamaan exponent. 4.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai teori exponent.Guru memberi penerangan mengenai tajuk berkenaan 2.Langkah 5 Penerangan kepada pelajar mengenai teori exponent.Guru memberikan soalan kepada .Pelajar mendengar penjelasan guru dengan tekun. (15minit) 1. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Langkah 5 Supaya pelajar dapat Penerangan mempelajari tentang persamaanpersamaanpersamaan yang persamaan terdapat di yang terdapat dalam exponent. 2.

Guru membaiki kelemahan yang terdapat pada pelajar.Guru memberikan rumusan yang ringkas dan padat pada pelajar.Membuat dengan tekun soalan yang diberikan oleh guru. 1. Meminta pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari oleh mereka.pelajar supaya dapat meningkatkan kefahaman pelajar. 1.Bertanyakan kepada guru soalansoalan yang kurang difahami. 3.Guru memberi nasihat kepada pelajar. 3. Penutup Kesimpulan (5minit) Pelajar boleh membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari tentang tajuk exponent. 4.Membawa pulang kerja harian yang diberikan dan berbincang pada kelas seterusnya. 2. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 . 2.