Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LINDUNGAN RAJA 09700 KARANGAN,KEDAH DARUL AMAN

No. Telefon : 085-4312030 No. Fax :085-4313000

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ruj. Kami :SKSLR/00/01/035 Tarikh: 8 Februari 2012 MUHAMAD ARIFIN BIN SULAIMAN 810920-07-5449 SK SERI LINDUNGAN RAJA Tuan TUGAS KHAS : LANTIKAN SEBAGAI GURU MENTOR KEPADA GURU BAHARU TAHUN 2012 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah melantik tuan/puan sebagai Guru Mentor yang akan membimbing Encik MUHAMMAD MUIZZUDIN BIN MAHBUT mulai 16 JANUARI 2012. 3. Dengan lantikan ini, saya amat yakin tuan/puan akan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab yang tinggi. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah (_______________________) Guru Besar, SK Seri Lindungan Raja

Saya, __________________________ no. kad pengenalan _______________bersetuju/ tidak bersetuju menerima tugas dan tanggungjawab sebagai Guru Mentor yang akan membimbing Encik/ Puan/ Cik ____________________. Disaksikan oleh, Tandatangan : Nama : Tarikh :

Tandatangan Nama Tarikh

: : :