Anda di halaman 1dari 1

Contoh persamaan kiub omar kayyam Selesaikan persamaan x3 = 7x + 6.

Langkah langkah yang perlu dilakukan: Langkah 1: taip graf fungsi y = x3 7x 6 di kalkulator.perhatikan sifar ( koordinat - x dimana titik graf bertindik di paksi x). kosongkan kalkulator. Langkah 2 : ketika zaman omar kayyam, tidak terdapat kalkulator saintifik. Beliau mencari sifar didalam persamaan y = x3 7x 6 dengan menggunakan dua yang kedua darjah lengkung (two second-degree curve). Titik persimpangan lengkungan tersebut menyatakan nilai sifar di dalam persamaan y = x3 7x 6. Untuk memastikan kaedah ini tepat,nilai untuk y boleh diganti dengan nilai y = - (1 7 )x. jawapan yang akan diperoleh adalah x3 = 7x + 6 . Dengan menggunakan kalkulator, jawapan akan dapat diperoleh dengan cepat sebagaimana jalan kerja yang dilakukan oleh omar kayyam. 1. Y1 = - (1 7 )x2, parabola. 2. Y22 = x2 + (6 / 7)x, hiperbola. Petunjuk: gunakan kedua-dua negatif dan positif punca kuasa dua x2 + (6 / 7)x ke dalam graf. Tetapkan kalkulator kepada window untuk x min, -4.5; x max,4.5;y max, 1;y min, 4.