Anda di halaman 1dari 18

Iktibar Dari Tamadun India :

Click to edit Master subtitle style

Pandangan Semester Dan Nilai-nilai Yang Relevensi Kepada Malaysia


4/24/12

MUHAMMAD ARIF BIN MASRI

4/24/12

Pandangan Semesta

4/24/12

Alam dan Manusia


4/24/12

Kepercayaan Hinduisme alam ini diperintah oleh tiga tuhan iaitu

Brahma (yang menjadikan), Vishnu (yang menjaga) dan Shiva (yang memusnahkan) Tiga tuhan yang utama dibantu oleh dewa-dewa lain: - Sarasvati (dewa pengetahuan) sebagai pembantu Brahma -Lakshmi (dewa kaya dan keamanan) sebagai pembantu Vishnu -Parvati yang disembah sebagai Kali atau Durga adalah sebagai pembantu Shiva

Terdapat juga dewa-dewa dan tuhan-tuhan kecil yang mempunyai


4/24/12

peranan dan tugas masing-masing di dunia ini - Ganesh, anak kepada tuhan Shiva - Hanuman, seekor monyet - Shakti, tuhan kekuatan

Sesetengah tuhan hanya disembah pada satu-satu masa - Hanuman disembah oleh orang yang ingin bergusti dan lain kegiatan yang memerlukan kekuatan fizikal. Hanuman adalah dewa yang digambarkan dengan kekuatan.

Kemasukkan Islam ke India memberikan gambaran lain kepada konsep ketuhanan alam dan manusia Islam dan akidah Islam Suatu agama yang berteraskan akidah atau keyakinan yang luhur
4/24/12

pada Allah Yang Maha Esa, pada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat serta kepercayaan kepada Qada dan Qadar. Hasil keyakinan ini melahirkan kesedaran dan kesanggupan

menunaikan segala yang wajib dan menjauhi segala yang dilarang.

Islam dan Manusia

Islam amat mengutamakan kesejahteraan manusia dan seluruh


4/24/12

alam.

Seluruh ajaran

Islam

amat

menekankan

hukum

keadilan, dan

persaudaraan,

penjagaan

zuriat,

perlindungan

wanita

pembangunan bumi Hukum Halal dan Haram

landasan membebaskan manusia daripada belenggu kezaliman,

penganiyaan, sama ada ke atas diri sendiri ataupun kepada orang lain.

Contoh : - pengharaman arak bagi menyelamatkan akal manusia -pengharaman pembunuhan bagi menyelamatkan nyawa

manusia - pengharaman riba bagi membina ekonomi secara adil

Sungai merupakan keperluan yang amat penting dan penyumbang kepada pandangan semesta dalam tamadun India.
4/24/12

Sungai Sarasvati di anggap sungai suci oleh masyarakat India Kitab Mahabrata menyebutkan bahawa sungai Sarasvati sebagai

dewa Rigveda juga menyebutkan Sarasvati sebagai sungai, sebagai emak

dan juga sebagai dewa Pemujaan dan pujian ke atas sungai ini telah dilirik dan dilagukan

sehingga menjadi lagu-lagu yang dinyanyikan di sekolah-sekolah

Aspek lain yang dianggap penting dalam pandangan semesta Tamadun India ialah masyarakatnya dilihat berkelas-kelas
4/24/12

Perbezaan warna kulit dikatakan asas utama yang membentuk

perbezaan kelas dalam masyarakat Empat kasta utama dalam masyarakat India ialah Brahmin,

Ksytria, Vaisya dan Sudra. Kelas yang tinggi merasa megah dengan ketinggian serta

keistimewaan Kasta yang dibawah sebagai rendah, menjijikkan serta tidak boleh

disentuh.

Brahmin bertindak sebagai penjaga kerohanian termasuklah


4/24/12

membaca kitab suci serta mengajarkannya.

Ksytria bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan. Vaisya adalah kelas peniaga dan pedagang Sudra adalah golongan petani

Masyarakat yang rigid pegangannya akan sentiasa meletakkan Brahmin sebagai termulia sedangkan Sudra adalah paling rendah dan hina.

Falsafah dan Ketuhanan


4/24/12

Kepercayaan kepada dewa dalam masyarakat Aryan yang

diaplikasikan dalam bentuk patung telah pun wujud sejak zaman Lembah Indus Proto-Siva dan Dancing Girl adalah dua buah patung yang

dikaitkan dengan kepercayaan awal penduduk lembah Indus yang kemudiannya telah dijadikan sembahan oleh penganut-penganut Hindu. Penyembahan pada pokok juga didapati menjadi amalan

masyarakat di Lembah Indus seperti pokok papal, tulsi dan acacia yang dianggap suci.

Terdapat juga penganut yang menyembah ular senduk (cobra).


4/24/12

Binatang lain yang disucikan ialah lembu. Penyembah-penyembah binatang tersebut yang kemudiannya menerima Hindu sebagai agama mereka Jainisme dan Buddhisme lahir di India lebih kurang 2500 tahun

dahulu. Kedua-dua kepercayaan ini dikatakan lahir sebagai satu tindakan mengatasi penguasaan golongan Brahmin di India. Agama Kristian dibawa masuk oleh Mubaligh Kristian Thomas

Christian pada abad ke-6 Masihi. Agama Islam pula telah sampai ke India sebelum abad ke-8 Masihi

yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Asia Barat.

Walaupun kemasukkan Islam ke India telah berlaku sebelum abad


4/24/12

ke-8 Masihi, pertapakan dalam bentuk pemerintahan yang kukuh hanya wujud pada abad ke-12 dan ke-13 Masihi Antara faktor yang menyebabkan Islam diterima di India selain

faktor keadilan pemerintah ialah keadaan Islam itu sendiri yang meletakkan manusia sebagai sama taraf. Agama yang agak muda ialah agama Sikh yang hanya bermula abad ke-16 Masihi.

pada

Relevansinya Unsur Tamadun India Di Tanah Melayu

4/24/12

Prinsip karma

4/24/12

amalan baik buruk sebagai penentu kehidupan akan datang ahimsa iaitu tidak melakukan kekejaman sesama makhluk

tuhan dharma sebagai sifat bertanggungjawab

Melalui konsep kepercayaan dan nilai tersebut masyarakat India digalakkan melakukan kebaikkan dan meninggalkan keburukan.

Budaya Dan Adat Tinggalan Kebudayaan Era Hindu-Buddha upacara perkahwinan orang Melayu : seperti berinai dan bersanding pemakanan masyarakat India : roti canai, kari, capati dan lain-lain Dunia hiburan Bollywood juga digemari oleh pelbagai peringkat

4/24/12

umur.

Unsur Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan

4/24/12

Ramai tokoh-tokoh ilmuan bagi bidang matematik, astronomi dan

lain-lain telah dilahirkan pada zaman tamadun india Para cendekiawan pada zaman kegemilangan tamadun ini berjaya

menyumbang idea matematik kepada sarjana muslim terutama AlKhawarizmi Pengetahuan sejarah tentang Asia Tenggara banyak daripada

inskripsi sastera Hindu-Buddha yang telah dihasilkan pada zaman tamadun india.

4/24/12

Sekian Terima Kasih