Anda di halaman 1dari 5

Bahagian A [ 10 markah ] [ Masa dicadangkan : 15 minit ]

ihat gambar di bawah dengan teliti.

ulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar i bawah.

Bahagian B [ 30 markah ] [ Masa dicadangkan : 40 minit ]

Pilih satu daripada tajuk dibawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.
1. Sekolah kamu telah mengadakan aktiviti sukan tahunan baru-baru ini. Sebagai setiausaha rumah sukan, kamu diminta menulis laporan mengenai hari sukan tersebut. Tulis laporan kamu selengkapnya. ATA

U 2. Kamu telah telah menerima sepucuk surat daripada rakan lama kamu setelah berpindah ke tempat baru. Dia ingin mengetahui keadaan di tempat baru kamu.
Tulis sepucuk surat balasan kepada rakan kamu itu.

ATAU
3. Tulis sebuah karangan cerita dengan permulaan ayat yang diberikan di bawah. Aku dan rakan-rakan sedang asyik bermain bola di padang sekolah. Tiba-tiba kami terdengar satu bunyi dentuman yang agak kuat. Kami

Bahagian C [ 20 markah ] [ Masa dicadangkan : 20 minit ]

ulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. anjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataa ulis jawapan kamu dalam satu perenggan.