KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PEJ. PEL. DAERAH NEGERI NO.

TELEFON LOKASI FAX :

.

Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. Bot/Perahu.(Basikal. bengkel. ii. ii. 0 1 PENGURUSAN JUMLAH SKOR AKTIVITI MURID b). semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. Menetapkan laluan pejalan kaki. iv. Kereta) iv. Motosikal. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Pengawasan guru sebelum. makmal. Kereta api) ii. vii. Memastikan kehadiran murid direkodkan. lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. Berbasikal. v. Bas sekolah. Dihantar penjaga. Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. Kereta sendiri. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah. vii. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. iii. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. iii. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB * * * * 0 1 1 3 . vi. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. Motosikal.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). sukan dan permainan. Skor JUMLAH SKOR c). Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. Pengawasan guru sebelum. viii. vi. Sukan Dan Permainan: i. laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid. semasa dan selepas aktiviti dijalankan.

viii. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi iv. Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. Skor 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID JUMLAH SKOR e). Skor JUMLAH SKOR d). dan Balik Sekolah: iii. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. ii. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 0 10 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 1 1 1 10 10 0 0 0 4 . semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. iii. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. Penetapan kawasan larangan di asrama v. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Pengawasan guru sebelum. v. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. iii. vi. Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. iv. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid * selamat digunakan. v. Memastikan kehadiran murid direkodkan.

Rekod pemantauan. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 3 PENGURUSAN SOSIAL iv. xi. xiv. v. penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. penyelenggaraan dan pelaporan lanskap sekolah viii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal i. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rekod pemantauan. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. Rekod pemantauan. Skor JUMLAH SKOR i. Ada Peti Aduan di sekolah iii. penyelenggaraan peralatan di bilik-bilik khas x Pemantauan. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) vii. penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian dan peralatan elektrik iii. Program-program pencegahan untuk murid. Pemantauan. ii. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. tatacara penggunaan. penyelenggaraan padang dan gelanggang permainan. dokumen dan harta sekolah. penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan vi. Rekod pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan sistem pembentungan vii. Arahan keselamatan dipamerkan 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID xiii. Rekod pemantauan. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kes-kes salah laku. penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. penggunaan. Rekod pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air iv. penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah: bangunan ii. penyelenggaraan dan pelaporan tandas sekolah ix Pemantauan. Rekod pemantauan. xii. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid. vi. Rekod pemantauan. tatacara penggunaan. Penetapan kawasan larangan di sekolah. tatacara penggunaan. Skor JUMLAH SKOR 0 0 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH 5 .

Kementerian Pelajaran Malaysia. Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah: keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik i. Nombor telefon kecemasan dipamerkan. Pelan strategik kawasan berisiko vii. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. ii. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii. jerebu. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. iii. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan iv. iii. v. perubahan cuaca. Skor JUMLAH SKOR i. Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / bencana (kebakaran.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. dan lain-lain yang berkaitan) ii. Latihan menghadapi krisis dan bencana v. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. ribut petir. banjir. vi. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH BESAR SKOR Skor Sekolah 0 1 2 TB 4 PENGURUSAN KRISIS/ BENCANA 0 0 0 PENGURUSAN 1 PENGURUSAN 5 AKTIVITI MURID RISIKO 0 0 10 0 6 . vi. kemarau. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi iv.

100 SEKOLAH SELAMAT 2 50 .49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH .PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT BIL. PERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH 1 80 .79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH 3 0 .

00 0.00 0.00 #VALUE! BIL. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH Jumlah item berkaitan x 2 28 14 14 14 70 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 #VALUE! 0.00 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .

RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH 70 28 14 14 14 140 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 7. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.00 0.14 BIL.14 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .00 7.00 0.00 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful