Anda di halaman 1dari 7

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG.

JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS 2010

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PROGRAM STRATEGIK JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS 2011-2015

OBJEKTIFAKTIVITISTRATEGI PELAN TINDAKANINDIKASI KEJAYAANSemua murid dapat membaca dan menulis elas a tiviti pada setiap hari melalui program saya pintarPenggunaan bu u latih an secara ma sima dan mela u an berbagai a tivitiMeminta murid membaca bahan yan g di be al an.Murid dapat membaca se urang- urangnya satu peti an. Menari minat murid menguasai 2M Memberi eya inan diri epada murid-murid mengada an program mari bercerita sambil menyanyi. Mengada an pertandingan membaca diantara murid

MISI

: Memasti an Penguasaan 3M Mencapai Tahap 100%

VISI

Cemerlang, Gemilang Dalam Kuri ulum pada 2011

Penggunaan te lonogi ict dengan penyediaan power point. Murid diminta menyanyi,menyebut dengan iringan muzi . Murid-murid dapat menyebut dan membaca dengan lancarDisedia an oleh : Disah an oleh : . ( EN RAHIM BIN NORANI (

) )

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PERANCANGAN STRATEGI UNIT PEMULIHAN KHAS TAH UN 2011 - 2015 AKTIVITI :

BILTENTATIF AKTIVITIJANFEB/MACMAC/ APRILMEI/JUNJULAI / OGOSSEPT1Pengajaran dan P embelajaran2Mari Bercerita Dan Menyanyi3Program Saya Pintar Disedia an oleh : Disah an oleh : . ( EN RAHIM BIN NORANI (

) )

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PROGRAM UNIT PEMULIHAN KHAS TAHUN 2011

BILAKTIVITIOBJEKTIFSASARANSUMBER TENAGAJANGKA MASAKEWANGAN/ PUNCAPENYELIAAN1 Program ganjaran bulan mengi ut bintang Penyediaan hadiah program untu murid pendidi an pemulihan hasMemupu si ap dis iplin murid yang positif di alangan murid Semua murid tahun 2 & 3Guru pemulihan has dan aj pendidi an pemulihanSepanjang tahunSumbangan PIBG & se olahGPK 12Program Mari bercerita dan menyanyi.(celi I T)Mewujud an minat eserono an & epuasan muridSemua murid tahun 2 & 3Guru pemu

VISI MISI

: Cemerlang, Gemilang Dalam Kuri ulum pada 2010 : Ke arah Penguasaan 100% 3M

lihan Khas & Jawatan uasaSepanjang tahunPIBG & se olahGPK1 2. Program Saya Pintar Murid boleh membaca dan menulis Semua murid tahun 2 & 3 Guru-guru Tahap 1 Sepanjang setahun Panitia dan se olah Guru Besar / GPK 1Disedia an oleh : Disah an oleh : . ( EN RAHIM BIN NORANI )

) MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PROGRAM DEVELOPMENTAL JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS TAHUN 2011

BILTENTATIF AKTIVITIJANFEBAPRILJUNOGOSSEPT1Ganjaran Bulan Mengi ut Bintang2Progr am Mari bercerita 3Program saya pintar45678 Disedia an oleh : Disah an oleh : . ( EN RAHIM BIN NORANI (

) )

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PROGRAM RUTIN UNIT PEMULIHAN KHAS 2010

MISI

: Ke arah Penguasaan 100% 3M

BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN SUMBER TENAGA JANGKA MASA KEWANGAN PENYELIAAN 1 Pencalonan murid dari guru darjah Mengesan murid yang lemah 3M Murid tahun 2-3 Guru Pemulihan dan Guru Kelas Januari dan Jun Se olah Melalui Panitia BM GPK 1 2 Ujian Saringan IPP2M dan IKAM Mengesan Murid Pemulihan Murid baru tahun 2-3 Guru Pmulihan

VISI

Cemerlang, Gemilang Dalam Kuri ulum pada 2010

Sepanjang Tahun Se olah Melalui Panitia BM GPK 1 3 Ujian Diagnosti BM dan Matemati Mengesan Kelemahan Murid Murid Pemulihan Guru Pemulihan Januari & Februari Se olah Melalui Panitia BM GPK 1 4 Pengajaran dan Pembelajaran Menguasai Kemahiran 3M Murid tahun 2-3 Guru Pemulihan Sepanjang Tahun Se olah Melalui Panitia BM GPK 1 4 Mari Bercerita & Saya Pintar Memupu enya inan murid Murid tahun 2-3 Guru Pemulihan Sepanjang Tahun Se olah & Panitia BM GPK 1 5 Penilaian IPP2M & IKAM Mengu ur Pencapaian Murid Murid tahun 2-3 Guru Pemulihan Jun & O tober Se olah & Panitia BM GPK 1 Disedia an oleh : Disah an oleh : . ( EN RAHIM BIN NORANI (

) )

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PROGRAM RUTIN PANATIA MATEMATIK TAHUN 2010

BILTENTATIF AKTIVITIJANFEB APRILJUN OGOSSEPT1Mesyuarat panatia2BIJAK SIFIR dan M ental Aritmeti 3Minggu panatia45678 Disedia an oleh : Disah an oleh : . ( PN ZAKIAH BT ZAINI (

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2011 Teras 2 : Strategi Pela sanaan Bagi Membangun an Modal Insan BILFOKUSSTRATEGI PELAKSANAANPELAN TINDAKANINDIKATORINDIKATOR PENCAPAIANTAHUN PEN CAPAIAN 2.0 Pengajaran & Pembelajaran a) Memperting at an emajuan murid Tahun 2 dan Tahun 3 dalam penguasaan 3M a)Mengada an mesyuarat panitia pemulihan. b)Penyediaan Bahan c)Pemulihan dila sana an d)Penilaian e)Membuat laporan dan tinda an susulan Pengajaran dan pembelajaran dila sana an secara intensif dengan memperbanya an l atih tubi dan pemantauan secara berterusan 90% murid menguasai emahiran asas 3M 100% murid tahun 2 dan tahun 3 menguasai 3M 2011 3.0 Mening at an eupayaan dan penguasaan 3M Program saya Pintar dan Program Mari bercerita . Setiap murid mesti mempunyai bu u sifir (yang disedia an oleh panatia) dan a an

) )

diperi sa dan diuji oleh mana-mana guru. 90% murid menguasai emahiran asas 3M 80% murid dapat menguasai sifir 2011Disedia an oleh : Disah an oleh : . ( EN RAHIM BIN NORANI (

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GUDANG 2 JLN 10/1 , 81700 PASIR GUDANG. PERANCANGAN TAKTIKAL UNIT PEMULIHAN KHAS TAH UN 2011

BILTENTATIF AKTIVITIJANFEBAPRILJUNOGOSSEPT1Mesyuarat Jawatan uasa2Pengajaran dan Pembelajaran3Program Saya Pintar4Ganjaran Bulanan Mengi ut Bintang 5Penilaian Disedia an oleh : Disah an oleh : . ( PN FADZILAH BTE SALAMON ( PAGE PAGE 8

) )

) )