Anda di halaman 1dari 16

Sekolah Dasar

Paket Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik

DAFTAR BUKU DAK SD - 2010


NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 1 2 3

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PAI PKN PKN PKN

JUDUL BUKU
Mencari Berkah dengan Sholat Berjemaah Menggapai Surga dengan Berdoa Sejarah Islam Nusantara A - Z Seputar Sholat Fardhu Islam dan Dakwah Islam dan Ekonomi Asal Mula Qurban Azab dari Allah SWT Daud Sang Panakluk Di dalam Perut Paus Diselamatkan Musafir Doa Seorang Ayah Hujan Petir Ibu Yang Suci Idris Yang Cerdas Kaum Baalbek Kelahiran Yang Agung Keluarga Bani Israel Membelah Lautan Memegang Janji Menentang Raja Nabi Yang Sabar Para Utusan Pasukan Semut Patung Sapi Emas Penghancur Berhala Perahu Penyelamat Sebuah Mujizat Terusir dari Surga Unta Kiriman Allah Hikmah Hewan-hewan dalam Al-Quran A-Z Seputar Ibadah Haji dan Umrah A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram A-Z Seputar Shalat Sunat A-Z Seputar Wudhu Islam dan Kesehatan Islam dan Pendidikan Orang Sabar Disayangi Tuhan Anak Saleh Berhati Mulia Zubair bin Awam Abdullah bin Abbas Abdullah bin Masud Abdullah bin Umar Abdullah Ibnu Rawahah Abi Yazid Al Bustami Abu Ayub Al Anshari Ammar Bin Yasir Sahabat yang Penuh Penderitaan & Sangat Setia kepada Nabi Doa Nabi Dikabulkan Allah Khabab bin Arats Ahli membuat Pedang di Zaman Rasulullah) Khaulah binti Azwar Srikandi Islam Meninggalkan Istana karena Cinta kepada Allah Muadz bin Jabal Mukzijat Nabi Dibuktikan Para Sahabat Peristiwa Besar di Sekitar kabah Rabiah Al Adawiyyah Wanita Berhati Mulia Sumayyah Muslimah Pertama yang Mati Syahid Tabah dan Ikhlas Berbuah Surga Zaid bin Tsabit Sadar Sebelum Terlambat Dua Murid Sunan Kalijaga : Sunan Tembayat dan Sunan Geseng Saad bin Abi Waqash Islam dan Teknologi Kamus Dasar Bahasa Arab Bergambar Zaitun, Tanaman Negeri Para Nabi Menjadikan Al-Quran sebagai Teman Bangga Menjadi Tentara Nasional Indonesia Berorganisasi itu Menyenangkan Demokrasi dalam Keluarga

PENERBIT
Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ekids Ghina Walafafa Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka

NOMOR SK
2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 DJ.I/196/2008 2787/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 DJ.I/375/2009 DJ.I/375/2009 DJ.I/375/2009 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 32,400 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 52,000 52,000 41,600 36,400 36,400 36,400 36,400 41,600 36,400 36,400 46,800 31,200 39,000 36,400 31,200 52,000 41,600 36,400 41,600 41,600 41,600 35,200 47,300 48,400 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

TANDA LEGALISIR ASLI DARI EGALISIR A PENERBIT

Paraf

NO
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN PKN B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND

JUDUL BUKU
Mengenal Konvensi Hak Anak Mengenal Peraturan Lalu Lintas Penjara Tak Akan Terulang Lagi Hak Asasi Manusia Seri 1 Hak Asasi Manusia Seri 2 Amandemen UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Kebutuhan Warga negara Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Pemerintah Negara Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat Mari Berpartisipasi dalam Bela Negara Memahami Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Memahami Konstitusi Negara RI Memahami Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara RI Memahami Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Memahami Peraturan Perundang-Undangan Nasional PEMILU Sendi-sendi Vundamental Negara Mengenal Asia Tenggara Peranan Indonesia di Dunia Internasional Kesetaraan Gender Bentuk Negara Demokrasi Indonesia Konsep Negara Otonomi Daerah Perkawinan Campuran Politik Luar Negeri Bangsa Kita Kesaksian Relawan Cilik Tukang Sampah Yang Ramah Aku cinta negeriku Demokrasi Tingkat Nasional Disiplin Lingkungan Mengenal Bangsa-bangsa di Dunia sisi Anak Jalanan Kerja Sama & Politik Luar Negeri RI Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Mengamalkan Pancasila Mengenal Amandemen UUD 1945 Mengenal Demokrasi Mengenal Kawasan Asia Tenggara Mengenal NKRI Mengenal Presiden RI dari Masa ke Masa Mengenal Sistem Pemerintahan di Indonesia, Yuk Norma Bukan Untuk di Langgar Pancasila Dasar Negaraku Semarak Pemilu Di Indonesia Meneladani Sikap Dan Perilaku Semut Mewaspadai tayangan Televisi Pendidikan Etika Untuk anak Peraturan dan Keteraturan Bagaimana Buku Bisa Terbit Kumpulan Puisi : Ajal Kumpulan Puisi : Keluarga Impian Kumpulan Puisi : Salam dengan Alam Kumpulan Puisi : Suara Senyap Membaca,Modalmu untuk Masa Depan The Poetry Collection : Life Mari Berdiskusi Aku Cinta puisi Bunga Saliara Jailangkung Seri 1 Jailangkung Seri 2 Pecahan Pecah Rahasia Pulau Anggrek Seri 1 Rahasia Pulau Anggrek Seri 2 Basri Tak Lagi Mermenung Di Mulai dari Bawah Jendela Menyerbu Pasar Malam Sepotong Surga di Tanah Jawa Tendangan Husni

PENERBIT
Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Kenanga pustaka Indonesia Kenanga pustaka Indonesia Kenanga pustaka Indonesia Kenanga pustaka Indonesia Kenanga pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa

NOMOR SK
2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 351//A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 351//A10.8/H.5/2010 351//A10.8/H.5/2010 351//A10.8/H.5/2010 351//A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 345//A10.8/H.5/2010 345//A10.8/H.5/2010 345//A10.8/H.5/2010 345//A10.8/H.5/2010 345//A10.8/H.5/2010 345//A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 351//A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 234/A10.8/H.5/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
22,000 22,000 22,000 30,800 30,800 20,000 33,000 20,000 20,000 20,000 20,000 33,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 33,000 20,000 20,000 32,500 41,000 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 40,700 26,100 25,200 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 26,400 26,400 35,200 39,600 26,400 35,200 26,400 30,800 26,400 26,400 35,200 35,200 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 18,000 35,200 50,400 50,600 50,600 61,200 37,400 44,000 32,400 26,200 27,000 27,000 32,400

NO
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND B IND MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT

JUDUL BUKU
Tohir & Jono Belajar dan Bermain Kata dalam Bahasa Indonesia Belajar Surat Menyurat Berpetualang Di Kampung Nenek Kado Istimewa untuk Ibu Keoknya Jun Keok Kumpulan Puisi: Izinmu Kupanggil Papa Kumpulan Puisi: Jika Mengenal Kalimat Bahasa Indonesia The Poetry Collection: Dont Teach Me The Poetry Collection: Dream The Poetry Collection: Father The Poetry Collection: Happy Family The Poetry Collection: Mountain The Poetry Collection: My Forest The Poetry Collection: Rainbow Batik Modern Karya Karsino Kisah Peri & Para Penghuni Bumi Kupu-kupu yang Lucu Sid dan Rahasia Koin Antik 1 Sid dan Rahasia Koin Antik 2 Sid yang Jenius Yuk, Jadi Pensil Rahasia Membuat Film Kartun Si Patriot Kecil Sejati Anak Cacat yang Berbakti Seri 1 Anak Cacat yang Berbakti Seri 2 Menulis Ringkasan dan Ikhtisar Isi Buku Mengenal Lebih Dekat tentang Puisi Belajar menulis Paragraf Hutan Jati Kini Tersenyum Si Kembar Penjual Kue Tunas Bangsa Penuh Pengorbanan Umar Warga Teladan Berkarya demi Lingkungan Ahmad Pelopor Kebersihan & Penghijauan Mengenal Dunia Kupu-Kupu Dewata Cengkar Gugat Jeli Marlupi Kisah di Planet Asparagus Seri 1 Kisah di Planet Asparagus Seri 2 Kukayuh Becaku Kurentang Nasibku Luksado MBIS Raja Muda Persahabatan Dua Bangsa Deklamasi Puisi Dunia Puisi Kumpulan Puisi: Cita-Citaku Kumpulan Puisi: Pelangi Kumpulan Puisi: Sapa Lembutmu Bumi Mengenal Sastra Indonesia Menulis Diary Pembohong Besar Pie Stroberi Buatan Mama Restoran itu Menipu Surat Rahasia The Poetry Collection: A Little Smile The Poetry Collection: Anger The Poetry Collection: Mom Bangun Datar Bangun Ruang Bilangan Pecahan Statisika Bangun Ruang 1 - Bilingual Bangun Ruang 2 - Bilingual Bangun Ruang Bidang Lengkung - Bilingual Faktorisasi Suku Ajabar Garis Singgung Lingkaran Lingkaran - Bilingual

PENERBIT
Ghina Walafafa Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama ultazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa

NOMOR SK
2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 14/SK/Dj/XVI/2005 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 1396/A8.2/LL/2008 1396/A8.2/LL/2008 1396/A8.2/LL/2008 1396/A8.2/LL/2008 1396/A8.2/LL/2008 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
36,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 35,200 48,400 26,400 37,400 26,400 52,800 30,800 26,400 48,400 30,800 30,800 35,200 35,200 35,200 52,800 46,200 57,200 61,600 33,000 44,000 30,800 50,400 39,600 26,400 35,200 39,600 39,600 39,600 36,000 39,600 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 26,100 26,100 48,400 26,100 27,000 23,400

TANDA LEGALISIR ASLI DARI PENERBIT

Paraf

NO
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA

JUDUL BUKU
Matematika : Seri Statistika dan Peluang Operasi Hitung Bilangan - Bilingual Trik Matematika Pangkat Tak Sebenarnya Penerapan Garis Segitiga dalam kehidupan Persamaan Garis Lurus 1 - Bilingual Persamaan Garis Lurus 2 - Bilingual Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Asyik Bermain Statistik Bangun-bangun Ruang yang Menakjubkan Misteri Geometri dan Pengukuran Mengenal Bangun Ruang Mengukur Sang Waktu Seri Bilangan Cacah: Asyik Bermain Teka-teki Silang Mengenal Sistem Persamaan Linear Bermain dengan Bilangan Pecahan Seri Pecahan: Kumpulan Cerita dan Investigasi Seri Pecahan: Asyiknya Membuat Prakarya Bangun Ruang pada Sekolahku Matematika pada Jam Dinding Mengenal Sudut Satuan Pengukuran Matematika di Rumahku Mengukur waktu dengan Matematika Olimpiade Matematika : Seri Kecepatan Olimpiade Matematika : Seri Pecahan Sederhana Olimpiade Matematika : Seri Penjumlahan dan Pengurangan Olimpiade Matematika : Seri Pembagian Tips dan Trik Belajar Matematika Olimpiade Matematika Ilmu Peluang Aku Berpikir maka Aku ada Sistem Persamaan Memecahkan Masalah Program Linear Alat Inderaku Bertualang ke Angkasa Hewan-Hewan Beracun di Sekitar Kita Kelomang dan Cangkang Siputnya Mengenal Bunga Anthurium Penghuni Terumbu Karang Sikepik yang Mungil Telur Puyuh dan Telur Ayam Tenaga Listrik Hewan Penyubur Tanah Hewan Sebagai Indikator Alam Hujan Asam & Smog Nuklir Tumbuhan Sebagai Indikator 10 Kejadian Alam dan Dzikrullah Rumput Laut Tabulampot Tanaman Lahan Kering Tanaman Langka Memahami Berbagai Peristiwa di Alam Semesta Ekosistem Membedakan Konduktor dan isolator Mentari dan Panas Mengungkap Dunia Hewan Mengenal Dunia Tumbuhan Kehidupan Hewan Laut Keajaiban Keseimbangan Alam Keajaiban Burung2 Rantau Keajaiban Binatang Membela Diri Keajaiban Binatang Melindungi Anak Keajaiban Evolusi Binatang Keajaiban Kupu-kupu Keajaiban Laba-laba Keajaiban Nyamuk Angin Api Batu

PENERBIT
Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama SahaLa Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID

NOMOR SK
2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2011 2790/A10/H.4/2012 2790/A10/H.4/2013 2790/A10/H.4/2014 2790/A10/H.4/2015 2790/A10/H.4/2016 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010

HARGA SATUAN
28,800 23,400 28,800 19,600 23,400 25,200 25,200 23,400 37,400 34,100 35,200 26,400 26,400 39,600 33,000 34,100 35,200 30,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 30,800 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 21,600 21,600 21,600 25,200 21,600 46,200 21,600 21,600 18,000 28,800 41,800 44,000 44,000 41,800 46,200 50,600 48,400 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

NO
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA

JUDUL BUKU
Bayang-bayang Bintang Bulan El-Nino dan La-Nina Halilintar Hujan Lahar Langit Matahari Pelangi Tsunami, Tanah Mengenal Alat Pengeluaran Mengenal Alat Peredaran Darah Mengenal Sistem Rangka Mengenal Sistem Saraf, Hormon dan Alat Indera Mengenal Alat Percernaan Mengenal Pernapasan Mengenal Alat Reproduksi Mengenal Bintang Mengenal Planet Mengenal Meteor Kamus Visual Tentang Manusia Kamus Visual Tentang Hewan Kamus Visual Tentang Tumbuhan Ensiklopedi Parasitologi 1 Ensiklopedi Parasitologi 2 Ensiklopedi Parasitologi 3 Ensiklopedi Parasitologi 4 Ensiklopedi Parasitologi 5 Ensiklopedi Parasitologi 6 Ensiklopedi Bio Sains 1 Ensiklopedi Bio Sains 2 Ensiklopedi Bio Sains 3 Ensiklopedi Bio Sains 4 Ensiklopedi Bio Sains 5 Ensiklopedi Bio Sains 6 Ensiklopedi Bio Sains 7 Fluida Kalor Energi Adaptasi Pada Mahluk Hidup Mari mengenal Atom Air dan Kegunaannya Apa itu Bakteri? Benarkah Dinosaurus itu Pernah ada? Berpetualang dengan Pesawat Ruang Angkasa Binatang-Binatang Pencatat Rekor Dari mana Asalnya Garam? Di Balik Indahnya Mutiara Fenomena Angin Topan Ikan Badut dan Anemon Laut Ikan Hias Air Laut Keajaiban Air Kekuatan Cahaya Kring kring Ada Sepeda Mengenal Alat Komunikasi dan Informasi Mengenal Bunga Adenium Mengenal Kereta Api Olimpiade IPA SD Tanaman Ajaib Ayo Kenali Bakteri Berkat Mata Dunia Menjadi Terang Binatang dan Lingkungan Sekitar Hemat Energi Listrik Mari Berteman dengan Lebah Mengenal Dunia Binatang Newton, Archimides, Marconi dalam Cerita Seri Asal-Usul Benda Perlengkapan Guru Seri Asal-Usul Benda Perlengkapan Mandi Seri Asal-Usul Benda Perlengkapan Sekolah Tiga Orang Penemu

PENERBIT
EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID EKID Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Ghina Walafafa Ghina Walafafa Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama

NOMOR SK
229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 229/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 1396/A8.2/LL/2008 1396/A8.2/LL/2008 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 345/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H5/2010 330/A10.8/H5/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 23,000 23,000 23,000 85,000 85,000 85,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 37,400 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 26,400 22,000 30,800 44,000 28,600 30,800 39,600 46,800 46,800 41,600 26,400

TANDA LEGALISIR ASLI DARI PENERBIT

Paraf

NO
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

JUDUL BUKU
Bahan Pembentuk Benda di Sekitar Kita Mengenal Flora dan Fauna Nusantara Mengenal Gaya dan Energi Ciri-ciri Makhluk Hidup Pengelompokan Makhluk Hidup Mengenal Benda dan Sifatnya Burung Endemik Indonesia Dibalik Merahnya Darah (Mengenal Darah ) Mata Jendela Dunia Mengenal Dunia Kupu-Kupu Menjelajah Tata Surya (menjelajah Bima Sakti) Otak Pusat Kendali Sains di Sekitar Kita Sejarah Tubuhku: Dasar Pengetahuan Genetika dan Hereditas Sinar Terang di Langit Hitam : Fakta Menarik Mengenai Bintang Telinga Alat Pendengaran Canggih Ensiklopedi Bunga Nasional Ensiklopedi Dunia Kaktus Manfaat Bahan Bakar Gas dalam Keseharian Mari Mengenal Jenis-Jenis Jamur Mencermati Bintang Kecil Mengapa Wajah Kita Berbeda? Mengenal Antariksa Mengenal Magnet Lebih Jauh Mengenal Pesawat Terbang Mengenal Tumbuhan Alfalfa Mengungkap Pesona Alam laut Merawat Kucing Negeri yang Hilang Saat Awan menjadi Hujan Wisata Fauna Nusantara Aktivitas Ekonomi di Pedesaan Kehidupan di Pesisir Pantai Kertas dan Manfaatnya Kota dan Berbagai Permasalahannya Pesona Wallacea Sungai-Sungai Besar di Indonesia Menjelajah Wilayah Kutub Berpetualang Bersama Suku Dayak Kearifan Budaya Lembah Baliyem Indahnya Kota Bandung Ensiklopedi Misteri Manusia Purba Majapahit Kingdom Season Words in The World Khasiat Sayur dan Buah Arsitektur Ramah Lingkungan Bahaya Pestisida Sintetik dan Solusinya Bumi Kian Memanas Cantiknya Terumbu Karang CFC dan Aerosol Gempa Bumi Global Warming dan Persetujuan Internasional Gresik Sejarah Bandar Dagang danJejak Awal Islam Gunung Berapi Gunung-gunung Tertinggi di Indonesia 1 Gunung-gunung Tertinggi di Indonesia 2 Kampanye Pemanasan Global Lewat Kesenian Kearifan Tradisional Kebakaran Hutan Kutub Bumi Landscape Limbah Pabrik Malangnya Hutanku Mangrove Pencegah Global Warming Menjaga Alam dengan Kertas Merawat Rumah Ramah Lingkungan Oh, Lautku Penanganan Sampah Pengalihfungsian Hutan Pertanian Ramah Lingkungan

PENERBIT
Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Sahala Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana

NOMOR SK
2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
35,200 35,200 35,200 39,600 35,200 35,200 46,200 39,600 26,400 30,800 30,800 30,800 57,200 30,800 26,400 30,800 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 21,600 21,600 21,600 18,000 25,200 23,400 25,200 40,700 21,600 35,200 35,200 21,600 25,200 21,600 21,600 25,200 21,600 25,200 21,600 25,200 25,200 21,600 21,600 21,600 52,800

NO
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

JUDUL BUKU
Perubahan Iklim Polusi Ciptaan Manusia Reboisasi Sayangi Lingkungan Kita Transportasi Ramah Lingkungan Minyak Bumi Ensiklopedi Gizi 1 Ensiklopedi Gizi 2 Ensiklopedi Gizi 3 Ensiklopedi Gizi 4 Ensiklopedi Gizi 5 Ensiklopedi Gizi 6 Ensiklopedi Kesehatan 1 Ensiklopedi Kesehatan 2 Ensiklopedi Kesehatan 3 Ensiklopedi Kesehatan 4 Ensiklopedi Kesehatan 5 Ensiklopedi Kesehatan 6 Kertas dan Pelastik Koloid dan Manfaatnya Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kehidupan Sosial dan Usaha Manusia untuk Memenuhi Kebutuhannya Lembaga keuangan Negara Manusia dan Bumi Menganalisis Atlas, Peta dan Globe Mengenal Bentuk Muka Bumi Mengenal Benua dan Samudra Mengenal Kondisi Fisik dan Sosial Wilayah Indonesia Mengetahui Kehidupan Masa Pra-Aksara di Indonesia Perekonomian Indonesia Perkembangan Masyarakat pada masa Hindu-Buddha, Islam, dan Kolonial Eropa Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Uang, Valuta Asing, dan Perdagangan Internasional Berburu Paus di Kampung Lamalera Kapal Dewa Rutji Mengarungi Samudra Jelajahi Pulau Jawa, Bali, Madura dan Nusa Tenggara Belajar Tata Tertib di Rumah dan Sekolah Belajar Tata Krama Dalam Masyarakat Politik Etis dan Pengaruhnya terhadap Pergerakan Nasional VOC, Kongsi Dagang Atau Sebuah Negara Menelusuri Jejak Para Penyebar Islam Nusantara Uang dan Lembaga Keuangan Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota dan Propinsi Mengenal Administrasi Wilayah di Indonesia Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan , Kecamatan Ensiklopedi Badai Berulah Ensiklopedi Danau Ensiklopedi Geliat Tanah Liat Ensiklopedi Kota Mati yang Mengerikan Ensiklopedi Para Penerus Dinasti Ensiklopedi Sejarah 1 Ensiklopedi Sejarah 2 Ensiklopedi Sejarah 3 Mammamia, Italia! Mengenal Bank Mengenal Kampung Naga Awas DBD Awas Jajanan Beracun Hidup Sehat tanpa Narkoba Pentingnya Menjaga Kesehatan Bahaya Narkoba Maulana Ishak Pahlawan dari Pasai Gempa Bumi dan Kekayaan Samudera Mengenal Gunung-Gunung di Nusantara Mengenali Bahaya Narkoba Pemulihan Pemakai Narkoba Waspada Pada Pengedar Narkoba Mencegah Pengaruh Buruk Narkoba Dua Murid Sunan Kalijaga : Sunan Tembayat dan Sunan Geseng Perjuangan Sultan Babullah dari Ternate Sultan Badaruddin II Bangkit Melawan Penjajah

PENERBIT
Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Rama Edukasitama

NOMOR SK
2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 345/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 330/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
21,600 21,600 21,600 25,200 21,600 32,500 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 33,000 39,600 35,200 35,200 35,200 33,000 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200

TANDA LEGALISIR ASLI DARI PENERBIT

Paraf

NO
497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES

JUDUL BUKU
Proses Pembentukan Muka Bumi dan Dampaknya Bagi Kehidupan Mengenal Seluk Beluk Peta Mengenal Atmosfer dan Hidrosfer Menjelajah Negara Maju Seputar Negara-Negara Berkembang Menelaah Proses Masuknya Pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia Menelusuri Kesultanan Tanah Jawa Setapak Peninggalan Sejarah di Nusantara Mengantisipasi Kebutuhan Manusia dan Sumber Daya yang Terbatas Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok Pranata Sosial dalam Masyarakat Mengenal Hubungan dan Konflik dalam Masyarakat Melakukan Ekspor Impor Untung Surapati, Budak Belian dari Bali Narkoba, Musuh semua Generasi Ensiklopedi Benda-Benda Unik dari Indonesia Ensiklopedi Transportasi Darat Ensiklopedi Transportasi Laut Ensiklopedi Transportasi Udara Melancong ke Negeri Para Nabi Paris, Im in Love Sejarah Islam Dunia Uang antara Untung dan Bencana Yuk, ke Belitung! Basket 1 Basket 2 Kenapa Atletik Disebut Induk Semua Cabang Olah Raga Rahasia Kesehatan Pernapasan Susu,Si Putih Kaya Manfaat Gagal Ginjal,Momok yang Menakutkan Manfaat Pepaya Buat Kita Cuaca dan Kesehatan Manusia Obat di Halaman Kita Vitamin sang Pahlawan Kecil yang Hebat Toga - Edisi Khusus Bumbu Dapur Toga - Edisi Khusus Tanaman Liar Keajaiban Otak Manusia Atasi Keracunan dengan Segera Awas Diare dan Tipus Menyerang Berantas Tuntas TB Cegah Polio Sejak Dini Daging, Susu, Telur dan Pengolahannya Hati-hati Pemanasan Global & Penyebaran Penyakit Hindari Gangguan dan Penyakit Kulit Jagalah Kesehatan Mulut dan Gigi Ketahuilah Hepatitis dan Cara Penanggulangannya Lindungi Diri dari HIV Aids Obati Herpes dan Lupus dengan Tepat Pelestarian Lingkungan Hidup Pengenalan Zat Pewarna Rawatlah Mata dengan Benar Tanaman Berkhasiat Obat Tanggap Flu Burung Tanggulangi Gizi yang Kurang & Gizi Buruk Terapi Penyakit Asma dengan Disiplin UKS dan P3k Waspadai DBD dan Chikungunya Zat Kimia dalam Rokok Zat Pengawet dan Penyedap Ilmu Kesehatan Masyarakat Pendidikan Ketangkasan Renang Kesehatan Modal Utama Belajar Berenang Ensiklopedi Buah untuk Kesehatan Ayo Bermain Sepakbola Ayo Mengenal Senam Ayo Bermain Tenis Aku Bisa Merawat Gigi Aneka Tanaman Obat dan Khasiatnya Mengenal Khasiat Sayur dan Buah Pengobatan Dengan Obat Alami

PENERBIT
Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama SahaLa Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Ghina Walafafa Ghina Walafafa Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama

NOMOR SK
2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2011 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 345/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 228/A10.8/H.5/2010 228/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 345/A10.8/H.5/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
38,500 35,200 57,200 35,200 35,200 30,800 35,200 35,200 35,200 35,200 45,100 53,900 42,900 35,200 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 21,600 23,400 21,600 30,800 21,600 21,600 24,500 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 24,500 24,500 32,000 25,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 24,500 24,500 24,500 32,400 35,200 22,000 22,000 22,000 38,500 38,500 35,200 41,600 30,800 41,600

NO
568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK

JUDUL BUKU
Sehat Awal Bahagia Hidup Sehat Lambang dari Iman Kumpulan Obat Timur Tengah Kumpulan Obat Tradisional Cina Kumpulan Obat Tradisional Nusantara Empat Hewan yang Menyehatkan Rahasia Terbebas dari Jerawat Ayo Bermain Basket Karya bermutu dan Tanaman Obat-Obatan Manfaat Wortel bagi Mata Vaksinasi untuk Tubuh Manusia Tanaman Herbal 1 Tanaman Herbal 2 Bermain di air Cara Hidup Sehat Jangan Ragu Makan Daun Pedoman Kesehatan bagi Anak Usia Sekolah Membuat Ketupat Lebaran Meraup Untung dari Pohon Aren Sukses Besar dengan Jeruk Sukses Besar dengan Mangga Sukses Mengolah Kedelai Terpikat Coklat Aneka Kreasi Rajut Karya Seni Bernilai Keindahan Keliling Dunia dengan Angklung Keragaman Bahasa Daerah di Indonesia Legenda Batik Tulis Mengenal dan Membuat batik Seni Merangkai Bunga Mengenal Hardware Komputer Mengenal Dunia Fotografi Be Smart With Internet Belajar Beternak Itik Aneka Kulinernya Belajar Membudidayakan Jagung Beternak Kambing Etawa Beternak Kelinci Cacing Menjijikan tapi menghasilkan Kreasi dengan Plastik Memanfaatkan Sampah Menjadi Kompos Mencari Bahan Bakar Alternatif Mengenal Hardware dan Software Mengenal Microsoft Excel Menorehkan Wajah Dunia di atas Kanvas Menyulap Kotoran Ternak Menjadi Energi Alternatif Microsoft Power Point Microsoft Word Resep Snack Khas Desa Sampah sebagai Energi Alternatif Tanaman Jarak Sebagai Pengganti Bahan Bakar Bensin Yuk, Merawat Tanaman Hias (Peluang Bisnis Tanaman) Agrobisnis Bawang Merah Agrobisnis Jamur Merang Agrobisnis Sukun dan Melon Belajar Komputer Sendiri MS Jilid 1 Belajar Komputer Sendiri MS Jilid 2 Belajar Komputer Sendiri MS Jilid 3 Budidaya Anggur Budidaya Coklat Budidaya Durian Budidaya Ikan Belanak dan Ikan Mas Budidaya Ikan Gurame Budidaya Ikan Mas Koki Budidaya Ikan Mujaer Budidaya Jangkrik dan Ulat Sutera Budidaya Kacang Kedelai Budidaya Kacang Tanah Budidaya Kambing Budidaya Kangkung dan Bayam Budidaya Kerbau dan Kelinci Budidaya Lebah Madu

PENERBIT
Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon

NOMOR SK
2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 227/A10.8/H5/2010 3610/A8.2/LL/2009 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 3610/A8.2/LL/2009 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010

HARGA SATUAN
39,600 39,600 52,800 57,200 61,600 39,600 57,200 36,000 30,800 39,600 26,400 28,600 28,600 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 26,400 30,800 26,400 21,600 30,800 21,600 21,600 21,600 21,600 39,600 39,600 30,800 21,600 35,200 48,400 21,600 21,600 21,600 39,600 25,000 25,000 25,000 42,500 42,500 42,500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

10

TANDA LEGALISIR ASLI DARI PENERBIT

Paraf

NO
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK

JUDUL BUKU
Budidaya Lele Dumbo Budidaya Mangga Budidaya Manggis Budidaya Nangka dan Jambu Biji Budidaya Nenas Budidaya Pepaya Budidaya Pisang Unggul Budidaya Sapi Perah dan Sapi Potong Budidaya Strauberi Budidaya Ubi Jalar dan Kentang Kerajinan Tangan Pengenalan Komputer Teknologi Penetasan Telur Vareasi Olahan Karbohidrat Nonberas 1 Vareasi Olahan Karbohidrat Nonberas 2 Kiat Sukses Beragrobisnis Cabai Kiat Sukses Beragrobisnis Tebu Kiat Sukses Beragrobisnis Semangka Kiat Sukses Beragrobisnis rambutan Kiat Sukses Beragrobisnis murbai dan Sirsak Kiat Sukses Beragrobisnis Tomat Alat Musik dari Berbagai Negara di Dunia Budaya Melayu Riau 1 - Bilingual Budaya Melayu Riau 2 - Bilingual Habitat Gajah Sumatera 1 - Bilingual Habitat Gajah Sumatera 2 - Bilingual Habitat Gajah Sumatera 3 - Bilingual Jejak Budaya Islam di Indonesia Keris Senjata Para Raja Nusantara 1 - Bilingual Keris Senjata Para Raja Nusantara 2 - Bilingual Permainan Tradisional Indonesia Kearifan Lokal Suku Dayak/Kalbar Adat Istiadat dan Rumah Panjang Dayak Aneka Tari Bali Karapan Sapi Mengenal Budaya Nias/Sumatera Utara - Bilingual Aneka Kreasi Sulam Belajar Menanam Sayuran Bertanam Buah Anggur Bertanam Mangga Berwirausaha itu Menyenangkan Jangan Gengsi dengan Terasi Kopi, Si Hitam yang Menggairahkan Membudidayakan Rumput Laut Membudidayakan Udang Memelihara Tanaman Hias Mengenal Alat-Alat Musik Dunia Mengenal Kesenian Wayang Golek Mengenal Masakan Nusantara Menjelajahi Dunia dengan Internet Merawat dan Memperbaiki Komputer Pernak-Pernik Kerajinan Kaca Pesta Rakyat Rahasia Sukses Bisnis Warnet Sentra Kaos Sablon Sukses Mengolah Ubi Jalar Tangan-Tangan yang Lihai Berkreasi dengan Rotan Belajar Membuat Makrame Aneka Kuliner Masakan Ikan Belajar Bikin Kue, Yuk Bergembira Mengolah Angka dengan MS Excel Bergembira Mengolah Kata dengan MS Word Bermain Grafis dengan Corel 11 Beternak Ayam Broiler Budidaya Kacang Tanah Hari-hari Cerah dengan Budidaya Ikan Ikan Hias Berbuah Manis Kemilau Anak Pantai Berkat Rumput Laut Mengenal Gitar Listrik Mengukir Topeng Murah Meriah Merancang Web dengan Front Page

PENERBIT
Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Epsilon Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama

NOMOR SK
3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 3610/A8.2/LL/2009 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 3610/A8.2/LL/2009 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 230/A10.8/H.5/2010 3610/A8.2/LL/2009 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 227/A10.8/H5/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2011 2787/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 3610/A8.2/LL/2009 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 42,500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 33,000 44,200 44,200 41,600 41,600 41,600 35,200 30,800 30,800 39,600 70,200 32,400 38,500 28,800 49,400 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 41,800 52,800 57,200 26,400 44,000 48,400 57,200 52,000 50,600 62,400 35,200 26,400 52,000 40,700 52,800

11

NO
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK

JUDUL BUKU
Penerapan IQ pada Software Komputer Pengrajin Sepatu yang Sukses Sampah Itu Emas Santri Produktif Perintis Budidaya Lele Mengenal Lagu Rakyat Nusantara Mengenal Tanda Musik dan Lagu-lagu Daerah Budaya Khas banyumas Ragam Hias Kerajinan Cantik Kota Palembang Pesona Budaya Lampung Batik Pekalongan Kerajinan Perak di Kota Gede Membudidayakan Mangga Yuk Tari Topeng dari Cirebon Meraih Sukses dengan Beternak Puyuh Dibalik Asam Manis Sirup Nanas Manfaat Buah Kelapa Melangkah Lebih Maju dengan Terasi Udang Memproduksi kecap dan Tempe Mengenal Teknologi dan Informasi Menggapai bahagia berkat Mie dan Bihun Menyingkap Sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 1 Menyingkap Sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 2 Usaha Group Beta 1 Usaha Group Beta 2 Zarpan si Ahli Jangkrik Berpikir dan Melangkah Lebih Maju Aku bisa Membuat dan Memanfaatkan Kertas Daur Ulang Asyiknya Belajar Komputer Awas Tajam Beternak Bebek Dunia Berpesta Imlek Internet Teman Belajarku Kain-Kain Tradisional Di Indonesia Macam-Macam Batu Mulia Memilih dan Menggunakan Komputer Meneguk Manfaat dari Secangkir Teh Mengenal Software Komputer Mengupas Manfaat Durian Origami Sukses Berkat Coklat Sukses Besar dengan Apel Sukses Besar dengan Kelapa Sukses Besar dengan Pisang Sukses Mengolah Singkong Ubi dan Singkong Usaha Jaket Kulit Wirausaha Tanaman Hias Aku bisa Membuat Dan Memanfaatkan Kertas Daur ulang Keanekaragaman Cagar Alam Ujung Kulon Mengenal Pariwisata Sumatra Barat Batik Pesisir Jawa 1 - Bilingual Batik Pesisir Jawa 2 - Bilingual Fungsi Sungai Bagi Masyarakat Kalimantan 1 Fungsi Sungai Bagi Masyarakat Kalimantan 2 Jambi : Suku Anak Dalam 1 - Bilingual Jambi : Suku Anak Dalam 2 - Bilingual Keluhuran Adat Masyarakat Betawi Keraton-Keraton di Indonesia Ngaben Di Bali 1 - Bilingual Ngaben Di Bali 2 - Bilingual Pesona Bawah Laut Sulawesi Utara 1 Pesona Bawah Laut Sulawesi Utara 2 Reog Ponorogo/Jawa Timur 1 - Bilingual Reog Ponorogo/Jawa Timur 2 - Bilingual Siger Lambang Budaya Lampung 1 - Bilingual Siger Lambang Budaya Lampung 2 - Bilingual Cagar Alam Meru Betiri Jawa Timur Keindahan Budaya Bumi Raflesia Bengkulu 1 Keindahan Budaya Bumi Raflesia Bengkulu 2 Ludruk dan Tari Kremo Surabaya

PENERBIT
Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Citra Unggul Laksana Citra Unggul Laksana Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Ghina Walafafa Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama

NOMOR SK
2788/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
40,000 26,400 26,400 46,800 35,200 35,200 31,900 26,400 37,400 39,600 35,200 57,200 30,800 48,400 39,600 48,400 57,200 44,000 26,400 33,800 28,600 28,600 30,800 26,400 52,800 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 36,300 41,800 59,800 59,800 58,500 58,500 53,300 53,300 35,200 78,000 50,700 50,700 49,400 49,400 58,500 58,500 49,400 49,400 31,900 39,600 39,600 35,200

12

TANDA LEGALISIR ASLI DARI PENERBIT

Paraf

NO
782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan Pengayaan

MAPEL
MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK MULOK PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD

JUDUL BUKU
Mengenal Songket Palembang Bermalam di Serambi Mekah Bersua di Jembatan Ampera / palembang Brastagi, Kota yang Rupawan Buluh Merindu di Istana Mainun Bumi Sriwijaya Nan Menawan Hati Di Bawah Langit Kota Liwa / lampung Eksotisme Tano Niha Jalan-jalan di Pulau Penyengat Kemilau Pasir Putih Pulau Bintan Keunikan Tanah Rencong Keunikan Tarian Khas Sumatera Utara Menelisik Keunikan Budaya Tano Niha / nias Mengenal Aneka Tarian Khas Melayu Riau Mengenal Budaya Ranah Minang Menjelajah Panorama Alam Tanah Bengkulu Menjelajah Pesona Alam Bukit Barisan Pesona Bumi Sejuta Situs Megalit Pesona Negeri Pelangi Seribu Gunung / Kerinci Pesta Tabuik di Pariaman Uniknya Budaya Tabot Ragam Budaya 22 Etnik Sulawesi Tenggara Wayang Golek Sunda Mengenal Suku Badui 1 - Bilingual Mengenal Suku Badui 2 - Bilingual Jiwa Maritim Masyarakat Mandar dan Bugis 1 - Bilingual Jiwa Maritim Masyarakat Mandar dan Bugis 2 - Bilingual Keeksotisan Budaya Bali Keunikan Suku Baduy di Banten Bahasa Perancis untuk sehari - hari Citra Diri dalam Kehidupan Exploring How Descriptive Text Works Exploring How Recount Text Works Enriching and Building Vocabulary seri 1 Enriching and Building Vocabulary seri 2 Enriching and Building Vocabulary seri 3 Enriching and Building Vocabulary seri 4 Enriching and Building Vocabulary seri 5 Enriching and Building Vocabulary seri 6 Enriching and Building Vocabulary seri 7 Learning about Narrative Texts Description vs Explanation Media Today (Mastering News Item Text) Learning How to Give Command and Prohibition Merancang Situs dan Blog Internet Menggali Potensi Diri Pentingnya Pendidikan Bagi Kita Rumahku Penuh dengan Teknologi Curhat Seorang Guru Idaman Jadi Remaja Smart and Gaul Why Not Belajar Berpidato Berkawan Melalui Facebook Email, Chatting, dan Browsing Internet Hidup dalam Kreativitas Laptop Semakin Ngetop Mengembangkan Diri dengan Berbagai Keahlian Mengenal Kalimat Bahasa Inggris 1 Mengenal Kalimat Bahasa Inggris 2 Mengenal Kalimat Bahasa Inggris 3

PENERBIT
Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama SahaLa Adidayatama ahaLa Adidayatama Sahala Adidayatama Sahala Adidayatama Sahala Adidayatama Sahala Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Multazam Mulia Utama Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia

NOMOR SK
2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 39,600 39,600 39,600 46,200 46,200 22,000 22,000 22,000 22,000 46,200 35,200 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,200 35,200 35,200 37,400 31,500 18,000 18,000 18,000 41,600 41,600 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

13

NO
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi

MAPEL
KAMUS B IND

JUDUL BUKU
Kamus Bahasa Indonesia Bergambar

PENERBIT
Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Genesindo Genesindo Epsilon Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama

NOMOR SK
2790/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 DJ.I/375/2009 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
450,000 175,000 45,500 41,600 40,300 31,200 32,500 45,500 45,500 30,000 30,000 130,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 250,000 250,000 250,000

KAMUS B ING - IND Kamus Bahasa Inggris - Indonesia KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B ING - IND KAMUS B IND PKN PKN PKN PKN PKN PKN B IND B IND B IND B IND B IND B IND MAT MAT MAT MAT MAT MAT IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA Kamus 3 Bahasa (Ind-Ing-Mdrn) Seri : Otomotif Kamus 3 Bahasa (Ind-Ing-Mdrn) Seri : Ekonomi Islam Kamus 3 Bahasa (Ind-Ing-Mdrn) Seri : Informasi Kamus 3 Bahasa (Ind-Ing-Mdrn) Seri : Farmasi Kamus 3 Bahasa (Ind-Ing-Mdrn) Seri : Biologi Kamus 3 Bahasa (Ind-Ing-Mdrn) Seri : Geografi Kamus 3 Bahasa (Ind-Ing-Mdrn) Seri : Ekspor Impor New Phrasal Verbs Dictionary Phrasal Verbs Examples Dictionary Kamus Pintar Bahasa Indonesia Ensiklopedi Kewarganegaraan 1 Ensiklopedi Kewarganegaraan 2 Ensiklopedi Kewarganegaraan 3 Ensiklopedi Kewarganegaraan 4 Ensiklopedi Kewarganegaraan 5 Ensiklopedi Kewarganegaraan 6 Ensiklopedi Bahasa dan Sastra 1 Ensiklopedi Bahasa dan Sastra 2 Ensiklopedi Bahasa dan Sastra 3 Ensiklopedi Bahasa dan Sastra 4 Ensiklopedi Bahasa dan Sastra 5 Ensiklopedi Bahasa dan Sastra 6 Ensiklopedi Matematika Seri Bilangan Ensiklopedi Matematika Seri Geometri Ensiklopedi Matematika Seri Matematikawan Ensiklopedi Matematika Seri Pecahan Ensiklopedi Matematika Seri Pengukuran Ensiklopedi Matematika Seri Statistika dan Peluang Ensiklopedi Hewan 1 Ensiklopedi Hewan 2 Ensiklopedi Hewan 3 Ensiklopedi Hewan 4 Ensiklopedi Hewan 5 Ensiklopedi Hewan 6 Ensiklopedi Hewan 7 Ensiklopedi Hewan 8 Ensiklopedi Hewan 9 Ensiklopedi Hewan 10 Ensiklopedi Burung Ratites Ensiklopedi Bunga Penghias Halaman Ensiklopedi Lumba-lumba Mamalia yang Ceria Ensiklopedi Bunga Nasional Ensiklopedi Flora Identitas Daerah Ensiklopedi Dunia Kaktus Ensiklopedi Teknologi 1 Ensiklopedi Teknologi 2 Ensiklopedi Teknologi 3 Ensiklopedi Teknologi 4 Ensiklopedi Teknologi 5 Ensiklopedi Teknologi 6 Ensiklopedi Teknologi 7 Ensiklopedi Teknologi 8 Ensiklopedi Binatang Seri Binatang Gurun Ensiklopedi Binatang Seri Dunia Ikan Laut Ensiklopedi Binatang Seri Serangga Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Populer Seri Hewan Di Sekitar Kita Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Populer Seri Alam Semesta Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Populer Seri Bumi Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Populer Seri Dinosaurus Ensiklopedi IPTEK Seri : Alam Semesta - Bilingual Ensiklopedi IPTEK Seri : Mahluk Hidup - Bilingual Ensiklopedi IPTEK Seri : Cahaya dan Alat Optik- Bilingual

