Anda di halaman 1dari 16

KEMAHIRAN 3

HURUF-HURUF VOKAL

.Nota guru: Slaid 3 : Mengenal dan membunyikan vokal. Slaid 4 hingga 8 : Menyesuaikan huruf dan bunyi vokal dengan gambar.

Huruf-huruf vokal a i u o e .

a awan api ayam abah adik .

i ikan itik isi ibu inai .

u ulat udang ubat ular ubi .

o oren obor opah otak orang utan .

e enam epal emak emas ekor .

KEMAHIRAN 3 HURUF-HURUF VOKAL LATIHAN .

NOTA GURU Slaid hingga 11.15 Sebut huruf-huruf vokal Slaid 16 Memilih gambar yang bersesuaian dengan gambar .

Sebut dan bunyikan huruf ini a .

Sebut dan bunyikan huruf ini i .

Sebut dan bunyikan huruf ini u .

Sebut dan bunyikan huruf ini o .

Sebut dan bunyikan huruf ini e .

Pilih dan sebut huruf vokal berpandukan gambar .