RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS TARIKH MASA BILANGAN MURID MODUL TAJUK/TEMA Tunjang Utama Standard Kandungan

: : : : : : : :

PRA SEKOLAH EXCELLENT 04 APRIL 2012 10.30 PM – 11.10 PM 25 BERTEMA ALAM BAHAN (PERALATAN MUZIK) Perkembangan Fizikal dan Estetika-Kreativiti (KTI)

KTI 2.2 Mengambil bahagian dalam aktiviti bermain perkusi Standard Pembelajaran :

KTI 2.2.1 Mengecam bunyi perkusi dan menamakan alat yang dibunyikan KTI 2.2.2 Menghasilkan bunyi perkusi daripada badan seperti petik jari dan tepuk tangan Kesepaduan Tunjang :

PSE 2.2 Membina semangat dan sikap yang positif Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Mengenal dan mengecam perkusi serta bunyinya 2. Bermain alat perkusi dengan bimbingan guru 3. Menyuai padankan alat perkusi dengan ejaan yang betul Pengetahuan Sedia Ada “Papaku pulang dari kota” Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar : : : Merekacipta, menjana idea Berani, bekerjasama,berinteraksi dalam kumpulan Slaid Power point, kayu tik tok, maracas,tamborin, : Murid telah mengetahui dan menghafal lirik lagu

kerincing, drum, lembaran kerja,pensil Kecerdasan Pelbagai Kosa Kata : : Kecerdasan muzikal, kecerdasan interpersonal perkusi, maracas, tamborin, kerincing, kayu tik tok

LANGKAH/ MASA Set Induksi ( 3 Minit)

ISI PELAJARAN AKTIVITI Permainan meneka perkusi alat Guru sebuah murid

CATATAN menunjukkan Kotak kotak kepada Alat-alat perkusi dan
60

drum) 61 . tamborin dan kerincing) Aktiviti berkumpulan - - - - - - - menggoncangkannya. kerincing. Guru menyoal murid menggunakan kad imbasan supaya murid sentiasa memberi perhatian Murid yang menjawab dengan betul akan diberikan pujian dan galakan. drum. drum dan tamborin) Soalan: -Murid-murid. Guru memberikan jawapan. kerincing. Apakaah nama alat ini? -Antara kedua kad ini. petik jari. semua jawapan yang logic akan diterima. hentak kaki mengikut detik yang diberikan oleh guru Guru membimbing murid sepanjang aktiviti Apabila murid telah menguasai detik. maracas. maracas. setiap kumpulan dikehendaki mengeluarkan bunyi daripada badan dan bahan buangan iaitu tepuk tangan.- Langkah 1 Penerangan dan Soal jawab ( 10 Minit) Nama jenis-jenis alat perkusi (kayu tik tok. Murid mendengar dengan teliti. semua ahli kumpulan 1 bermain maracas. guru memberikan alat perkusi kepada setiap kumpulan. satu kumpulan diberikan sejenis alat perkusi contohnya. Guru memberikan penerangan melalui slaid power point. semua ahli kumpulan 2 bermain kayu tik tok.tamborin. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. cuba tengok kad ini. maracas. Guru meminta murid meneka. Guru memberikan penerangan nama-nama jenis alat perkusi yang ada di dalam kotak. Guru membimbing murid bermain peralatan muzik Power point slaid dan kad imbasan KB: menjana idea MI:Muzikal Alat perkusi (kayu tik tok. alat yang manakah dinamakan kayu tik tok? Langkah 2 Aktiviti (15 minit) Bermain alat perkusi (kayu tik tok.

bertukartukar alat perkusi dngan kumpulan lain. Guru mengedarkan Lembaran lembaran pensil kerja. Murid bermain sehingga menguasai alat perkusi yang dipegang.- Langkah 3 (10 minit) Peneguhan lembaran kerja - - Penutup (2 minit) Rumusan pengalaman dan refleksi - (perkusi) dengan lagu pendek. Murid menyimpan semula Kotak alat perkusi yang digunakan di dalam kotak. 62 . Murid menghantar lembaran kerja. Murid menjawab soalan pengukuhan. kerja. guru memantau murid.suaipadankan alat perkusi dengan perkataan yang betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful