Anda di halaman 1dari 37

Easy Sejarah ACU

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1. Nyatakan ciri-ciri masyarakat Zaman Paleolitik dan Mesolitik.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

Kata kunci Nomad Sungai Kelompok Hutan Buru

Huraian Hidup secara nomad Tinggal di tepi sungai dan tasik Hidup dalam kelompok keluarga atau kumpulan Memungut hasil hutan Memburu binatang

2. Berikan ciri-ciri masyarakat zaman Neolitik.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 2 )

Tema Tetap Tanam Tembikar Khusus Barter

Huraian Tinggal secara tetap di satu-satu kawasan Menjalankan kegiatan bercucuk tanam Menggunakan peralatan tembikar Wujud pengkhususan kerja Mengamalkan system barter

3. Terangkan ciri-ciri Tamadun.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 7-8 )

Tema Tetap Pengkhususan Agama Bahasa Organisasi

Huraian Kehidupan secara tetap dan kekal di sesebuah kawasan Pengkhususan pekerjaan Mempunyai agama dan kepercayaan Bahasa dan tulisan Hidup secara beroganisasi.

4. Mengapakah kawasan lembah sungai sebagai lokasi petempatan yang kekal.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 8 )

Tema Subur Air Pengangkutan Makanan Pertanian
Easy Sejarah ACU

Huraian Kesuburan tanah di sekitarnya Kemudahan untuk mendapatkan bekalan air Kemudahan pengangkutan dan perhubungan Kemudahan makanan dan sumber protin Sesuai untuk pertanian 1

Easy Sejarah ACU

5. Huraikan perkembangan kehidupan berorganisasi tamadun awal.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 6-7 )

Tema Keluarga Piramid Atas Raja Rakyat

Huraian Wujud pada tahap keluarga Sistem sosial berbentuk piramid Lapisan paling atas adalah bangsawan Raja sebagai ketua pemerintah Rakyat terdiri daripada petani dan pedagang

6. Nyatakan sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 12-13 )

Tema Teokrasi Tuhan Pemilik Ketua Agama

Huraian Berbentuk teokrasi Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan Raja adalah pemilik negara kota Menjadi ketua pentadbir, ketua tentera dan ketua pendeta Berkuasa dalam hal-hal keagamaan

7. Huraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia terhadap peradaban manusia.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-16 )

Tema Undang-undang Tulisan Astronomi Perubatan Roda

Huraian Kod Undang-Undang Hamurabbi Kewujudan sistem tulisan cuneiform Ilmu astronomi membolehkan penggunaan jalan laut Pengkatalogkan ubat-ubatan dalam bidang perubatan Penciptaan roda menghasilkan kereta kuda dan kincir air

8. Huraikan kod Undang-undang Hammurabi
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14 )

Tema Gubal Teras Hukuman Pahat Beza

Huraian Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza Dipahat pada tembok dan tiang besar . Hukuman berbeza mengikut susun lapis

Easy Sejarah ACU

2

Easy Sejarah ACU

9. Apakah kepentingan Kod Undang-Undang Hamurabi.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 14-15 )

Tema Dasar Elak Perpaduan Kukuh Aman

Huraian Menjadi dasar perundangan Mengelakkan wujudnya permasalahan dalam masyarakat Mewujudkan perpaduan Mengukuhkan sistem organisasi mesayarakat Membantu mewujudkan keamanan

10. Nyatakan peranan Firaun dalam bidang pemerintahan dan agama Mesir Purba.
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 19 )

Tema Mutlak Diwarisi Jelmaan Amon Re Pendeta

Huraian Berkuasa mutlak Diwarisi secara turun temurun Dianggap jelmaan tuhan Horus Digelar anak Tuhan Matahari iaitu Amon re Ketua pendeta

11. Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba terhadap peradaban Dunia
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 21 )

Tema Piramid Kertas Tulisan Mumia Kalendar

Huraian Pembinaan Piramid Penciptaan kertas Penciptaan sistem tulisan hieroglif Proses memumia mayat Memperkenalkan sistem kalendar .

12. Huraikan pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus
( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 24 )

Tema Tembok Susun Pisah Kumbahan Hubung

Huraian Dikelilingi oleh tembok Disusun berasaskan blok-blok berbentuk segiempat Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalanraya yang lurus Mempunyai sistem kumbahan yang terancang Bandar-bandar dihubungkan dengan jalan raya dan sungai sebagai jalan perhubungan

Easy Sejarah ACU

3

duit kertas dan barangan perhiasan Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui Amalan menggunakan calendar dalam aktiviti harian Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan 16.Easy Sejarah ACU 13. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32-33 ) Tema Terusan Tulisan Puja Yin Hsui Huraian Pembinaan terusan untuk airi kawasan pertanian Penggunaan tulisan Ideogram Pemujaan roh nenek moyang Konsep Yin dan yang Konsep Feng Shui Easy Sejarah ACU 4 . Mengapakah masyarakat Indus berupaya membina bandar yang terancang ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 27 ) Tema Pakar Faham Tukar Mutu Bata Huraian Memiliki kepakaran dari segi susun atur Faham tentang ilmu geometri Pertukaran teknologi dengan tamadun lain Peningkatan mutu bahan binaan Penghasilan batu bata 14. Nyatakan unsur kepercayaan tamadun Hwang Ho yang masih kekal hingga kini ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 32 ) Tema Pemujaan Unsur Konsep Kalendar Falsafah Huraian Pemujaan roh nenek moyang Unsur korban manusia telah digantikan dengan unsur makanan. Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho. Huraikan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 29-31 ) Tema Petempatan Beraja Agama Tilik Tulisan Huraian Petempatan awal berasaskan pertanian Sistem pemeritahan berbentuk beraja Agama dan kepercayaan berbentuk animisme dan menyembah roh nenek moyang Amalan penilikan tulang oracle untuk meramal sesuatu Sistem tulisan awal berbentuk ideogram 15.

( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 72-73 ) Kata kunci China Funan Arkeologi Diplomatik Perdagangan Huraian Sumber dari China Kewujudan Funan pada pertengahan abad ketiga masehi Data arkeologi tentang kewujudan Funan Kewujudan hubungan diplomatik dengan China dan Rom Hubungan perdagangan dengan Rom 2. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 ) Easy Sejarah ACU 5 . Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kemajuan pertanian kerajaan Angkor. Apakah bukti yang menunjukkan kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara.Easy Sejarah ACU BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA 1.Jelaskan ciri-ciri kerajaan agraria ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 ) Tema Asas Padi Lokasi Pengairan Bekal Huraian Kerajaan berasaskan pertanian Tanaman utama padi sawah Lokasi di lembah sungai dan pedalaman Maju dalam sistem pengairan Lebihan hasil dibekalkan kepada maritim 3. Jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 75-76 ) Tema Sawah Huma Sampingan Rempah Hutan Huraian Mengusahakan padi sawah Menanam padi huma Tanaman sampingan seperti jagung Menghasilkan rempah seperti cengkih Mengumpul hasil hutan seperti gaharu 4.

Terangkan ciri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 79-80 ) Kata kunci Asas Lokasi Pelabuhan Bahasa Penduduk Huraian Kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan Lokasi di persisiran pantai dan kepulauan Terdapat pelabuhan pembekal dan entreport Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan Penduduk terdiri daripada orang tempatan dan pedagang luar 7.Easy Sejarah ACU Kata kunci Pengairan Bina Urus Iklim Tanah Huraian Sistem pengairan yang baik Raja membina sistem pengairan Kerajaan menguruskan sistem pengairan Iklim yang sesuai Tanah yang subur 5. Jelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 77 ) Tema Minum Kawasan Subur Protein Alir Huraian Sumber air minuman Membentuk kawasan pertanian yang luas Tanah subur hasil mendapan lumpur Membekal sumber protein seperti ikan Air dialirkan ke sawah 6. Huraikan faktor-faktor kerajaan Srivijaya menjadi kuasa maritim yang kuat pada abad ke-7 hingga abad ke-13 ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 80-81 ) kunci Tentera Kawal Strategik Takluk Easy Sejarah ACU Huraian Memiliki tentera laut yang besar Mengawal perdagangan di Selat Melaka Kedudukan yang strategik Menakluki Jambi dan Kedah tua 6 .

Mengapakah wujud saling pergantungan antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 83 ) Kata kunci Bekal Beras Kayu Mewah Pasaran Huraian Kerajaan agraria membekalkan tenaga kerja kepada kerajaan maritim Kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim Kerajaan agraria membekalkan kayu kepada kerajaan maritim Kerajaan maritim membekalkan barang mewah kepada kerajaan agraria Kerajaan maritim memasarkan barangan kerajaan agraria 10. Huraikan cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Kedah Tua sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 81 ) Kata kunci Entreport Kunjung Panduan Strategik Kemudahan Huraian Menjadi pelabuhan entreport Dikunjungi pedagang China dan Timur Tengah Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang Kedudukannya strategik di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun Kemudahan menyimpan barang dan membaiki kapal 9. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 84 ) Kata kunci Tentera Pedagang Budaya Pendeta Pemerintah Huraian Disebarkan oleh Ksyatria/tentera Dibawa oleh golongan Vaisya/pedagang Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan Disebarkan oleh Brahmin/Pendeta Ikut pemerintah Easy Sejarah ACU 7 .Easy Sejarah ACU Laluan Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda 8.

Jelaskan kepentingan candi / monumen kepada kerajaan awal di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 88-89 ) Kata kunci Agama Rumah Simpan Patung Agung Huraian Monumen keagamaan agama Hindu dan Buddha Berperanan sebagai rumah ibadat Tempat menyimpan abu jenazah raja Tempat menyimpan patung dewa utama Lambang keagungan seseorang pemerintah 14.Easy Sejarah ACU 11. Nyatakan ciri-ciri binaan candi Angkor Wat ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90 ) Kata kunci Hindu Ukiran Kosmos Bentuk Puja Huraian Dibina untuk agama Hindu Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata Melambangkan orde kosmos Berbentuk empat segi Bahagian tengah tempat pemujaan Easy Sejarah ACU 8 . Huraikan sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 86-87 ) Kata kunci Beraja Pusat Ganti Senapati Pegawai Huraian Sistem pentadbiran beraja Di peringkat pusat raja dibantu oleh empat kumpulan anak raja Hanya putera sulung menjadi penganti raja Di bawah anak raja terdapat senapati Senapati dibantu oleh pegawai lain seperti hakim dan Temenggung 13. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 85-86 Kata kunci Gelaran Brahmin Bayangan Mutlak Perintah Huraian Penggunaan gelaran raja Brahmin menjadi penasihat raja dalam soal agama Raja dianggap bayangan tuhan (Dewaraja) Raja berkuasa mutlak Perintah raja adalah undang-undang 12.

Jelaskan ciri-ciri binaan Candi Borobudur ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 90 Kata kunci Buddha Tingkat Stupa Lukisan Nirwana Huraian Dibina untuk agama Buddha Terdiri daripada sembilan tingkat Setiap tingkat mempunyai stupa Terdapat lukisan cerita kehidupan Gautama Buddha Bahagian paling atas melambangkan tahap nirwana 16. Huraikan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 92-93 ) Kata kunci Intelek Maklumat Keturunan Kaya Arahan Huraian Sebagai bahasa intelek / ilmu Merekod maklumat tentang agama dan undang-undang Menjelaskan tentang keturunan raja Memperkaya Bahasa Melayu Mengandungi arahan Raja kepada rakyat 17. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 93-94 ) ) Kata kunci Bahasa Epik Huraian Bahasa Sanskrit berkembang sebagai bahasa ilmu Epik Ramayana dan Mahabharata menyumbang kepada unsur mitos dalam kesusasteraan Puisi Lahirnya puisi dan prosa Jawa seperti Sutasoma dan Arjunwiwaha Mahabharata Daripada Mahabharata lahirnya Hikayat Pendawa Lima Ramayana Daripada Ramayana lahirnya Hikayat Seri Rama Easy Sejarah ACU 9 .Easy Sejarah ACU 15. Huraikan pengaruh Hindu-Budha dalam bidang kesusasteraan pada zaman awal kerajaan di Asia Tenggara.

rasul dan kitab sebagai petunjuk Akhlak rendah seperti zina.Easy Sejarah ACU BAB 4 ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 1. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 101) Kata kunci Puak Suku Tinggal Identiti Fanatik Huraian Hidup berpuak-puak Terdiri daripada suku tertentu Tinggal dalam sebuah kawasan Mempunyai identiti dan peraturan sendiri Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masing Easy Sejarah ACU 10 .101) Tema Berhala Animisme Samawi Sihir Hanif rompak riba Huraian Menyembah berhala Kepercayaan animisme Menganut agama Samawi Sihir dan tilik nasib Menganut agama Hanif Merompak dikatakan sebagai kewajipan Mengamalkan riba dan penindasan 3. Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah dari segi agama dan kepercayaan.s 100 . Mengapakah zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. minum arak dan berjudi 2.s 100 ) Kata kunci Benar Sembah Animisme Petunjuk Akhlak Huraian Tidak menerima kebenaran Menyembah berhala Mempercayai animisme Tiada nabi. Jelaskan ciri-ciri Sistem Kabilah ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. sosial dan ekonomi.

Jelaskan mengenai keperibadian Nabi Muhammad s.s 101) Tema Keturunan Kelompok Terikat Geografi Ahli Huraian Kabilah berasaskan keturunan Tinggal dalam kelompok masing-masing Terikat dengan peraturan kabilah Keadaan geografi yang panas dan kering kontang Ahli kabilah terdiri daripada suku yang sama 6.106 ) Easy Sejarah ACU 11 . Nyatakan kesan-kesan negatif amalan semangat assabiah kepada kehidupan masayarakat Arab Jahiliah. Nyatakan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi Syeikh Kabilah.s 102) Tema Suku Hidup Perang Fanatik Bela Huraian Semangat kesukuan yang melampau Kehidupan masyarakat yang kucar-kacir Berlaku perang antara kabilah ( Al-Basus) Fanatik dan taksub kepada kabilah masing-masing Sanggup menuntut bela demi pertahankan maruah 7.s 105 .s 101) Tema Suka Setuju Matang Pidato Berani Huraian Disukai oleh ahli kabilah Dilantik atas persetujuan ramai Berfikiran matang Pandai berpidato Berani dan gagah 5.a. Mengapakah wujudnya semangat Assabiah dalam kalangan kabilah . ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.Easy Sejarah ACU 4.w. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.

a.Easy Sejarah ACU Tema Al-Amin Amanah Wibawa Selesai Pengasih Penyayang Huraian Digelar Al-Amin Amanah ketika berniaga Pemimpin berwibawa Selesaikan peletakan Batu hajar Aswad Suami yang pengasih Bapa yang penyayang 8. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.s 110 ) Easy Sejarah ACU 12 . ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. Nyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad s.a. Mengapakah Nabi Muhammad s. Apakah kepentingan Surah Al-Alaq kepada umat Islam ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 107-108 ) Tema Perintah Tamadun Ilmu Galak Bina Huraian Perintah kepada umat Islam supaya membaca Titik tolak perkembangan tamadun masyarakat Untuk mendapatkan ilmu Menggalakkan kajian Membina masyarakat yang maju 11.s 105 .w bertahannuth di Gua Hirak ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. Nyatakan sifat Nabi Muhammad sebagai ketua keluarga yang patut dicontohi.w memilih dakwah secara rahsia.106 ) Tema Kasih Timbang Bantu Didikan Teladan Huraian Bersifat pengasih Bertimbang rasa Membantu isteri Anak diberi didikan agama yang sempurna Menjadi teladan kepada anak-anak 9.s 107 ) Tema Fikir Ubah Ibadat Serah Huraian Memikirkan tentang masyarakat yang tidak bermoral Mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat Tempat ibadat yang sunyi dan tenang Menyerah jiwa dan raga kepada Allah 10.

s 108 ) Tema Isytihar Sebar Bijaksana Wahyu Seruan Huraian Perisytiharan nabi Muhamad sebagai Rasulullah Ajaran Islam wajib disebarkan kepada seluruh manusia Islam perlu disampaikan secara bijaksana Wahyu diturunkan secara berterusan Bermulanya seruan Islam kepada manusia 13.Easy Sejarah ACU Tema Baru Sedikit Elak Jaga Bawahan Huraian Islam baru dikenali Bilangan penganut Islam masih sedikit Mengelakkan penentangan orang Quraisy Menjaga asas Islam daripada dihancurkan Penganut Islam adalah golongan bawahan 12.w untuk menyampaikan dakwah. Apakah faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh orang-orang Quraisy ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.111 ) Tema Hikmah Paksa Pujuk Ayat Teladan Huraian Berdakwah secara berhikmah Tidak memaksa Memujuk menggunakan akal Membaca ayat Al-Quran ketika menjawab pertanyaan Menunjukkan teladan yang baik 14.a.s 110 ) Tema Murni Bijak Mulia Sabar Iman Huraian Kemurnian ajaran Islam Kebijaksanaan Nabi berdakwah Keperibadian Nabi yang mulia Sabar dalam menyampaikan dakwah Menanam keimanan yang kuat Easy Sejarah ACU 13 .s 110 . Apakah perubahan yang berlaku terhadap perkembangan Islam selepas turunnya Surah al-Muddasir ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. Jelaskan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.

( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m. Nyatakan sebab-sebab orang Quraisy menentang ajaran Islam.Easy Sejarah ACU 15. kedudukan dan wanita Memulaukan Nabi dan keluarga 16.s 110 ) Tema Cemuh Ganggu Ejek Pujuk Pulau Huraian Mencemuh Nabi Muhammad Mengganggu Nabi semasa beribadat Mengejek ajaran Islam melalui puisi Memujuk dengan menawarkan harta.w ? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 m.a. Bagaimanakah penentangan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.s 110 ) Tema Tolak Taraf Moral Jejas Gugat Huraian Tolak penyembahan berhala Persamaan taraf dan persaudaraan dalam Islam Amalan tidak bermoral dilarang Menjejaskan pengukir berhala Menggugat pengaruh dan kedudukan pemimpin mereka Easy Sejarah ACU 14 .

Melalui cadangan satu nama. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144 ) Tema Licin Tahan Perundangan Padu Pungut Huraian Bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara. Apakah sumbangan Saidina Abu Bakar al-Siddiq . Pelantikan secara warisan 2. Apakah tugas seorang Khalifah . 3. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms143 ) Tema Musyarawah Cadangan Pilih Calon Warisan Huraian Melalui musyawarah atau syura. Memberi hak yang sama kepada golongan mawali 4. Apakah kaedah yang digunakan untuk pemilihan Khalifah dalam Islam. Memperkenalkan undang-undang tanah. Memantapkan sistem perundangan Islam. Melalui pencalonan oleh sekelompok majoriti masyarakat. Menggaji tentera melalui hasil harta rampasan perang.Easy Sejarah ACU BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 1. Melalui pemilihan daripada enam nama yang diusulkan. Jelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab. Easy Sejarah ACU 15 . Mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah Mengatur pungutan zakat. Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 144-146 ) Tema Al-Riddah Wilayah Gaji Tanah Mawali Huraian Berjaya menghapuskan golongan al-Riddah Membahagikan Tanah Arab kepada sepuluh wilayah .

7. Mengekalkan Jizyah kepada penduduk bukan Islam. Jelaskan sumbangan ilmu pengetahuan di zaman kerajaan Bani Umaiyah. Memperkenalkan Tahun Hijrah dalam Islam 5. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 151 ) Tema Warisan Wazir Bahagi Gabenor Hakim Huraian Memperkenalkan pelantikan khalifah secara warisan Pelantikan wazir untuk mengetuai sistem pentadbiran negara. Membina jalan raya dan rumah rehat Mengukuhkan peranan baitulmal. Nyatakan sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam pemerintahannya. Gabenor mengetuai pentadbiran wilayah Hakim tidak boleh dipengaruhi mana-mana pihak 8. Membina markas tentera di Parsi untuk pertahanan negara. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 152-153 ) Easy Sejarah ACU 16 . Mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi untuk mengenakan jizyah. Jelaskan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan dalam pemerintahannya. Menyelaraskan bacaan al-Quran . Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran dan perundangan. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 149-149 ) Tema Stabil Perang Markas Jizyah Huraian Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Membahagikan pentadbiran kepada beberapa bahagian. 6. Sanggup menghentikan perang saudara. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 147-148 ) Tema Laut Al-Quran Bina Baitulmal Jizyah Huraian Membina angkatan tentera laut Islam.Easy Sejarah ACU ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 146-147 ) Tema Jabatan Syura Tentera Gaji Hijrah Huraian Menubuhkan beberapa jabatan seperti Polis Menubuhkan majlis syura Membentuk tentera tetap dan sukarela Tentera tetap dibayar gaji .

( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 ) Tema Ilmu Tinggi Pustaka Kembang Hubung Huraian Cordova berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah. Pembinaan hospital pertama di Damsyik . Mengembangkan ilmu ke bandar-bandar lain.Easy Sejarah ACU Tema Pusat Rasmi Tanda Hospital Kusta Huraian Basrah sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. Menubuhkan perpustakaan. Mengapakah Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan terpenting semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 ) Tema Pustaka Kembang Pendapatan Cordova Benih Huraian Pembinaan perpustakaan Pusat ilmuan berkembang di Toledo Memperolehi sumber pendapatan daripada kharaj dan zakat. Memperkenalkan tanda bunyi atau baris pada tulisan al-Quran. Cordova menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa. Terangkan sumbangan dan kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia. Mengasaskan pusat pengajian tinggi. 9. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153 ) Tema Khalifah Wazir Pegawai Bahagian Diwanul Easy Sejarah ACU Huraian Khalifah sebagai ketua pemerintah Wazir dilantik mengetuai pentadbiran kerajaan pusat Pelantikan pegawai untuk menguruskan pentadbiran Urusan pentadbiran dibahagikan kepada beberapa bahagian Menubuhkan Diwanul Jundi ( Jabatan Tentera ) 17 . Menghubungkan dunia Islam dengan Eropah. 10. 11. Membina hospital penyakit kusta. Melakukan penyelidikan untuk mendapatkan benih yang berkualiti . Huraikan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Kerajaan Bani Umaiyyah. Bahasa Arab sebagai bahasa rasmi negara.

18 . ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 153-154 ) Tema Baghdad Baitulhikmah Terjemahan Penulisan Ulama Huraian Kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu Menubuhkan Baitulhikmah . Istanbul menjadi pusat pentadbiran Dunia Islam. Huraikan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap perkembangan Islam.. Menubuhkan perpustakaan di masjid Mengembangkan ilmu pengetahuan Islam di Eropah. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 160-161 ) Tema Empayar Istanbul Kanun Pustaka Ilmu Easy Sejarah ACU Huraian Mewujudkan empayar Islam. Terangkan sebab-sebab kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah kepada Kerajaan Bani Abbasiyah. Memperkenalkan Kanun Suleiman. Menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab Kegiatan penulisan secara sistematik Melibatkan golongan ulama dalam penulisan .Easy Sejarah ACU 12. Jelaskan sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 13. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 155 ) Tema Diskriminasi Warisan Cukai Muncul Abai Huraian Golongan mawali telah didiskriminasi seperti dalam perjawatan Sistem pelantikan khalifah secara warisan ditentang Golongan Mawali dikenakan cukai yang tinggi Muncul golongan Syiah dan Khawarij Para khalifah telah mengabaikan tanggungjawab mereka. 14.

Easy Sejarah ACU 19 . Pertembungan intelektual. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 162-163 ) Tema Akidah Ghazi Armada Politik Sufi Huraian Akidah dan akhlak yang tinggi Tentera Islam mempunyai semangat Ghazi. Melalui penaklukan dan ketenteraan. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan Islam ke Eropah Timur. Lahirnya ilmuwan Islam dalam pelbagai bidang. Huraikan kesan-kesan kemasukan Islam ke Eropah. Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah. Memiliki armada tentera laut yang kuat. Peningkatan budaya intelektual dalam kalangan orang Islam. 17.Easy Sejarah ACU 15. 16. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 165-167 ) Tema Akidah Ekonomi Kawasan Intelek Ilmuwan Huraian Membawa nilai akidah percaya kepada Allah. Ahli sufi berperanan menyebarkan Islam. Kawasan penyebaran Islam semakin luas. Melalui hubungan diplomatik Pertembungan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lain. Bagaimanakah berlakunya pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia? ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 164 ) Tema Perdagangan Penaklukan Diplomatik Kebudayaan Intelektual Huraian Melalui aktiviti perdagangan dan perniagaan. Ekonomi perdagangan dikuasai oleh orang Islam.

