Anda di halaman 1dari 66

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 MINGG U 1 BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Menggambar Tema :Alam benda Tajuk :Rumah Aktiviti :Lukisan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATA N

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa organik 1.1.1.3 Jalinan tampak 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna) 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 1.1.2.1 Alat palet, berus warna 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera
1

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK: Kreativiti dan inovasi

CATATA N

Membuat Corak dan Rekaan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami


2

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Tema :Alam Semulajadi Tajuk :Hiasan Tabung Aktiviti: Capan

STANDARD KANDUNGAN prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri 2.1.1.2 Warna primer dan sekunder 2.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoni ulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan dalam alam semula jadi 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat berus, palet, dan daun 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2.2.1 Teknik capan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni

CATATA N

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK :Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kenderaan Aktiviti: Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model kenderaan. 2. Aplikasi pengetahuan dan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat
4

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang

CATATA N

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Benda Tajuk : Wau Bulan Aktiviti: Mewarna

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni
6

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat (tiada) 4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gantian 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang

CATATA N

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumah Idamanku Aktiviti : Catan

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna dan harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan
8

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U 6

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Pembalut Buku Aktiviti: Renjisan dan Percikan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Rupa organik 2.1.1.3 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.1.2.3 Harmoni bentuk 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat berus gigi, palet, dan daun 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera . 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak tidak terancang)

CATATA N

10

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan 7 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Baju Kemeja Aktiviti: Origami 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
11

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dan karya seni dalam penghasilan origami . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya

CATATA N

12

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Mata Bilis Aktiviti: Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. 2. Aplikasi pengetahuan dan

4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus dan selari 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat
13

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.

STANDARD PEMBELAJARAN mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat Tiada 4.2.2.2 Bahan kertas A4 berpetak 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.3.1 Teknik Mewarna kelarai 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

CATATA N

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

14

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN seni. 4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK

CATATA N

Menggambar Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Jambangan Bunga Aktiviti : Capan

1. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan. 2. Aplikasi pengetahuan dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa organik 1.1.1.3 Jalinan tampak 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna) 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat
15

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 1.1.2.1 Alat palet, berus warna 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan Semula jadi (flora), warna air, warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang

CATATA N

16

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

10

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Benda Tajuk : Pembalut Hadiah Aktiviti : Titisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat berus dan palet 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
17

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

11-12

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda

1. Persepsi dan permahaman bahasa

3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada
18

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Tajuk: Kapal Selam Aktiviti : Model

STANDARD KANDUNGAN seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D [ konkrit ] 3.1.1.3 Warna Primer 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Imbangan Semetri 3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media. 3.2.1.1 Alatan Gunting, Pisau 3.2.1.2 Bahan Botol Plastik, Gam PVA, Masking Tape, Double Sided Tape, Surat Khabar,Cat Pelaka 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik Membina dan Membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan

CATATA N

19

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahan secara Kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

13-14

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Kelarai Aktiviti: Anyaman

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. 2. Aplikasi pengetahuan dan

4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus dan selari 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Ritma dan pergerakan ritma biasa
20

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.3.1 Teknik anyaman kelarai 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
21

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.3.2.1 Teknik anyaman kelarai 4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

15

Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumahku Aktiviti : Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.

1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa geometri 1.1.1.2 Warna bebas 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan
22

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN warna

CATATA N

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis3. Penzahiran idea melalui jenis media pelbagai sumber, kajian, 1.2.1.1 Alat gunting dan teknologi dalam 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas penghasilan lukisan. warna, dan gam 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, 4. Apresiasi terhadap karya teknik, dan proses dalam penghasilan seni dan rakan berpandukan karya bahasa seni visual, sejarah 1.2.2.1 Teknik kolaj seni, dan budaya. 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
23

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

16

Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Benda Tajuk: Corak Motif Huruf Aktiviti : Lukisan

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, garisan, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam

2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Garisan bersilang 2.1.1.2 Rupa geometri 2.1.1.3 Warna primer dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra warna 2.1.2.2 Imbangan bentuk 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat (tiada) 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan,krayon atau oil pastel
24

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

17

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Kenderaan( Haiwan

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
25

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Kesayangan) Aktiviti:Model

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

objek buatan manusia 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan dan karya seni. 3.1.2.1 Imbangan semetri 2. Aplikasi pengetahuan 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat dan kefahaman mengaplikasikan pengetahuan bahasa bahasa seni visual seni visual dalam menghasilkan karya menerusi penentuan seni. media dan teknik 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisdalam aktiviti seni. jenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3. Penzahiran idea 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak melalui pelbagai dan magic pen sumber, kajian, dan 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan teknologi dalam binaan penghasilan karya. 3.2.2.1 Teknik membentuk 4. Apresiasi terhadap 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat karya sendiri dan mengaplikasikan pengetahuan, rakan berpandukan kefahaman, dan kemahiran bahasa seni bahasa seni visual, visual dalam menghasilkan karya seni. sejarah seni, dan 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan budaya. bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual
26

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

18

Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alat Permainan Tajuk:Wau Aktiviti:Lipatan dan Guntingan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri
27

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

CATATA N

28

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

19

Menggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Buah-buahan Aktiviti: Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni

1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa organik dan geometri 1.1.1.2 Warna bebas 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi
29

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat 3. Penzahiran idea melalui mengaplikasikan pengetahuan bahasa pelbagai sumber, kajian, seni visual dalam menghasilkan karya dan teknologi dalam seni. penghasilan lukisan. 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4. Apresiasi terhadap karya 1.2.1.1 Alat gunting seni dan rakan berpandukan 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas bahasa seni visual, sejarah warna, dan gam seni, dan budaya. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik kolaj 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
30

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK

CATATA N

20

Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Alas Pinggan Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat tiada
31

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang. 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni.

32

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan

CATATA N

21 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Terbang Kertas Aktiviti:Origami 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan
33

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

34

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U 22

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema:Permainan Tradisional Tajuk:Wau Aktiviti:Stensilan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan

CATATA N

35

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK
36

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U 23

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Menggambar Tema:Alam Semulajadi Tajuk:Ayam Aktiviti:Capan Jari

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)
37

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATA N

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi 24 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk:Fail Kertas Aktiviti:Binaan Mudah 1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk konkrit
38

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dan karya seni. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan

CATATA N

39

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

25

Membuat Corak Dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Hiasan Fail Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni

. 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
40

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

STANDARD PEMBELAJARAN seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat tiada 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara

CATATA N

41

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

26 dan 27

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semula jadi Tajuk:Hiasan Dinding Aktiviti: Anyaman

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan layang-layang dengan mewarna. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan layang-layang. 3. Penzahiran idea melalui

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan melengkung 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan
42

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan layang-layang. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik lukisan 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

CATATA N

43

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

28

Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Hidupan Laut Aktiviti:Kolaj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
44

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

CATATA N

45

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

29

Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Kad Ucapan Aktiviti:Percikan

. 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat bahasa seni visual ( unsur mengenal, menamakan, dan memahami seni dan prinsip rekaan: bahasa seni visual yang ada pada karya warna, jalinan, ritma, dan seni. pergerakan, serta 2.1.1 Unsur seni imbangan) yang terdapat 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder pada objek buatan manusia 2.1.1.2 Jalinan tampak dan karya seni dalam 2.1.2 Prinsip rekaan penghasilan corak 1.2.1.1 Imbangan warna menggunakan teknik titisan. 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat tiada 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak

46

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

STANDARD PEMBELAJARAN terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

30

Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Dompet Kertas

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
47

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU STANDARD KANDUNGAN K PEMBELAJARAN Aktiviti:Origami imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk konkrit 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan simetri 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 3.2.1.1 Alat (tiada) 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1 Teknik lipatan 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif

CATATA N

48

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. 3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

31

Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Tudung Saji Aktiviti:Menganyam dan Membentuk

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dalam menghasilkan tudung

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak
49

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN saji. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tudung saji. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan tudung saji. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat gunting 4.2.2.2 Bahan kertas A4 atau kertas lukisan , krayon, dan bahan gentian,gam 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik anyaman dan membentuk 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan,

CATATA N

50

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

32

Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Rama-rama Aktiviti:Catan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)
51

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan

CATATA N

52

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

33

Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bentuk Geometri Aktiviti:Stensilan ( corak terancang)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik stensilan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
53

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat magic shape atau templet kertas. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau crayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

CATATA N

54

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

34

Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bekas Pensel Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa model 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan
55

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.2.1 Teknik membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

35

Mengenal Kraf Tradisional

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami


56

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Tema:Alam Benda Tajuk: Wau Aktiviti:Perisian Grafik (Paint)

STANDARD KANDUNGAN seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau menggunakan perisian grafik. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan wau. 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat computer( paint), printer 4.2.2.2 Bahan kertas A4. 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik Perisian Grafik(paint) 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,

CATATA N

57

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami

CATATA N

36

Mengggambar

1. Persepsi dan pemahaman

58

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Kesayangan Aktiviti:Catan

STANDARD KANDUNGAN bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat

CATATA N

59

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

37

Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Ikan Aktiviti:Lukisan (Gosokan)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia

2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan tampak
60

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik gosokan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 Imbangan warna 1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 2.2.1.1 Alat Duit syilling,Tapak kasut,atau permukaan yang mempunyai jalinan. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan

CATATA N

61

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

CATATA N

38

Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Robot Aktiviti:Model

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model robot. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model robot.

3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
62

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media. 3.2.1.1 Alat gunting 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen ,straw dan bahan terbuang yang sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan model robot. 3.2.2.1 Teknik membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa

CATATA N

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model robot. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

63

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi

CATATA N

39-40

Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Hiasan dinding Aktiviti: Anyaman menggunakan Perisian Grafik (paint)

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman dengan Perisian Grafik ( paint) . 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan hiasan dinding menggunakan Perisian

4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan lurus 4.1.1.2 Rupa geometri 4.1.1.3 Jalinan tampak 4.1.1.4 Warna primer 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Kontra warna 4.1.2.2 Imbangan simetri 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan
64

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN Grafik. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenisjenis media 4.2.2.1 Alat computer, printer,mesin laminating. 4.2.2.2 Bahan kertas A4.plastik luminasi,bingkai daripada kertas mounting berwarna. 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4.2.3.1 Teknik Anyaman menggunakan Perisian Grafik. 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan

CATATA N

65

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGG U

BIDANG/TEMA/TAJU K PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN secara kreatif 4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. EMK : Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK

CATATA N

Nota: Masukkan ujian dan cuti-cuti mengikut takwim yang ditetapkan.EMK yang dimasukkan dalam RPT ini sekadar cadangan.Guru panitia boleh mengubah EMK mengikut kesesuaian topik dan penggunaannya.

66