Anda di halaman 1dari 3

ii.

1.

Faktor dorongan adalah merupakan salah satu factor yang boleh mempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. Huraikan tiga (3) factor galakan (motivator factor) dan tiga (3) factor penyelenggaraan(hygiene factor) sebagaimana yang dimaksudkan di bawah factor dorongan tersebut.

Menentukan kelengkapan modal berada dalam persekitaran operasi yang baik. iii. Merancang penggunaan kelengkapan supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum. 3. Seseorang pemimpin sama ada di peringkat jabatan atau mana-mana organisasi perlu memiliki sifat-sifat murni kepimpinan. Jelaskan sifat-sifat murni kepimpinan yang seharusnya dipunyai oleh seseorang pemimpin supaya dianggap pemimpin yang berwibawa. Jawapan: i. pandai menggunakan kuasa tanpa menimbulkan syak wasangka di kalangan pekerja atau tidak gila kuasa. ii. bersih,cekap dan amanah. iii. Kerelaan untuk menghadapi risiko dan mencuba yang baru untuk kebaikan organisasi. iv. Sikap hormat menghormati sambil mengambil berat dan bertanggungjawab. v. Sentiasa bertimbang rasa dan mengambil pendekatan penyertaan dalam pengurusan. vi. Kerelaan berkongsi kuasa dengan pekerjapekerja. vii. Menyedari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. viii. Menyedari mengenai kemajuan diri sendiri dan kemajuan pekerja-pekerja bawahan. ix. Sentiasa berfikiran terbuka dan mengalualukan nilai-nilai positif di kalangan pekerja-pekerjanya. x. Mempunyai emosi seimbang dan pandai berjenaka. xi. Sentiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja-pekerja. xii. Sentiasa bertenaga dan menggalakkan serta memberi dorongan kepada pekerja-pekerja. Sentiasa mengiktiraf dan menghargai setiap sumbangan pekerja. xiii. Sentiasa mewujudkan mutu kehidupan bekerja yang baik dan selesa. xiv. Tidak cuba sentiasa mengawal pekerja sehingga menimbulkan ketegangan. xv. Sentiasa terbuka kepada kritikan yang membina xvi. Bertindak dengan tegas, sabar dan adil iaitu tidak pilih kasih. 4. Huraikan pendekatan-pendekatan berikut yang dapat meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. a. b. c. d. e. f. Jawapan: Meningkatkan keberkesanan kepimpinan ialah Latihan kepimpinan Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Perubahan sikap dan nilai Maklumbalas dari pekerja-pekerja bawahan Pengalaman dan pusingan kerja. Kemajuan kerjaya dan kemajuan individu

Jawapan: Faktor-faktor galakan: i. ii. iii. iv. v. vi. pencapaian tugas pengiktirafan kemajuan kerjaya tanggungjawab status kerja kerja itu sendiri

Faktor-faktor penyelenggaraan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. penyeliaan rakan sejawat dan orang bawahan dasar organisasi jaminan kerja keadaan pejabat upah atau gaji komunikasi dua hala personel life

2.

Pihak pengurusan boleh mengambil tindakan untuk meningkatkan persekitaran kerja, persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman. Huraikan secara ringkas bagaimana meningkatkan mutu persekitaran tersebut. ( Atau soalan yang membawa jawapan yang sama adalah seperti berikut : Pihak pengurusan boleh mengambil tindakan untuk meningkatkan produktiviti melalui gaya pengurusan, persekitaran kerja,teknologi, bahan-bahan dan kelengkapan modal. Huraikan secara ringkas tindakan-tindakan tersebut )

Jawapan: a. i. Gaya pengurusan mewujudkan wawasan dan objektif jabatan/pejabat serta meyebarkannya kepada kakitangan ii. merancang dan menetapkan matlamat prestasi jabatan/pejabat dan kemudahannya mengukur pencapaian sebenar. iii. Mewujudkan budaya kerja yang menekankan produktiviti b. i. Persekitaran kerja mewujudkan susunatur jabatan/pejabat yang sesuai dengan operasi kerja ii. melengkapi pejabat dengan kemudahan asas iii. menjaga kebersihan dan perhiasan di tempat kerja iv. menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kakitangan c. i. Teknologi

a. Latihan kepimpinan mengkaji proses-proses kerja yang dijalankan sekarang untuk mengenalpasti aspek-aspek yang sesuai untuk diautomasi atau dimekanisasikan. Bahan-bahan i. menjalankan pemeriksaan kualiti pada peringkat awal ke atas bahan-bahan input yang diperolehi daripada pembekal. ii. Memberi Pendidikan kualiti kepada pembekal iii. Mengamalkan system inventori yang baik untuk mengelakkan pemegangan stok yang berlebihan bagi bahan-bahan. e. i. mengikut jadual Kelengkapan modal Menyelenggara kelengkapan modal Setiap individu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Latihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari masa ke semasa. b. Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Ini boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam pentadbiran. Memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan Islam terhadap kepimpinan akan memberi kesan kepada diri individu itu sendiri. c. Perubahan sikap dan nilai

d.

Ini boleh dilakukan melalui latihan kederiaan di mana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pemimpin.

Mendengar secara memilih Mendengar secara memilih sesuatu topic atau tajuk perbincangan yang diminta sahaja. sebaliknya seseorang pendengar yang kurang baik akan membiarkan gangguan-gangguan itu menguasainya dan tidak memusatkan pendengarannya kepada perbincangan. Jelaskan tanda-tanda pendengar yang kurang baik.d.mesin dan tanah dan membuat perancangan yang bijak untuk mengelakkan pembaziran. Pengiktirafan kpd individu lain iii. ii. i. Gangguan luar. Pendengar yang aktif memerlukan tidur yang cukup sebelumnya. Mimpi di siang hari Mimipi di siang hari menunjukkan bahawa seseorang itu adalah seorang pendengar yang kurang baik. Keletihan juga akan mengakibatkan kurang tumpuan. Salah satu aspek dalam kemahiran berkomunikasi ialah kemahiran mendengar. Berlakunya banyak perubahan di dalam dan di luar organisasi semasa perlaksanaan tindakan. ini menunjukkan bahawa ia seorang pendengar yang kurang baik. e. Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar.pendengaran yang aktif merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain meyelesaikan masalahnya. iii.wang. Maklumbalas dari pekerja-pekerja bawahan Untuk menilai sama ada kepimpinan pegawai atasan itu berkesan atau disenangi. Oleh itu pendengar yang sedang bermimpi di siang hari akan menumpukan pemikirannya kepada perkara-perkara yang sedang difikirkannya. ii. Jawapan: a. Kuasa Paksaan (Coercive Power) Membolehkan seseorang memberi ganjaran dan hukuman Berkaitrapat dengan kedudukan dan kuasa yang sah Boleh menyekat daripada memberi ganjaran atau perakuan yang baik adalah dilihat sebagai penggunaan kuasa paksaan Sukar mendapat sokongan yang ikhlas daripada individu lain Sentiasa di takuti dan sentiasa dijauhi Beliau merasa terasing dan tidak disegani Kuasa Maklumat (Information Power) Apb seseorang mempunyai maklumat penting dan maklumat ini adalah diperlukan oleh pihak tertentu bagi melaksanakan tugas ii. Beranggapan bahawa perkara yang diperbincangkan tidak menarik. Perancangan dan kawalan saling berkait rapat. Tidak kekal kerana ianya boleh diambil semula jika individu tidak menggunakannya dengan bijaksana Melalui pengundian Dilantik memenuhi sesuatu jawatan atau Kuasa yang sah (Legitimate Power) Kuasa yang diperolehi melalui proses iii. iii. i. iv. Dikaitkan dengan