DASAR WARGA TUA KEBANGSAAN

    OBJEKTIF Memajukan potensi warga tua Membantu warga tua – hidup berdikari Meningkatkan kehormatan dan martabat diri warga tua Menyediakan kemudahan          STRATEGI PELAKSANAAN Mengadakan program tertentu Menggalakkan persatuan dan pertubuhan secara sukarela Kemudahan penjagaan kesihatan Sistem Keselamatan Sosial Badan Penasihat dan Perundingan Warga Tua Kebangsaan ditubuhkan Agensi kerajaan dan pihak swasta bersatu padu Kemudahan pendidikan Kurikulum pendidikan keluarga di sekolah Menggalakkkan warga tua menyertai aktiviti

DASAR KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGARA
  OBJEKTIF Melahirkan masyarakat sejahtera dan teguh demi kemajuan negara Melahirkan masyarakat yang bersemangat berdikari, mementingkan budaya ikram dan menikmati peluang yang adil serta saksama  STRATEGI PELAKSANAAN Membangunkan potensi individu : i. Norma dan nilai hidup bermasyarakat sebagai asas sokongan ii. Penyelesaian masalah sosial iii. Meningkatkan ketahanan diri iv. Mengembangkan fungsi institusi sosial Peluang yang sama diberikan kepada setiap individu : i. Menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur ii. Mewujudkan infrastruktur sosial dan perundangan Budaya tolong-menolong : i. Memupuk tatasusila dan disiplin diri ii. Kegiatan gotong royong