Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN

Mata pelajaran Tarikh Masa Tingkatan Bilangan murid Bidang Pembelajaran Niai Tajuk Pengetahuan sedia ada Hasil pembelajaran

: Pendidikan Moral : 10.10.2011 (Selasa) : 11.00 – 11.40 pagi : 4 Perdagangan 1 : 33 orang (28 perempuan, 5 lelaki) : Bidang 6:Nilai berkaitan dengan Demokrasi : Kebebasan dalam beragama : Menghormati tempat beribadat, amalan mulia. : Murid mempunyai agama masing-masing : Kognitif : - Menerangkan kepentingan menjaga tempat ibadat. - Mengenali tempat ibadat penganut pelbagai agama.

BBM • • .Menghormati tempat ibadat penganut pelbagai agama. Perlakuan : Membantu membersihkan tempat ibadat. Buku Teks. - Pendekatan Teknik Sumber P&P : Penjelasan nilai : Sumbangsaran. Murid melihat dan mengaitkan dengan agama masing-masing Murid bersoal jawab dengan guru mengenai tempat ibadat. Langkah pengajaran : Langkah Isi pelajaran Aktiviti P & P Guru • Catatan/Bahan Murid • Set induksi ( 10 minit ) Gambar tempat ibadat Guru menunjukkan gambar-gambar tempat ibadat Guru mengaitkan perbincangan dengan tajuk pelajaran. penerangan dan perbincangan : Gambar-gambar tempat ibadat.Merasai kegembiraan penganut agama lain jika kita menjaga dan menghormati tempat ibadat mereka . Menjaga kesucian tempat ibadat agaam sendiri dan menghormati tempat penganut agama lain.Afektif : .

Langkah 1 (15 minit) a) Maksud kebebasan dalam beragama. penerangan • Guru meminta seorang murid membaca manakala murid lain ikut beramai-ramai. • Murid mendengar dan BBM mengikut beramai-ramai. • Guru menerangkan kebebasan dalam beragama. Langkah 2 (15 minit) Amalan-amalan umum yang • Guru bersoal jawab dengan murid tentang • Murid memberikan Kertas Mahjung Pen Marker . • Seorang murid membaca dan murid lain ikut beramai-ramai. • Murid medengar penerangan guru. Kebebasan setiap individu untuk menganut dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia • Guru membacakan maksud kebebasan dalam beragama. Penilaian: Guru menguji ingatan murid dengan menyoal salah seorang murid lain tentang kefahaman mereka tentang kebebasan dalam beragama.

jawapan berdasarkan amalan agama masing-masing. sesi perbincangan antara guru dan murid. Soal jawab .terdapat di semua tempat ibadat. Langkah 3 (15minit) a) Kebaikan menjaga dan menghormati tempat ibadat pelbagai penganut agama. Setiap kumpulan diberikan satu kertas mahjung dan maker pen . Penilaian : Setelah selesai aktiviti. • Murid diminta memberikan lain-lain jawapan yang sesuai. guru bersama murid menyemak jawapan yang ditulis pada kertas mahjong. guru membincangkan • Guru menerangkan kebaikan menjaga dan menghormati tempat ibadat. 1) Apakah peraturan tempat ibadat pelbagai agama? • peraturan tempat ibadat berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 1) Kebersihan tempat ibadat Penilaian : Setelah selesai aktiviti.

Guru membuat rumusan tentang kepentingan menjaga tempat b) Rumusan ibadat.lebih terjamin 2) Mengeratkan ikatan silaturahim antara pelbagai agama. 3) dapat meringankan kerja 4) lain-lain jawapan Penutup (5minit) a) Guru memberi soalan kepada murid pada akhir pembelajaran. bersama murid-murid tentang kebaikan menjaga tempat ibadat. Soalan 1) Mengapa peraturanperaturan ditempat ibadat dianggap penting? Jawapan 1) Supaya dapat menjaga Soal jawab sensitiviti antara kaum dalam usaha mengekalkan keharmonian negara. Murid mendengar rumusan. Penerangan .

Penilaian Tugasan dalam buku teks • Guru meminta pelajar membuat latihan dalam teks muka surat 200-201. Buku teks NOR SYUHADA BINTI AWANG 146664 . • Murid menandakan muka surat dalam buku teks.