MANUAL PENGGUNA SISTEM KENAIKAN PANGKAT (ePANGKAT) TAHAP PENGGUNA BIASA

http://www.moe.gov.my/epangkat

PPP dan AKS lantikan SPP di KPM dibenarkan mengakses ePANGKAT untuk perkara-perkara berikut: • Membuat semakan maklumat peribadi dan perkhidmatan • Membuat permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang disiarkan di dalam ePANGKAT •Membuat semakan status semasa syarat-syarat umum dan status semasa permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang dimohon melalui ePANGKAT

Langkah Penggunaan: 1.moe.gov. Log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan masing-masing.my/epangkat/firsttimelogin.php . Hanya pengguna berdaftar sahaja yang dibenarkan mengakses ke dalam ePANGKAT. Untuk Tatacara Pendaftaran Pengguna sila rujuk pautan http://www. .

. Log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan masing-masing.moe.Langkah Penggunaan: 1.my/epangkat/firsttimelogin. Hanya pengguna berdaftar sahaja yang dibenarkan mengakses ke dalam ePANGKAT. Untuk Tatacara Pendaftaran Pengguna sila rujuk pautan http://www.gov.php .

Langkah Penggunaan: 2. Pastikan nama. . jawatan dan tempat bertugas betul.

.

Sub Modul Senarai Iklan Sekiranya ada iklan yang sedang ditawarkan. Sekiranya tiada. mesej ‘Harap Maaf! Tiada iklan yang terkini’ akan dipaparkan. calon boleh mengklik pada nama iklan untuk memohon.Langkah Penggunaan: 4. .

.Langkah Penggunaan: 4. Pilih Tahun dan Pilihan (Ditutup/ Belum Ditutup) untuk memaparkan status iklan yang berkenaan. Sub Modul Status Permohonan Sub modul ini membenarkan calon melihat status semasa permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang dimohon melalui ePANGKAT.

Langkah Penggunaan: Skrin Sub Modul Status Permohonan .

Langkah Penggunaan: 5. Sebarang ralat dalam maklumat yang dipaparkan boleh dirujuk kepada Pentadbir Jabatan masing-masing melalui Ketua Pembantu Tadbir BRP atau yang berkaitan. Sub Modul Maklumat Peribadi Sub modul ini membenarkan calon menyemak maklumat peribadi dan perkhidmatan yang telah dikemaskini oleh Pentadbir Jabatan masing-masing. .

Langkah Penggunaan: Skrin Utama Sub Modul Maklumat Peribadi Paparan PPPLD/PPPS .

Langkah Penggunaan: Skrin Utama Sub Modul Maklumat Peribadi Paparan AKS .

Langkah Penggunaan: Sub Modul Maklumat Peribadi Calon boleh klik pada pautan yang disediakan untuk menyemak maklumat masing-masing. Skrin-skrin berikutnya menerangkan tentang tab-tab yang terdapat di dalam sub modul ini. .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Peribadi .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Perkhidmatan PPPLD/PPPS Paparan PPPLD/PPPS .

Samb. Skrin Maklumat Perkhidmatan PPPLD/PPPS .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Perkhidmatan AKS Paparan AKS .

Samb. Skrin Maklumat Perkhidmatan AKS .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Akademik .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Cuti .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Pengalaman Kerja .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Pengisytiharaan Harta .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat PTK .

Bebas dari status Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan .Lulus Tapisan Keutuhan SPRM VII.Bebas dari tindakan tatatertib dan mahkamah V.Disahkan dalam perkhidmatan II.Telah mengisytiharkan harta VI.Laporan Nilaian Prestasi 3 Tahun Terakhir III. Sub Modul Semakan Syarat Umum Sub modul ini membenarkan calon menyemak maklumat syaratsyarat umum pemangkuan/ kenaikan pangkat seperti berikut: I.Langkah Penggunaan: 6.Lulus PTK (Sebelum 2010) IV.

Langkah Penggunaan: Skrin Sub Modul Semakan Syarat Umum .

4.my dengan menyertakan maklumat berikut: 1. 5. 3. sila hubungi kami melalui emel epangkat@moe. 2.gov.Sekiranya anda menghadapi masalah ketika menggunakan ePANGKAT. Nama: Nombor Kad Pengenalan: Jawatan: Tempat Bertugas: Masalah: .

Terima Kasih. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful