Anda di halaman 1dari 12

Aa Trleri

1. IHLAMUR

YAPISI: ok sayda deiik tr vardr. Yaz hlamuru, k hlamuru, gm olan ve Kafkasya hlamuru yaygn olanlardr. Olgun odunlu aalar grubundandr. D odunu genitir. Dank gzeneklidir. Yl halkalar btn kesitlerde belirsiz grnts verir. z nlar da yledir. Gzenekleri kktr. Genellikle plak gzle grnmez. odun ili d odunun rengi birbirine benzer. ZELLKLER: ok yumuak bir aatr. E yapldr. Dokusu ve grn dzgndr. Sk ve ince yapldr. Esnektir. Kururken ok eker. Ak havada ve deien hava artlarnda ksa zamanda bozulur. Fiziki etkilere dayanm azdr. ok kolay ilenir. ivi ve vida ile zayf, tutkalla iyi balant kurar. Zor verniklenir. AIRLII: Hava kurusu arl 0.40 gr/cm3 (zgl arl) tr.

2. KAVAK YAPISI: Titrek kavak, Al kavak, Konak kavak, Piramit kava ve Kanada kava en ok bulunan trleridir. Gvdenin tm d odun zellii gsterir. Al kavak gbek yapmaz. Dier trleri olgun odunlu aalar gurubuna girer. Btn kavak trleri dank gzeneklidir. Yl halkalar ve damarlar belirli grnt vermezler. Gzenekleri ve z nlar plak gzle grnmez. RENG: Trne gre beyaz, kirli beyaz, sarms beyaz olan kavakta bazen kahverengi gbek oduna rastlanr. ZELLKLER: ok yumuak, kaba ve gevek yapldr. Uygun koullarda az alr, a atlar, Kolay kesilir, ancak aletlerin kesici azlarn abuk kreltir. Tutkalla iyi balant kurar. Fizik etkilerine dayanm zayftr. yi boyanr. Zor verniklenir. AIRLII: Hava kurusu kavan zgl arl 0.45gr/cm3 tr.

3. KESTANE YETT YERLER: Gney Avrupada ve Avrupann orta blgelerinde, Balkanlarda Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistanda, Trkiye de Kafkaslarda, talyada Alptekinlerde ve Alperin gney

yamalarnda, spanyada, Kuzey Afrikada yerli olarak bulunmaktadr. Yurdumuzda: Karadeniz kylarnda, stanbul dolaylarnda, Ege blgesinde, Antalyann dousunda yetiir. YAPISI: Kereste olarak meeye ok benzer. Gbek odunludur. D odunu dar i odunu genitir. ember gzeneklidir. lkbahar dokusu gvde grlebilecek gzeneklidir. Sonbahar dokusundaki gzenekleri ile grlmeyecek ekildedir. z nlar gzkmez buda meeden ayran en nemli zelliidir. RENG: D odunu kirli sar, bazen beyaz veya gri olur. odunu sar kahverengidir. ZELLKLER: Sert, sk yaplr, Esnektir. Kolay krlr. Uzun iplikli olduu iin kolay bklr. Az alr. Kolay ilenir. Havann bozucu etkisine dayankldr. ok iyi boyanr. yi verniklenir. Su altnda olaanst bir dayanma sahiptir. ivi yada tutkal iyi balant kurar. AIRLII: Hava kurusu zgl arl 0,56 gr/cm 2 tr. KULANILII: Yaplarn dnda, doramaclkta, kpr ve iskele ayaklarnda kullanlr. Mobilya retiminde masif ve kaplama olarak deerlendirilir. zellikle bkme mobilyalarnda aranan bir aatr.

4. ARMUT YETT YERLER: Trkiyenin btn blgelerinde dank halde bulunur. YAPISI: Olgun odunlu aalar gurubundandr. Dank gzeneklidir. Ylhalkalar belirlidir. Gzenekleri plak gzle grlmeyecek kadar kktr. Baz trleri parltl olur. RENG: Aktan krmz kahverengidir. ZELLKLER: Orta sert sk dokuludur. Kururken ok eker ve ekil deitirir. yi kurutulduktan sonra a eker. Az esnektir. Krlgandr. kolay ilenir. Nemli havaya pek dayankl deildir. E yapldr. ok iyi boyanr ve verniklenir. AIRLII: Hava kurusunun arl 0.70 gr/cm 3 tr. KULLANILII: Masif ve zellikle kaplama olarak mobilya retiminde, tornal, asmal ilerde, heykel yapmnda, gnye, cetvel gibi aletlerin yapmnda kakma ilerinde kullanlr.

5. HU YETT YERLER: Dou Karadeniz ve Dou Anadolu blgelerinde yetiir. Yetitii blgede kayn veya sprge ac olarak isimlendirilir. YAPISI: Adi hu ve beyaz hu olarak bilinir. Olgun aalar grubuna girer. Dank gzeneklidir. lkbahar ve sonbahar dokularnda belirli ve yapsal farklar bulunmaz. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Uzsun iplikli ve dzgn yapldr. RENG: odunu ile d odun ayn renktedir. Hu tarms beyaz bir aatr. Bazen gbee yakn dar bir blm ok ak kahverengidir. ZELLKLER: Sk ve ince yapldr. Orta sert bir aatr. Bklgendir. Fizik etkilerine dayanm iyidir. Zor yarlr. Kolay ilenir. Kururken ok alr ve atlar. Torna ilerinde glk karr. Ak havaya dayankszdr hemen rr. ivi ve vida ile balant zayf olur. Tutkalla iyi yapr. ok yi boya ve vernik tutar. AIRLII: Hava kurusu zgl arl 0.62 gr/cm 3 tr. KULLANILII: yi bir mobilya aacdr. Oturma mobilyalarnda, oymal ilerde, mzik aletlerinde, kzak ve kayak, kontrplk retiminde, f, makara mekik, ayakkab kalb yapmnda kullanlr. 6. ZEYTN YETT YERLER: Vatan Trkiyedir. zellikle Ege ve Marmara da yetiir. YAPISI: Gzenekleri plak gzle grnmeyecek ekilde danktr. Is nlar belirsizdir. Gbek aal odunlu aalar gurubuna girer. RENG: D odun ak sar, i odunu ak veya koy kahverengidir. ZELLKLER: Sk yapl ve sert bir aatr. Genellikle kolay ilenir. Dzgn yzey verir. Hava deiimine dayanm snrldr. Fizik dayanm ortadr. Kuru zeytinin alma oran azalr. AIRLII: zgl arl ortalama 0.94 gr/cm3 tr. KULLANILII: Mobilya retiminde en ok kaplama olarak kullanlr. Zeytin damar deseni yznden kendine

zg bir grnt salar. Fra sap ve biblo yapmnda kullanlr. 7. MEE YERLET YERLER: Trkiyedeki btn ormanlarda kark halde, bazen de ayr orman halinde bulunur. zellikle Trakyada, Marmara ve olu dolaylarnda bol meeye rastlanr. Yetitii blgelerde bazen pelit, bazen de palamut ac diye isimlendirilir. YAPISI: Gbek odunlu aalar grubundandr. D odunu dardr. ember gzeneklidir. zkesitte parlak pulcuklar veya eritler halinde znlar vardr. z nlarn en belirgin grnd aa tr meedir. z nlarnda mat kesitteki grn koyu renkli izgiler halindedir. lkbahar dokusunda gzenekler klr ve sklar. Yl halkalar belirgindir. Damar kesitte, gzeneklerin oluturduu damar desenleri grnr. Meenin ok sayda deiik tr vardr. Bu nedenle yapsal nitelikleri farkl mee aalar ile karlamak doaldr. Genellikle kaba dokulu ve iri gzeneklidir. RENG: Meenin rengi genellikle kirli sardr. D odunu kirli sarms beyazdr. Gbek odunu koyu sardr. Baz trlerin d odunu ak pembe, gbek odunu ak kahverengidir. ZELLKLER: Mee aacnn yaklak 400 tr vardr. Bu trleri kesinlikle birbirinden ayrmak ok gtr. Aa ileri ve mobilya endstrisinde sertliine ve yumuaklna gre deerlendirilir. Meenin sert ve yumuak olmasa ounlukla yetitii yer baldr. Dar ve sk halkal mee kerestesi e yapl zellik gsterir ve genellikle yumuak olur. Kaln ve seyrek halkal meenin kerestesi sert olur. Zor ilenir. Mee genellikle az alr. Kola yarlr. Baz trleri orta sert, bazlar serttir. Meenin trleri arasnda az esnek ve ok esnek olanlar vardr. Yumuak kereste veren trleri kolay ilenir. Havann ve nemin bozucu etkilerine ar en byk dayanm gsteren aatr. D odunu, i odunu kadar dayankl deildir. Bnyesindeki bol toner yznden, en iyi boyanabilen aa meedir. zellikle kimyasal boyalarda ve bu durum aka grnr. Kolay verniklenir. Ancak iri gzenekli olduu iin mat verniklenecek ilerde kullanlmas daha uygundur. AIRLII: Meenin hava kurusunun zgl arl ortalama 0.86 gr/cm3 tr. KULLANILII: Kaln ve seyrek halkal sert mee kereste yaplarn d ve i blmlerinde, kap, pencere, merdiven, deme kaplamasnda, parke yapmnda kullanlr. Takm saplar, f, vagon, araba, gemi, kayk, kpr ve iskele ayaklarnda sert mee kereste olumlu sonu verir. Yumuak tr meenin masif ve kaplamas mobilya retiminde, yaplarn i blmlerinde, dekorasyon uygulamalarnda aranan bir geretir.