14

TANDA LEGALISIR ASLI DARI PENERBIT

Paraf

NO
905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi Referensi

MAPEL
IPS IPS IPS IPS SBK SBK SBK SBK SBK SBK SBK PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES PENJASKES

JUDUL BUKU
Ensiklopedia Sejarah Seri Tokoh 1 Ensiklopedia Sejarah Seri Tokoh 2 Ensiklopedia Sejarah Seri Tokoh 3 Ensiklopedia Sejarah Seri Tokoh 4 Ensiklopedi Kebudayaan Indonesia 1 Ensiklopedi Kebudayaan Indonesia 2 Ensiklopedi Kebudayaan Indonesia 3 Ensiklopedi Kebudayaan Indonesia 4 Ensiklopedi Kebudayaan Indonesia 5 Ensiklopedi Budaya Khas Indonesia Ensiklopedi Seni Tradisional Nusantara Ensiklopedi Jantung Sehat Idaman Semua Insan Ensiklopedi Penyangga Yang Kukuh Ensiklopedi Jernihnya Mataku Ensiklopedi Buah untuk Kesehatan Ensiklopedi Olah Raga

PENERBIT
Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Buana Cipta Pustaka Kenanga Pustaka Indonesia Multazam Mulia Utama

NOMOR SK
2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2787/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010 2789/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
100,000 100,000 100,000 100,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 100,000

15

NO
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

JENIS DESKRIPSI BUKU BUKU


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK PANDIK

MAPEL

JUDUL BUKU
Portofolio PAI Portofolio Sosiologi Sistem Pengajaran Modul pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dinamika Masyarakat Indonesia Membangun Komunikasi dalam Keluarga Meningkatkan Karsa Umat Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) Pembelajaran IPA dengan SAVI & Konstektual Pembelajaran Kebudayaan Nilai Pancasila Pembelajaran Pendidiikan Kesadaran Hukum Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Berdemokrasi Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Berkewarganegaraan Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Bermasyarakat Multikultural Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hak Asasi Manusia Pendidikan Berbahasa Santun Pendidikan Menuju Masyarakat Indonesia Baru Penelitian Tindakan Kelas Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia 1 Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia 2 Metodologi Pembelajaran PKN 1 Metodologi Pembelajaran PKN 2 Metodologi Pembelajaran IPA 1 Metodologi Pembelajaran IPA 2 Model Pembelajaran Kooperatif Ilmu Pengetahuan Alam 1 Model Pembelajaran Kooperatif Ilmu Pengetahuan Alam 2 Pendekatan Berbasis Kecakapan Hidup dan Pembelajaran Konstektual Pendekatan, Metode, dan Teknik Pembelajaran Bahasa Indonesia Portofolio Portofolio Biologi Ensiklopedi IPTEK Seri : Kimia dan Unsur - Bilingual Ensiklopedi IPTEK Seri : Bahan dan Teknologi - Bilingual Ensiklopedi IPTEK Seri : Teknologi Kedokteran dan Kesehatan - Bilingual Ensiklopedi IPTEK Seri : Cahaya dan Energi - Bilingual Kumpulan Peraturan Mendiknas jilid 1 Kumpulan Peraturan Mendiknas jilid 2 Kumpulan Peraturan Mendiknas jilid 3 Kumpulan Peraturan Mendiknas jilid 4 Kumpulan Peraturan Mendiknas jilid 5 Kumpulan Peraturan Mendiknas jilid 6 Manfaat Face Book untuk Kegiatan Mengajar Mengajar Kelas Multikultural Panduan Mengajar Musik Panduan Mengajar Olah Raga Panduan Mengajar Seni Rupa Panduan Mengajar Tari Panduan mengajar Teater Panduan Motivasi Olimpiade IPA Metode Quantum Swiming Petunjuk Guru IPA SD

PENERBIT
Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Genesindo Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Multazam Mulia Utama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama Rama Edukasitama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama SahaLa Adidayatama Talenta Pustaka Indonesia Talenta Pustaka Indonesia

NOMOR SK
230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 234/A10.8/H.5/2010 DJ.I/375/2009 230/A10.8/H.5/2010 3610/A8.2/LL/2009 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 227/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 3610/A8.2/LL/2009 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 351/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 230/A10.8/H.5/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2746/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2788/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010 2790/A10/H.4/2010

HARGA SATUAN
24,200 24,200 35,000 46,000 30,000 33,000 60,000 37,500 30,000 30,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 38,500 40,000 40,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 22,000 24,200 250,000 250,000 250,000 250,000 23,000 25,000 23,000 28,000 23,000 22,750 35,000 39,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 43,650 22,000 22,000

16