CARA MENGATUR WAKTU BELAJAR SECARA EFISIEN

A. MENGATUR WAKTU BELAJAR 1). Susunlah daftar kegiatan belajar kamu. Kamu dapat menentukan kegiatankegiatan yang akan kamu lakukan pada hari itu. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan sekolah pada hari itu terutama tugas-tugas yang harus diselesaikan di rumah dan kegiatan belajar lainnya. Jenis kegiatan belajar di rumah mencakup kegiatan mengerjakan tugas sekolah dan kegiatan belajar di rumah, yaitu mempelajari buku paket, menghafal buku pelajaran, mengerjakan pekerjaan rumah, memindah catatan, membuat ringkasan bahan pelajaran, mempersiapkan diri menghadapi ulangan, dan lain-lain. Setelah kamu menentukan jenis kegiatan belajar, selanjutnya kamu menentukan prioritas pelaksanaannya. Dari kegiatan terpenting berturutturut sampai yang kurang penting. 2). Menetapkan waktu belajar. Masing-masing individu mempunyai kebiasaan belajar yang berbeda. Ada individu yang bisa belajar baik pada sore hari, ada yang pada malam hari, dan ada yang pagi hari. Dengan menetapkan waktu belajar tertentu dengan kondisi masing-masing individu, akan terbentuk kebiasaan belajar dengan baik. 3). Bertanyalah pada diri sendiri tentang pelajaran yang kamu anggap sukar dan pelajaran yang kamu anggap mudah. Masing-masing orang berbeda dalam menentukan pelajaran yang sukar dan yang mudah. 4). Pelajari lebih dahulu yang kamu anggap sukar. 5). Mata pelajaran yang kamu anggap sukar, hendaknya dipelajari lebih lama agar betul-betul kamu kuasai. 6). Berilah waktu yang cukup untuk setiap mata pelajaran. 7). Buatlah satuan belajar selama satu jam. Tidak ada pedoman yang pasti untuk menetapkan lama waktu belajar. Umumnya, setiap babak waktu belajar antara 80 menit sampai 90 menit. 8). Ulangilah pelajaran yang baru saja diberikan di kelas. 9). Pelajarilah setiap mata pelajaran sesering mungkin.

4). Agar kamu dapat membagi dan menggunakan belajar dengan baik. mengembangkan kegemaran.10). 11). Gunakan hari minggu untuk kegiatan selain belajar. Menentukan waktu makan. B. berhias. Menentukan waktu untuk kegiatan lain seperti menonton televisi. 5). Menentukan waktu belajar kurang lebih dua jam. Menentukan waktu untuk tidur. Waktu kamu untuk belajar di rumah sangat terbatas. dan lain-lain. namun banyak pelajaran yang perlu kamu pelajari dan banyak kegiatan belajar yang harus kamu selesaikan. berpakaian. 3). dan rekreasi. mandi. MENYUSUN JADWAL BELAJAR 1). Catatlah semua pelajaran yang sudah pasti. kamu dapat membuat jadwal belajar. Gantilah waktu belajar yang hilang. Ada enam langkah yang perlu kamu lakukan berikut ini. 2). 6). Jangan menyia-nyiakan waktu luang. 7). .