Anda di halaman 1dari 1

TOKOH

BIODATA Nukman bin Tsabit Rahimullah Lahir pada 80H di Bandar Kufah Iraq Wafat pada bulan Rejab 150H di Baghdad Petah bercakap Digelar Imam Al-A`zam Malik bin Anas bin Aamir AlAsbahi Lahir 712M di Madinah Wafat pada 789M Suka menziarahi orang sakit dan mengiringi jenazah ke kubur Muhammad bin Idris bin Uthman Al-Abas Lahir pada bulan Rejab 150H di Gaza,Palestin Wafat pada bulan Rejab 204Hdi Mesir Mempunyai suara yang merdu,fasih bercakap

PENDIDIKAN Mempelajari ilmu fiqh,tauhid,al-quran,as-sunnah dan bahasa arab Gurunya Anas bin Malik,Imam Hamad bin Sulaiman Muridnya Imam Hasan bin Zayyad,Imam Muhammad bin Al-Hassan Memulakan pengajian alQuran dan tafsir Gurunya Imam Abdullah bin Yazid,Imam Ibnu Syahab AlZuhri Muridnya,Imam Syafie,Imam Abu Hanifah Menghafaz seluruh al-Quran pada umur 9 tahun Gurunya Imam Muslim binKhalid Az-Zinji,Imam Sufian bin Uyyaynah Muridnya Imam Al-hasan bin Muhammad AlZa`faraani,Imam Ahmad bin Hanbal Asy-syaibani Keluar dari Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan Gurunya Husyaim bin Basyir,Abdul Rahman bin Mahdi Muridnya Imam Bukhari,Imam Muslim Dididik oleh bapanya sejak kecil Gurunya Syeikh Ahmad bin Muhammad Al-Tusi,Imam Abu Nasr Al-Ismai`li Mempelajari kitab2 hadis & Rijal Al-Hadis Belajar di Darul Assikriyyah Suka bergaul dengan ulama

SUMBANGAN Menghasilkan banyak karya seperti Al-fiqh,AlAkbar,Kitab AlFaraaidh Merupakan pengasas Mazhab Hanafi Melarang bertaqlid Pengasas Mazhab Maliki Membukukan 5000 hadis dalam kitab AlMuwatta`

KETOKOHAN Pintar mengeluarkan hukum Seorang yang berdikari & tidak tamak Berjaya menyelesaikan masalah dengan memberi fatwa Menghafaz keseluruhan al-Quran sebelum baligh Diiktiraf sebagai ulama pada umur 17 tahun Diiktiraf menjadi guru dalam Masjidil Haram pada umur 15 tahun Ahli hadis Menarik balik kebanyakan fatwa di Madinah & Mekag serta mengeluarkan fatwa baru Gigih menyelidik sumber2 dan kebenaran hadis

IMAM ABU HANIFAH

IMAM MALIK

IMAM ASYSYAFIE

Pengasas Mazhab Syafie Membukukan karyanya seperti Kitab fiqh,Ikhtilaf Al-hadis

IMAM AHMAD BIN HANBAL

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Lahir 780M di Baghdad Wafat 855 di Baghdad Kuat memelihara maruah & agamanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Lahir 1058M di Tus Wafat 1111M di Tus Pandai berpidato dan berhujah Taqiyyuddin Abu Al-Abas Ahmad bin Al-Halim AlHarrani Lahir 1262M di Bandar Harran Wafat 1329M dalam penjara Damsyik Bersifat kritis & terbuka Abu Al-A`la Al-Maududi Lahir 1903M di Auragabad Wafat 1983M Bersederhana dalam kehidupan Syeikh Muhammad Idris bin Abdurrauf Lahir 1892M di Mekah Wafat 13 Oktober 1989M Mahir dalam bidang hadis,tafsir,fiqh

Pengasas Mazhab Hanbali Karyanya AlMusnad,Tafsirul Quran

IMAM GHAZALI

IMAM IBNU TAIMIYAH

Menulis kitab Maqasid AlFalaasifah Menghasilkan kitab Tasawwuf Berusaha membersihkan amalan bid`ah Karyanya seperti Majmuk Fatawi,Ilmu Al-Hadis

Seorang Ahli Tasawwuf Terkenal sebagai pemikiran islam Berusaha menentang pemikiran bara yang meracuni fikiran umat islam

ABU ALA`LA ALMAUDUDI

Dididik oleh bapanya sendiri bahasa Arab,Inggeris,Parsi & Urdu

Menyampaikan ceramah2 tentang ekonomi,politik dan pendidikan Menghasilkan kamus arab-melayu,kamus Al-Marbawi,Al-Jaib

Bekerja dalam bidang kewartawanan di umur 16 tahun

SYEIKH MUHAMMAD IDRIS ALMARBAWI

Universiti Al-Azhar Mesir Mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Kampung Lubuk Merbau

Menerokai bidang tafsir Dianugerahkan ijazah kehormatan doktor persuratan