SILSILAH KETURUNAN RADEN ARIA WANGSAKARA

Nyi Mas Nurmala + Rd.Aria Wangsakara + Ratu Maemunah

1.Yudanegara

2. Raksanegara 2.1 Raden Tumenggung Tanuwisanta 21.1 Dalem Sutadewangsa 211.1 Kapiten Tanuwisanta

3. Wiranegara

2111.1 Sutadewangsa

2111.2 Sukara

21111.1 Hamimah

21111.2 Syahbandan

21112.1 Nasib

211112.1 Soleh 2111121.1 Hamzah

211121.1 Azhari Azhari + Nasyi’ah

21111211.1 Idami 211112111.1 Muhili 01. Nyi Upi 02. Rokayah 03. Aimimah 04. Aidah 05. Tabrani (kode 1) 06. Aisyah 07. Mariyah 08. Junah Azhari + Muni 09. Halimi (kode 2)

1. Salihun

2. Ali

3. Asnawi

Azhari + Sa’diyah 10. Marjuki (kode 3) 11. Abd.Fatah (kode 4) 12. H.Muhammaad

(0)

Disusun oleh : Lutfi Abd.Gani Lengkong

Keturunan Salihun bin Muhili bin Idami

1. Salihun

1.1. Fatimah

1.2 Rokayah

1.3 Romlah (embun)

1.4 Husni

14.1 Saefullah

14.2 Fakhruroji

141.1 Fahimah

141.2 Mustaqimah

Keturunan Ali bin Muhili bin Idami 2. Ali

2.1 Muhammad 211.1 Yuyung

2.2 Hamsah

2.3 Aisyah

2.4 H.Sahroni

24.1 Hisni

24.2 H.Diding

24.3 Iyos 24.4 A.Gojali 24.5 A.Mugis 24.6 A.Jaeni 24.7 A.Wapi 24.8 Ade Amrillah

241.1 Fitriah 24.2 Dea

Keturunan Asnawi bin Muhili bin Idami

Amimah + 3. Asnawi + Aidah 3.1 H.Ma’mun

3.2 Salamah

3.3 H.Nahrawi

31.1 Najah 31.2 Saadah 31.3 Asnawi 313.1 Danis

33.1 Barokah 33.2 H.Diauddin 33.3 Mukaromah 33.4 Kawon 33.5 Zaemul Am 33.6 Badrudin 33.7 Munawaroh 33.8 Dilaludin

Disusun oleh : Lutfi Abd.Gani Lengkong

33.2 H.Diauddin

332.1 Umi Aidah

332.2 Lutfah

332.3 Hifzul Amin

332.4 Istianah

332.5 Nadya

33.4 Kawon

334.1 Wildan Arif

334.2 Nurma F

334.3 Irfan A

334.4 Alma

33.5 Zaemul Am

335.1 Hawariah

335.2 Amir Hamzah

33.6 Badrudin

336.1 Biddari A

336.2 Badriani F

33.6 Dilaludin 336.2 ……………….

336.1 Aldi

Disusun oleh : Lutfi Abd.Gani Lengkong

Keturunan Tabrani bin Azhari bin Nasib

1. Tabrani

1.1 Nyi Nur

1.2 Hasan

1.3 Hasanah

1.4 Hasuro 1.5 Mariah

1.6 Daud

1.7 Gamrawi

12.1 Qoyimah 12.2 Jaki 12.3 Ni’mah

16.1 Furkon 16.2 Soliha 16.3 Hanifah 16.4 Samhan 16.5 Maliha 16.6 Suaedah 16.7 Wajdi 16.8 Hamdi 16.9 M.Tamam 16.10 A.Gunawan

17.1 Hilman 17.2 Usbah 17.3 Aidah

12.2 Jaki bin Hasan bin Tabrani

122.1 Wiwit

122.2 Abd.Muhsi

122.3 M.Irfan

122.4 Budiman

16.1 Furkon bin Daud bin Tabrani

161.1 Gufron

Keturunan Halimi bin Azhari bin Nasib

2. Halimi

2.1 Abd.Wahid

2.2 Halimah

2.3 Habibah

2.4 Jueriyah

21.1 H.Abd.Halim 21.2 A.Zawawi 21.3 Seha 21.4 Iwan Halwani 21.5 M.Ikhsan 21.6 Rohimah 21.7 Mukhlis 21.8 Nahrawi 21.9 Rosidah

211.1 Syifa Arrahmah 211.2 Riyahah F 211.3 Abd.Muqit 211.4 Riyas 211.5 Nuraida

212.1 M.Atar R 211.2 Intan N

Disusun oleh : Lutfi Abd.Gani Lengkong

Keturunan Marjuki bin Azhari bin Nasib 3. Marjuki 3.3 H.Ruk’yat

3.1 Hedaroh

3.2 Hariri

3.4 Abd.Basit

32.1 32.2 32.3

33.1 33.2 33.3

34.1 34.2 34.3

Keturunan Abd.Fatah bin Azhari bin Nasib

4. Abd.Fatah

4.2 Maani

4.3 Jamilah

Disusun oleh : Lutfi Abd.Gani Lengkong