Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATU

MINGGU/ TEMA/TAJUK 1-5 Pencapaian Kendiri Identiti diri - potensi diri HASIL PEMBELAJARAN Pengetahuan 1. Mengenalpasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri 2. Menghuraikan kepentingan memilih rakan yang bijak 3. Memahamipotensi diri 4. Menyenaraikan cara-caramenjaga maruah diri 5. Mengenalpasti faktor yang menimbulkan konflik 6. Mengenalpasti langkah-langkah menangani konflik 7. Menyatakan punca konflik
CADANGAN AKTIVITI 1. Menulis diari atau puisi untuk melahirkan perasaan 2. Membuat kajian mudah tentang kerja masa depan 3. Mengumpulmaklumat tokoh-tokoh yang telah Berjaya dalam kerjaya masing-msing 4. Membincangkan kepentingan menjaga maruah diri 5. Perbahasan tentang cara menjaga identiti diri 6. Melakonkan watak-watak tentang identiti diri 7. Mengenalpasti tingkat laku anti sosial dan agresif dan cara mengatasinya 8. Melakonkan tingkah laku asertif untuk menangani pengaruh negative 9. Menonton TV rancangan stress atau rakaman 10. Membuat lakonan tentang konflik yang berlaku BAHAN BANTU MENGAJAR - pita rakaman - OHP - Kad manila - Keratin akhbar - Radio - TV - Kad imbasan CATATAN

Penyelesaian konflik Kemahiran: - Pengaruh 1. Berkeupayaan mengembangkan potensi diri rakan sebaya 2. Berkeupayaan menyeleaikan konflik dalam diri 3. Menjalinkan hubungan yang sihat dengan rakan sebaya 4. Bijak memilih rakan 5. Boleh menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan bijak 6. Menjaga percakapan dalam pergaulan 7. Membuat keputusan yang bijak Nilai: 1. Mengamalkan percakapan yang sopan dalam pergaulan 2. Saling hormat-menghormati
1

3. Boleh menjaga maruah diri dalampergaulan dengan orang lain 4. Mempunyai keyakinan diri dalam menangani pengaruh negatif 6 11 Hubungan Kekeluargaan Pengetahuan: 1. menerangkan cirri-ciri keluarga bahagia 2. menjelaskan cara-cara membantu anggota keluarga 3. menyenaraikan cara-cara menunjukkan kasih saying kepada keluarga

11. Mengumpulmenampal peristiw yang menimbulkankonflik

Keluarga bahagia Kemahiran - Saling 1. menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab menyayangi dengan anggota keluarga - Hubungan yang 2. mengamalkan adab dan tatasusila dalam keluarga mesra dan akrab 3. mengamalkan gaya hidupkeluarga yang sihat - Saling membantu 4. meluahkan perasaan kasih saying kepada ibu bapa - Kesihatan atau penjaga keluarga 5. berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga 6. menyediakan menu yang sihat dan seimbang untuk anggota keluarga Nilai: 1. menghormati dan menghargai ibubapa dan anggota keluarga 2. mengamalkan adab dan tatasusila dalam keluarga 3. menghormati danmenghayati ibubapa dan anggota keluarga 4. menyedari cara-cara membentuk keluarga bahagia

1. menulis surat atau menghasilkan kad untukemluahkan perasaan kasih saying dan mengucapkan terimakasih 2. menghasilkanpuisi/poster yang bertemakan keluarga bahagia 3. melakonkan cara membantu anggota keluarga di rumah 4. membuat catatan peristiwa kehidupan yang berkaitan kehidupan yang berkaitan dengan keluarga bahagia 5. merancang dan menulis menu mingguan yang sihat untuk keluarga 6. membincangkan kepentingan menjaga kesihatan dan kebersihan diri dari persepektif kesejahteraan keluarga 7. mencari gambar/keratin akhbar yang menunjukkan perlakuan kasih saying (ibu bapa) 8. melakonkan cara berkomunikasi dengan

keratin akhbar kad manila kertas mah-jong gambar keluarga bahagia projector LCD kertas A4

anggota keluarga 9. membincangkan secara berkumpulan bagaimana membantu anggota keluarga

12 17 Hidup Bermasyarakat Bangga terhadap sekolah - penjagaan dan peningkatan imej sekolah - sejarah - identity - Peraturan - Budaya - Semangat berpasukan Penjagaan dan peningkatan imej sekolah - Sahsiah dan sikap yang positif - Penglibatan dalamaktiviti sekolah

Pengetahuan: 1. Menerangkan latar belakang sekolah 2. Menghuraikan kepentinganmenjaga dan menaikkan imej sekolah Kemahiran: 1. Mematuhi peraturan sekolah 2. Member sumbangan dalam aktiviti sekolah 3. Menujukkan semangat berpasukan 4. Mengumpul maklumat tentang identity sekolah 5. Berkebolehan melakukan aktiviti pembersihan di sekolah Nilai: 1. Menjaga dan meningkatkan imej sekolah 2. Berbangga terhadap sekolah 3. Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalamkomuniti sekolah 4. Mengapresiasikan semua anggota sekolah

1. Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah 2. Membuat kajian tentang peraturan sekolah 3. Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan 4. Menghasilkan buku skrap tentang lencana dan lagu sekolah 5. Menghasilkan poster yang menunjukkan scenario sekolah pada masa depan 6. Bergotng royong membersihkan kawasan sekolah 7. Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah 8. Membuat projek membaiki peralatan sekolah 9. Menjana idea secara kumpulan untuk menghasilkan projek:

Kad manila Radio Pita rakaman Buku diari sekolah

Sokongan moral

Sekolah penyayang Keerin sekolah Kemudahaan sekolah Pusat pembelajaran kendiri Stesen ko-kurikulum

18 23 Warisan kepelbagaian Budaya Malaysia Cerita rakyat pelbagai kaum

Pengetahuan 1. Menerangkan cirri-ciri cerita rakyat pelbagai kaum 2. Menyatakan sekurang-kurangnya dua watak yang terdapat dalam cerita rakyat Kemahiran: 1. Mempertahankan ewujudan cerita rakyat Nilai: 1. Meneladani nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat 2. Mengapresiasi warisan budaya sendiri 3. Mengapresiasi sumbangan pelbagai budaya dalam bidang kesusasteraan 4. Berbangga dengan keupayaan warisan budaya Malaysia 5. Menghargai kepentingan cerita rakyat pelbagai kaum

1. Berkongsi cerita rakyat pelbagai kaum 2. Melakonkan cerita rakyat eplbgai kaum 3. Menghasilkan koleksi crita rakyat pelbagai kaum secara kumpulan 4. Menyenaraikan pengajaran daripada cerita rakyat pelbagai kaum 5. Mengadakan pertandingan bercerita cerita rakyat Malaysia 6. Menonton tayangan video cerita rakyat 7. Mencipta lirik berdasarkan tajuk-tajuk cerita rakyat yang telah dikumpul 8. Melukis watak-watak utama dalamcerita rakyat

Perakam video TV Peraalatan melukis Koleksi cerita rakyat Kertas mahjung Kad manila

24 29 Malaysia Negara

Pengetahuan: 1. Menjelaskan maksud dan prinsip kerajaan demokrasi


4

1. Mencipta lagu dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi

Kad maniala Gambar

Berdaulat Kerajaan demokrasi - Maksud demokrasi - Prinsip demokrasi

2. Menghuraikan peranan dan tanggungjawab warganegara dalamsistem demokrasi di Malaysia 3. Menyatakan peranan dan tanggungjawab warganegara dalam sistem demokrasi di Malaysia Kemahiran: 1. Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia 2. Mengamalkan sistem demokrasi dalampemilihan AJK kelas Nilai: 1. Berbangga dan menghargai sistem demokrasi negara 2. Cinta akan negara Malaysia yang berdaulat 3. Menghargai amalan sistem demokrasi di Malaysia

2. Memilih tokoh murid secra demokrasi 3. Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia 4. Mereka cipta lencana dan cogan kata berdasarkan prinsip-prinsip demokrsi di Maaysia 5. Menyusun gambar menteri cabinet pusat atau negeri yang dipilih berdasarkan amalan demokrasi daripada surat khabar mengikut portfolionya 6. Mencipta manifesto kelas yang menggambarkan prinsip demokrasi di Malaysia 1. Mengadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah 2. Menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera 3. Menyelesikan masalah cabaran hidup yang dihadapi 4. Membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan -

bangunan parlimen Keratin akhbar Gambar menterimenteri cabinet Gambar jata negara

Pengetahuan: 1. Mengenalpasti cabaran-cabaran yang dihadapi dalam memastikankesinambungan Cabaran Masa kesejahteraanrakyat Depan 2. Menghuraikan ancaman persekitaran dan cara Kesinambungan mengatsinya Kesejahteraan 3. Menjelskan kepentingan ketahana diri dalam Rakyat menghadapi cabaran 4. Menghuraikan kepentingan bekerjasama dan - Kesedaran sivik berstau padu dalammasyarakat pelbagai kaum - Jati diri 5. Menyenaraikan isu-isu sensitive yang boleh - Empati terhdap menggugat perpaduan kaum di Malaysia golongan yang
5

30 35

Petikan cerita Keratin akhbar Kad manila

kurang upaya Perpaduan kaum Kelsetarian alam sekitar

Kemahiran: 1. Mengambil tindakan yang wajar dalam menangani pelbagai ancaman atau cabaran Nilai: 1. Peka terhadap keperluan kesedaran sivik di kalangan masyarakat 2. Prihatin terhadap persaan dan keperluan golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik 3. Empati terhadap golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik 4. Prihatin terhadap perasaan dan keperluan pelbagai kaum di Malaysia

5.

6.

7.

8.

9.

10.

pencemaran alam Menulis cadangan kepada pihak berkenaan tentang kemudahan awam untuk golongan kurang upaya Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka Mengadakan pameran yang bertemakan keamanan/perpaduan Melakonkan watak-watak golongan kurang bernasib baik untuk menyelami perasaan mereka Membincangkan kepentingan mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia Mengenalpasti isu-isu anti perpaduan dan cara-cara mengatasi masalah tersebut