KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PEJ. PEL. DAERAH NEGERI NO.

TELEFON LOKASI FAX :

.

Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki. iv. Bot/Perahu. iii. ii. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i.(Basikal. viii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. Pengawasan guru sebelum. Skor JUMLAH SKOR c). vii. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah. ii. Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid. Berbasikal. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. makmal. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. Kereta) iv. vi. Bas sekolah. Motosikal. v. lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum. Kereta api) ii. Kereta sendiri. Dihantar penjaga. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Motosikal. Sukan Dan Permainan: i. 0 1 PENGURUSAN JUMLAH SKOR AKTIVITI MURID b). Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. (Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. bengkel. 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB * * * * 0 1 1 3 . Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. vi. iii. Menetapkan laluan pejalan kaki. Pengawasan guru sebelum. vii. sukan dan permainan. Memastikan kehadiran murid direkodkan.

ii. Skor 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID JUMLAH SKOR e). Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 0 10 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 1 1 1 10 10 0 0 0 4 . Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. vi. v. Skor JUMLAH SKOR d). semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. v. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. dan Balik Sekolah: iii. iii. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Memastikan kehadiran murid direkodkan. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. iii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid * selamat digunakan. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii. Pengawasan guru sebelum. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi iv. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. Penetapan kawasan larangan di asrama v. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. iv. viii.

xi. Rekod pemantauan. xii. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 3 PENGURUSAN SOSIAL iv. penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. Skor JUMLAH SKOR i. Program-program pencegahan untuk murid. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid. penyelenggaraan padang dan gelanggang permainan. penyelenggaraan dan pelaporan tandas sekolah ix Pemantauan. Rekod pemantauan. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Arahan keselamatan dipamerkan 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID xiii. tatacara penggunaan. penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan vi. ii. penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian dan peralatan elektrik iii. vi. penggunaan. Rekod pemantauan. v. Rekod pemantauan. penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. dokumen dan harta sekolah. xiv. Rekod pemantauan. tatacara penggunaan. Rekod pemantauan. Kementerian Pelajaran Malaysia. penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air iv. Skor JUMLAH SKOR 0 0 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH 5 . Pemantauan. penyelenggaraan peralatan di bilik-bilik khas x Pemantauan. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) vii. penyelenggaraan dan pelaporan lanskap sekolah viii. Rekod pemantauan. Ada Peti Aduan di sekolah iii. penyelenggaraan dan pelaporan sistem pembentungan vii. tatacara penggunaan. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kes-kes salah laku.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal i. penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah: bangunan ii. Rekod pemantauan. Penetapan kawasan larangan di sekolah.

dan lain-lain yang berkaitan) ii. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan iv. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. Kementerian Pelajaran Malaysia. Skor JUMLAH SKOR i. vi. vi. Pelan strategik kawasan berisiko vii. ii. iii. banjir. kemarau. Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah: keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik i. Latihan menghadapi krisis dan bencana v. Kementerian Pelajaran Malaysia. ribut petir. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. perubahan cuaca. jerebu. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / bencana (kebakaran. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi iv. iii. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. v. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH BESAR SKOR Skor Sekolah 0 1 2 TB 4 PENGURUSAN KRISIS/ BENCANA 0 0 0 PENGURUSAN 1 PENGURUSAN 5 AKTIVITI MURID RISIKO 0 0 10 0 6 . Nombor telefon kecemasan dipamerkan.

49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH . PERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH 1 80 .79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH 3 0 .100 SEKOLAH SELAMAT 2 50 .PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT BIL.

ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.00 0.00 0.00 #VALUE! BIL. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH Jumlah item berkaitan x 2 28 14 14 14 70 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 #VALUE! 0.00 0.

00 0.14 BIL.00 0.00 7.00 0.14 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH 70 28 14 14 14 140 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 7. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful