MANUAL PENGGUNA SISTEM KENAIKAN PANGKAT (ePANGKAT) TAHAP PENGGUNA BIASA

http://www.moe.gov.my/epangkat

PPP dan AKS lantikan SPP di KPM dibenarkan mengakses ePANGKAT untuk perkara-perkara berikut: • Membuat semakan maklumat peribadi dan perkhidmatan • Membuat permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang disiarkan di dalam ePANGKAT •Membuat semakan status semasa syarat-syarat umum dan status semasa permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang dimohon melalui ePANGKAT

Log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan masing-masing. .my/epangkat/firsttimelogin.Langkah Penggunaan: 1.gov.moe. Untuk Tatacara Pendaftaran Pengguna sila rujuk pautan http://www.php . Hanya pengguna berdaftar sahaja yang dibenarkan mengakses ke dalam ePANGKAT.

Langkah Penggunaan: 1. Untuk Tatacara Pendaftaran Pengguna sila rujuk pautan http://www.gov.my/epangkat/firsttimelogin. . Hanya pengguna berdaftar sahaja yang dibenarkan mengakses ke dalam ePANGKAT. Log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan masing-masing.moe.php .

jawatan dan tempat bertugas betul. Pastikan nama.Langkah Penggunaan: 2. .

.

Langkah Penggunaan: 4. calon boleh mengklik pada nama iklan untuk memohon. Sub Modul Senarai Iklan Sekiranya ada iklan yang sedang ditawarkan. . Sekiranya tiada. mesej ‘Harap Maaf! Tiada iklan yang terkini’ akan dipaparkan.

Langkah Penggunaan: 4. Pilih Tahun dan Pilihan (Ditutup/ Belum Ditutup) untuk memaparkan status iklan yang berkenaan. Sub Modul Status Permohonan Sub modul ini membenarkan calon melihat status semasa permohonan iklan pemangkuan/ kenaikan pangkat yang dimohon melalui ePANGKAT. .

Langkah Penggunaan: Skrin Sub Modul Status Permohonan .

Langkah Penggunaan: 5. Sub Modul Maklumat Peribadi Sub modul ini membenarkan calon menyemak maklumat peribadi dan perkhidmatan yang telah dikemaskini oleh Pentadbir Jabatan masing-masing. . Sebarang ralat dalam maklumat yang dipaparkan boleh dirujuk kepada Pentadbir Jabatan masing-masing melalui Ketua Pembantu Tadbir BRP atau yang berkaitan.

Langkah Penggunaan: Skrin Utama Sub Modul Maklumat Peribadi Paparan PPPLD/PPPS .

Langkah Penggunaan: Skrin Utama Sub Modul Maklumat Peribadi Paparan AKS .

. Skrin-skrin berikutnya menerangkan tentang tab-tab yang terdapat di dalam sub modul ini.Langkah Penggunaan: Sub Modul Maklumat Peribadi Calon boleh klik pada pautan yang disediakan untuk menyemak maklumat masing-masing.

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Peribadi .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Perkhidmatan PPPLD/PPPS Paparan PPPLD/PPPS .

Skrin Maklumat Perkhidmatan PPPLD/PPPS .Samb.

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Perkhidmatan AKS Paparan AKS .

Samb. Skrin Maklumat Perkhidmatan AKS .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Akademik .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Cuti .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Pengalaman Kerja .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat Pengisytiharaan Harta .

Langkah Penggunaan: Skrin Maklumat PTK .

Lulus PTK (Sebelum 2010) IV.Laporan Nilaian Prestasi 3 Tahun Terakhir III.Langkah Penggunaan: 6.Telah mengisytiharkan harta VI.Bebas dari status Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan .Lulus Tapisan Keutuhan SPRM VII.Disahkan dalam perkhidmatan II.Bebas dari tindakan tatatertib dan mahkamah V. Sub Modul Semakan Syarat Umum Sub modul ini membenarkan calon menyemak maklumat syaratsyarat umum pemangkuan/ kenaikan pangkat seperti berikut: I.

Langkah Penggunaan: Skrin Sub Modul Semakan Syarat Umum .

4.Sekiranya anda menghadapi masalah ketika menggunakan ePANGKAT. Nama: Nombor Kad Pengenalan: Jawatan: Tempat Bertugas: Masalah: . 3. sila hubungi kami melalui emel epangkat@moe. 5. 2.gov.my dengan menyertakan maklumat berikut: 1.

.Terima Kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful