Anda di halaman 1dari 10

RUTIN DAN PERATURAN BILIK DARJAH

RUTIN BILIK DARJAH


KONSEP RUTIN Aktiviti pengurusan harian bilik darjah
Rutin

yang sistematik wujud bilik darjah yang kondusif, semangat kekitaan, menjimatkan masa dan tenaga guru.

Guru

menerangkan rutin dan prosedur bilik darjah pada awal tahun.

JENIS-JENIS RUTIN
1)

RUTIN KELAS

Peraturan dan prosedur untuk mewujudkan situasi p&p yang baik. Sebagai pencegahan tingkah laku mengganggu dalam bilik darjah. Contoh :- kebersihan, kekemasan, jadual bertugas murid dan ll.

2) RUTIN PENGURUSAN
Kaedah dan prosedur untuk menjelaskan apa yang perlu dilakukan dalam bilik darjah. 3 langkah asas: a) Terangkan rutin Guru menerangkan kenapa perlu dilakukan apa yang telah ditetapkan dan ditunjukkan cara-cara bagi pelaksanaannya. b) Melakukan rutin berulang kali Pelajar perlu berlatih dan melakukan rutin tersebut berulang-ulang kali di bawah penyeliaan guru. c) Beri peneguhan dan pengulasan Rutin sebaiknya kerap diberi peneguhan dan pertimbangan bila ia diperlukan. Guru pula perlu mengemas kini rutin agar mengikut penyesuaian keadaan.

3) RUTIN PENTADBIRAN

Peranan guru yang pelbagai Perlu mentadbir bilik darjah dengan berkesan dapat menjimatkan masa dan tenaga guru dan murid. Contoh:- mengisi rekod kedatangan murid, mengutip yuran atau urusan wang yang lainya, mengisi laporan tugasan, mengendalikan rekod setiap murid, penilaian ke atas murid.

4) RUTIN AKADEMIK

Membantu murid belajar dengan lebih baik. Memulakan pelajaran dengan sesuatu yang tidak rumit atau ringan untuk menarik perhatian, menimbulkan perasaan ingin tahu murid. Memberikan murid kerja rumah membantu pemahaman murid. Memungut buku latihan. Mengagih bahan dan buku.

PERATURAN BILIK DARJAH

Peraturan yang sesuai dalam bilik darjah dapat membantu dalam situasi pembelajaran, sosialisasi dan keselamatan pelajar.
( Rosenberg & Jackman,2003 )

wajar untuk melibatkan pelajar dalm mewujudkan peraturan. Pelajar akan lebih mengikuti peraturan yang telah mereka wujudkan.

Cara-cara mewujudkan peraturan


Bekerjasama dengan pelajar untuk mewujudkan peraturan yang munasabah dan diterima oleh keduadua belah pihak. Berbincang mengenai peraturan yang dapat mewujudkan pembelajaran yang koperatif dan produktif. Bersama-sama menentukan sebab dan akibat mengikut dan melanggar peraturan.

Cara-cara membantu pelajar memahami dan mengikut peraturan :


Menerangkan kelebihan apabila mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menerangkan dan menunjukkan tingkah laku yang berkaitan dengan peraturan. (demonstrasi, lakonan) Berbincang mengenai rasionalnya peraturan tersebut. Memberikan tindak balas positif dan membantu pelajar yang gagal mengikut peraturan. Mempamerkan peraturan dalam keadaan yang menarik ( warna ) di tempat yang

PERATURAN BILIK DARJAH

1.
2.

3.

4.

Contoh peraturan : Murid menjaga kebersihan dan keselamatan di dalam kelas. Murid mengikut jadual tugasan yang telah ditetapkan. Murid-murid dilarang membuat bising, bermain,bergurau,berkelahi,makan dan minum terutama di masa ketiadaan guru Pelajar mesti menyoal atau menjawab soalan secara bersopan santun dan menghormati guru serta rakan yang lain.

Anda mungkin juga menyukai