Sifir 9

1 X 9=
2 X 9=
3 X 9=
4 X 9=
5 X 9=
6 X 9=
7 X 9=
8 X 9=
9 X 9=
10 X 9=
11 X 9=

9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99

12 X 9= 108 .

1 2 3 4 5 6 7 8 Jadual Sifir Darab 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12 14 16 18 6 9 12 15 18 21 24 27 8 12 16 20 24 28 32 36 10 15 20 25 30 35 40 45 12 18 24 30 36 42 48 54 14 21 28 35 42 49 56 63 16 24 32 40 48 56 64 72 .

9 18 27 36 45 54 63 72 81 .

Operasi Tambah (+) 323 + 500 + 19 = Cara pengiraan: Ra Pu Sa 1 3 5 + 8 2 0 1 4 3 0 9 2 Ingat!!! Pastikan tulis setiap digit mengikut nilai tempat yang betul. dan kumpul semula 1 ke tempat Puluh . 3 + 0 + 9 =12. Tulis 2 di tempat Sa.

.

Julai Ogos September Oktober November Disember .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Jadual Sifir 3 4 5 6 7 8 9 2 Jadual Sifir 3 4 5 6 7 8 9 .