Anda di halaman 1dari 4

BORANG SEMAKAN PRESTASI SAINS DUNIA DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2012

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2.1

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4.1

2.4.2

2.4.3

B3DS1E1

B4DS1E1

B5DS1E1

B6DS1E1

B6DS1E2

B6DS1E3

B2DS1E1

B3DS1E1

B1DS2E1

B5DS2E1

B3DS3E1

B4DS3E1

B3DS4E1

B4DS2E1

B6DS1E4

B1DS3E1

B3DS5E1

B2DS2E1

B2D2E2

B5DS3E1

B2DS3E1

B4D4E1

B5DS4E1

SitiNur Alisha

SitiNorhafiza

NurAsyikin Natasha

Umairah

Nor FatinMuslihah

Asmayanti

Muhammad IihamHakimi

MuhammadAfiq Daniel

MohamadZawawi

1.1.2

B1DS1E1

1.1.1

BIL

BORANG SEMAKAN PRESTASI SAINS DUNIA DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2012


BIL

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

B3DS6E1

B4DS5E1

B5DS7E1

B6DS1E6

B2DS4E1

B2DS4E2

B3DS7E1

B4DS1E1

B4DS6E2

B5DS8E1

B6DS2E1

B6DS2E2

NurAsyikin Natasha

B1DS5E1

Umairah

4.1.1

Nor FatinMuslihah

B5DS6E1

Asmayanti

3.3.1

Muhammad IihamHakimi

B6DS1E1

MuhammadAfiq Daniel

3.2.1

MohamadZawawi

B5DS5E1

3.1.2

B1DS4E1

3.1.1

2.11
B
2.10

3.1

3.2

3.3

4.1

5.1

6.1

7.1

B3DT4E1/2

B2DT1E1

B5DT2E1/2

B5DT2E3

B5DT3E1/2

B4DT2E1/2

B6DT1E2

B5DT4E1/2

B6DT1E1

B3DT3E2

2.9
B5DT1E1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

B2DT2E1/2

B4DT1E1/2

B3DT2E1/2

B3DT2E3

B2DT2E4

B3DT3E1

B3DT4E1

2.2
B3DT1E1/2

2.8

2.1
1.4
B1DT1E1

1.3

1.2

4567
3
2
1

BIL

1.1

Umairah

Nor FatinMuslihah

Asmayanti

Muhammad IihamHakimi

MuhammadAfiq Daniel

MohamadZawawi

SitiNur Alisha

SitiNorhafiza

BORANG SEMAKAN PRESTASI TMK TAHUN 2 2012

7
8
9

NurAsyikin Natasha

SitiNorhafiza

SitiNur Alisha

Disediakanoleh,

-------------------------------------------CIK TAN CHOY WON


( Guru Mata Pelajaran DST Tahun 2 )
SJKC REDANG PANJANG

Disemakoleh,

____________________________
PN. KHOO LEE HWA
(Guru Besar)
SJKC REDANG PANJANG