Anda di halaman 1dari 5

Masa Kelas Mata Pelajaran Tunjang Topik Objektif Aktiviti

BBM Catatan

: 7.40- 8.40 : 5 Intelligent : Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan : Kecergasan : Daya Tahan Kardiavaskular :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat berjalan dan berlari dan berlari perlahan sejauh 1000 m. : Senaman (Warming up) Berjalan dan berlari 1000m Naik turun bangku gimnastik Senaman ritma selama 5 minit Penutup : bangku ……………………………………………………………………............................................................…

Masa Kelas Mata Pelajaran Tunjang Topik Objektif Aktiviti

BBM Catatan

: 8.40- 9.40 : 4 Excellent : Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan : Kesihatan Diri Dan Keluarga : Sistem pembiakan manusia :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengenal sistem pembiakan manusia : perbincangan antara guru dan murid Mengenal sistem pembiakan lelaki Mengenal sistem pembiakan perempuan Penutup : gambar ……………………………………………………………………............................................................…

Masa Kelas Mata Pelajaran Bidang Topik Objektif Aktiviti

BBM Catatan

: 9.10-10.10 : 4 Intelligent : Pendidikan Seni Dan Visual : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN : Corak Bebas :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menghasilkan corak dengan menggunakan teknik tiupan : Penerangan dari guru Murid menyediakan bahan Membuat reka corak bebas dengan menggunakan warna air Mempamerkan hasil kerja murid Penutup : kertas lukisan dan warna air ………………………………………………………………………………………………………..

Time Class Class Theme LA LO LOT Activity

SPS Teaching Aid Impact

: 11.30 – 1.00 : 4 Intelligent : Science year 4 : Investigating Living Thing : Living things have basic needs : Understanding that human have basic needs : Pupils indentify the basic needs of humans : Pupils watch video about basic needs of human : Pupils answer questions from teacher Pupils make conclusion about basic needs from teacher : Exercises : Summary observation : video ……………………………………………………………………...........................................… ……………………………………………………………………............................................….

.. ......30 : 5 Intelligentt : Science : Investigating Living Thing : Microorganism : Understanding that microorganism is a living thing : States type of microorganism : Pupils new video showing various types of microorganism : Pupils make qualitative compares between the size of microorganism and that microorganism is very tiny....30-11.....… SPS Teaching Aid Impact Masa Kelas Mata Pelajaran Tema Tajik Objektif Aktiviti BBM Catatan Time Class Class Theme LA LO LOT Activity SPS Teaching Aid Impact : 11.........................................Masa Kelas Mata Pelajaran Tunjang Topik Objektif Aktiviti BBM Catatan Time Class Subject Theme LA LO LOT Activities : 7......................… : 8................. : video ………………………………………...................……………………………… ………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………....... : Exercises : Summary : Observation.....00 : 4 Intelligent : Science Year 4 : Investigating Living Thing : Living things have basic needs : Understanding that human have basic needs : Pupils indentify the basic needs of humans : Pupils watch video about basic needs of human : Pupils answer questions from teacher Pupils make conclusion about basic needs from teacher : Exercises : Summary observation : video …………………………………………………………………….....…...00 : 4 Diligent : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan : Sayangi Diri : Mengenali Diri :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menjelaskan kekuatan dan kelemahan diri : Perbincangan antara guru dan murid Murid memberikan contoh kekuatan dan kelemahan Murid menyatakan kekuatan dan kelemahan diri Penutup : buku teks …………………………………………………………………….........40 : 5 Excellent : Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan : Kecergasan : Daya Tahan Kardiavaskular :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat berjalan dan berlari dan berlari perlahan sejauh 1000 m.... : Senaman (Warming up) Berjalan dan berlari 1000m Naik turun bangku gimnastik Senaman ritma selama 5 minit Penutup : bangku ……………………………………………………………………..........30 – 1...40.....8.......................................... : 10.............................30-9...............

........… : 9........8..............…..30-11............ air and shelter SPS Teaching Aid Impact Masa Kelas Mata Pelajaran Tema Tajik Objektif Aktiviti Exercises Summary Observation : video ……………………………………………………………………..........40..............................… …………………………………………………………………….. water...........10 –10.. air and shelter : Pupils watch picture about basic needs of human : Pupils answer questions from teacher give reasons why humans need food.................Masa Kelas Mata Pelajaran Tunjang Topik Objektif Aktiviti BBM Catatan Time Class Class Theme LA LO LOT Activity : 7.....… BBM Catatan .........00 : 4 Diligent : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan : Sayangi Diri : Mengenali Diri :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengukuhkan kekuatan dan membaiki kelemahan diri......10 : 4 Intelligent : Sains Tahun 4 : Investigating Living Thing : Living things have basic needs : Understanding that human have basic needs : Pupils give reasons why humans need food................ : membuat aktiviti simualasi perlakuan kekuatan dan kelemahan diri Murid membuat catatan pada kad untuk menunjukkan kekuatan diri Murid menceritakan tentang cara mengukuhkan kekuatan diri Latihan Penutup : buku teks ……………………………………………………………………..............40 : 5 Intelligent : Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan : Kecergasan : Daya Tahan Kardiavaskular :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat berjalan dan berlari dan berlari perlahan sejauh 1000 m............. : Senaman (Warming up) Berjalan dan berlari 1000m Naik turun bangku gimnastik Senaman ritma selama 5 minit Penutup : bangku ……………………………………………………………………................. water.... : 10......................

… : 9....………………………………………………......................10 : 4 Diligent : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan : Sayangi Diri : Mengenali Diri :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengukuhkan kekuatan dan membaiki kelemahan diri....10-9.................. .....10 : 4 Diligent : Pendidikan Seni Dan Visual : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN : Corak Bebas :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menghasilkan corak dengan menggunakan teknik tiupan : Penerangan dari guru Murid menyediakan bahan Membuat reka corak bebas dengan menggunakan warna air Mempamerkan hasil kerja murid Penutup : kertas lukisan dan warna air ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… ………………………........ : Exercises : Summary : Observation.... : Pupils observe the effect at yeast on dough.. : membuat aktiviti simualasi perlakuan kekuatan dan kelemahan diri Murid membuat catatan pada kad untuk menunjukkan kekuatan diri Murid menceritakan tentang cara mengukuhkan kekuatan diri Latihan Penutup : buku teks …………………………………………………………………….......10-10....Masa Kelas Mata Pelajaran Tema Tajik Objektif Aktiviti BBM Catatan Masa Kelas Mata Pelajaran Bidang Topik Objektif Aktiviti : 8........... : video …………………….30 – 1..................... BBM Catatan Time Class Subject Theme LA LO LOT Activities SPS Teaching Aid Impact : 12........... : infer that microorganism breath.....................................30 : 5 Intelligent : Science : Investigating Living Thing : Microorganism : Understanding that microorganism is a living thing : States that microorganism breathes : Pupils discuss that yeast is an example of microorganism.....