Anda di halaman 1dari 18

Perkembangan Nilai Moral

KAL 1023 Perkembangan Moral kanak-kanak

.Pendidikan moral di sekolah • Pendidikan Moral prasekolah menekankan aspek pemupukan dan perkembangan nilai serta asas ketatanegaraan agar murid-murid dapat mengamal dan menghayati nilai-nilai murni yang terdapat dalam semua masyarakat majmuk secara bersepadu.

Isi kandungan pembelajaran • • • • • Perkembangan diri Diri dengan keluarga Diri dengan masyarakat Diri dengan alam sekitar Diri dengan negara .

Menyatakan manusia ciptaan Tuhan .Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .Cadangan Aktiviti: • Bercerita tentang perbezaan antara kanak-kanak dengan anak patung • Membanding dan membezakan antara bunga dan daun yang asli dengan daun plastik • Menyenaraikan objek ciptaan Tuhan dan rekaan manusia .Hasil Pembelajaran: • Menyatakan manusia adalah ciptaan Tuhan • Membezakan manusia dan rekaan manusia • Menyatakan bahawa alam ini ada penciptanya .

Menjaga kebersihan diri .Cadangan aktiviti: .Hasil pembelajaran: • Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri • Menamakan alat dan bahan untuk menjaga kebersihan diri • Mengamalkan kebersihan diri dan pakaian • Bertutur dengan menggunakan bahasa yang sopan .Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .

Hasil pembelajaran: • Menceritakan tentang kepentingan sifat rajin • Menyiapkan tugasan atau kerja yang diberi dalam masa yang ditetapkan • Menggunakan masa lapang untuk melakukan aktiviti yang berfaedah .Cadangan aktiviti .Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .Mengamalkan sifat rajin .

Menjaga kehormatan diri .Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .Cadangan aktiviti: .Hasil pembelajaran: • Mengenal pasti situasi yang boleh membahayakan kehormatan diri • Menyatakan cara menjaga keselamatan dan kehormatan diri • Menyatakan isu-isu dalam masyarakat seperti: • Isu keselamatan murid • Isu penderaan kanak-kanak .

Cadangan aktiviti: .Memupuk kejujuran .Cadangan aktiviti .Hasil pembelajaran: • Mengenalpasti tindakan yang jujur • Meminta izin sebelum meminjam barang daripada kawan • Memulangkan semula barang yang telah dipinjam .Hasil pembelajaran: • Menunjukkan sifat kasih sayang .Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .Memupuk kasih sayang .

Memupuk semangat keberanian .Cadangan aktiviti .Hasil pembelajaran: • Mengurus diri sendiri tanpa bantuan • Melakukan tugas diberi tanpa bantuan .Cadangan aktiviti: .Mengamalkan sikap berdikari .Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .Hasil pembelajaran: • Berani bertanya dan memberi maklum balas • Berinteraksi dengan rakan dalam aktiviti kumpulan .

Cadangan aktiviti: .Memupuk sikap baik hati .Hasil pembelajaran: • Mengamalkan sifat adil dalam aktiviti harian • Cadangan aktiviti: . wang dan barang-barang lain kepada yang memerlukan .Hasil pembelajaran: • Memberi bantuan kepada orang lain • Mengucapkan terima kasih terhadap bantuan atau pertolongan yang diberi • Menyumbang tenaga.Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .Berlaku adil .

Hasil pembelajaran: • Bersedia menunggu giliran • Merendahkan suara apabila menegur kesilapan rakan • Bersedia menghadapi sesuatu keadaan atau peristiwa yang kurang selesa .Cadangan aktiviti: .Memupuk sikap berdisplin .Memupuk sikap sabar .Cadangan aktiviti: .Nilai berkaitan Dengan Perkembangan Diri .Hasil pembelajaran: • Mematuhi arahan guru atau ketua murid • Mematuhi peraturan yang ditentukan di kelas atau di sekolah • Mengawal diri daripada melanggar peraturan .

Cadangan aktiviti: .Hasil pembelajaran: • Menyatakan contoh perlakuan yang menunjukkan taat kepada ahli keluarga • Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga • Menunjukkan cara menghormati ibu dan ahli keluarga Cadangan aktiviti: .Cadangan aktiviti: - .Nilai Berkaitan Diri Dengan Keluarga Menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga .Bertanggungjawab terhadap keluarga .Hasil pembelajaran: • Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga • Menyatakan akibat jika tidak bertanggungjawab .Hormat dan taat kepada anggota keluarga .Hasil pembelajaran: • Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga • Menyatakan sebab perlu menyayangi keluarga .

Cadangan aktiviti: .Hormat dan menghormati .Nilai Berkaitan Diri Dengan Masyarakat .Hasil pembelajaran: • Menunjukkan cara menghormati orang dewasa • Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa • Menunjukkan cara menghormati rakan dan masyarakat setempat .

Cadangan aktiviti: .Nilai Berkaitan Diri Dengan Masyarakat • • • - Semangat bermasyarakat Hasil pembelajaran: Menyatakan faedah berkawan Bergaul mesra dan menolong semua rakan tanpa mengira latar belakang Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan.Bertolak ansur dalam masyarakat .Hasil pembelajaran: • Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu • Menyatakan faedah bertolak ansur setelah menjalankan aktiviti kumpulan . jiran dan masyarakat setempat Cadangan aktiviti: .

Cadangan aktiviti: .Nilai Berkaitan Diri Dengan Alam Sekitar .Menyayangi alam sekitar .Menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran .Hasil pembelajaran: • Menjaga kebersihan dan keindahan dalam bilik darjah dan persekitaran • Menyatakan kesan pencemaran terhadap alam sekitar • Menerangkan cara menjaga dan menggunakan kemudahan awam dengan betul .Cadangan aktiviti: .Hasil pembelajaran: • Menceritakan tentang haiwan kesayangan dan haiwan peliharaan • Menyatakan cara menjaga dan memelihara haiwan • Menyatakan cara menjaga tumbuhan daripada kerosakan dan kemusnahan • Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia .

ketua kelas.Cadangan aktiviti: .Hasil pembelajaran: • Mengecam symbol yang melambangkan peraturan dan undang-undang • Menyatakan dan mematuhi peraturan dan undang-undang: • Tadika • Sekolah • Negara . guru-guru dan pembantu prasekolah • Menamakan gelaran pemimpin seperti Raja.Hasil pembelajaran: • Menghormati Guru Besar.Hormat dan setia kepada Raja dan pemimpin Negara .Patuh kepada peraturan dan undang-undang . Perdana Menteri dan Menteri Besar/Ketua Menteri • Menunjukkan cara menghormati Raja dan pemimpin Negara Cadangan aktiviti: .Nilai Berkaitan Diri Dengan Negara .

Hasil pembelajaran • Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan penuh semangat • Menunjukkan kedudukan Malaysia dipeta dunia • Mengenal dan menghormati bendera • Menyatakan negeri-negeri lain dalam Malaysia • Menyatakan keistimewaan yang terdapat di Negara Malaysia seperti: • Mercu tanda kejayaan Negara • Tempat bangunan bersejarah • Pusat pelancongan • Hasil-hasil Negara • Tokoh-tokoh Negara .Cadangan aktiviti: .Cintakan Negara .Nilai Berkaitan Diri Dengan Negara .

Hasil pembelajaran: • Menyebut nama pelbagai kaum di Malaysia • Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan hari kebesaran kaum di Malaysia .Mengekalkan keamanan dan perpaduan .Nilai Berkaitan Diri Dengan Negara .Cadangan aktiviti: .