RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN SMU3023 MATEMATIK ASASI EXPONENT DISEDIAKAN OLEH

AHMAD KAMIL BIN MOHD JAMAAI

D 20101037521

SHAMIM BIN SALIMON

D20101037498

Memahami definisi exponent dengan jelas. LCD. 2. alat tulis : Buku Teks Tingkatan 5. an. exponent kosong. ii. . Mengenal pasti integer positif exponent. buku rujukan. white board marker.20 pagi (1jam 20minit) : Exponent : Matematik Tambahan : Pada akhir pengajaran pelajar dapat 1. dan nisbah exponent. Komputer Riba. Nilai Refleksi Persediaan Murid Persediaan Guru Set induksi Aktiviti Penutup : Memberi gambaran awal – pelajar berimaginasi : Penerangan – soal jawab – perbincangan – penilaian : Merumuskan isi kandungan pengajaran : Bersabar dan Kreatif : : Buku teks.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 TAHUN 2010 Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tajuk Subjek Hasil pembelajaran : 5 Yunus : 30 orang : 30 September 2010 : 8. a-n . integer negatif exponent.00 – 9. . iii. an iaitu a ialah asas semantara n ialah indeks. buku rujukan. sumber-sumber dari internet. bm/n Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: i.

semasa proses P&P dijalankan dan memberikan komitmen dalam aktiviti yang bakal dilakukan selepas ini.Pelajar perhatian bersedia untuk sepenuhnya proses P&P. 2.Pelajar tahu kepentingan untuk belajar tentang exponent Bahan LCD dan computer riba.Menunjukkan video kepada pelajar apakah itu exponent.Pelajar menumpukan perhatian terhadap penerangan guru itu.Objektif Set Induksi (5 minit) Memberi pelajar tentang gambaran awal apa yang akan dipelajari untuk menarik perhatian serta minat murid. Aktiviti Murid 1. 2.Guru meminta kerjasama pelajar supaya memberikan 4.sejarah exponent. kegunaan exponent dalam kehidupan seharian. Aktiviti Guru 1. Buku teks Tingkatan 4 3. 3. .Guru memberi gambaran yang lebih mendalam mengenai tajuk yang akan dibincangkan iaitu definisi exponent.Pelajar dapat berimaginasi tentang tajuk yang akan dibincangkan diatas video yang telah ditunjukkan.

Pelajar besedia untuk menjawab dan memberi perhatian kepada soalan guru. Langkah 2 Pengenalan kepada pelajar tentang integer positif exponent (10minit) Agar pelajar mengetahui apakah yand dimaksudkan integer positif exponent. 1.Guru memberi penerangan kepada pelajar tentang kandungan dalam integer positif exponent. 1.Pelajar menjawab soalan dengan betul dengan menulisnya di papan putih. 2. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan Marker pen 2.Pelajar bertanyakan kepada guru jika terdapat penerangan yang kurang jelas dan difahami tentang integer positif exponent. 1. 3.Guru bertanya semula kepada beberapa orang pelajar tentang definisi exponent. Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Buku rujukan 3.Guru memastikan agar pelajar memahami isi .Guru bergerak dari meja ke meja bagi memastikan murid dapat menumpukan perhatian terhadap proses P&P. 1. tujuan exponent diwujudkan.Guru juga memberi sedikit contoh-contoh integer positif exponent.Pelajar mendengar dengan teliti apa yang disampaikan dam mencatat nota ringkas mengenai integer positif exponent.Langkah 1 Pengenalan kepada pelajar tentang definisi exponent (15minit) Supaya guru mengetahui sama ada pelajar memberi perhatian tentang definisi exponent atau tidak. dan sejarah exponent. 2.Pelajar mengetahui lebih jelas apakah itu exponent 3.

Agar pelajar mengetahui konsep nisbah exponent. (10minit) Supaya pelajar mengetahui apakah itu exponent kosong dan negatif exponent Supaya pelajar dapat memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent.Pelajar mendengar dengan teliti dan membuat sedikit nota ringkas berkenaan tajuk yang dibincangkan tadi. 3.Menerangkan kepada murid mengenai konsep nisbah exponent.Sesi soal jawab dilakukan untuk memastikan pelajar memahami mengenai tajuk ini. 2. Langkah 3 Penerangan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent.Pelajar akan berbincang dengan rakan. 2. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 3.Menerangkan kepada pelajar tentang exponent kosong dan negatif exponent. (10minit) 1. 1.Pelajar akan membuat penerangan tetang apa yang dapat dikaitkan oleh mereka.Pelajar akan menanyakan kepada guru mengenai nisbah exponent.Pelajar juga dapat memberikan contohcontoh exponent kosong dan negatif exponent.kandungan integer positif exponent. .Guru memberi contoh-contoh exponent kosong dan negatif exponent 1. 1. 4.Guru memberi contoh-contoh tentang nisbah exponent. 2.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai nisbah exponent. 2. Papan putih Buku rujukan Buku teks Tingkatan 4 Langkah 4 Penerangan kepada pelajar mengenai nisbah exponent.

Guru memberikan soalan kepada . 4. 3. 2.Pelajar akan menjawab beberapa soalan yang akan dikemukakan oleh guru.Pelajar mendengar penjelasan guru dengan tekun.Guru memberi contoh-contoh teori exponent.Langkah 5 Penerangan kepada pelajar mengenai teori exponent. (15minit) 1.Pelajar akan membuat latih tubi yang telah disediakan oleh guru. di dalam exponent.Merumuskan keseluruhan formula dalam exponent. 1. 2.Guru memberi penerangan mengenai tajuk berkenaan 2. Guru memberikan “hand out” kepada pelajar dan penerangan lanjut dilakukan oleh guru 1. (10minit) Agar pelajar mengetahui formula dan teori exponent.Pelajar akan membaca “hand out” dan membuat catatan mengenai tajuk yang akan diterangkan oleh guru.Mencatat kesemua formula dalam exponent. 3. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 3. Guru akan menanyakan kepada beberapa orang pelajar mengenai persamaanpersamaan exponent.Pelajar mendengar penjelasan guru mengenai teori exponent. 1. Kertas A4 Marker pen Papan putih Buku teks Tingkatan 4 Langkah 5 Supaya pelajar dapat Penerangan mempelajari tentang persamaanpersamaanpersamaan yang persamaan terdapat di yang terdapat dalam exponent. 4.Menerangkan kepada murid mengenai teori exponent 2.

Guru membaiki kelemahan yang terdapat pada pelajar. Meminta pelajar merumuskan apa yang telah dipelajari oleh mereka. 4. 2. 1. 1.Membuat dengan tekun soalan yang diberikan oleh guru.Membawa pulang kerja harian yang diberikan dan berbincang pada kelas seterusnya. Buku teks Tingkatan 4 Papan putih Marker pen Kertas A4 .Guru memberi nasihat kepada pelajar. 2.Guru memberikan rumusan yang ringkas dan padat pada pelajar. 3.Bertanyakan kepada guru soalansoalan yang kurang difahami.pelajar supaya dapat meningkatkan kefahaman pelajar. 3. Penutup Kesimpulan (5minit) Pelajar boleh membuat rumusan tentang apa yang telah dipelajari tentang tajuk exponent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful