RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TARIKH MASA BILANGAN MURID MODUL TAJUK/TEMA Tunjang Utama Standard Kandungan

: : : : : : : :

PRA SEKOLAH EXCELLENT 04 APRIL 2012 10.30 PM – 11.10 PM 25 BERTEMA ALAM BAHAN (PERALATAN MUZIK) Perkembangan Fizikal dan Estetika-Kreativiti (KTI)

KTI 2.2 Mengambil bahagian dalam aktiviti bermain perkusi Standard Pembelajaran :

KTI 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan alat yang dibunyikan KTI 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi daripada badan seperti petik jari dan tepuk tangan Kesepaduan Tunjang :

PSE 2.2 Membina semangat dan sikap yang positif Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Mengenal dan mengecam perkusi serta bunyinya 2. Bermain alat perkusi dengan bimbingan guru 3. Menyuai padankan alat perkusi dengan ejaan yang betul Pengetahuan Sedia Ada “Papaku pulang dari kota” Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar : : : Merekacipta, menjana idea Berani, bekerjasama,berinteraksi dalam kumpulan Slaid Power point, kayu tik tok, maracas,tamborin, : Murid telah mengetahui dan menghafal lirik lagu

kerincing, drum, lembaran kerja,pensil Kecerdasan Pelbagai Kosa Kata : : Kecerdasan muzikal, kecerdasan interpersonal perkusi, maracas, tamborin, kerincing, kayu tik tok

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 3 Minit)

ISI PELAJARAN AKTIVITI Permainan meneka perkusi alat Guru sebuah murid

CATATAN menunjukkan Kotak kotak kepada Alat-alat perkusi dan
60

Guru memberikan penerangan melalui slaid power point. drum) 61 . Apakaah nama alat ini? -Antara kedua kad ini. alat yang manakah dinamakan kayu tik tok? Langkah 2 Aktiviti (15 minit) Bermain alat perkusi (kayu tik tok. petik jari. semua ahli kumpulan 2 bermain kayu tik tok. Guru memberikan jawapan. kerincing. guru memberikan alat perkusi kepada setiap kumpulan. tamborin dan kerincing) Aktiviti berkumpulan - - - - - - - menggoncangkannya. drum. hentak kaki mengikut detik yang diberikan oleh guru Guru membimbing murid sepanjang aktiviti Apabila murid telah menguasai detik. maracas. maracas.tamborin. cuba tengok kad ini. kerincing. semua ahli kumpulan 1 bermain maracas. Guru menyoal murid menggunakan kad imbasan supaya murid sentiasa memberi perhatian Murid yang menjawab dengan betul akan diberikan pujian dan galakan. Guru memberikan penerangan nama-nama jenis alat perkusi yang ada di dalam kotak. setiap kumpulan dikehendaki mengeluarkan bunyi daripada badan dan bahan buangan iaitu tepuk tangan. Guru membimbing murid bermain peralatan muzik Power point slaid dan kad imbasan KB: menjana idea MI:Muzikal Alat perkusi (kayu tik tok. satu kumpulan diberikan sejenis alat perkusi contohnya. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. maracas. Guru meminta murid meneka. drum dan tamborin) Soalan: -Murid-murid. semua jawapan yang logic akan diterima.- Langkah 1 Penerangan dan Soal jawab ( 10 Minit) Nama jenis-jenis alat perkusi (kayu tik tok. Murid mendengar dengan teliti.

bertukartukar alat perkusi dngan kumpulan lain.- Langkah 3 (10 minit) Peneguhan lembaran kerja - - Penutup (2 minit) Rumusan pengalaman dan refleksi - (perkusi) dengan lagu pendek. Guru mengedarkan Lembaran lembaran pensil kerja.suaipadankan alat perkusi dengan perkataan yang betul. Murid bermain sehingga menguasai alat perkusi yang dipegang. Murid menjawab soalan pengukuhan. 62 . Murid menyimpan semula Kotak alat perkusi yang digunakan di dalam kotak. kerja. guru memantau murid. Murid menghantar lembaran kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful