Anda di halaman 1dari 25

MURID DAN ALAM BELAJAR ( EDU 3103)3103)

Disediakan oleh : -Ang Jun Pei (800419-07-5542 ) -Chew Ee Ling (790823-07-5070) -Chua Soo Yong (771108-07-6126 )

PENGENALAN PERMAINAN CONGKAK

Permainan Congkak
Permainan congkak merupakan salah satu permainan Melayu yang sudah lama bertapak dalam kalangan masyarakat Melayu di negara kita. Congkak dimainkan secara pusingan dan jumlah pusingan bergantung kepada ketepatan yang dibuat antara kedua-dua pemain.

Congkak

Contoh-contoh aktiviti permainan congkak

PENGENALA N PERMAINAN GALAH PANGJANG

Permainan Galah Panjang


Galah panjang adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di atas gelanggang yang dilakar di atas tanah kosong. Permainan ini melibatkan kepakaran seorang ketua untuk mengawal gerakan anak buah bagi pihak yang mengawal.

Gelanggang Permainan Galah Panjang

Contoh-contoh aktiviti permainan galah panjang

BANDING BEZAKAN PERMAINAN CONGKAK DAN

Banding bezakan permainan Congkak dan Galah panjang


Perbandingan dari segi Permainan Congkak Di Asia Tenggara , permainan ini mungkin berkembang dari Melaka .Nama congkak bermaksud ~ pengiraan mental Biasanya disukai oleh kalangan wanita Papan congkak dan buah congkak Permainan Galah Panjang Sukar untuk diketahui disebabkan permainan ini telah dimainkan seawal tahun 1960-an

Asal usul

Golongan Alatan Tempat bermain

Disukai oleh kalangan lelaki Gelanggang yang dilakar di atas tanah kosong

Permainan ini boleh Permainan ini hanya dimainkan di dalam rumah boleh dimain di kawasan atau luar rumah yang mempunyai ruang besar

Banding bezakan permainan Congkak dan Galah panjang


Perbandingan dari segi Bilangan pemain yang terlibat Permainan Congkak Dua orang pemain diperlukan Permainan Galah Panjang Terdiri dari dua kumpulan , iaitu kumpulan penyerang dan kumpulan bertahan. Setiap kumpulan terdiri dari sepuluh orang. Permainan ini menguji keprintaran, kecekapan dan kepantasan setiap pemain

Kelebihan permainan

Permainan ini melibatkan pengiraan. Mereka yang cekap mencongkak mempunyai kelebihan mengumpul mata dan seterusnya memenagi permainan

Kekurangan permainan

Permainan ini agak bosan Permainan ini agak kerana mengambil kasar kerana menyentuk masa panjang untuk bahagian badan semasa menghabiskannya. bermain.

Banding bezakan permainan Congkak dan Galah panjang


Perbandingan dari segi Kekurangan permainan Permainan Congkak Permainan Galah Panjang

Permainan ini tidak Mudah membangkit sesuai dimain oleh kanak- pergaduhan bagi pihak kanak yang kecil kerana yang kalah . buah congkak ditakut tertelan.

KEPENTINGAN PERMAINAN GALAH PANJANG BERDASARKAN KOGNITIF, SOSIOEMOSI DAN

Menguji kecekapan dan kepantasan

Mengembangkan kecerdasan intelektual

Kepentingan galah panjang (Kognitif)

Menguji kebijaksanaan

Menguji kepakaran

Fizikal berkembang bebas

Membina sosialisasi

Emosi stabil

Kepentingan galah panjang (Sosioemosi)

Melepaskan tekanan

Patuh kepada arahan

Bina sikap berkerjasama, tolerasi dan perpaduan

Menyihatkan badan

Memanaskan badan dan membina pergerakan otot kasar

Kepentingan galah panjang (Fizikal)

Fizikal berkembang cergas

Bina gaya hidup yang sihat

KEPENTINGAN PERMAINAN CONGKAK BERDASARKAN KOGNITIF, SOSIOEMOSI DAN

Permainancongkak
merupakan salah satu permainan tradisional yang mampu menggalakkan perkembangan JERI seseorang kanak-kanak.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."
"

menimba pengalaman secara memegang dan memanipulasi objek maujud dan menyentuh objek

menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak

mengukuhkan proses pemindahan pembelajaran yang berlaku dalam matapelajaran matematik

KOGNITIF

mengembangkan pemikiran logikal matematik

berfikir cara untuk memenangi permainan dalam menewaskan pihak lawan melalui pelbagai percubaan

membina kemahiran interpersonal yang baik dan kemahiran mengurus emosi (kesabaran)

memberikan kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial, mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain , boleh berkongsi atau kerjasama

membina keyakinan diri

SOSIALEMOSI
Proses murid-murid berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat

mencapai kepuasan dan dapat melepaskan tekanan

belajar menghadapi kejayaan atau kemenangan dan kekalahan atau kekecewaan yang memerlukan kanak-kanak mengawal perasaannya.

menggalakkan persaingan yang sihat antara satu sama lain dan dapat memupuk semangat juang yang tinggi

melatih muridmurid memegang guli dengan cekap


Berkeyakinan, seimbang, koordinasi

menguatkan otot jari dan otot lengan


melatih ototnya supaya lebih mantap

FIZIKAL
Kebolehan murid-murid menggunakan anggota badan, otot dan koordinasi menjalankan aktiviti

perkembangan dari aspek motor kasar dan motor halus

meregangkan otot kaki dan pinggang

DEMOSTRASI PERMAINAN CONGKAK

SEKIAN TERIMA KASIH