KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PEJ. PEL. DAERAH NEGERI NO.

TELEFON LOKASI FAX :

.

vi. Pengawasan guru sebelum. laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid. Berbasikal. 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB * * * * 0 1 1 3 . iv. makmal. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Dihantar penjaga. Sukan Dan Permainan: i. Kereta api) ii. lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. Bot/Perahu.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. iii. sukan dan permainan. ii. bengkel. viii. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan. Menetapkan laluan pejalan kaki. Pengawasan guru sebelum. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. Motosikal. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Motosikal. vi. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. Kereta sendiri. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. v. Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i. vii. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. ii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. vii. 0 1 PENGURUSAN JUMLAH SKOR AKTIVITI MURID b). Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. Skor JUMLAH SKOR c).(Basikal. Kereta) iv. iii. Bas sekolah.

Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. v. ii. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. iii. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. v. Pengawasan guru sebelum. Skor 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID JUMLAH SKOR e). Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Skor JUMLAH SKOR d). Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid * selamat digunakan. Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi iv. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 0 10 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 1 1 1 10 10 0 0 0 4 . Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. Penetapan kawasan larangan di asrama v. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. iv. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. viii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. vi. iii. dan Balik Sekolah: iii.

Rekod pemantauan.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal i. penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan vi. tatacara penggunaan. Pemantauan. dokumen dan harta sekolah. penggunaan. penyelenggaraan dan pelaporan tandas sekolah ix Pemantauan. penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah: bangunan ii. penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air iv. tatacara penggunaan. xiv. penyelenggaraan peralatan di bilik-bilik khas x Pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. v. penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. xii. Program-program pencegahan untuk murid. Rekod pemantauan. tatacara penggunaan. Skor JUMLAH SKOR 0 0 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH 5 . penyelenggaraan padang dan gelanggang permainan. Rekod pemantauan. Skor JUMLAH SKOR i. ii. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) vii. Kementerian Pelajaran Malaysia. penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian dan peralatan elektrik iii. penyelenggaraan dan pelaporan lanskap sekolah viii. Penetapan kawasan larangan di sekolah. Rekod pemantauan. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. xi. penyelenggaraan dan pelaporan sistem pembentungan vii. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 3 PENGURUSAN SOSIAL iv. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kes-kes salah laku. Rekod pemantauan. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid. Rekod pemantauan. vi. Arahan keselamatan dipamerkan 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID xiii. Rekod pemantauan. Ada Peti Aduan di sekolah iii. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. Rekod pemantauan.

dan lain-lain yang berkaitan) ii. Pelan strategik kawasan berisiko vii. Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. vi. jerebu. vi. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. Latihan menghadapi krisis dan bencana v. iii. Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah: keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik i. Skor JUMLAH SKOR i. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi iv. Nombor telefon kecemasan dipamerkan. banjir. kemarau. v. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / bencana (kebakaran. Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. perubahan cuaca. iii. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan iv. ii. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH BESAR SKOR Skor Sekolah 0 1 2 TB 4 PENGURUSAN KRISIS/ BENCANA 0 0 0 PENGURUSAN 1 PENGURUSAN 5 AKTIVITI MURID RISIKO 0 0 10 0 6 .PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. ribut petir. Kementerian Pelajaran Malaysia.

49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH .79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH 3 0 .100 SEKOLAH SELAMAT 2 50 . PERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH 1 80 .PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT BIL.

00 #VALUE! BIL.00 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN . ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH Jumlah item berkaitan x 2 28 14 14 14 70 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 #VALUE! 0.00 0.00 0.

14 BIL.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH 70 28 14 14 14 140 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 7.00 0.00 7.14 0. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .00 0.00 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful