Anda di halaman 1dari 1

Anjuran Bersama :

BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN MENULIS SURAT 1MALAYSIA 2012
KATEGORI: ________

Nama

: _____________________________________________

Umur

: ______________________

No Kad Pengenalan/
Surat Beranak

: ______________________

Alamat Rumah

: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

No. Telefon Rumah

: ___________________________________

No. Telefon Bimbit


Ibu/ Bapa/ Penjaga

: ___________________________________

No.Akaun Pesanan
Tetap Setem (SODA)
(Jika ada)

: ___________________________________

Alamat Emel

: ___________________________________

Nama Sekolah

: ___________________________________

Alamat Sekolah

: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

No. Telefon Sekolah

: ___________________________________

Nama Guru Penyelaras :____________________________________

Cop/Pengesahan Sekolah : _______________________________________________


Sila lampirkan borang ini bersama surat yang anda karang, dan hantarkan kepada :
Pertandingan Menulis Surat 1Malaysia 2012
Peti Surat 1000
50796 Kuala Lumpur