RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KELAS TARIKH MASA BILANGAN MURID TEMA TAJUK BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 HASSAN AL-BANA 28 MAC 2012 (RABU) 8.15 pagi - 9.15 pagi 19 orang MASYARAKAT PASUKAN PARALIMPIK MALAYSIA
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi

FOKUS UTAMA

yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,

FOKUS SAMPINGAN

pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca dan didengar.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid diharap dapat;

OBJEKTIF

1. Membina ayat dengan betul sekurang-kurangnya 3 ayat dari 5 ayat menggunakan kata sendi yang diberi berpandukan gambar dalam buku latihan aktiviti.

2. Membaca lancar teks Pasukan Paralimpik Malaysia dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Memberi respon tentang sesuatu perkara secara spontan

Pengetahuan Sedia ada Pengayaan Pemulihan

1. Murid pernah melihat orang kelainan upaya yang terdapat di persekitaran mereka. Murid menjawab soalan pengayaan di lembaran kerja Murid mengisi tempat kosong menggunaka kata sendi dengan bimbingan guru. Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Kasih sayang, hormat- menghormat, bekerjasama,

PENGISIAN Belajar cara belajar (BCB) KURIKULUM Kemahiran berfikir (KBF) Pembelajaran Konstektual SISTEM BAHASA Tatabahasa Kosa kata : : : Menjana Idea : Mengaitkan pengalaman sedia ada : Membaca

Kata sendi nama atlet, paralimpik, menggondol

MASA/LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

SET INDUKSI ( 5 minit)

SOALAN :

1. Murid dipertontonkan video “Atlet Paralimpik”

BBM: Video Paralimpik. Komputer riba/LCD

1. Adakah kamu pernah melihat mereka? 2. Murid bersoal jawab tentang kekurangan yang ada pada atlet 2. Apakah kekurangan yang ada pada mereka berbanding dengan kamu? paralimpik.

KBF Menjana Idea

NILAI : 3. Guru mengaitkan tajuk pelajaran Kasih sayang Hormat menghormati

MASA/LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

LANGKAH 1 (10 minit)

Buku Teks M/s 54 Secara lisan bincang tentang gambar atlet paralimpik yang terdapat dalam petikan. Baca petikan teks dari buku teks.

1. Tiga orang murid diminta menyebut kecacatan yang terdapat ahli paralimpik tersebut.

BBM Buku Teks Bahasa Melayu Th.3 (Jilid 1)

2. Secara kelas murid membaca petikan “Pasukan Paralimpik Malaysia.” di muka surat 54. KBF Menjana Idea Menghubungkait 3. Tiga orang murid membaca secara individu dan diikuti oleh murid secara kelas. KB(BCB) Mendengar NILAI 4. Murid menjawab secara kelas. Kerjasama Tolak ansur

-

Dimanakah sukan paralimpik peringkat dunia diadakan?

-

Dari manakah mereka berasal?

-

Siapakah yang Menyertai sukan paralimpik tersebut?

MASA/LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

LANGKAH 2 (10 minit)

Apakah acara-acara yang disertai oleh atlet paralimpik tersebut?

1. Bersoal jawab jenis-jenis sukan yang diceburi oleh para atlet .

BBM Slaid power point.

2. Secara kelas murid menyebut acara-acara tersebut. Acara renang, acara kerusi roda Acara tenis dan memanah.

LANGKAH 3 ( 15 minit)

Mencari ayat yang menggunakan kata sendi nama dari berdasarkan petikan.

1.Secara kelas murid mencari ayat Buku Teks yang terdapat kata sendi nama dari berdasarkan teks yang telah dibaca. KBF Bahasa Melayu Th.3 (Jilid 1)

1. Azlin Melit berasal dari Sarawak.

3. Secara individu 3 orang murid membacakan ayat yang

Menjana Idea Menghubung kait

2. Mohd. Yusran bin Mohd. Yusof berasal dari Pahang. 3. Kum Chun Fum berasal dari Negeri Sembilan. Kata nama sendi selain dari ialah ke, oleh, di, pada kepada dan daripada, untuk

mengandungi kata nama sendi dari petikan.

KB(BCB) Belajar secara

4. Secara individu 3 orang murid menyebut perkataan kata nama sendi selain dari yang terdapat dalam petikan teks “Pasukan Paralimpik Malaysia” dengan jelas. NILAI kerjasama Kesungguhan

Perkatan-perkataan tersebut ialah (diadakan, disertai, di Athen, , oleh , untuk) ,

5. Murid menyebut perkataanperkataan tersebut.

6. Secara sukarela murid menulis di papan tulis.

MASA/LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

LANGKAH 4 (15 minit)

Memberi penerangan tentang latihan aktiviti yang terdapat dalam buku kerja.

1. Murid membina 5 ayat menggunakan kata sendi nama yang diberi berdasarkan gambar dalam buku aktiviti.

BBM Buku Latihan aktiviti Th.3 KBF Menjana Idea

Memberi bimbingan kepada murid yang lemah.

2. Murid lemah dibimbing untuk membina ayat.

KB Belajar Cara Belajar NILAI Kerjasama

MASA/LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

PENUTUP ( 5 minit )

Penutup kognitif : Apakah jenis kata sendi yang kamu pelajari hari ini?

1. Murid menjawab soalan.

BBM Buku latihan aktiviti Th.3 Lembaran kerja

Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini?

2. Bersyukur kerana kita dilahirkan sempurna. NILAI: Kasih sayang Hormat menghormati

Refleksi:-