Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012

MINGGU TEMA/TAJUK 1 TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Hak dan Tanggungjawab Kanak-kanak 2 TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Keperluan Terjaga Kehidupan Bahagia 3 TEMA 1 SAYANG DIRI Berikan Perlindungan Serikan Kehidupan 4 TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Ilmu ditimba masa depan terbina 5 TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Aktiviti disertai,kejayaan dikecapi 5 TEMA 1 SAYANG DIRI Tajuk: Hak terjaga tanggungjawab HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menerangkan hak dan tanggungajwab kanak-kanak - mengamalkan hak dan tanggungjawab kanak-kanak - Menghormati hak dan tanggungjawab kanak-kanak Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan keperluan asas kanak-kanak - mengamalkan cara hidup yang sederhana. - menghargai keperluan hidup yang sedia ada. Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyenaraikan cara-cara kanak-kanak diberi perlindungan - Bertindak secara bertanggungjawab - Bersyukur dengan anugerah Tuhan Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyenaraikan tujuan mereka bersekolah - mengamalkan sikap ingin belajar dan berjaya - mengenang jasa dan pengorbanan guru Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan tujuan menyertai sesuatu aktiviti - melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan - berbangga menyertai sesuatu aktiviti Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan hak dan tanggungjawab mereka - mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka - menghargai hak dan tanggungjawab mereka AKTIVITI Rujuk Buku Teks m/s 2 & 3

Rujuk Buku Teks m/s 3 & 4

Rujuk Buku Teks m/s 5 & 6 Rujuk Buku Teks m/s 7 & 8

Rujuk Buku Teks m/s 9 & 10

Rujuk Buku Teks m/s 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


6 terpelihara TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGIKELUARGA - menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif Tajuk: pelbagai agama dan kepercayaan Keluarga yang harmoni - menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga mengikut perspektif - menyayangi ibubapa dan anggota keluarga pelbagai agama TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGI - menyenaraikan cara mewujudkan keluarga yang harmoni mengikut KELUARGA perspektif pelbagai agama dan kepercayaan Tajuk: - menunjukkan tanda hormat lepada anggota keluarga Hormati keluarga hidup - menghormati jasa anggota keluarga bahagia TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGI - menyenaraikan petkan tentang keharmonian keluaga daripada sumber KELUARGA agama dan kepercayaan Muliakan agama - mempraktikkan pengajaran dalam petikan sumber agama dan keluarga sentosa kepercayaan - besyukur dengan adanya panduan hidup daripada sumber agama dan kepercayaan TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGIKELUARGA - menyatakan cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada anggota Kasih dicurah hidup keluarga meriah - menulis meses untuk meluahkan perasaan kasih sayang kepada anggota keluarga - menghargai jasa anggota keluarga mengikut tuntutan agama dan kepercayaan TEMA : 2 Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: SAYANGIKELUARGA - menjelaskan cara menghormati anggota keluarga yang lebih tua Tajuk: - mengamalkan hubungan yang mesra dengan anggota keluarga yang Rujuk Buku Teks m/s 12,13 & 14

Rujuk Buku Teks m/s 15 & 16

Rujuk Buku Teks m/s 17

Rujuk Buku Teks m/s 18 & 19

Rujuk Buku Teks m/s 20 & 21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


9 Keluarga dihormati,hidup diberkati TEMA : 2 SAYANGIKELUARGA Tajuk: Hidup beriman keluarga tenteram TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Tanggungjawab terhadap persekitaran TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Sekolah Kita Tanggungjawab Kita TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Bersama fikirkan demi Kesejahteraan TEMA 3 lebih tua - menghormati jasa anggota keluarga yang lebih tua Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: - menyatakan tema kehidupan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan - menghasilkan penanda buku bertemakan kehidupan keluarga - berbangga dengan keluarga harmoni yang dimiliki Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menjelaskan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat - menjaga kemudahan awam dan persekitaran - menghargai hartabenda sekolah dan kemudahan yang disediakan Rujuk Buku Teks m/s 22

Rujuk Buku Teks m/s 23 & 24

10

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah - menggunakan harta benda sekolah secara bertanggungjawab - bersyukur kerana mempunyai pelbagai kemudahan di sekolah

