RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN SMU3023 MATEMATIK ASASI EXPONENT DISEDIAKAN OLEH

AHMAD KAMIL BIN MOHD JAMAAI

D 20101037521

SHAMIM BIN SALIMON

D20101037498

alat tulis : Buku Teks Tingkatan 5. 2.20 pagi (1jam 20minit) : Exponent : Matematik Tambahan : Pada akhir pengajaran pelajar dapat 1. Komputer Riba. integer negatif exponent. dan nisbah exponent. Nilai Refleksi Persediaan Murid Persediaan Guru Set induksi Aktiviti Penutup : Memberi gambaran awal – pelajar berimaginasi : Penerangan – soal jawab – perbincangan – penilaian : Merumuskan isi kandungan pengajaran : Bersabar dan Kreatif : : Buku teks. white board marker. an iaitu a ialah asas semantara n ialah indeks.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tajuk Subjek Hasil pembelajaran : 5 Yunus : 30 orang : 30 September 2010 : 8. sumber-sumber dari internet. buku rujukan. . buku rujukan. Mengenal pasti integer positif exponent.00 – 9. LCD. bm/n Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i. . exponent kosong. ii. an. Memahami definisi exponent dengan jelas. a-n . iii.

2. 3.Guru memberi gambaran yang lebih mendalam mengenai tajuk yang akan dibincangkan iaitu definisi exponent.Pelajar dapat berimaginasi tentang tajuk yang akan dibincangkan diatas video yang telah ditunjukkan. . 2.Menunjukkan video kepada pelajar apakah itu exponent.Guru meminta kerjasama pelajar supaya memberikan 4.sejarah exponent. Aktiviti Murid 1. Aktiviti Guru 1.Pelajar perhatian bersedia untuk sepenuhnya proses P&P.Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru itu. Buku teks Tingkatan 4 3.Objektif Set Induksi (5 minit) Memberi pelajar tentang gambaran awal apa yang akan dipelajari untuk menarik perhatian serta minat murid. kegunaan exponent dalam kehidupan seharian.Pelajar tahu kepentingan untuk belajar tentang exponent Bahan LCD dan computer riba. semasa proses P&P dijalankan dan memberikan komitmen dalam aktiviti yang bakal dilakukan selepas ini.

Guru memastikan agar pelajar memahami isi .Pelajar besedia untuk menjawab dan memberi perhatian kepada soalan guru.Guru bertanya semula kepada beberapa orang pelajar tentang definisi exponent. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan Marker pen 2. 1. 1.Guru bergerak dari meja ke meja bagi memastikan murid dapat menumpukan perhatian terhadap proses P&P.Pelajar mendengar dengan teliti apa yang disampaikan dam mencatat nota ringkas mengenai integer positif exponent.Pelajar menjawab soalan dengan betul dengan menulisnya di papan putih.Guru memberi penerangan kepada pelajar tentang kandungan dalam integer positif exponent. tujuan exponent diwujudkan.Guru juga memberi sedikit contoh-contoh integer positif exponent. 2. 3. 2. Langkah 2 Pengenalan kepada pelajar tentang integer positif exponent (10minit) Agar pelajar mengetahui apakah yand dimaksudkan integer positif exponent. 1. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan 3.Langkah 1 Pengenalan kepada pelajar tentang definisi exponent (15minit) Supaya guru mengetahui sama ada pelajar memberi perhatian tentang definisi exponent atau tidak. dan sejarah exponent. 1.Pelajar bertanyakan kepada guru jika terdapat penerangan yang kurang jelas dan difahami tentang integer positif exponent.Pelajar mengetahui lebih jelas apakah itu exponent 3.

Papan putih Buku rujukan Buku teks Tingkatan 4 Langkah 4 Penerangan kepada pelajar mengenai nisbah exponent.Pelajar juga dapat memberikan contohcontoh exponent kosong dan negatif exponent.Pelajar akan membuat penerangan tetang apa yang dapat dikaitkan oleh mereka. 1.Menerangkan kepada murid mengenai konsep nisbah exponent. (10minit) Supaya pelajar mengetahui apakah itu exponent kosong dan negatif exponent Supaya pelajar dapat memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent.Guru memberi contoh-contoh tentang nisbah exponent. 2. 4.Menerangkan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent. Langkah 3 Penerangan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent.Pelajar mendengar dengan teliti dan membuat sedikit nota ringkas berkenaan tajuk yang dibincangkan tadi.Pelajar akan berbincang dengan rakan.kandungan integer positif exponent. (10minit) 1. 1.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai nisbah exponent. 2. . 3. 2.Guru memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent 1. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 3.Sesi soal jawab dilakukan untuk memastikan pelajar memahami mengenai tajuk ini.Pelajar akan menanyakan kepada guru mengenai nisbah exponent. 2. Agar pelajar mengetahui konsep nisbah exponent.

Guru memberikan “hand out” kepada pelajar dan penerangan lanjut dilakukan oleh guru 1. 2.Guru memberikan soalan kepada .Menerangkan kepada murid mengenai teori exponent 2. (10minit) Agar pelajar mengetahui formula dan teori exponent.Pelajar akan membaca “hand out” dan membuat catatan mengenai tajuk yang akan diterangkan oleh guru.Mencatat kesemua formula dalam exponent.Merumuskan keseluruhan formula dalam exponent. 2. 1.Pelajar mendengar penjelasan guru dengan tekun.Pelajar akan menjawab beberapa soalan yang akan dikemukakan oleh guru. 4.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai teori exponent.Langkah 5 Penerangan kepada pelajar mengenai teori exponent. Guru akan menanyakan kepada beberapa orang pelajar mengenai persamaanpersamaan exponent.Guru memberi penerangan mengenai tajuk berkenaan 2. di dalam exponent. 3. (15minit) 1. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Langkah 5 Supaya pelajar dapat Penerangan mempelajari tentang persamaanpersamaanpersamaan yang persamaan terdapat di yang terdapat dalam exponent.Guru memberi contoh-contoh teori exponent. 1. 3. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 3.Pelajar akan membuat latih tubi yang telah disediakan oleh guru. 4.

Membawa pulang kerja harian yang diberikan dan berbincang pada kelas seterusnya.Membuat dengan tekun soalan yang diberikan oleh guru. 3.pelajar supaya dapat meningkatkan kefahaman pelajar. 1. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 . 3.Guru memberikan rumusan yang ringkas dan padat pada pelajar.Guru memberi nasihat kepada pelajar. 1. 2. 2.Bertanyakan kepada guru soalansoalan yang kurang difahami. Penutup Kesimpulan (5minit) Pelajar boleh membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari tentang tajuk exponent. Meminta pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari oleh mereka.Guru membaiki kelemahan yang terdapat pada pelajar. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful