Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK JABATAN ILMU PENDIDIKAN

BORANG SOAL SELIDIK

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP TAHAP PROFESIONALISME PENSYARAH ILMU PENDIDIKAN DI IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK NORSITA BINTI ALI FAUZIAH BINTI HASHIM

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme pensyarah Ilmu Pendidikan di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Bahagian A adalah untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang responden, manakala Bahagian B adalah untuk mendapatkan maklumat tentang persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme pensyarah Ilmu Pendidikan yang mencakupi; a) Imej dan Integriti b) Pengajaran dan Pembelajaran c) Kepimpinan Role Model d) Interaksi pensyarah dengan pelajar. Terima kasih kerana sudi memberikan kerjasama. Semoga pelajar-pelajar dapat memberikan butir-butir yang diperlukan dengan jujur dan ikhlas supaya maklumat yang tepat diperoleh. Wallahualam.

Sila tandakan ( ) pada petak atau isikan tempat-tempat berkenaan diri anda.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

1.

Jantina

a. Lelaki

b. Perempuan

2.

Umur

a. bawah 20 tahun

b. 20 tahun dan ke atas

3.

Bangsa

a. Melayu

b. Cina

c. India

3.

Program yang diikuti di IPG KPT

a. Pemulihan Bahasa Melayu b. Matematik c. Sains d. RBT

4.

Semester Pengajian a. Semester 2 b. Semester 4 c. Semester 6 d. Semester 8

BAHAGIAN B : SOAL SELIDIK PERSEPSI PELAJAR TERHADAP TAHAP PROFESIONALISME PENSYARAH ILMU PENDIDIKAN DI IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK. Tinjauan ini mengandungi pernyataan-pernyataan yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi anda berkenaan dengan tahap profesionalisme pensyarah yang mengajar subjek Ilmu Pendidikan di IPG Kampus Pendidikan Teknik, Kuala Lumpur . Sila beri maklum balas yang tepat dan jujur pada setiap pernyataan dalam soal selidik ini. Arahan : Sila tandakan (/) bagi setiap pernyataan yang menunjukkan persepsi anda terhadap tahap profesionalisme pensyarah Ilmu Pendidikan berdasarkan skala berikut : 1. 2. 3. 4. 5. Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat Setuju (SS)

Anda dinasihatkan supaya tidak mengambil masa yang lama untuk memberikan jawapan bagi setiap pernyataan. Imej dan integriti Pensyarah Ilmu Pendidikan Bil Pernyataan STS TS TP 1 Pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek Ilmu Pendidikan adalah: 1 2 3 4 5 6 7 Selalu berpakaian kemas. Berpakaian sesuai ikut majlis. Bersikap adil kepada semua pelajar. Penyabar dalam setiap tindakan. Amanah mengurus wang pelajar. Sentiasa berwajah ceria Berdedikasi dalam menjalankan tugas 2 3 S 4 SS 5

8 9 10 11 12 13 14 15

Berbudi bahasa Mudah didampingi Tepati janji Seorang yang lambat marah Seorang yang pemaaf Bersemangat dalam tugas seharian Disukai ramai pelajar Jarang menjadi umpatan pelajar

(b) Bil

Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Ilmu Pendidikan Pernyataan Pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek Ilmu Pendidikan adalah: STS TS TP 1 2 3 S 4 SS 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bersungguh-sungguh semasa mengajar. Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar. Sentiasa memberi tunjuk ajar. Pengajarannya tidak membosankan. Memberi perhatian saksama kepada pelajar. Pengajarannya diselangi jenaka. Sering memberi perhatian kepada yang lemah. Sering menggalakkan pelajar dengan budaya ilmu. Luangkan masa di luar kelas formal Sering menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar. Pelbagaikan kaedah pengajaran. Menerapkan nilai-nilai murni dalam P & P.

13 14 15

Kaedah P & P sesuai ikut keadaan Mengajar guna pelbagai sumber rujukan. Tidak bersifat pilih kasih kepada pelajar tertentu.

c)

Kepimpinan Role Model Pensyarah Ilmu Pendidikan Bil Pernyataan Pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek Ilmu Pendidikan adalah: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Menghargai aktiviti pelajar. Selalu membimbing pelajar buat aktiviti. Selalu libatkan diri dalam aktiviti pelajar. Menegur kesilapan pelajar dengan baik. Selalu rangsang motivasi pelajar supaya berjaya. Pandai berceramah. Kerap berucap di hadapan pelajar. Cekap mengendalikan aktiviti Institut. Menjadi ikutan kepada pelajar. Disegani oleh pelajar-pelajar. Dihormati oleh pensyarah lain. Pensyarah lain di Jabatan Ilmu Pendidikan senang beri bantuan kepada saya. Pensyarah lain di Jabatan Ilmu Pendidikan sentiasa baik terhadap saya. STS TS TP 1 2 3 S 4 SS 5

d)

Interaksi Pensyarah Ilmu Pendidikan dengan pelajar Bil Pernyataan Pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek Ilmu Pendidikan adalah: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mesra dengan pelajar. Ceria dalam kelas. Jarang bertindak kasar dengan pelajar. Tidak suka melabel pelajar secara negatif. Berminat untuk memberi bimbingan. Tidak memarahi pelajar di khalayak. Suka bercampur dengan pelajar. Tidak suka menceritakan keburukan pensyarah lain. Suka menonjolkan kelebihan diri dan keluarga. Tidak suka menggunakan bahasa yang kurang sesuai. Pandai menarik perhatian pelajar. Berhati-hati dalam menggunakan perkataan. Pendai ambil hati pelajar. Tidak memanggil pelajar dengan gelaran negatif. STS TS TP 1 2 3 S 4 SS 5

TAMAT