Format Laporan Peka Sains Tingkatan 3 Tahun 2012

Tajuk

: Pembiakan biji benih

Tujuan Eksperimen : Untuk mengkaji syarat-syarat yang diperlukan untuk proses percambahan biji benih. Hipotesis : Nyatakan hubungan di antara syarat-syarat percambahan dengan percambahan biji benih. (air, cahaya matahari) : Dimanipulasikan = ___________________ Bergerakbalas Dimalarkan Bahan-bahan/Alat Langkah-langkah: 1. 2. 3. 4. 5. 3 bekas botol yang berlabel A, B, C disediakan. Bekas botol A dan B diletakkan di tempat yang mempunyai cahaya matahari. Bekas C diletakkan di tempat yang gelap. Bekas botol A, B dan C dibiarkan selama 2 atau 3 hari. Pemerhatian yang diperolehi dicatat dalam jadual. = ___________________ = ___________________

Pembolehubah

: _______________________________________

Pemerhatian: Bekas Botol Air A B C Kehadiran Cahaya Matahari Bercambah atau tidak bercambah? Percambahan bijih benih

Perbincangan: 1. Bekas botol A bertindak sebagai kawalan untuk membandingkan keputusan eksperimen. 2. Biji benih di bekas botol B tidak bercambah kerana tiada sumber air. 3. Biji benih di bekas botol C tidak bercambah kerana tiada sumber cahaya matahari. Kesimpulan: Hipotesis diterima/tidak diterima. Percambahan biji benih memerlukan ___________________.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.