Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5 Mata pelajaran Tajuk Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Liputan Kurikulum

: : : : : : : Sains Rantai Makanan 5 Ibnu sina 19 Mac 2012 60 Minit 25 orang a. Mengetahui jenis tumbuhan dan haiwan yang terlibat dalam Rantai Makanan. b. Memperkenalkan istilah pengeluar, pengguna pertama (primer), pengguna kedua (sekunder), dan pengguna ketiga (Tertiar). c. Memperkenalkan simbol yang bermaksud dimakan oleh. d. Membentuk Rantai Makanan. Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran : : Di akhir pembelajaran murid dapat: Memahami Rantai Makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan Di akhir pengajaran ini, murid dapat: a. Matapelajaran Membina sekurang-kurangnya tiga contoh rantai Memberi secara lisan sekurang-kurangnya tiga makanan. contoh pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertiar. b. Kemahiran saintifik (Kemahiran Proses Sains) Membuat ramalan terhadap situasi yang diberikan oleh guru mengenai rantai makanan. Berkomunikasi dengan rakan sebaya dan guru di dalam keadaan terkawal semasa aktiviti sedang dijalankan. c. Sikap saintifik dan nilai murni

a. guru b.

Hormat-menghormati dan bekerja sama antara dan rakan sebaya di dalam aktiviti

pembelajaran. Menghargai rukun alam bahawa sesuatu yang hidup boleh menjadi makanan kepada benda hidup yang lain. Pengetahuan Perlu Ada : a. Murid perlu tahu tabiat makan haiwan herbivor, karnivor dan omnivor. b. Murid perlu tahu bahawa tumbuhan hijau boleh membina makanannya sendiri. Keperluan Khas : a. Sebuah komputer dan satu projektor LCD untuk keperluan guru. c. Transparensi dan OHP untuk pembentangan perbincangan murid dalam kumpulan. Persediaan Guru : a. yang b. c. d. e. Kad Gambar GSN2 yang menunjukkan contohcontoh hidupan pengeluar, pengguna primer, pengguna skunder dan pengguna tertiar. f. Lembaran kerja LK1 yang meminta murid melengkapkan nota tidak lengkap. Persembahan Perisian Pembelajaran PSN1 menunjukkan gambaran perkaitan Rantai

Makanan. Cakra Padat SND1 yang merupakan nyanyian Roll up White Board WB1 yang mengandungi Kad Gambar GSN1 yang menunjukkan simbol lagu Bangau Oh Bangau. ruangan untuk murid menulis hidupan dan makanannya.

Langkah Permulaan

Isi Pelajaran

Kaedah Penyampaian Catatan Arahkan seorang murid memimpin membaca doa belajar. Guru sediakan alat-alat yang akan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Set induksi

Pengenalan kepada tajuk:

Pasangkan dan minta

lagu murid

Bangau

Oh Strategi P&P:

Bangau dari cakera padat SND 1 mendengar Kaedah: Kelas Teknik : Soal Jawab Alat: Cakera padat Lagu SND 1. Komputer. Kemahiran berfikir: yang Kritis & Kreatif Nilai: Hormat menghormati Perkenalkan tajuk pelajaran hari ini. Buat perkaitan tentang lagu tadi Strategi P&P: dengan tajuk bagi menjelaskan hijau (rumput) yang Kaedah: Kelas Alat: Roll up White Board Minta murid pula memberi contoh haiwan yang makan herbivor Kemahiran berfikir: istilah haiwan

Rantai Makanan dengan teliti. berlaku apabila suatu hidup oleh benda Minta murid jawab soalan berikut: dimakan 1)Haiwan apakah yang makan benda rumput? 2)Apakah makanan bangau? 3)Apakah Istilah: Herbivor Karnivor Omnivor Langkah 1 Penerangan mengenai hidupan terlibat Rantai Makanan. makan daging sahaja?

hidup yang lain.

yang tumbuhan (kerbau).

dalam dimakan oleh haiwan herbivor Teknik : Penerangan

(kerbau) secara lisan.

Kritis & Kreatif Nilai:

Minta murid tulis di Roll up White Yakin Diri Board RWB1 satu jenis tumbuhan dan haiwan mengikut tabiat makan yang terlibat dalam lagu. Langkah 2 Mengenalkan istilah Rantai Makanan. Arahkan murid teliti kandungan Strategi P&P: pembelajaran PSN 1 perkaitan Rantai Pemerhatian yang Kaedah: Kelas antara Teknik : Penerangan Perbincangan

yang perisian

terdapat dalam Makanan menunjukkan dan tertiar.

istilah pengeluar, primer ,skunder

Alat: Perkenalkan istilah berdasarkan Perisian contoh tumbuhan dan haiwan Pembelajaran seperti dalam PSN1: PSN1. 1)Rumput - pengeluar Komputer. 2)Kerbau pengguna pertama Kemahiran berfikir: (primer) Kritis & Kreatif 3)Ular pengguna kedua Nilai: Hormat-menghormati (sekunder) 4)Helang-pengguna ketiga (tertiar) Minta murid beri contoh hidupan lain secara lisan dan membina perkaitan pengguna antara primer, pengeluar, pengguna

skunder dan pengguna tertiar Langkah 3 Menerangkan konsep: Tunjuk simbol anak panah GSN 1 Strategi P&P: melalui kad imbasan dan jelaskan

bermaksud konsep arah anak panah dan Kaedah: maksudnya . Kelas Individu. Minta murid lekatkan arah simbol Teknik : Penerangan anak panah GSN1 pada contoh Alat: yang mereka berikan di Roll up White Board dalam langkah 1 menggantikan perkataan dimakan oleh. Kad Gambar GSN 1. Papan Hitam Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Yakin

dimakan oleh

Langkah 4

Perbincangan dalam kumpulan: Makanan

Bentuk lima kumpulan dan lantik Strategi P&P: ketua. Kaedah: Kumpulan Rantai Makanan pada transparensi berdasarkan gambar hidupan GSN 2 yang diberi. Alat: Guru bertindak sebagai fasilitator dan beredar dari satu kumpulan ke satu kumpulan lain. Kad Gambar GSN 2 Transperensi Kemahiran berfikir: Kritis & Kreatif Nilai: Tolong Menolong Perbincangan Bimbingan

Membina Rantai Arahkan setiap kumpulan bina tiga Teknik :

Langkah 5

Pembentangan

Minta ketua membentangkan hasil Strategi P&P: perbincangan yang dijalankan Hipotesis Kaedah: Kelas dalam kumpulan.

Teknik : Buat ramalan berdasarkan situasi Penerangan yang diberi hasil pembentangan Sumbangsaran kumpulan. Alat: Transperansi Contoh situasi: Apa akan jadi pada kambing jika rumput berkurangan? Apa pula akan terjadi jika bilangan harimau bertambah? Minta guru murid buat ramalan OHP Kemahiran Belajar: Kritis & Kreatif Nilai: Hormat Menghormati

berdasarkan situasi yang diberi hasil dari pembentangan kumpulan. Rumusan Kesimpulan Edarkan LK1 dan minta murid Strategi P&P: lengkapkan Lembaran Kerja yang mengandungi Nota Tidak Lengkap Kaedah: Kelas dengan bimbingan guru. Teknik : Bimbingan Alat: Guru membincangkan kembali apa Lembaran Kerja LK1 yang dipelajari hari ini. Kemahiran Belajar: Kritis & Kreatif Nilai: Bersyukur Penutup Membina Buku Murid diarahkan membuat Buku Skrap Skrap rantai dengan makanan membina tujuh menggunakan

gambar yang diambil dari majalah

secara

berkumpulan

sebagai

tugasan di rumah. Minta seorang murid memimpin membaca tasbih kifarah dan surah al Asr.

Penilaian: 1) 2) lima. 3) lima. Pencapaian objektif C dapat dinilai melalui pemerhatian yang dijalankan dalam langkah dua, tiga empat dan Pencapaian objektif A dapat dinilai Pencapaian objektif B dapat dinilai

berdasarkan aktiviti dalam langkah empat. berdasarkan pembentangan hasil dalam kumpulan seperti dalam langkah