RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TARIKH MASA BILANGAN MURID MODUL TAJUK/TEMA Tunjang Utama Standard Kandungan

: : : : : : : :

PRA SEKOLAH EXCELLENT 04 APRIL 2012 10.30 PM – 11.10 PM 25 BERTEMA ALAM BAHAN (PERALATAN MUZIK) Perkembangan Fizikal dan Estetika-Kreativiti (KTI)

KTI 2.2 Mengambil bahagian dalam aktiviti bermain perkusi Standard Pembelajaran :

KTI 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan alat yang dibunyikan KTI 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi daripada badan seperti petik jari dan tepuk tangan Kesepaduan Tunjang :

PSE 2.2 Membina semangat dan sikap yang positif Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Mengenal dan mengecam perkusi serta bunyinya 2. Bermain alat perkusi dengan bimbingan guru 3. Menyuai padankan alat perkusi dengan ejaan yang betul Pengetahuan Sedia Ada “Papaku pulang dari kota” Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar : : : Merekacipta, menjana idea Berani, bekerjasama,berinteraksi dalam kumpulan Slaid Power point, kayu tik tok, maracas,tamborin, : Murid telah mengetahui dan menghafal lirik lagu

kerincing, drum, lembaran kerja,pensil Kecerdasan Pelbagai Kosa Kata : : Kecerdasan muzikal, kecerdasan interpersonal perkusi, maracas, tamborin, kerincing, kayu tik tok

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 3 Minit)

ISI PELAJARAN AKTIVITI Permainan meneka perkusi alat Guru sebuah murid

CATATAN menunjukkan Kotak kotak kepada Alat-alat perkusi dan
60

Murid mendengar dengan teliti.- Langkah 1 Penerangan dan Soal jawab ( 10 Minit) Nama jenis-jenis alat perkusi (kayu tik tok. Guru membimbing murid bermain peralatan muzik Power point slaid dan kad imbasan KB: menjana idea MI:Muzikal Alat perkusi (kayu tik tok. Guru memberikan penerangan nama-nama jenis alat perkusi yang ada di dalam kotak. alat yang manakah dinamakan kayu tik tok? Langkah 2 Aktiviti (15 minit) Bermain alat perkusi (kayu tik tok. drum) 61 . maracas. semua ahli kumpulan 1 bermain maracas. satu kumpulan diberikan sejenis alat perkusi contohnya. cuba tengok kad ini. maracas. Guru meminta murid meneka. Guru memberikan jawapan. Apakaah nama alat ini? -Antara kedua kad ini. semua ahli kumpulan 2 bermain kayu tik tok. petik jari. kerincing. maracas. Guru memberikan penerangan melalui slaid power point. setiap kumpulan dikehendaki mengeluarkan bunyi daripada badan dan bahan buangan iaitu tepuk tangan. kerincing. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. tamborin dan kerincing) Aktiviti berkumpulan - - - - - - - menggoncangkannya.tamborin. Guru menyoal murid menggunakan kad imbasan supaya murid sentiasa memberi perhatian Murid yang menjawab dengan betul akan diberikan pujian dan galakan. drum. hentak kaki mengikut detik yang diberikan oleh guru Guru membimbing murid sepanjang aktiviti Apabila murid telah menguasai detik. semua jawapan yang logic akan diterima. guru memberikan alat perkusi kepada setiap kumpulan. drum dan tamborin) Soalan: -Murid-murid.

- Langkah 3 (10 minit) Peneguhan lembaran kerja - - Penutup (2 minit) Rumusan pengalaman dan refleksi - (perkusi) dengan lagu pendek. guru memantau murid. Murid bermain sehingga menguasai alat perkusi yang dipegang. Murid menyimpan semula Kotak alat perkusi yang digunakan di dalam kotak. 62 . Murid menjawab soalan pengukuhan. Murid menghantar lembaran kerja.suaipadankan alat perkusi dengan perkataan yang betul. bertukartukar alat perkusi dngan kumpulan lain. Guru mengedarkan Lembaran lembaran pensil kerja. kerja.