S-7525-JPP-NA

Size: 26cm x 5col(16.2cm)

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan batan Pe
Kementerian Tenaga, Teknologi H dan Air Hijau
KENYATAAN TENDER
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan mempelawa kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) mengikut syarat-syarat pendaftaran yang berkaitan untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja Projek NKEA Greater KL/KV – (Non-River) seperti berikut:No.Tender KeTTHA/JPP/D47/ GKL/NR/12/T10 Tajuk Kerja Pra Kelayakan bagi PAKEJ D47 PEMBINAAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN DI KAWASAN JALAN KLANG LAMA, PETALING JAYA, DAN SEPUTEH (UTARA), KUALA LUMPUR (REKA & BINA) Syarat-syarat Pendaftaran PKK Kelas A Kepala I (Sub-Kepala 1 & 5) Kepala III (Sub-Kepala 5) CIDB dan SPAN Permit IPA Jenis C1 (Pembetungan) Harga Dokumen Tender RM50.00 (Tidak akan dikembalikan) Tempat Dan Tarikh Dokumen Dijual Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, KeTTHA Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2, Pusat Perdagangan Mines,Jalan Mines 2,The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Mulai pada 13 April 2012 (Jumaat) sehingga 27 April 2012 (Jumaat) Masa : 9.00 pg – 12.30 tgh Dan 2.30 ptg – 4.30 ptg Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, KeTTHA Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2, Pusat Perdagangan Mines,Jalan Mines 2,The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Mulai pada 13 April 2012 (Jumaat) sehingga 27 April 2012 (Jumaat) Masa : 9.00 pg – 12.30 tgh Dan 2.30 ptg – 4.30 ptg Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, KeTTHA Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2, Pusat Perdagangan Mines,Jalan Mines 2,The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Mulai pada 13 April 2012 (Jumaat) sehingga 27 April 2012 (Jumaat) Masa : 9.00 pg – 12.30 tgh Dan 2.30 ptg – 4.30 ptg Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, KeTTHA Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2, Pusat Perdagangan Mines,Jalan Mines 2,The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Mulai pada 13 April 2012 (Jumaat) sehingga 27 April 2012 (Jumaat) Masa : 9.00 pg – 12.30 tgh Dan 2.30 ptg – 4.30 ptg Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, KeTTHA Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2, Pusat Perdagangan Mines,Jalan Mines 2,The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Mulai pada 13 April 2012 (Jumaat) sehingga 27 April 2012 (Jumaat) Masa : 9.00 pg – 12.30 tgh Dan 2.30 ptg – 4.30 ptg Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, KeTTHA Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2, Pusat Perdagangan Mines,Jalan Mines 2,The Mines Resort City 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan Mulai pada 13 April 2012 (Jumaat) sehingga 27 April 2012 (Jumaat) Masa : 9.00 pg – 12.30 tgh Dan 2.30 ptg – 4.30 ptg Tarikh & Waktu Kotak Tutup Tender Tender 3 Mei 2012 (Khamis) Jam 12.00 tengahari A

KeTTHA/JPP/D48/ GKL/NR/12/T11

Pra Kelayakan bagi PKK PAKEJ D48 Kelas A PEMBINAAN RANGKAIAN PAIP Kepala I (Sub-Kepala 1 & 5) PEMBETUNGAN DI KAWASAN Kepala III (Sub-Kepala 5) JALAN KLANG LAMA, PETALING CIDB JAYA, DAN SEPUTEH (SELATAN), dan KUALA LUMPUR (REKA & BINA) SPAN Permit IPA Jenis C1 (Pembetungan) Pra Kelayakan bagi PAKEJ B24 - KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 10 UNIT LOJI RAWATAN KUMBAHAN AWAM (HLT139, HLT182, PJA221, PJA238, PTG030, PTG074, PTG105, SAM036, KXG645 & KXG677) DI KAWASAN SELANGOR. (REKA & BINA) Pra Kelayakan bagi PAKEJ B25 - KERJA-KERJA MENAIKTARAF 7 UNIT LOJI RAWATAN KUMBAHAN AWAM (GSG068, GSG108, SAM112, KXG523, KXG706, GSG005 & HLT078) DI KAWASAN KUALA LUMPUR & SELANGOR. (REKA & BINA) Pra Kelayakan bagi PAKEJ B26 - KERJA-KERJA MENAIKTARAF 7 UNIT LOJI RAWATAN KUMBAHAN SEDIADA (KXG455, KXG470, KXG002, KXG035, KXG024, KXG452 & KXG606) KEPADA KATEGORI 1 DI KAWASAN SELANGOR. (REKA & BINA) Pra Kelayakan bagi PAKEJ B27 - KERJA-KERJA MENAIKTARAF 7 UNIT LOJI RAWATAN KUMBAHAN SEDIADA (PTG033, GBK098, SAM069, PJA236, KLR092, KLR102 & PJA120) KEPADA KATEGORI 1 DI KAWASAN SELANGOR. (REKA & BINA) PKK Kelas A Kepala I (Sub-Kepala 1 & 5) Kepala III (Sub-Kepala 5) CIDB dan SPAN Permit IPA Jenis C1 (Pembetungan) PKK Kelas A Kepala I (Sub-Kepala 1 & 5) Kepala III (Sub-Kepala 5) CIDB dan SPAN Permit IPA Jenis C1 (Pembetungan) PKK Kelas A Kepala I (Sub-Kepala 1 & 5) Kepala III (Sub-Kepala 5) CIDB dan SPAN Permit IPA Jenis C1 (Pembetungan) PKK Kelas A Kepala I (Sub-Kepala 1 & 5) Kepala III (Sub-Kepala 5) CIDB dan SPAN Permit IPA Jenis C1 (Pembetungan)

RM50.00 (Tidak akan dikembalikan)

3 Mei 2012 (Khamis) Jam 12.00 tengahari

B

KeTTHA/JPP/B24/ GKL/NR/12/T15

RM50.00 (Tidak akan dikembalikan)

3 Mei 2012 (Khamis) Jam 12.00 tengahari

C

KeTTHA/JPP/B25/ GKL/NR/12/T16

RM50.00 (Tidak akan dikembalikan)

3 Mei 2012 (Khamis) Jam 12.00 tengahari

D

KeTTHA/JPP/B26/ GKL/NR/12/T19

RM50.00 (Tidak akan dikembalikan)

3 Mei 2012 (Khamis) Jam 12.00 tengahari

E

KeTTHA/JPP/B27/ GKL/NR/12/T17

RM50.00 (Tidak akan dikembalikan)

3 Mei 2012 (Khamis) Jam 12.00 tengahari

F

Bayaran Dokumen Pra Kelayakan hendaklah dibuat dalam bentuk Deraf Bank/Kiriman Wang/Wang Pos di atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai dan cek tidak akan diterima. Bagi tujuan di atas, sila bawa bersama SIJIL PENDAFTARAN ASAL dengan PKK, CIDB dan SPAN yang masih sah tempoh pendaftaran dan satu salinan ketiga-tiga sijil-sijil tersebut untuk simpanan dan rekod pejabat ini semasa membeli Dokumen Pra Kelayakan. Dokumen Pra Kelayakan akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor tersebut hendaklah membawa SURAT WAKIL KUASA. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri No. Tender dan Tajuk Kerja dan dimasukkan ke dalam Kotak Tender seperti yang dinyatakan di atas di alamat:Peti Tender, Lobi Tingkat 9, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Tingkat 9, Blok Pejabat Mines 2, Pusat Perdagangan Mines, Jalan Mines 2, The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan dan penghantaran melalui perkhidmatan segera Pos Laju tidak digalakkan. Pihak JPP tidak terikat untuk mengemukakan sebab-sebab tender tersebut ditolak atau dibatalkan dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan tender ini.