8. AKGRGEN YETT YERLER:

Trkiyede Karadeniz, Trakya ve Marmara sahilleri ile i blmlerde bulunur. Ormanclar ve kerestecilerin bazlar akgrgeni grgen, frnlanm (krmz) grgeni de kayn olarak isimlendirilirler. YAPISI: Olgun odunlu aalar grubundandr yl halkalar ak ve belirli grnmez. Dank gvenilir. Gzenekleri plak gzle grlmeyecek kadar kktr. Yl halkalar bazen dalgaldr. ok belirgin olmayan z nlar vardr. RENG: ounlukla sarms beyaz, bazen de gri beyazdr. ZELLKLER: ok sert, ar ve sk yapldr. Bklmeye kar dayankldr. Zor yarlr. Zor ilenir fakat temiz yzey verir. ok alr. ok atlar alma sonunda kamburlar. zellikle deien hava koullarnda ksa srede bozulur ve rk iyi verniklenir. AIRLII: Ak grgenin hava kurusunun zgl arl yaklak 0.75 gr/cm3 tr. KULLANILII: Yap marangozluu ve mobilya retiminde kullanlmas uygun deildir. Kk boyutlu fakat salam olmas gereken yerlerde olumlu sonu verir. Aatan yaplan aletlerde kullanlr. ( Mutfak aleti, ayakkab kalb, l aletleri vb.) 9. DI BUDAK YETT YERLER: Karadeniz, Marmara ve Trakya sahillerinde ve Anadolunun i kesimlerinde bulunur. Genellikle kark orman halindedir. Adapazar dolaylarnda st yalnz bana orman oluturur. YAPISI: Olgun odunlu aalar gurubundandr. D odunu genitir. Ortalama 50 yandaki d budakta gbek odun oluum balar. Gzenekleri ember biiminde dalr. ri ve ok gzeneklidir. znlar vardr fakat parlak ve belirli grnt vermezler. lkbahar halkas gevek ve iri gzenekli, sonbahar halkas ise sk yaplr ve ince gzeneklidir. Bu yzden canl damar grnts verir. Bazen dalgal, parlt, iekli olur. RENG: D budan d odunu beyaza ok yakn renktedir. odun ak kahverengidir. Zamanla koyular. ZELLKLER: Sert ar, sk yapl bir aatr. Kolay ilenir. Zor yarlr. Kuru ortamda dayankldr. Havann deien etkilerinden abuk bozulur. Bcekler ve mikroorganizmalar tarafndan kolay ykmlanmaz. Uygunsuz koullarda depolanrsa odaklanr. ok eker. Tutkal, ivi ve vida ile orta derecede balant kurar. yi verniklenir. Su boyalar ile zor boyanr.