Rujuk Buku Teks m/s 25 & 26

10

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menyatakan tindakan yang perlu diambil untuk menjaga kemudahan awam - menggunakan kemudahan awam secara bijak - menghargai kemudahan awam Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

Rujuk Buku Teks m/s 27 & 28

11

Rujuk Buku Teks

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


HIDUP BERSAMA DI - menyatakan cara menggunakan kemudahan awam dengan betul SEKOLAH DAN - menggunakan kemudahan awam dengan betul MASYARAKAT. - berbangga dengan kemudahan awam yang disediakan Tajuk: Kemudahan Tersedia Kehidupan Selesa TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: HIDUP BERSAMA DI - menyatakan keperluan kemudahan awam SEKOLAH DAN - membuat keputusan yang bijak bagi mengatasi masalah kekurangan MASYARAKAT. kemudahan awam Tajuk: - menghargai dan menyayangi kemudahan awam Tinjauan Kemudahan Awam Setempat/ Kemudahan dihargai nikmat disyukuri TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: HIDUP BERSAMA DI - menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran SEKOLAH DAN - melibatkan diri dalam penjagaan kebersihan dan keceriaan MASYARAKAT. persekitaran Tajuk: - berbangga dengan kebersihan dan keceriaan persekitaran Pemeliharaan Kebersihan dan Keceriaan Persekitaran TEMA 3 Pada akhir pelajaran ini murid dapat: HIDUP BERSAMA DI - menyatakan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan SEKOLAH DAN persekitaran MASYARAKAT. - menjaga kebersihan persekitaran Tajuk: - menyayangi kawasan persekitaran Hidup sepakat membawa berkat. m/s 29

11

Rujuk Buku Teks m/s 30,31 & 32

12

Rujuk Buku Teks m/s 33 & 34

12

Rujuk Buku Teks m/s 35,36& 37

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


13 TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Alam sekitar terjaga Kehidupan bahagia. TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Bersama berbakti Persekitaran berseri TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Kembara disertai, Tanggungjwab dirasai TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Kelas ceria belajar selesa TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menyenaraikan kesan jika masyarakat tidak memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran - menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab - menghargai alam sekitar Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menjelaskan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran - menyertai aktiviti bagi memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran - mensyukuri nikmat alam sekitar yang bersih dan ceria Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menerangkan kepentingan mengitar semula bahan terpakai - mengumpulkan bahan terpakai untuk digitar semula - menghargai kerjasama yang diberikan bagi menjayakan aktiviti yang dirancang Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menejelaskan tanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan kelas. - melibatkan diri dalam projek membersihkan kelas - berbaangga dengan kelas yang bersih dan ceria Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menjelaskan peranan agensi tempatan - menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agensi tempatan Rujuk Buku Teks m/s 38 & 39

13

Rujuk Buku Teks m/s 40 & 41

14

Rujuk Buku Teks m/s 42 & 43

14

Rujuk Buku Teks m/s 44

15

Rujuk Buku Teks m/s 45,46 & 47

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


16 MASYARAKAT. Tajuk: Peranan Agensi Tempatan TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Bomba dan Penyelamat sedia berkhidmat TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Rakyat bermuafakat Negara berkat TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Agensi dikenali Khidmat dihargai TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: - menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menyenaraikan tugas dan peranan bomba dan penyelamat - bekerjasama dengan bomba dan penyelamat untuk keselamatan bersama - menghargai peranan dan tanggungajawab bomba dan penyelamat Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menjelaskan kepentingan tUgas dan peranan rukun tetangga - menyertai aktiviti rukun tetangga - menghargai peranan dan tanggungjawab rukun tetangga. Rujuk Buku Teks m/s 48 & 49

17

Rujuk Buku Teks m/s 50 & 51

18

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menceritakan tugas dan peranan seharaian anggota agensi tempatan - berinteraksi dengan anggota agensi tempatan - menghargai hubungan baik dengan anggota agensi tempatan

Rujuk Buku Teks m/s 52 & 53

19

Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menerangkan perkhidmatan yang dijalankan oleh majlis daerah - membantu dan bekejasama dengan majlis daerah untuk kesejahteraan bersama - menghargai peranan dan tanggungjawab majlis daerah

Rujuk Buku Teks m/s 54,55 & 56

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


20 Khidmat cemerlang Hidup Gemilang TEMA 3 HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT. Tajuk: Agensi Tempatan memberikan keselesaan TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Kenali dan Apresiasi kekayaan Budaya Malaysia TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Agama dianuti Kepecayaan diikuti TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Rumah Terbuka Hati Gembira TEMA 4 KENALI BUDAYA Pada akhir pelajaran ini murid dapat: - menjelaskan kepentingan agensi tempatan - menghasilkan rzala tentang agensi tempatan - menghargai peranan dan tanggungjawab agensi tempatan Rujuk Buku Teks m/s 57

21

Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menjelaskan kepelbagaian warisan budaya Malaysia - hidup bersama dalam masyarakat pelbagai kaum - berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita - menganalkan agama dan kepercayaan yang diwarisi turun-temurun - menghormati agama dan kepercayaan yang terdapat di negara kita Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menghuraikan faedah meraikan perayaan bersama kaum-kaum lain - meraikan perayaan pelbagai kaum di Malaysia - menghormati perayaan kaum lain Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menjelaskan kepelbagaian kepercayaan kaum di negara kita

Rujuk Buku Teks m/s 58 & 59

22

Rujuk Buku Teks m/s 60 & 61

23

Rujuk Buku Teks m/s 64 & 65

24

Rujuk Buku Teks m/s 66 & 67

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


25 MALAYSIA Tajuk Kepercayaan diketahui Budaya dihormati TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Apresiasi Budaya Warisan terpelihara TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Tanggungjawab mengekalkan Kepelbgaian Warisan Budaya Malaysia TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Keluarga berwibawa kesinambungan budaya TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Genarasi muda pewaris budaya - membuat kajian mengenai kepercayaan kaum di negara kita - menghormati amalan budaya kaum lain Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan kepelbagaian warisan budaya Malaysia - menyertai lawatan untuk mendapatkan maklumat tentang kebudayaan pelbagai kaum - berbangga dengan keunikan pelbagai agama dan kepercayaan Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menghuraikan kepentingan mengekalkan kepelbagaian warisan budayaMalaysia - melibatkan diri dalam usaha mengekalkan kepelbagaian warisan budayaMalaysia - menghormati kepelbagaian warisan budaya Malaysia Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menghuraikan tanggungajwab keluarga bagi mengekalkan wraisan budaya - mempraktikkan warisan budaya dalam kehidupan - mengapresiasi warisan budaya Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menjelaskan amalan budaya dalam kehidupan - mengamalkan warisan budaya dalam kehidupan - berbamgga dengan budaza yang diamalkan dalam keluarga Rujuk Buku Teks m/s 68

26

Rujuk Buku Teks m/s 69,70 & 71

27

Rujuk Buku Teks m/s 72,73 & 74

28

Rujuk Buku Teks m/s 75,76 & 77

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


29 TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Sekolah berbudaya murid bahagia TEMA 4 KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk Aktiviti disertai budaya diingat TEMA 4 KENALI BUDAYAMALAYSIA Tajuk Budaya disanjung hidup beruntung TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Perjuangan Tokoh-tokoh kebanggan negara TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Tokoh Kebanggaan dalam kenangan Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan peranan sekolah bagi mengekalkan warisan budaya - melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan - menghargai warisan budaya Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menjelaskan kepelbagaian warisan budaya - menyertai aktiviti bagi memperkenalkan warisan budaya - berbangga dengan warisan budaya Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menghuraikan cara menghasilkan ciptaan seni warisan budaya - mengekalkan tradisi warisan budaya - menghormati kepelbagaian warisan budaya Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan pembentukan Malaysia - mencontohi semangat perjuangan tokoh pejuang kemerdekaan - menghormati dan menghargai peranan pemimpin negara Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan perjuangan tokoh kemerdekaan 1957 - mengamalkan semangat patriotik - menghormati dan menghargai jasa tokoh kemerdekaan Rujuk Buku Teks m/s 78& 79

30

Rujuk Buku Teks m/s 80

31

Rujuk Buku Teks m/s 81

31

dan

Rujuk Buku Teks m/s 82,83 & 84

32

Rujuk Buku Teks m/s 85 & 86

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


32 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Jasamu di kenang Budimu di sanjung TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk Tokoh Berjasa nama terpelihara TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Hari Kemerdekaan membawa harapan TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk : Berita akhbar memberikan iktibar TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menjelaskan perjuangan tokoh pembentukan negara Malaysia - mengumpulkan maklumat perjuangan tokoh pembentukan Malaysia - menyanjung sumbangan tokoh pembentukan Malaysia Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menceritakan riwayat hidup perjuangan tokoh kemerdekaan - mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan - mengenang jasa tokoh kemerdekaan Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan tema hari kemerdekaan - mencipta tema dan logo hari kemerdekaan - menghormati hari kemerdekaan Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menjelaskan perjuangan tokoh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia - mengumpulkan keratan akhbar mengenai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia - menghargai kemerdekaan negara kita Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan negara - mengamalkan tingkah laku patriotik - berbangga terhadap kemerdekaan negara Rujuk Buku Teks m/s 87 & 88

33

Rujuk Buku Teks m/s 89& 90

34

Rujuk Buku Teks m/s 91 & 92

34

Rujuk Buku Teks m/s 93

35

Rujuk Buku Teks m/s 94 & 95

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


35 TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk Rakyat Patriotik negara dinamik TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Rakyat bersatu Negara maju TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Keharmonian disemai kehidupan damai TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Negara selamat satu Rahmat TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU Tajuk: Negara Merdeka Rakyat sejahtera Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan sifat seseorang yang mempunyai semangat patriotic - mempraktikkan tingkahlaku patriotic - berbangga menjadi warganegara yang patriotik Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan kepentingan amalan muhibbah - mengamalkan sikap muhibbah - bersyukur hidup dalam negara yang aman dan harmoni Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan cara memupuk keharmonian dalam negara - mengamalkan keharmonian dalam pergaulan harian - menghargai hidup dalam negara yang aman dan harmoni Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyatakan cara menjaga keselamata negara - membantu menjaga keselamatan negara - menghargai keamanan dan keharmonian negara Pada akhir pengajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan cara mengamalkan tingkahlaku patriotik - melibatkan diri dalam aktiviti bercirikan patriotik - berbangga menjadi warganegara yang patriotik Rujuk Buku Teks m/s 96 & 97

36

Rujuk Buku Teks m/s 98 & 99

36

Rujuk Buku Teks m/s 100 & 101

36

Rujuk Buku Teks m/s 102

37

Rujuk Buku Teks m/s 103

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SIVIK DARJAH 6 2012


37 TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Hidup sihat dan cergas TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Gejala dijauhi hidup berseri TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Bijak fikiran waras tindakan TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Amalan sihat hidup selamat TEMA 6 SEDIA HADAPI CABARAN Tajuk: Baik Teladan jadi ikutan Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : - menghuraikan ciri-ciri gaya hidup sihat - mengamalkan gaya hidup sihat - menghargai gaya hidup sihat Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : - menjelaskan kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat - menyertai aktiviti yang dapat meningkatkan gaya hidup sihat - berbangga dengn gaya hidup sihat Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : - menjelaskan kepentingan ketahanan diri untuk menjauhi gejala sosial - mengambil tindakan yang rasional dalam pelbagai situasi - berbangga dengan tindakan rasional yang diambil Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan langkah menyelesaikan konflik - membuat keputusan yang rasional dalam menyelesaikan konflik - bersyukur kerana dapat menyelesaikan konflik Pada akhir pelajaran ini, murid dapat : - menyenaraikan ciri gaya hidup ssihat - mengamalkan gaya hidup sihat - menghargai gaya hidup sihat Rujuk Buku Teks m/s 104 & 105

37

Rujuk Buku Teks m/s 106 & 107

37

Rujuk Buku Teks m/s 108& 109

38

Rujuk Buku Teks m/s 110& 111

38

Rujuk Buku Teks m/s 112 & 113

Anda mungkin juga menyukai