176) Tema Singgah Kampung Kahwin Karya Crawford Huraian Pedagang singgah dipelabuhan menunggu perubahan angin monsun Membina perkampungan sebagai tempat mengumpul barangan Terdapat pedagang Arab mengahwini perempuan tempatan Karya tempatan mengatakan pengislaman raja oleh ulama Tanah Arab Dikemukakan oleh John Crawford 2.Easy Sejarah ACU BAB 7 ISLAM DI ASIA TENGGARA 1.Q. Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam dari China (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 177-178) Tema Fatimi Sebar Pindah Seni bina Nisan Huraian Pendapat ini dikemukakan oleh S. Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam dari India (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 178) Tema Hurgronje Gujerat Lama Marmar Budaya Huraian Dikemukakan oleh Hurgronje Kedatangan Islam melalui pelabuhan Gujerat Hubungan yang lama wujud antara India dan Asia tenggara Batu marmar pada batu nisan mempunyai ciri-ciri buatan India Masyarakat tempatan berkaitan rapat dengan India dari segi budaya Easy Sejarah ACU 20 . (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 175. Huraikan Teori kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab. Fatimi Pedagang Cina menyebarkan Islam di Asia Tenggara Perpindahan pedagang Islam dari Canton ke Asia Tenggara Persamaan unsur seni bina China dengan seni bina di Asia Tenggara Penemuan batu nisan yang di bawa oleh mubaligh Cina 3.

Huraikan peranan pedagang Islam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179-180) Tema Murni Kampung Ulama Mahmudah Syahbandar Huraian Sikap murni pedagang Islam menjadi ikutan penduduk Perkampungan Islam menjadi pusat perbincangan agama Membawa ulama bersama menjalankan dakwah Islam Sifat mahmudah semasa berdakwah menarik minat penduduk Kejujuran pedagang telah dianugerahkan jawatan syahbandar membolehkan mereka menyebarkan Islam 6.Easy Sejarah ACU 4. Bagaimanakah kerajaan di Asia Tenggara menyebarkan agama Islam di Alam Melayu (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 181-182) Tema Melaka Ulama Johor Acheh Pattani Easy Sejarah ACU Huraian Melaka menyebarkan Islam melalui perluasan kuasa Ulama dihantar ke kawasan takluk Kerajaan Johor berusaha menawan Melaka bagi mengelakkan menjadi pusat agama Kristian Acheh menaungi negeri kecil di Sumatera Utara bagi mengelakkan dinaungi Portugis yang menyebarkan Kristian Sultan Pattani menyebarkan Islam di seluruh wilayahnya 21 . Huraikan faktor-faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179 – 184) Tema Dagang Kahwin Raja Kerajaan Mubaligh Huraian Pedagang Islam menyebarkan Islam di bandar pelabuhan Perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk tempatan Pengislaman raja dan bangsawan diikuti oleh rakyat Kerajaan Islam menyebarkan melalui peluasan wilayah Mubaligh berperanan menyebarkan Islam 5.

Huraikan peranan mubaligh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 183-184) Tema Ajar Penasihat Wali Masjid Sifat Huraian Mengajar perkara asas secara tidak formal di masjid Dilantik sebagai penasihat raja Wali Songo berdakwah secara bijaksana Mendirikan masjid contohnya Masjid Agung Demak Menunjukkan sifat mahmudah 9. Apakah peranan pusat kebudayaan Islam di Asia Tenggara ? (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 179) Tema Ilmu Terjemah Pakar Sastera Puisi Huraian Pusat keilmuan dengan terdapatnya institusi pendidikan Kerajaan Samudera Pasai menjadi pusat penterjemahan kitab Ulama Samudera Pasai menjadi pakar rujuk berkaitan masalah agama Melaka menghasilkan karya sastera yang dipengaruhi gaya sastera Arab Terdapat karya puisi yang menarik minat pembaca menghayati Islam 8. Huraikan pengaruh agama Islam terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 185 – 187) Tema Kesultanan Rasmi Nama Gelaran Syariah Huraian Memperkenalkan institusi kesultanan Islam dijadikan agama rasmi Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan pemerintah Penggunaan gelaran sultan Memperkenalkan undang-undang syariah 11.188) Easy Sejarah ACU 22 . Huraikan pengaruh agama Islam dalam sistem pendidikan di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 187.Easy Sejarah ACU 7.

Easy Sejarah ACU Tema Formal Pondok Istana Peringkat Wanita Huraian Kewujudan institusi pendidikan formal seperti pondok Pelajar pondok terdiri daripada masyarakat tempatan dan luar Istana merupakan pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan Sistem pendidikan di Acheh dibahagikan kepada tiga peringkat Wanita digalakkan belajar 12. penindasan dan penipuan Nilai murni dalam ekonomi disarankan seperti berjimat cermat Easy Sejarah ACU 23 . Jelaskan pengaruh Islam dalam bidang bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 188-189) Tema Jawi Pentadbiran Istilah Tulisan Sastera Huraian Tulisan Jawi dalam bahasa Melayu Tulisan Jawi menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran Istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu Masyarakat menggunakan tulisan Jawi untuk membaca dan menulis Sastera Melayu terpengaruh dengan gaya dan bentuk sastera Islam 13. Huraikan pengaruh Islam dalam bidang ekonomi di Asia Tenggara (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 191) Tema Baitul mal Rajin Halal Larang Jimat Huraian Institusi baitulmal sebagai perbendaharaan Negara Menggalakkan umatnya supaya rajin bekerja Galak umatnya mengamalkan unsur yang halal semasa berurusniaga Islam melarang amalan riba. Bagaimanakah cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah kedatangan Islam (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 189-190) Tema Budaya Saudara Akhlak Amalan Ad-din Huraian Mengubah budaya masyarakat seperti cara berpakaian Islam memperkenalkan konsep persaudaraan Akhlak Islam dijadikan panduan seperti tolong-menolong Amalan murni Islam diamalkan seperti gotong-royong Islam sebagai ‘ad-din’ iaitu satu cara hidup yang lengkap 14.

