RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN SMU3023 MATEMATIK ASASI EXPONENT DISEDIAKAN OLEH

AHMAD KAMIL BIN MOHD JAMAAI

D 20101037521

SHAMIM BIN SALIMON

D20101037498

. bm/n Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. sumber-sumber dari internet. an iaitu a ialah asas semantara n ialah indeks. iii. Mengenal pasti integer positif exponent. exponent kosong. Nilai Refleksi Persediaan Murid Persediaan Guru Set induksi Aktiviti Penutup : Memberi gambaran awal – pelajar berimaginasi : Penerangan – soal jawab – perbincangan – penilaian : Merumuskan isi kandungan pengajaran : Bersabar dan Kreatif : : Buku teks. Memahami definisi exponent dengan jelas. integer negatif exponent. Komputer Riba. an. LCD.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tajuk Subjek Hasil pembelajaran : 5 Yunus : 30 orang : 30 September 2010 : 8. 2. white board marker.20 pagi (1jam 20minit) : Exponent : Matematik Tambahan : Pada akhir pengajaran pelajar dapat 1. . a-n . buku rujukan. ii. buku rujukan. alat tulis : Buku Teks Tingkatan 5.00 – 9. dan nisbah exponent.

Objektif Set Induksi (5 minit) Memberi pelajar tentang gambaran awal apa yang akan dipelajari untuk menarik perhatian serta minat murid. 3.Pelajar tahu kepentingan untuk belajar tentang exponent Bahan LCD dan computer riba.Guru meminta kerjasama pelajar supaya memberikan 4.Pelajar perhatian bersedia untuk sepenuhnya proses P&P. kegunaan exponent dalam kehidupan seharian. . 2.Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru itu.sejarah exponent. Aktiviti Murid 1. semasa proses P&P dijalankan dan memberikan komitmen dalam aktiviti yang bakal dilakukan selepas ini. Buku teks Tingkatan 4 3.Menunjukkan video kepada pelajar apakah itu exponent.Guru memberi gambaran yang lebih mendalam mengenai tajuk yang akan dibincangkan iaitu definisi exponent. 2. Aktiviti Guru 1.Pelajar dapat berimaginasi tentang tajuk yang akan dibincangkan diatas video yang telah ditunjukkan.

Pelajar menjawab soalan dengan betul dengan menulisnya di papan putih. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan 3.Langkah 1 Pengenalan kepada pelajar tentang definisi exponent (15minit) Supaya guru mengetahui sama ada pelajar memberi perhatian tentang definisi exponent atau tidak.Pelajar besedia untuk menjawab dan memberi perhatian kepada soalan guru. 1.Pelajar mendengar dengan teliti apa yang disampaikan dam mencatat nota ringkas mengenai integer positif exponent. dan sejarah exponent.Guru memastikan agar pelajar memahami isi .Guru juga memberi sedikit contoh-contoh integer positif exponent. 1. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan Marker pen 2.Pelajar mengetahui lebih jelas apakah itu exponent 3.Guru memberi penerangan kepada pelajar tentang kandungan dalam integer positif exponent.Guru bertanya semula kepada beberapa orang pelajar tentang definisi exponent.Guru bergerak dari meja ke meja bagi memastikan murid dapat menumpukan perhatian terhadap proses P&P. Langkah 2 Pengenalan kepada pelajar tentang integer positif exponent (10minit) Agar pelajar mengetahui apakah yand dimaksudkan integer positif exponent. 3. 2. 1.Pelajar bertanyakan kepada guru jika terdapat penerangan yang kurang jelas dan difahami tentang integer positif exponent. 1. tujuan exponent diwujudkan. 2.

Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai nisbah exponent. 2.Pelajar akan membuat penerangan tetang apa yang dapat dikaitkan oleh mereka.Guru memberi contoh-contoh tentang nisbah exponent.Sesi soal jawab dilakukan untuk memastikan pelajar memahami mengenai tajuk ini. 1.Pelajar akan menanyakan kepada guru mengenai nisbah exponent. . (10minit) Supaya pelajar mengetahui apakah itu exponent kosong dan negatif exponent Supaya pelajar dapat memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent. 2.Menerangkan kepada murid mengenai konsep nisbah exponent. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 3. Agar pelajar mengetahui konsep nisbah exponent.Pelajar juga dapat memberikan contohcontoh exponent kosong dan negatif exponent.Guru memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent 1.Pelajar akan berbincang dengan rakan. 4. 1. Papan putih Buku rujukan Buku teks Tingkatan 4 Langkah 4 Penerangan kepada pelajar mengenai nisbah exponent.Pelajar mendengar dengan teliti dan membuat sedikit nota ringkas berkenaan tajuk yang dibincangkan tadi. 2. (10minit) 1. 3. Langkah 3 Penerangan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent. 2.Menerangkan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent.kandungan integer positif exponent.

Guru memberi penerangan mengenai tajuk berkenaan 2. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 3.Guru memberikan soalan kepada .Langkah 5 Penerangan kepada pelajar mengenai teori exponent. 2. (15minit) 1. 3. 4.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai teori exponent. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Langkah 5 Supaya pelajar dapat Penerangan mempelajari tentang persamaanpersamaanpersamaan yang persamaan terdapat di yang terdapat dalam exponent. 3.Pelajar akan membuat latih tubi yang telah disediakan oleh guru.Pelajar akan membaca “hand out” dan membuat catatan mengenai tajuk yang akan diterangkan oleh guru.Menerangkan kepada murid mengenai teori exponent 2. (10minit) Agar pelajar mengetahui formula dan teori exponent.Mencatat kesemua formula dalam exponent.Pelajar mendengar penjelasan guru dengan tekun. 1.Pelajar akan menjawab beberapa soalan yang akan dikemukakan oleh guru.Guru memberi contoh-contoh teori exponent.Merumuskan keseluruhan formula dalam exponent. 2. Guru memberikan “hand out” kepada pelajar dan penerangan lanjut dilakukan oleh guru 1. 1. 4. di dalam exponent. Guru akan menanyakan kepada beberapa orang pelajar mengenai persamaanpersamaan exponent.

Membuat dengan tekun soalan yang diberikan oleh guru.Membawa pulang kerja harian yang diberikan dan berbincang pada kelas seterusnya. Penutup Kesimpulan (5minit) Pelajar boleh membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari tentang tajuk exponent. 4.Bertanyakan kepada guru soalansoalan yang kurang difahami. 3.Guru membaiki kelemahan yang terdapat pada pelajar. 1. 1.pelajar supaya dapat meningkatkan kefahaman pelajar.Guru memberi nasihat kepada pelajar. Meminta pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari oleh mereka.Guru memberikan rumusan yang ringkas dan padat pada pelajar. 2. 3. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful