KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PEJ. PEL. DAERAH NEGERI NO.

TELEFON LOKASI FAX :

.

iii. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. vi. iv. bengkel. Pengawasan guru sebelum. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Kereta) iv. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. vii. Kereta api) ii. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan. Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. ii. Pengawasan guru sebelum. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah. viii. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. Menetapkan laluan pejalan kaki. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Motosikal. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. Bot/Perahu. lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. makmal. Berbasikal. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. Bas sekolah. Dihantar penjaga. Kereta sendiri. v. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. ii. Skor JUMLAH SKOR c). Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. vii. vi. Motosikal. Sukan Dan Permainan: i. laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB * * * * 0 1 1 3 . iii.(Basikal. sukan dan permainan. 0 1 PENGURUSAN JUMLAH SKOR AKTIVITI MURID b).

Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. viii. Skor 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID JUMLAH SKOR e). Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid * selamat digunakan. v. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. Skor JUMLAH SKOR d). vi. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 0 10 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 1 1 1 10 10 0 0 0 4 . iii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. iv. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii. Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi iv. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. dan Balik Sekolah: iii. iii. ii. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. v. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Pengawasan guru sebelum. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Penetapan kawasan larangan di asrama v.

Pemantauan. Program-program pencegahan untuk murid. Arahan keselamatan dipamerkan 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID xiii. xiv. Rekod pemantauan. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid. penyelenggaraan padang dan gelanggang permainan. penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. ii. tatacara penggunaan. penyelenggaraan dan pelaporan lanskap sekolah viii. Rekod pemantauan. Rekod pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan tandas sekolah ix Pemantauan. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. vi. penyelenggaraan peralatan di bilik-bilik khas x Pemantauan. Rekod pemantauan. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) vii. tatacara penggunaan. tatacara penggunaan. penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. Rekod pemantauan. v. penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan vi. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kes-kes salah laku. penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah: bangunan ii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal i. Rekod pemantauan. Rekod pemantauan. xi. Penetapan kawasan larangan di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia. xii. Ada Peti Aduan di sekolah iii. penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air iv. Skor JUMLAH SKOR i. Skor JUMLAH SKOR 0 0 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH 5 . penyelenggaraan dan pelaporan sistem pembentungan vii. penggunaan. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 3 PENGURUSAN SOSIAL iv. dokumen dan harta sekolah. penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian dan peralatan elektrik iii. Rekod pemantauan.

Skor JUMLAH SKOR JUMLAH BESAR SKOR Skor Sekolah 0 1 2 TB 4 PENGURUSAN KRISIS/ BENCANA 0 0 0 PENGURUSAN 1 PENGURUSAN 5 AKTIVITI MURID RISIKO 0 0 10 0 6 . Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. jerebu. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah: keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik i. kemarau. Skor JUMLAH SKOR i. Kementerian Pelajaran Malaysia. Latihan menghadapi krisis dan bencana v. dan lain-lain yang berkaitan) ii. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi iv. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / bencana (kebakaran.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). perubahan cuaca. Pelan strategik kawasan berisiko vii. iii. vi. vi. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan iv. Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii. Kementerian Pelajaran Malaysia. ii. Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. Nombor telefon kecemasan dipamerkan. iii. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. banjir. v. ribut petir.

49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH .100 SEKOLAH SELAMAT 2 50 . PERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH 1 80 .79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH 3 0 .PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT BIL.

00 #VALUE! BIL. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.00 0.00 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH Jumlah item berkaitan x 2 28 14 14 14 70 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 #VALUE! 0.00 0.

14 0.14 BIL. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.00 0.00 0.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH 70 28 14 14 14 140 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 7. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .00 0.00 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful