KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PEJ. PEL. DAERAH NEGERI NO.

TELEFON LOKASI FAX :

.

v. 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB * * * * 0 1 1 3 . semasa dan selepas aktiviti dijalankan. iv. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. Bas sekolah. Pengawasan guru sebelum. 0 1 PENGURUSAN JUMLAH SKOR AKTIVITI MURID b). Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. sukan dan permainan. vii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. Berbasikal. vi. lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. iii. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. ii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah. Dihantar penjaga. Menetapkan laluan pejalan kaki. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. Skor JUMLAH SKOR c). Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. iii. vi. Kereta sendiri. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki. Kereta) iv. Motosikal. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan.(Basikal. Motosikal. Kereta api) ii. bengkel. makmal. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. vii. Sukan Dan Permainan: i. ii. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Bot/Perahu. Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i. viii. Pengawasan guru sebelum.

semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. iii. v. Memastikan kehadiran murid direkodkan. iii. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. vi. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. dan Balik Sekolah: iii. viii. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid * selamat digunakan. v. Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi iv. ii. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. Pengawasan guru sebelum. iv. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. Skor 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID JUMLAH SKOR e). Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. Penetapan kawasan larangan di asrama v. Skor JUMLAH SKOR d). Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 0 10 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 1 1 1 10 10 0 0 0 4 .

penyelenggaraan dan pelaporan lanskap sekolah viii. penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan vi. penggunaan. Rekod pemantauan. tatacara penggunaan. penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah: bangunan ii. penyelenggaraan dan pelaporan sistem pembentungan vii. Kementerian Pelajaran Malaysia. Skor JUMLAH SKOR 0 0 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH 5 . Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. penyelenggaraan peralatan di bilik-bilik khas x Pemantauan. tatacara penggunaan. Rekod pemantauan. ii. Rekod pemantauan. Penetapan kawasan larangan di sekolah. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kes-kes salah laku. Ada Peti Aduan di sekolah iii. Rekod pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. xii. tatacara penggunaan. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal i. penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 3 PENGURUSAN SOSIAL iv. penyelenggaraan padang dan gelanggang permainan. v. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) vii. xiv. penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air iv. Rekod pemantauan. Rekod pemantauan. Program-program pencegahan untuk murid. vi. penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian dan peralatan elektrik iii. Rekod pemantauan. Rekod pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan tandas sekolah ix Pemantauan. Arahan keselamatan dipamerkan 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID xiii. Pemantauan. dokumen dan harta sekolah. xi. Skor JUMLAH SKOR i.

ii. Kementerian Pelajaran Malaysia. Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. iii. iii. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Skor JUMLAH SKOR i. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH BESAR SKOR Skor Sekolah 0 1 2 TB 4 PENGURUSAN KRISIS/ BENCANA 0 0 0 PENGURUSAN 1 PENGURUSAN 5 AKTIVITI MURID RISIKO 0 0 10 0 6 . Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / bencana (kebakaran. dan lain-lain yang berkaitan) ii. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi iv. vi. v. banjir. ribut petir. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan iv. Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah: keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik i. jerebu. Nombor telefon kecemasan dipamerkan. kemarau. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. perubahan cuaca.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Pelan strategik kawasan berisiko vii. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii. vi. Latihan menghadapi krisis dan bencana v.

79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH 3 0 .PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT BIL.100 SEKOLAH SELAMAT 2 50 .49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH . PERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH 1 80 .

00 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN . ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.00 0.00 0.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH Jumlah item berkaitan x 2 28 14 14 14 70 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 #VALUE! 0.00 #VALUE! BIL.

ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .14 0.00 0.00 0.14 BIL.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH 70 28 14 14 14 140 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 7.00 0.00 7. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.