kuasa legitimate yang dipunyai oleh seseorang c. dikebelakangkan oleh pendengar yang kurang baik. Jadi pendengar cuba membuat andaian. Huraikan jenis-jenis kuasa yang dimiliki oleh seseorang individu itu. Kuasa Ganjaran (Reward Power) Individu yang mempunyai kuasa ini mampu memberi ganjaran atau hadiah atau wang ringgit ii. Kemajuan kerjaya dan kemajuan individu. kedudukan iv. i. Kawalan akauntabiliti untuk memastikan objektif organisasi 7. sedang dibuai mimpi. teknikal. iv. Kawal untuk pastikan apa yang sedang berlaku. Perancangan Individu perlu dipermajukan dengan memberi peluang untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran atau menyediakan anugerah cemerlang. dan tidak kepada perkara yang didengar. iv. a. Ini boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). 5. i. Pendengar yang baik akan dapat mengatasi gangguan ini. Pada hakikatnya memang sukar untuk memikirkan dua perkara dalam satu masa yang sama. Kritikan adakalanya juga menyentuh kualiti bantuan alat pandang dengar. satu system maklumbalas perlu diadakan di mana pekerja-pekerja bawahan diberi peluang untuk menilai prestasi pegawai atasan tanpa ada rasa dendam di kalangan yang dinilai. Nyatakan mengapakah perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya. Apabila seseorang itu cuba mengelak untuk memahami perkaraperkara yang susah dan teknikal. Angapan daripada pendengar mengatakan bahawa perkara yang sedang dibincangkan itu tidak menarik adalah merupakan penghalang yang besar kepada pendengar yang berkesan. vi. i. Mengelak berlakunya pembaziran sumber. kebisingan. d. Kuasa Hubungan (Connection Power) Individu dianggap berkuasa dengan melihat kebolehan beliau berhubung dan dengan siapakah dia membuat perhubungan e. tercapai. Menyembunyi atau berkongsi maklumat akan memberi kesan kepada organisasi i. Mengkritik penyampaian penceramah Satu lagi kebiasaan seseorang yang tidak berminat ialah dengan cara mengkritik penyampaian penceramah. ii. Inilah suatu kenyataan yang sering Mengelakkan perkara yang susah dan untuk memastikan keberkesanan dengan memilih tindakan-tindakan yang terbaik untuk mencapai objektif ii. Mencelah Pendengar yang kerap mencelah menunjukkan bahawa ia adalah seoraang pendengar yang kurang baik. manusia membuat kesilapan. Untuk mengurus perubahan persekitaran yang tidak menentu. i. iii. 6. Pengaruh yang dipunyai oleh seseorang itu pada kebiasaannya dikaitkan dengan Kuasa(Power) yang dimilikinya dan tanpa kuasa seseorang itu tidak mempunyai kemampuan atau kurang berkesan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu ke arah pencapaian matlamat. v. viii.Ini mendesak pengurus menjangkakan perubahan dan bagaimana hendak menyesuai denganya. b. v. iv. b. Gangguan ini boleh berupa kerusi yang tidak selesa. Beliau juga dianggap sebagai orang yang berkuasa iii.bahan mentah. iii.Hari Q sebagai menghargai sumbanagan mereka. Pengalaman dan pusingan kerja. perundangan ii. panas atau sejuk yang keterlaluan. vi. sumber-sumber yang terhad manusia. Jawapan: Tanda –tanda kebiasaan pendengar yang kurang baik i. . Tertidur Pendengar yang tertidur menunjukkan bahawa ia tidak berupaya mendengar dengan baik. Untuk memudahkan kawalan. Pendengar menapis maklumat-maklumat. Mengikut Thomas Gordon(1970) . f. Keadaan ini berlaku kerana pada hakikatnya kita boleh berfikir lebih pantas dari bercakap. vii.

memilih individu yg benar2 layak dan berkebolehanbagi sesuatu jawatan . c) dpt mewujudkan suasana harmoni dan tenteram dlm organisasi ke arah peningkatan kreativiti dan inovasi dlm jabatan organisasi dipercayai oleh pelanggan. Tidak memilih pekerja2 yg rapat dengannya sahaja utk sesuatu anugerah/penilaian prestasi yg tinggi Tidak mengabaikan pengambilan tindakan tatatertib kpd pekerja2 yang sengaja melanggar peraturan dikalangan yang rapat dengannya dan sebaliknya Tidak hanya menaikkan pangkat pekerja bawahannya yg sealiran dengannya sahaja. vii. Kuasa Rujukan (Referent Power) Seseorang dijadikan rujukan oleh individu yang lain untuk mempengaruhi orang lain bagi melaksanakan tugas ii. b) ciri-ciri bahawa seorang KJ itu telah dpt memberikan kepimpinan yg berkesan i. objektif.ii. viii. iv.orang ramai dan pihak atasan berjaya meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerja2nya dgn program latihan berterusan dpt mengelakkan pertembungan kepentingan peribadi dengan tugas rasmi jabatan sesuatu keputusan dibuat secara mesyuarah dpt mewujudkan k/sama dan kerja berpasukan dlm organisasi matlamat organisasi dpt dicapai Jawapan Setiap KJ adalah dikehendaki mentadbir agensi dgn cekap dan berkesan dgn memberi tumpuan kpd • Menyedia dan mempamerkan visi. Kepakaran dalam bidang keagamaan akan dapat mempengaruhi seseorang kearah jalan yang baik. misi. bersikap adil dlm semua tindakan dan keputusan ii. memangku. produktiviti dan reputasi jabatannya iii) dpt mendorong pekerja bawahan meningkatkan prestasi dan produktiviti mereka iv) memiliki penampilan diri sbg pemimpin yg dihormati dan bukan ditakuti v) bertindak adil. slogan Q. a. cawangan sehingga ke peringkat struktur yg lebih rendah mengikut kesesuaian Memastikan semua pegawai memahami dan menghayati Visi. berani. fungsi. piagam pelanggan dan carta organisasi peringkat jabatan. vi. Nyata dan huraikan tumpuan dan keutamaan khusus yg harus dibuat oleh KJ 8. bijaksana. f. mengesahkan jawatan pekerja2 yang telah layak dan memenuhi syarat2 yg ditetapkan sahaja mengetahui dengan jelas tugas2 yg dijalankan oleh pekerja2 bawahannya sebelum membuat penilaian prestasi dengan adil pekerja yg berkelayakan sahaja dipertimbangkan kenaikan pangkat. tegas. i. 1. En. ii. tatatertib dan kemajuan kerjaya) pengurusan kewangan dan peraturan2 lain yg berkuatkuasa dari masa ke semasa Mengutamakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di dalam pengurusan pejabat Menggalakkan hubungan yg sihat di antara pegawai dan menyediakan suasana kerja yg harmonis Menggunakan aplikasi psikologi dlm pengurusan sumber manusia Menyediakan dan melaksanakan program kualiti jabatan Mewujud dan memperkukuhkan mekanisme kerjasama antara sektor awam dan swasta • • • • • • • • cara2 utk mengelakkan perbuatan pilih kasih dlm tindakan2 dikalangan pemimpin/ketua organisasi/jabatan i. kemahiran. misi. iv. bahagian. vi. Bagaimana dapat ditentukan bahawa beliau mempunyai sifat kepimpinan yang unggul b. v. peluang untuk membuat perhubungan dengan individu lain yang berkuasa akan menyebabkan seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain iii. sabar dan baik hati vi) dpt mengembelingkan sumber2 manusia di organisasinya ke arah mencapai objektifnya vii) dpt memberikan teladan yg baik kpd org bawahannya. objektif. vii. bertangung jawab . Jelaskan ciri-ciri bahawa seorang KJ itu telah dpt memberikan kepimpinan yg berkesan c. latihan serta pengalaman. Menyediakan sasaran kerja tahunan dan memastikan setiap pegawai mempunyai SKT masing2 Memaklumkan kpd semua pegawai mengenai kepentingan pematuhan kpd peraturan2 berkaitan dengan pengurusan sumber manusia (spt urusan perkhidmatan. v. Rizal telah dilantik sbg seorang ketua pengarah di sebuah jabatan kerajaan. slogan Q. Kerajaan bertangungjawab membangunkan negara utk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dgn melaksanakan dasar dan rancangan yg cekap dan berkesan. kursus dan angerah khidmat cemerlang. Kepakaran seseorang dalam bidang yang tertentu adalah sangat penting dari segi pembangunan fizikal seperti pembinaan iii. Kuasa Kepakaran (Expert power) Dengan ilmu pengetahuan. seseorang individu mampu mempengaruhi orang lain. fungsi. Usaha berterusan sentiasa sentiasa dijalankan bagi mengoptimumkan penggunaan segala sumber yg ada dan mencegah pembaziran serta penyalahgunaannya. sepenuhnya ii. Huraikan cara2 utk mengelakkan perbuatan pilih kasih dlm tindakan2 dikalangan pemimpin/ketua organisasi/jabatan Jawapan a. piagam pelanggan jabatan dan tangung jawab pegawai terutama kpd anggota yg baru ditempatkan di jabatan itu. g. Dengan kedudukan yang tinggi. iii. Individu yang mempunyai kuasa rujukan adalah merupakan seorang yang mempunyai nilai moral yang tinggi keperibadian yang mulia dan sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada yang lain i. sifat kepimpinan yang unggul i) tidak menggunakan kuasa yg ada padanya sewenang2nya tanpa memikirkan akibatnya ii) menggunakan kuasa yg ada utk meningkatkan prestasi.