Anda di halaman 1dari 2

DASAR Keluarga Negara (DKN)

DASAR Keluarga Negara (DKN) secara prinsipnya bertujuan menggesa semua pihak mengutamakan perspektif keluarga secara konsisten dalam setiap usaha perancangan pembangunan negara. Menerusi dasar ini, semua inisiatif yang mesra keluarga dan bersifat tersirat dapat diselaraskan demi kesejahteraan keluarga dan kestabilan sosial. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Datuk Aminah Abd Rahman, berkata setiap aspek pembangunan yang hendak dilaksanakan mesti mengambil kira kepentingan keluarga. Contoh, jika dulu mungkin pemaju yang mahu membina pusat beli-belah tidak mengambil kira aspek keluarga tetapi sekarang mereka mesti ambil kira semua faktor itu. Mereka perlu sediakan semua keperluan kerana istilah keluarga termasuk orang tua, kanak-kanak, wanita dan orang kurang upaya (OKU). Dalam aspek pekerjaan, majikan perlu mengambil kira menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak, waktu kerja anjal, cuti kecemasan untuk menjaga anak sakit kerana ini semua merangkumi perspektif keluarga. DKN akan juga akan mendokong hasrat kerajaan menerusi pelengkap kepada Program Transformasi Kerajaan (GTP) menerusi Program 1Malaysia, Model Baru Ekonomi dan Rancangan Malaysia ke-10, katanya. Sekalipun DKN tidak terbabit secara langsung, DKN akan bertindak sebagai menyediakan sumber tenaga yang berperibadi mulia melalui pengukuhan keluarga, katanya. Sehubungan itu, untuk memastikan DKN dan pelan tindakannya diketahui ramai, LPPKN akan mengadakan jelajah seluruh negara. Mengikut perancangan 15 bual bicara diadakan bermula April hingga Disember 2011 yang membabitkan kerajaan negeri, agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat setempat. Bagi memastikan DKN berjalan lancar, dua jawatankuasa khas akan dicadangkan untuk ditubuhkan iaitu Majlis Penasihat Kesejahteraan Keluarga dan Jawatankuasa Teknikal DKN. LPPKN juga akan mengumpul maklumat mengenai inisiatif mesra keluarga di tempat kerja, sama ada sektor awam mahupun swasta. INFO: DASAR KELUARGA NEGARA PENYATAAN DASAR Satu dasar untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosioekonomi agar dapat melahirkan generasi berkualiti. MATLAMAT DKN Dasar Keluarga Negara bertujuan membangunkan keluarga yang sejahtera, sihat dan resilien untuk memastikan kestabilan sosial. LAPAN PRINSIP DKN 1) Kekuatan Tersendiri (Inherent Strengths) 2) Memupuk & Menghayati Nilai-Nilai Murni 3) Kepelbagaian Struktur Keluarga 4) Tanggungjawab Bersama & Saksama 5) K-Keluarga (Keluarga Berilmu)

6) Dasar-dasar Mesra Keluarga 7) Hak Asasi Kemanusiaan dan Komitmen Majikan HASIL Dasar Keluarga Negara merupakan dasar utama yang memfokuskan kepada aspek kesejahteraan dan pembangunan keluarga. Dasar ini juga memberi hala tuju kepada program dan perkhidmatan yang mesra keluarga demi pembangunan modal insan yang berperibadi mulia dan keluarga yang sejahtera. TERAS STRATEGI PELAN TINDAKAN DKN Teras Strategi 1: Meningkatkan komitmen dan penglibatan pelbagai pihak untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosio-ekonomi. Teras Strategi 2: Memastikan undang-undang, dasar, prosedur serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang mengutamakan perspektif keluarga. Teras Strategi 3: Menyedia dan memastikan program, perkhidmatan dan kemudahan mesra keluarga mudah diakses atau dicapai.

Anda mungkin juga menyukai