Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Hari Masa Tahun Tajuk

: 20 September 2011 : Selasa : 7.45 pagi 8.45 pagi (1 jam) : 3 Mawar : Jisim

Lingkungan Pembelajaran : 6.1 Mengukur dan membanding jisim Objektif Pembelajaran : 6.1.1 Mengukur dan membanding jisim menggunakan unit piawai. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat : i) Membaca skala kepada unit gram yang paling hampir ii) Mengukur dan merekod jisim objek

menggunakan unit piawai iaitu gram Sekurang-kurangnya 4 daripada 5 kumpulan dapat menyelesaikan aktiviti yang diberikan dengan betul dan 80% murid dapat menjawab lembaran kerja dengan betul. Pengetahuan Sedia Ada : i) ii) murid telah mengenal nombor 1 hingga 1000 murid telah mengetahui tentang unit yang terlibat dalam pengukuran jisim objek.

Nilai-nilai Murni

: kerjasama, fokus,keberanian, kesungguhan, kekemasan ketelitian.

Kemahiran Berfikir

: membuat perkaitan, menjana idea, membuat kesimpulan.

Bahan Bantu Mengajar

: video, kad imbasan, model penimbang, lembaran aktiviti (bungkusan posmen), gam, lembaran kerja.

Langkah

Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set induksi Tayangan (5 minit) berkaitan

video dengan jisim

1) Murid dipersembahkan dengan BBM tayangan video yang berkaitan dengan pengukuran jisim - Video KBKK - Menjana idea Nilai murni - Fokus

pengukuran

menggunakan alat penimbang.

menggunakan alat penimbang untuk awal memberikan tentang gambaran konsep

pengukuran jisim. 2) Murid diminta untuk perhatian

menumpukan

sepanjang tayangan video. 3) Murid akan ditanya beberapa soalan berkaitan dengan video yang telah ditayangkan. Contoh : i) Berikan 2 contoh alat yang

penimbang

ditayangkan di dalam video. ii) Apakah alat penimbang yang selalu digunakan di kedaikedai runcit? 4) Murid dimaklumkan berkenaan tajuk yang akan dipelajari iaitu pengukuran jisim objek.

Langkah 1 (15 minit)

Membaca

skala

1) Guru menunjukkan model alat BBM penimbang di hadapan kelas. 2) Guru menunjukkan di hadapan kelas skala yang terdapat pada alat penimbang tersebut. - Model penimbang - Buku - Botol air - Bekas pensel - Fail

kepada unit gram yang paling hampir

KBKK Contoh : 10 gram - Membuat perkaitan Nilai murni - Fokus

1100 1000 900 800 700

100 200 300

gram 500 600

400

3) Guru setiap

menerangkan senggatan

bahawa alat

pada

penimbang itu mewakili 10 gram. 4) Kemudian, sebuah guru di meletakkan atas alat

buku

penimbang. 5) Guru menunjukkan bagaimana untuk membaca skala bagi jisim objek kepada terhampir. 6) Guru menekankan bahawa cara yang betul untuk mendapatkan bacaan skala yang tepat adalah apabila jarum penunjuk berada pada kedudukan sifar. 7) Kemudian, contoh guru memberikan lain dengan pada unit alat penimbang yang

gram

yang

meletakkan objek lain seperti botol air, bekas pensel dan fail di atas alat penimbang.

8) Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk membaca skala bagi jisim objek yang ditimbang. Contoh : i) ii) iii) Botol air 200 gram Bekas pensel 350 gram Fail 600 gram

Langkah 2 (10 minit)

Membaca mencatat

dan 1) skala 2)

Guru menampal kad imbasan di BBM hadapan kelas. Seorang murid diminta untuk membaca skala bagi jisim objek pada kad imbasan jisim dan objek - Kad imbasan KBKK - Membuat perkaitan Nilai murni - Keberanian

bagi jisim objek.

mencatatkan tersebut. Contoh: i)

Jisim anggur = 400 gram ii)

Jisim lobak = 250 gram 3) Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk membaca

dan

mencatatkan

skala

bagi

jisim objek pada kad imbasan yang lain. Contoh : i) ii) iii) Roti Pisang Kubis

Langkah 3 (15 minit)

Aktiviti berkumpulan Bungkusan Posmen

1) Murid

dibahagikan kepada

5 BBM - Kertas lukisan - Kertas warna - Gam Nilai murni - Kerjasama - Kesungguhan

kumpulan yang terdiri daripada 5 atau 4 orang murid. 2) Sebelum aktiviti dijalankan, guru memberikan arahan yang jelas kepada setiap kumpulan : Arahan : i) Setiap kumpulan akan

- Kekemasan

mendapat sehelai lembaran aktiviti. ii) Lembaran aktiviti tersebut peta

mengandungi

perjalanan seorang posmen bagi menghantar bungkusan ke rumah yang telah

ditetapkan. iii) Setiap rumah telah

dicatatkan jisim bungkusan yang akan diterima oleh

posmen. iv) Setiap memilih kumpulan jisim perlu

bungkusan

yang betul pada van posmen dan menampal bungkusan tersebut pada setiap rumah.

v) Posmen akan meneruskan perjalanan dan menghantar bungkusan ke setiap rumah. vi) Posmen semula akan ke kembali pos

pejabat

setelah semua bungkusan telah dihantar. vii) Kumpulan yang berjaya perjalanan dengan akan kerja

menghabiskan posmen cepat

tersebut dan betul hasil

menampal

mereka di hadapan kelas dan dikira sebagai

pemenang. 3) Seorang wakil daripada setiap kumpulan diminta untuk ke

hadapan kelas dan mengambil lembaran aktiviti selepas

penerangan diberikan oleh guru. 4) Setelah semua kumpulan

menampal hasil kerja mereka di hadapan kelas, guru akan

membincangkan jawapan setiap kumpulan dengan semua murid. Aktiviti individu 1) lembaran kerja

Penilaian (10 minit)

Murid akan diberikan sehelai BBM lembaran kerja yang - Lembaran kerja

mengandungi soalan berkaitan

dengan membaca dan mencatat KBKK skala bagi jisim objek dalam unit - Membuat gram. perkaitan Nilai murni

Contoh :

- Kekemasan - Ketelitian

1100 1KG 900 800 70 0

0 g r a m s

100 20 0 30 0 400 500

600

Jisim objek = ______gram 2) Setelah semua murid selesai menjawab, guru akan

membincangkan jawapan bagi setiap soalan tersebut. 3) Guru akan menilai murid-murid dengan mengira bilangan murid yang menjawab soalan dengan betul.

Penutup (5 minit)

Membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini

1) Murid dipilih secara rawak untuk KBKK memberitahu apa yang telah mereka pelajari untuk hari ini. Contoh : Guru : Apakah unit jisim yang kita pelajari hari ini? Murid : unit gram Guru : Di manakah kedudukan jarum penimbang yang betul sebelum menimbang sesuatu - Membuat kesimpulan

jisim objek? Murid : Jarum berada pada

kedudukan sifar. 2) Guru bertanya murid samada pengajaran dan pembelajaran

hari ini menarik ataupun tidak.