Anda di halaman 1dari 1

ALAMSEKITAR AMFIBIA BAKTERIA BIODIVERSITI BURUNG EKOSISTEM FOTOSINTESIS HABITAT IKAN INVERTERBRATA T A T I B

I S A R A P E M E L I H A R A A N P Q

O X E N S V Y A W Q Y I N L A I Y R T

B U M A S F C I M M K T A R I L N K H

R V S K M T D L E E A I N P R I Z E K

O M I I O Z K I Q T R S A R E F Y I O

A S G L F N V O T R S J R K A T O L A M

H I B A U O V X P T I I E A T K R A R U

KLOROFIL KOMENSALISME KOMUNITI MAMALIA MONOKOTILEDON MUTUALISME OKSIGEN PARASIT PEMANGSA PEMELIHARAAN L R Z A S

M E U K K T E E W S F V M I A O J U N

B F T L O O O R U O F I I K B L O G I

I W U W T R M S T K G D A E U K O N T

O Q M N I J A E I E D O T S R A P E I

S K P E L A C U N N R I N M U I A P R

G I W D G E V I I L S T B A A N B V E H

N S X C I D F B L K E A E R L G I A N

PEMULIHARAAN PENGELUAR PENGGUNA PENGURAI PERSAINGAN POPULASI RANTAIMAKANAN REPTILIA SIMBIOSIS SPESIS A M E P R

P H C S O X A V A K G L S A A F N G

E J N K N I D X G M T N I I T M W G

S T P O P U L A S I A J E S S A V U

I P N A A R A H I L U M E P M Q X N

S N A G N I A S R E P I E U X E J A

X Y N W S X L W M N N J F L T I D K S