Anda di halaman 1dari 2

Jadual 5 di bawah merupakan jadual perancangan pengumpulan data untuk menjalankan penyelidikan ini.

LANGKAH /TARIKH Langkah 1 Aktiviti 1

CARA MENGUMPUL DATA Pemerhatian

TINDAKAN

Pengkaji akan membuat pemerhatian hasil kerja awal murid untuk mengenal pasti murid

2-6 April 2012

yang bermasalah menulis

Langkah 2 Aktiviti 2

Tinjauan awal -senarai semak -lembaran garis biasa

Melakukan ujian pra untuk mengenal pasti tahap penulisan responden yang ingin dipilh mengunakan senarai semak kriteria penulisan serta lembaran bergaris biasa

09 April 2012

Langkah 3 Aktiviti 3 12 April 2012

Intervensi -senarai semak -lembaran 3 garis

Melihat pencapaian responden selepas mengunakan kaedah 3 garis pada lembaran yang diberi menggunakan senarai semak yang sama semasa ujian pra

Jadual 5 Cara Pengumpulan Data

1.0 PERANCANGAN CARA MENGANALISIS DATA

Jadual 6 di bawah merupakan jadualperancangan cara menganalisis data untuk menjalankan penyelidikan ini.

LANGKAH /TARIKH Langkah 1 Aktiviti 1

CARA MENGUMPUL DATA Pemerhatian

CARA MENGANALISIS DATA

Data akan dikumpulkan dengan melihat hasil kerja murid mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh

2-6 April 2012

pengkaji iaitu tidak kemas, tidak betul dan tidak teratur.

Langkah 2 Aktiviti 2

Tinjauan awal -senarai semak -lembaran garis biasa

Data akan dianalisis dengan melihat hasil kerja lembaran bergaris biasa dengan melihat tahap responden mengunakan senarai semak kriteria penulisan yang mengunakan Gred A, Gred B atau Gred C

09 April 2012

Langkah 3 Aktiviti 3 12 April 2012

Intervensi -senarai semak -lembaran 3 garis

Data dianilis dengan melihat hasil kerja lembaran kaedah tiga garisan menggunakan senarai semak yang sama untuk menilai tahap penulisan responden. Perbezaan akan dilihat dengan melihat peningkatan gred yang diperolehi.

Jadual 6 Jadual Perancangan Cara Menganalisis Data