KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH PEJ. PEL. DAERAH NEGERI NO.

TELEFON LOKASI FAX :

.

(Jaket keselamatan/ topi keledar/ lesen memandu/ cukai jalan dan lain-lain berkaitan) v. vii. vi. Menetapkan laluan pejalan kaki. Motosikal. 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB * * * * 0 1 1 3 . iii. Menetapkan tempat menurun dan mengambil murid yang menggunakan bas dan yang dihantar oleh penjaga. Ada arahan berkaitan keselamatan murid semasa berada di jeti / stesen bas / stesen kereta api/ dan lain-lain. Rekod keluar masuk murid dari kawasan sekolah semasa Pengajaran & Pembelajaran. 0 1 PENGURUSAN JUMLAH SKOR AKTIVITI MURID b). Kereta sendiri. lain-lain tempat amali dan bilik-bilik khas. Bas sekolah. ii. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Motosikal. Pengawasan guru sebelum. viii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik sekolah. Mempunyai data dan rekod cara murid ke sekolah (Berjalan kaki. Ada arahan berkaitan keselamatan murid di bilik darjah. Memastikan kehadiran murid direkodkan. Berbasikal. v. Kawal selia pengurusan sekolah sewaktu murid datang dan balik dari sekolah. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. Pemeriksaan berkala ke atas kenderaan yang digunakan murid ke sekolah. Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. bengkel. Skor JUMLAH SKOR c). ii. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Ada arahan kepada murid tentang kawasan larangan sewaktu rehat. iv. Kereta) iv.(Basikal. Sukan Dan Permainan: i. vi. Bot/Perahu. laluan dan parkir kenderaan yang digunakan oleh murid. Kereta api) ii. sukan dan permainan. semasa dan selepas aktiviti kokurikulum. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan keselamatan daripada pihak berkuasa berkenaan. vii. Pengawasan guru sebelum. iii. Arahan Keselamatan Murid Semasa Pengajaran & Pembelajaran Dan Waktu Rehat: i. makmal. Dihantar penjaga. semasa dan selepas aktiviti dijalankan.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a). Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi dan Balik Sekolah: i. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Kokurikulum.

iii. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan pergi dan balik asrama. viii. iii. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi. Kawal selia terhadap semua aktiviti murid di asrama vii. Ada peraturan berkaitan dengan larangan-larangan lain di asrama. Arahan Keselamatan Murid Semasa Aktiviti Lawatan Dan Perkhemahan: i. Pengawasan guru sebelum. Jadual aktiviti harian asrama yang ditetapkan dan dipamerkan vi. Skor 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID JUMLAH SKOR e). Ada arahan berkaitan keselamatan murid sebelum. v. (Surat kebenaran penjaga/ perakuan kesihatan) vii. Memastikan kehadiran murid direkodkan. iv. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. Pemeriksaan berkala ke atas penghuni asrama iv. ii. Memastikan kenderaan yang digunakan untuk membawa murid * selamat digunakan. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH SKOR 1 0 0 10 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 1 1 1 10 10 0 0 0 4 . Penetapan kawasan larangan di asrama v. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan asrama. Mematuhi prosedur dan peraturan berkaitan lawatan dan perkhemahan. Mempunyai data dan rekod cara murid pergi dan balik asrama ii.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Daridirekodkan. semasa dan selepas aktiviti dijalankan. v. vi. Mematuhi peraturan berpakaian semasa melaksanakan aktiviti. dan Balik Sekolah: iii. Skor JUMLAH SKOR d). Memastikan kehadiran murid Aspek Pergi iv. Arahan Keselamatan Murid Di Asrama: * * * * * * * * i. semasa dan selepas aktiviti lawatan dan perkhemahan dilaksanakan. Memastikan tatacara penggunaan peralatan dipatuhi.

Penetapan kawasan larangan di sekolah. tatacara penggunaan. Rekod pemantauan. Pencahayaan mencukupi dalam kawasan sekolah. Rekod pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan retikulasi air iv. penyelenggaraan dan pelaporan lanskap sekolah viii. Rekod pemantauan.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM Arahan Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi pelaporan fizikal i. penyelenggaraan dan pelaporan tandas sekolah ix Pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan sistem perparitan vi. penyelenggaraan dan pelaporan paip-paip gas v. Arahan keselamatan dipamerkan 1 PENGURUSAN AKTIVITI MURID xiii. Skor JUMLAH SKOR 0 0 0 0 0 0 Skor Sekolah 0 1 2 TB 2 PENGURUSAN KESELAMATAN INFRA STRUKTUR SEKOLAH 5 . tatacara penggunaan. xii. Program-program intervensi dan pemulihan untuk murid. Ada Peti Aduan di sekolah iii. penyelenggaraan dan dan Balik Sekolah: bangunan ii. Rekod pemantauan. vi. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rekod salah laku murid dan Laporan kes untuk rujukan 3 PENGURUSAN SOSIAL iv. Rekod pemantauan. Warga sekolah memahami dan mengetahui tindakan yang perlu diambil apabila berlaku kes-kes salah laku. penyelenggaraan peralatan di bilik-bilik khas x Pemantauan. penggunaan. penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. xiv. penyelenggaraan dan pelaporan pendawaian dan peralatan elektrik iii. Rekod pemantauan. dokumen dan harta sekolah. Pemantauan. penyelenggaraan dan pelaporan sistem pembentungan vii. Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) vii. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. penyelenggaraan padang dan gelanggang permainan. v. tatacara penggunaan. xi. Program-program pencegahan untuk murid. Rekod pemantauan. Skor JUMLAH SKOR i. ii. Rekod pemantauan.

Panduan tindakan untuk warga sekolah dan ibu bapa ketika menghadapi ancaman / kecemasan. Skor JUMLAH SKOR JUMLAH BESAR SKOR Skor Sekolah 0 1 2 TB 4 PENGURUSAN KRISIS/ BENCANA 0 0 0 PENGURUSAN 1 PENGURUSAN 5 AKTIVITI MURID RISIKO 0 0 10 0 6 . Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. v. Pelan strategik kawasan berisiko vii. Ada nombor-nombor telefon pihak berkuasa berkaitan. Skor JUMLAH SKOR i. Arahan Keselamatan menghadapi krisisPergibencana: Sekolah: keselamatan Murid Dari Aspek dan dan Balik i. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan iv. dan lain-lain yang berkaitan) ii. kemarau. Kementerian Pelajaran Malaysia. banjir. Menyedia dan mempamer tatacara keselamatan berkaitan krisis / bencana (kebakaran. Maklumat dan penerangan berkaitan lokasi berbahaya kepada murid dalam lingkungan perjalanan murid ke sekolah. Latihan menghadapi krisis dan bencana v. perubahan cuaca. Peralatan menghadapi krisis dan bencana berfungsi dan mencukupi iv. Peringatan berkaitan keselamatan di luar kawasan sekolah dari masa ke semasa. Pelan kesiapsiagaan dan kontigensi yang lengkap. vi. vi. Pematuhan Buku Panduan dan Surat Pekeliling Ikhtisas. ribut petir. iii. Kerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan vii. jerebu. iii. ii. Kementerian Pelajaran Malaysia. Nombor telefon kecemasan dipamerkan.PIAWAIAN KESELAMATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BIL ASPEK ITEM a).

100 SEKOLAH SELAMAT 2 50 .49 PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH . PERATUS PENCAPAIAN PIAWAIAN SEKOLAH 1 80 .PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT BIL.79 MEMERLUKAN PENINGKATAN TAHAP KESELAMATAN SEKOLAH 3 0 .

00 0. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL.00 0.00 #VALUE! BIL.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH Jumlah item berkaitan x 2 28 14 14 14 70 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 #VALUE! 0. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .00 0.

00 0.14 BIL.00 0.00 0. ASPEK WAJARAN 50% 20% 10% 10% 10% 100% 1 Pengurusan Aktiviti Murid 2 Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 3 Pengurusan Sosial 4 Pengurusan Krisis / Bencana 5 Pengurusan Risiko JUMLAH CARA PENGIRAAN: PERATUS PENCAPAIAN = SKOR DIPEROLEHI JUMLAH SKOR X WAJARAN BIL. ASPEK WAJARAN SKOR DIPEROLEHI _________________ X 50 = PERATUS PENCAPAIAN 1 Pengurusan Aktiviti Murid Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 20 = PERATUS PENCAPAIAN 3 Pengurusan Sosial SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN 4 Pengurusan Krisis / Bencana SKOR DIPEROLEHI X 10 = PERATUS PENCAPAIAN _________________ 5 Pengurusan Risiko # Jumlah item berkenaan x 2 SKOR DIPEROLEHI _________________ X 10 = PERATUS PENCAPAIAN .14 0.00 7.RUMUSAN SKOR PIAWAIAN SEKOLAH SELAMAT SKOR PENUH 70 28 14 14 14 140 SKOR PERATUS DIPEROLEHI PENCAPAIAN 10 0 0 0 0 10 7.