Anda di halaman 1dari 3

Analisis data kualitatif

KUMPULAN 9 ~naima~fatin~hidaya~adlin~anfal~

Konsep Analisis dan Interpretasi Data

Analisis Data Kualitatif

Analisis Interpretasi Data Kajian

Proses Analisis Data Kualitatif


Kaedah Kompleks Analisis Data Kualitatif Temu bual Analisis Data Temu bual secara kualitatif

7.5.2 peringkat akhir analisis data temubual kualitatif (berfikir tentang data)
Peringkat 1: memeriksa dan membanding bahan dalam setiap kategori (within category analisis) Tujuan: memahami data, cuba memahamai perbezaan yang ada celik akal. Peringkat 2: membanding bahan dalam satu kategori dengan kategori yang lain (across category analisis) Tujuan: cuba menghubungkait kategori untuk mencari hubungan, cari penjelasan kepada fokus kajian, membina tema keseluruhan. Selesai peringkat 1 & 2 tulis laporan kajian