Easy Sejarah ACU BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM 1.Terangkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan nilai-nilai murni. Nyatakan kandungan Hukum Kanun Melaka (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 200 ) Tema Raja Larang Hukum Undang Ibadah Huraian Tanggungjawab raja dan pembesar Pantang larang masyarakat Hukuman terhadap kesalahan jenayah Undang-undang keluarga Permasalahan ibadah 3. Melalui pergaulan social Penggunaan puisi seperti pantun dan peribahasa Easy Sejarah ACU 24 . (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 201 ) Tema Ajar Pancaindera Lisan Pergaulan Puisi Huraian Mengajar anak-anak secara dalam hal agama dan adat-resam Melalui pancaindera seperti pendengaran dan pemerhatian Penerapan nilai murni melalui cerita-cerita lisan. ( Ruj : Buku teks Sejarah Tingkatan 4 ms 198 ) Tema Musyawarah Larang Bawah Ibu Harta Huraian Musyawarah menjadi asas pentadbiran Perkahwinan sesama suku dilarang Ketua dilantik oleh kumpulan peringkat bawah Mengutamakan keturunan sebelah ibu Anak perempuan diberi hak memiliki harta 2. Sebutkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Adat Perpatih.

Jelaskan sistem pendidikan pondok. Kedah. Huraikan pengaruh Islam terhadap gaya hidup golongan rakyat dalam masyarakat Melayu. Terengganu dan Perlis 6. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 202-203 ) Tema Agama Guru Waktu Masa Negeri Huraian Penekanan kepada ilmu agama Melahirkan pelajar sebagai guru agama Tiada batasan waktu Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian Berkembang di Kelantan. Kanak-kanak mencium tangan orang tua apabila bersalam Merendahkan suara apabila bercakap dengan orang yang lebih tua. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 207-208 ) Tema Hormat Cium Suara Jiran Ziarah Bersalaman Bismillah Huraian Menghormati ibu bapa dan orang yang lebih tua. Jelaskan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 201-202 ) Tema Agama Ulama Bincang Simpan Ilmu Huraian Pusat pengajian agama Tempat ulama mengajar Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsa Tempat menyimpan buku-buku hikayat Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran 5. Jiran dianggap sebagai keluarga sendiri Orang yang datang berziarah hendaklah memberi salam Tuan rumah bersalaman dengan orang yang datang menziarah Ungkapan bismillah dibaca semasa hendak makan Easy Sejarah ACU 25 .Easy Sejarah ACU 4.

nyanyian dan tarian dalam mesyarakat Melayu tradisional.Easy Sejarah ACU 7.Terangkan peraturan cukai yang dilaksanakan pada zaman Kesultanan Melaka. Aktiviti perdagangan menjadi saluran menyebarkan Islam Kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan Kehadiran pedagang asing di Melaka 9. Easy Sejarah ACU 26 . (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 209 ) Tema Strategik Pentadbiran Selamat Timbang Wang Huraian Kedudukan yang strategik Pentadbiran yang licin dan teratur Keselamatan di laut terjamin dengan adanya Laksamana Sistem timbang dan sukat yang seragam Penggunaan matawang dalam urusan perdagangan. Apakah faktor-faktor yang menjadikan Melaka pusat perdagangan terkenal pada abad yang ke-15 di Asia Tenggara. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 209 ) Tema Dominasi Sumber Sebar Melaka Asing Huraian Aktiviti perdagangan didominasi oleh pedagang Islam Bidang perniagaan adalah sumber rezeki yang besar. Mengapakah orang Melayu melibatkan diri secara aktif dalam perdagangan selepas kedatangan Islam. (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 205-206 ) Tema Sesuai Arab Dabus Nazam Ghazal Huraian Disesuaikan dengan ajaran Islam Dipengaruhi oleh Arab Tarian Dabus dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Ali Nyanyian nazam yang mengisahkan sejarah Islam Persembahan ghazal yang memuji kebesaran Illahi 8. 10. Huraikan pengaruh Islam terhadap seni persembahan muzik.

Nyatakan ciri – ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu tradisional ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 215-216 ) TEMA Raja Pembesar Cukai Kerah Hamba HURAIAN Raja sebagai penaung utama dan berkuasa mutlak Pembesar memberi khidmat kepada raja dan dianugerahkan tanah Pembesar mengutip cukai untuk diserahkan kepada raja Pembesar mengerah rakyat menjadi askar dan membina istana raja Hamba berkhidmat kepada pembesar kerana gagal menjelaskan hutang 3.Easy Sejarah ACU (Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 211 ) Tema Wajib Tetap Beras Urusan Diraja Huraian Pedagang wajib membayar cukai terhadap barang dagangan Jumlah bayaran cukai ditetapkan Beras dan makanan dikecualikan daripada cukai Urusan jual beli boleh dilakukan setelah cukai dibayar Orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai diraja BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH 1. Terangkan ciri – ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 215-216 ) TEMA Merosot Tadbir Baron Lindung Akhirat HURAIAN Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan Tiada pentadbiran pusat yang berkesan Kemunculan golongan baron (tuan tanah) Petani mendapat perlindungan daripada tuan tanah Institusi gereja mementingkan ilmu akhirat 2. Nyatakan perubahan yang berlaku pada zaman kemuncak pertengahan di Eropah 27 Easy Sejarah ACU .

Easy Sejarah ACU ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 216 ) TEMA Ejen Bandar Status Libat Tingkat HURAIAN Gereja menjadi ejen penyatuan Kemunculan bandar seperti Milan Status berdasarkan kekayaan bukan pemilikan tanah Rakyat terlibat dalam kegiatan politik Peningkatan aktiviti pertanian dan perdagangan 4. Terangkan sebab – sebab Renaissance berlaku di Italy ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 217-219 ) TEMA Humanisme Inkuiri Bandar Naung Paus HURAIAN Lahir tokoh aliran pemikiran humanisme Mempunyai semangat inkuiri yang kuat Kemunculan bandar yang menjadi pusat perdagangan Pedagang kaya menjadi penaung kepada para cendekiawan Paus di Rom menjadi penaung kepada para seniman 5. Mengapakah gerakan Reformation berlaku di Eropah pada abad ke – 10 ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 220-222 ) TEMA Rom Amal Mesin Easy Sejarah ACU HURAIAN Gereja Rom lebih mementingkan keduniaan Golongan gereja mengamalkan gaya hidup pemerintah Mesin cetak telah menghasilkan Bible dan dijual dengan harga 28 . Nyatakan kesan Renaissance di Eropah ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 219-220 ) TEMA Monarki Cukai Kembang Bidang Yakin HURAIAN Kemunculan monarki baru Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa berkembang Kemajuan dalam pelbagai ilmu seperti matematik Melahirkan budaya yakin diri 6.

Terangkan sebab berlaku penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke dunia luar ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 223-225 ) TEMA Mewah Galakan Tamat Sebar Bangga HURAIAN Mendapatkan barangan mewah dari Timur seperti emas dan rempah Galakan daripada pemerintahan Untuk menamatkan monopoli perdagangan orang Islam Ingin menyebarkan agama Kristian Semangat kebanggaan orang Eropah 9. Huraikan sebab – sebab berlaku Revolusi Pertanian di Britain ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 226-229 ) TEMA Milik Penduduk Easy Sejarah ACU HURAIAN Perubahan dalam pemilikan tanah persendirian Pertambahan penduduk meningkatkan permintaan hasil pertanian 29 . Apakah kesan penjajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 225-226 ) TEMA Iktiraf Bekal Kuasa Kristian Hapus HURAIAN Pemimpin tempatan mengiktiraf kekuatan kuasa Eropah Daerah luar Eropah menjadi pembekal keperluan masyarakat Eropah Portugis menguasai pusat emporium dunia Agama Kristian berkembang dalam kalangan masyarakat tempatan Penjelajahan Sepanyol telah menghapus tamadun tempatan 10. Jelaskan kesan Zaman Reformation di Eropah ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 222 ) TEMA Mazhab Perang Sebar Buka Kuasa HURAIAN Agama Kristian berpecah kepada dua Berlaku peperangan keagamaan di Perancis Toleransi antara mazhab untuk menyebarkan fahaman mereka Kuasa gereja telah dicabar secara terbuka Kuasa gereja berkurangan 8.Easy Sejarah ACU Selari Seleweng yang murah Amalan gereja Katolik tidak selari dengan ajaran Bible Penyelewengan penjualan sijil pengampunan dosa 7.

( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 228. Nyatakan kesan pengkuatkuasaan Akta Pemagaran tanah di Britain. Huraikan faktor yang mempengaruhi Revolusi Perindustian di Britain ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 230-233 ) TEMA Modal Sikap Dana Reka Kreativiti HURAIAN Hasil daripada Revolusi Pertanian menjadi modal dalam sektor perindustian Sikap sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal Dana dapat diselamatkan kerana tidak bergantung pada pengimportan Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan mencipta mesin baru Mencetuskan daya kreativiti dan inovatif 14. Nyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian di Britain.Easy Sejarah ACU Gilir Baja Alat Tanaman bergilir membolehkan penanaman sepanjang tahun Penggunaan baja membolehkan kesuburan tanah dikekalkan Penciptaan alat baru seperti mesin membajak 11.) TEMA Ladang Hilang Buruh Hijrah Jual HURAIAN Kegiatan pertanian diusahakan secara ladang Rakyat yang bergantung kepada tanah awam hilang punca rezeki Golongan petani kecil menjadi buruh di ladang Petani kecil berhijrah ke bandar menjadi buruh di kilang Petani kecil jual tanah kepada tuan tanah 12. Apakah perubahan yang berlaku akibat daripada Revolusi Perindustian di Britain ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 231-230 ) Easy Sejarah ACU 30 . ( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 234-235 ) TEMA Punca Pedagang Makanan Tokoh Skala HURAIAN Pertanian menjadi punca ekonomi kerana berlaku lebihan untuk di eksport Peladang besar menjadi pedagang antarabangsa Menyediakan makanan yang cukup untuk buruh industri di bandar Kedudukan tuan tanah sebagai tokoh penting dalam masyarakat Muncul sistem ekonomi berskala besar 13.

( Ruj: Buku teks sejarah tingkatan 4 ms 234-236 ) TEMA Ganti Buruh Tokoh PAB Kapal HURAIAN Kegiatan perkilangan sebagai sumber ekonomi Ramai rakyat menjadi buruh di kilang Pemilik kilang menjadi tokoh utama dalam masyarakat menggantikan tuan tanah Lebihan hasil kilang didagangkan di peringkat antarabangsa Keretapi dan kapal berkuasa wap dicipta untuk kemudahan pengangkutan Easy Sejarah ACU 31 . Nyatakan kesan Revolusi Perindustian di Britain.Easy Sejarah ACU TEMA Besar Khusus Kualiti Teknologi Reka HURAIAN Pengeluaran barangan dihasilkan secara besar – besaran Pengkhususan kepada satu bidang Kuantiti dan kualiti dapat dipertingkatkan Penggunaan teknologi enjin berkuasa wap dapat menjimatkan kos Pelbagai mesin direka untuk meningkatkan pengeluaran 15.

Huraikan faktor-faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri masyarakat Melayu tradisional ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 244 ) TEMA Skala Teknologi Modal Buruh Pasaran HURAIAN Pengeluaran dalam skala kecil Menggunakan teknologi mudah Menggunakan modal yang kecil Jumlah buruh yang terhad Pasaran yang kecil 2.Easy Sejarah ACU BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI 1. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 247-250 ) TEMA Easy Sejarah ACU HURAIAN 32 . Jelaskan kesan kedatangan British terhadap ekonomi Tanah Melayu ? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 246 ) TEMA Eksport Tradisional Dwiekonomi Seimbang Tingkat HURAIAN Ekonomi eksport berkembang pesat Ekonomi tradisional terpinggir Mewujudkan dwi ekonomi Ketidakseimbangan pembangunan antara negeri Berlaku peningkatan dalam perusahaan bijih timah dan getah 4.

Mengapa orang Eropah menguasai perlombongan bijih timah di Tanah Melayu Pada abad ke-20. 6.Easy Sejarah ACU Industri Ridley Syarikat Ibedem Harga Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah Usaha yang dijalankan oleh H. Jelaskan cara kedatangan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu .N. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 253-254 ) TEMA Tiket Easy Sejarah ACU HURAIAN Melalui sistem tiket kredit – Cina 33 .Ridley Syarikat Eropah membuka ladang getah Teknik penorehan yang baik iaitu Teknik Ibedem ( Tulang Ikan Hering ) Harga getah yang tinggi di pasaran antarabangsa 5. Huraikan sebab-sebab kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 250-252 ) TEMA Modal Korek Intensif Gubal HURAIAN Mereka mempunyai modal yang besar Penggunaan teknologi kapal korek Perubahan daripada intensif buruh kepada intensif modal Undang-undang yang digubal memihak kepada pelombong Eropah. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 252-255 ) TEMA Bencana Kerja Stabil Galakan Tradisi HURAIAN Berlaku bencana alam di negara asal Terdapat banyak peluang pekerjaan di kedua-dua sektor Kestabilan politik di Tanah Melayu Galakan daripada kerajaan British Hubungan tradisi yang wujud antara Negara 7.

( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 264 ) TEMA Majmuk Petempatan Pekerjaan Bahasa Perpaduan HURAIAN Pembentukan masyarakat majmuk Wujud petempatan yang berbeza Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum Penggunaan bahasa yang berbeza Tidak wujud perpaduan antara kaum 10.cawangan syarikat insurans asing Penubuhan syarikat insurans tempatan seperti Straits Insurance Limited 12. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 255-258 ) TEMA Melaka Dinar Sepanyol Kertas Bank HURAIAN Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Dinar emas digunakan di Kelantan Pengenalan mata wang Sepanyol selepas kedatangan Barat Wang kertas mula digunakan di Negeri Selat Penubuhan bank oleh penjajah 11. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 257-258 ) TEMA Dagang Tawar Lindung Cawangan Tempatan HURAIAN Diperkenalkan ekoran perkembangan perdagangan Menawarkan perkhidmatan insurans maritim. kebakaran dan harta Melindungi dagangan dan kapal Peringkat awal. Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh British terhadap sektor pertanian di Tanah Melayu. Nyatakan kesan kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu.India 9. Huraikan sejarah perkembangan insurans di Tanah Melayu.Easy Sejarah ACU Kongsi Kumpulan Kangani Bebas Sendiri Sistem pengambilan Rumah Kongsi – Cina Datang secara berkumpulan – Cina Kangani dihantar ke India untuk dapatkan buruh – India Mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan – India Buruh yang datang sendiri ke Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 258 ) TEMA Easy Sejarah ACU HURAIAN 34 . Huraikan sejarah perkembangan penggunaan mata wang di Tanah Melayu..

Apakah kesan dasar British terhadap pekebun kecil Di Tanah Melayu ? ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2261-262 ) Easy Sejarah ACU 35 .Easy Sejarah ACU Baru Komersil Lindung Bahagi Cukai Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. Terangkan faktor-faktor pembentukan bandar di tanah Melayu pada awal abad ke-20.tembakau dan getah Mengkomersilkan tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam Mengadakan undang-undang untuk melindungi tanah orang Melayu Membahagikan tanah mengikut kegunaan seperti tanah pertanian Mengenakan kadar cukai yang berbeza bergantung kepada jenis tanah 13. 15. Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan penduduk peribumi. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2258-261 ) TEMA TSM Tujuan LO LSO Hak HURAIAN Memperkenalkan akta Tanah Simpanan Melayu Menyelamatkan tanah orang Melayu daripada dijual Land Order bertujuan untuk melindungi hak milik tanah peribumi Land Settlement Order memberi perlindungan tanah peribumi daripada dipajak dan dijual kepada orang asing Golongan imigran hanya mempunyai hak terhadap tanah campuran 14. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 263-264 ) TEMA Lombong HURAIAN Perlombongan bijih timah mewujudkan Bandar Kuala Lumpur dan Taiping Petroleum Perlombongan petroleum mewujudkan Bandar Miri Pengangkutan Perkembangan sistem pengangkutan mewujudkan Bandar Kuala Lumpur Pertanian Kegiatan pertanian komersil mewujudkan Bandar Johor Bahru Strategik Kuala Lumpur berkembang sebagai Bandar besar kerana kedudukan strategiknya.

Selangor Pembinaan kilang yang menghasilkan barangan daripada getah 18. Huraikan sejarah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 265-266 ) TEMA Vernakular Melayu Perempuan Elit Rendah HURAIAN Memperkenalkan sistem pendidikan vernacular Penubuhan sekolah Melayu di Negeri-negeri Selat Sekolah Melayu untuk perempuan di Negeri-negeri Selat Kolej Melayu Kuala Kangsar dikhususkan untuk golongan elit Sekolah Melayu hanya setakat sekolah rendah sahaja 17. Terangkan sejarah perkembangan perusahaan perkilangan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 266-267 ) TEMA Tumpu Import Eksport Bata Getah HURAIAN Tidak maju kerana tumpuan kepada kegiatan perlombongan Hampir semua barang keperluan diimport Perusahaan perkilangan memberi tumpuan untuk barangan eksport Syarikat Kasut Bata menubuhkan kilang di Kelang. Jelaskan sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu.Easy Sejarah ACU TEMA Larang Kurang Premium Tanah Lindung HURAIAN Enakmen Tanah Padi melarang penanaman getah Bilangan Pekebun kecil getah Melayu sangat kurang Premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah dinaikkan Pembukaan tanah baru untuk tanaman getah dilarang Perlindungan kepada pemodal dan peladang Eropah 16. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 2267-269 ) TEMA Lombong Easy Sejarah ACU HURAIAN Perkembangan perusahaan perlombongan merancakkan sistem 36 .

Easy Sejarah ACU Cepat Pertama Khidmat Sempadan pengangkutan Pembinaan jalan kereta api menghubungkan lombong dengan pelabuhan Jalan kereta api pertama menghubungkan Taiping dengan Port Weld Semua kawasan lombong bijih timah di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu mempunyai perkhidmatan kereta api Jalan kereta api menghubungkan Seberang Prai dengan sempadan Siam 19. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 267-269 ) TEMA Cepat Pelabuhan Kawasan Buka Jimat HURAIAN Mepercepatkan pengangkutan bijih timah dan getah Menghubungkan kawasan bijih timah dan ladang dengan pelabuhan Menghubungkan kawasan Pantai Barat dengan Pantai Timur Menggalakkan pembukaan tanah baru untuk kegiatan pertanian Jimatkan kos pengangkutan dan muatan yang lebih banyak 20. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh British untuk meningkat perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu. ( Ruj : Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat ms 269-270 ) TEMA Hospital Pusat Kecil Swasta Sanitari HURAIAN Penubuhan hospital di Taiping dan Kuala Lumpur Membina pusat kesihatan di luar Bandar Pusat Kesihatan Kecil dibina di negeri-negeri lain Hospital Tung Shin dibina oleh swasta Sanitari Board menitikberatkan kesihatan awam di Bandar Easy Sejarah ACU 37 . Apakah peranan sistem pengangkutan dan perhubungan terhadap perkembangan ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20.