AIRLII: Hava kurusu zgl arl 0.68 gr/cm3 tr. KULLANILII: Yap kerestesi olarak kullanlmas uygun deildir. Masif ve kaplamas mobilya retiminde ok kullanlr. Tornaclkta olumlu sonu verir. Kontrplak retiminde yararlanlr. Mobilya ve i mimarden baka, alet yapmnda, spor aralarnda kullanlr. 10. KARAAA YETT YERLER: Karadeniz blgelerinde orman halinde, dier blgelerde dank halde yetiir. YAPISI: Karaaa gbek odunlu bir aatr. ember gzeneklidir. lkbahar dokusu ak renkli, ok gzenekli ve kaba yapldr. Sonbahar dokusu koy renkli daha kk gzenekli ve sak yapldr. znlar zellikle zkesitte ak kahverengi kk parlak pulcuklar halinde grnr. Karaaacn iletken dokusunu oluturan gzenekler iridir. ne yrt eklindedir ve plak gzle grnr. Yllk halkalar belirlidir. Damar kesitte canl ve belirli damar ssleri vardr. RENG: Yeni kesilmi karaaata d odun sarms beyazdr. Zamanla koyulaarak ak krmz kahverengi olur. odunu ise an tonda ikolata kahverengi rengindedir. ZELLKLER: Ova karaaac en deerli trdr. Ova karaaac ile da karaaacnn teknik nitelikleri edeerdedir. Hercai karaaacn kalitesi dierlerinden dktr. Ova karaaacn kerestesi sert, sak yapldr. Uzun liflidir, Mee gibi dayankldr. Basnca kar dayanm iyidir. Zor ilenir. Kesici aletlerin azlarn abuk krletir. yi boyanr ve verniklenir. AIRLII: Hava kurusunun zgl arl yaklak olarak 0.64 gr/cm 3 tr. KULLANILII: yi bir mobilya aacdr. Masif ve kaplama olarak mobilya retiminde ok kullanlr. Zengin damar desenleri yznden aranr. Kk kaplamalarda desen daha da gzelleir. Kendisine zg grn olan mobilyalar retmek olanan verir. Tornaclkta, parke retiminde, kayklkta kpr ve iskele inaatnda kullanlr. 11. CEVZ YETT YERLER: Trkiyenin hemen her yerinde yetiir. Orman oluturmaz. Bahelerde, tarlalarda yetitirilir. YAPISI: Gbek odunlu aalar grubundandr. D odun dardr. Dank gzeneklidir. lkbahar dokusunu oluturan gzenekleri, sonbahar dokusunu oluturan gzeneklerinden iridir. Yl

halkalar kesin ve belirli bir ekilde birbirinden ayrlr. Gzenekler, bakesitte kk delikler halinde. z ve damar kesitte ine yrt halinde grnr. Cevizin z nlar gzle grlmeyecek kadar kktr. lkbahar ve sonbahar dokularnn fark, renkte olmas yznden zkesitte deiik renkte paralel izgiler grlr. Damar kesitli zengin damar desenleri oluur. Damarl, dalgal, parltl trleri vardr. Cevizin kke yakn blmlerinden karlan kk kaplamalar ok canl simetrik desenler elde etme olasln verir. Byle kaplamalar zellikle klasik mobilya retiminde aranr. RENG: D odunu sar, gridir. Gbek odunu ak stl kahverengiden koyu kahverengine kadar deiir. ZELLKLER: Cevizin kerestesi orta sert ve sk elyafladr. Ar aalardandr. ivi, vida ve tutkalla balant kurma nitelii yeterlidir. Fizik etkilere dayanm iyidir. ok alr ve ok eker. Kolay yarlr. Yalnz kuru ortamda dayankldr. Kolay ve rahat ilenir. AIRLII: Hava kurusu lahde ki Cevizin zgl arl yaklak 0.65 gr/cm 3 tr. KULLANILII: stn nitelikli ve estetik ynnden deerli bir mobilya aacdr. mimarclk tada ok aranr. Masif v kaplama olarak kullanlr. Oymal ve tornal ilerde baarl sonu verir. Mzik aleti ve model yapmnda kullanlabilir. 12. AKAAA YETT YERLER: Grgen ormanlarnda kark halde buluru. Ayrca Trabzon, Bolu, Krklareli, Bursa, Denizli ve Antalya dolaylarnda yetiir. Baz blgelerde kelebek aac diye bilinir. YAPISI: Yaklak 150 tr bulunan kk bir familyadr. ounlukla yapran dken, elsi loblu, zt konumlu, bazen de tysz veya basit yaprakldr. Norve aka aac, nar yaprakl Akaaa, Tatar Akaaa, talyan aka aac, Fransz aka aac Balkan Aka aac, Dou aka aac diye eitleri vardr. RENG: Da aka aac hafif sarms beyaz, ova aka aacnn rengi pembe beyazdr. Aka aacn rengi zamanla ve kendiliinden sararr. ZELLKLER: Akaaa sert ve sk aalardandr. E yapldr. Kolay ilenir. Esnek ve olduka bklgendir. Az eker, arplmaya ve atlamaya eilimi vardr. Nemli ortamda ok duyarldr, kolay rr. Uygunsuz koullarda bcekler ve mikroorganizmalar ykmlanr. AIRLII: Btn trleri ayn arlkta deildir. Hava kurusu aka aacn zgl arl 0.56-0.68 gr/cm3 arasnda deiir.

KULLANILII: Masif ve kaplama olarak mobilya retiminde, mzik aletlerinde, mutfak aletlerinde, ayakkab kalplarnda, oymaclkta, kakmaclkta, kl testeresi ile hazrlanan ince ilerde, oyuncak, makara el aletlerin saplarnda 13. KIZILAA YETT YERLER Karadeniz, Trakya, Marmara, Akdeniz ky blgelerinde dere ilerinde yetiir. YAPISI: Kzlaa olgun odunlu aalar grubundandr. Dank gzeneklidir. Gzenekleri plak gzle grlmeyecek kadar kktr. Yl halkalar belirlidir. zkesitte eritler ve pulcuklar halinde z nlar grlr. znlarn damar kesitteki grn koyu renkli izgiler halindedir. odun ile d odunu arasnda belirgin renk fark yoktur. Damar kesitte kendiliinden oluan lekelere rastlanr. lkbahar ve sonbahar dokular belirli izgiler halinde birbirinden ayrlmaz. Damar ssleri de belirsizdir. RENG: Beyaza yakn ok ak kahverengi veya pembe beyazdr. Kesilip havada braklan kzlaa, sarms krmz olur. Kuruduka rengi pas krmzsna dnr. ZELLKLER: Hafif, yumuak, gevek yapl aatr. Kolay yarlr. Az esnektir. ok eker. alma sonucu arplma oran azdr. Su altnda dayankldr. Hava rutubetinin deimesi halinde hi dayankl deildir. Byle yerlerde kullanlmamaldr. Bcekler ve mikroorganizmalar tarafndan kolay ykmlanr. ok iyi ilenir. Parlak, dzgn bir yzey verir. ok atlar. Tutkalla iyi balant kurar. ok iyi boyanr ve iyi verniklenir. AIRLII: Hava kurusu, kzlaacn zgl arl yaklak olarak 0.60 gr/cm 3 tr. KULLANILII: Masif, kontra plak ve kaplama halinde kullanlr. En yaygn kullanld olan kontra plak retimidir. Modelcilikte, takunya, oyuncak, sigara kutusu ve ambalaj yapmnda, oymal ve tornal ilerde kullanlr. Kaplamasndan, boyanacak mobilyalarn retiminde de faydalanlr.

14. AKASYA YETT YERLER: Akasya, Trkiyede orman oluturmaz. Dank halde, aalandrma alanlarnda ve parklarda yetitirilir. YAPISI: Gbek odunlu aalar grubundandr. D odunu dar, i odun genitir. Ylhalkalar belirli ve ember gzeneklidir. z nlar zkesitte parlak grnt verir, lkbahar dokusunu oluturan gzenekleri iridir. Sonbahar dokusu ince gzenekli ve koyu renklidir. Genellikle kahverengi

olan sonbahar dokusu yznden canl damar desenleri yapar. Ayn nedenle ylhalkalar belirgindir. RENG: D odunu ak sarms beyazdr. odunu geni ve sarms yeildir. Havada zamanla rengi deiir. Yeil kahverengi olur. ZELLKLER: Akasya sert bir aatr. Dokusu sk ve salamdr. Esnektir. Yarlmaya kar byk diren gsterir. Vurulmaya ve srtnmeye kar direnci yksektir. Zor ilenir. Deiik hava koullarnda bile en dayankl aalardan biridir. ekmesi, almas dengelidir. Bcekler ve mikroorganizmalar tarafndan kolay ykmlanmaz. Rendelendiinde dzgn ve parlak bir yzey verir. Yal olduu iin zellikle su boyalar ile zor boyanr. AIRLII: Akasyann hava kurusunun zgl arl yaklak olarak 0b70-0,90 gr/cm 3 arasnda deiir. KULLANILII: Su alt yeralt inaatlarda iyi sonu veren bir aatr. Araba yapmnda, alet saplarnda, beden eitimi aletlerinde kullanlr. Mobilyaclkta zellikle tornal, oymal ve kakmal ilerde yararlanlabilir.

15. INAR YETT YERLER: Trkiyenin hemen btn blgelerinde yetiir. Orman oluturmaz. YAPISI: nar, gbek odunlu aalar grubundandr. D odunu genitir. Dank gzeneklidir. z nlar k belirgindir. z kesitte parlak ve iri pulcuklar halinde grnr. z nlar damar kesitteki grnts grgen aacn andrr. Gzenekleri plak gzle grlmeyecek kadar kktr. Belirgin damar deseni yapmaz. RENG: D odunu ak pembe beyazdr. odunu ak kahverengidir. ZELLKLER: Sert ve sk dokulu bir aatr. Kururken kamburlar, arplr, atlar. Deiik hava koullarnda dayankl deildir. Ksa srede rr. Uygun ve dzenli ortamda dayanma sresi azdr. Fizik etkilere dayanm zayftr. lenmesi bazen glk karr. Rahat torna edilebilir. ivi ve vida ile orta, tutkalla iyi balant kurar. zellikle zmpara ile iyi perdah edilir. Boyanabilme yetenei vardr, iyi verniklenir. AIRLII: Hava kurusu narn zgl arl 0.56 gr/cm3 tr. KULLANILII: nar yaplarn ilerinde dorama gereci olarak, mutfak eyas yapmnda, ambalaj sanayisinde kullanlr. Mobilya endstrisinde kullanlmas kstldr. Tornal ve kakmal

ilerde aranr. 16. KRAZ YETT YERLER: Karadeniz blgesinde ormanlarda dank olarak kiraza rastlanr. Ancak Trkiyede yaygn olarak bahelerde yetitirilir. YAPISI: Kiraz, gbek odunlu aalar gurubundandr. D odunu dardr. Dank gzeneklidir. Gzenekleri, ilkbahar dokusunda iri, sonbahar dokusunda incedir. Ylhalkalar belirlidir. Dz izgili veya dalgal damar desenleri yapar, ancak damar desenleri fazla belirgin grnmez, iz nlar tek tek grnmez. Gruplar oluturarak yzeye parlaklk verir. RENG: Kirazn d odunu sarms pembe beyazdr. odunu ak sarms kahverengidir. ZELLKLER: Kiraz ince dokulu, sert sk bir aatr. Zor yarlr. Rahat ve kolay ilenir. Fiziki etkilere dayanm zayftr. Rendelendiinde dzgn ve parlak bir yzey verir. Kururken ok eker. Ak havada dayankl deildir. Uygunsuz koullarda ksa srede bozulur. Bcekler ve mikroorganizmalar tarafndan kolayca ykmlanr. Gevrektir. ivi, vida ve tutkalla balant kurma yetenei iyidir. yi pedal edilebilir. yi boyanr ve iyi verniklenir. AIRLII: Deiik aralkta kiraz trlerine rastlanr. Hava kurusunun zgl arl ortalama 0.60 gr/cm 3 tr. KULLANILII: Mobilya ve i mimaride masif ve kaplama olarak kullanlr. Tornal kakmal (Markteri), oymal ilerde, mzik aletleri ve bilimsel aletlerin yapmnda modelcilikte aranan bir geretir. Kaliteli ilerde kirazn yalnz gbek odunu kullanlmaldr

17. MAUN YETT YERLER: Maun aacnn vatan Bat Hindistan ve Orta Amerikadr. Afrikada yetiir. Scak iklim aacdr ounlukla pazarland yere veya gnderildii limana gre isimlendirilir. rnein Kba maunu, Alaska maunu, Bolivya maunu gibi. Bazen de yapsal zelliine gre isimlendirilir. Sapelli maun, piramit maun, krmz veya sar maun gibi. YAPISI: Gbek odunlu bir aatr. Trne gre bazen ok iri, bazen orta irilikte gzeneklidir. Gzenekleri dank dzendedir. znlar belirlidir. izgili, benekli, yollu, dalgal, parltl grnen Deiik maun cinsleri vardr. Dal diplerinden karlan kaplamas, pratik maun ad ile satlr. Piramit maun ok canl damar ssleri tar. Afrika maunu veya sepeti maun ad verilen tr, yn deitiren buruk bymesi yznden ilgin bir yapsal zellik gsterir. Yanardner,

uzun parltl damarlar yapan bu tr maunun masif ve kaplamas kullanld eyaya canl bir grnt kazandrr. Yl halka snrlar belirli biimde birbirinden ayrlmaz. RENG: D odunu gri renklidir. odunu trne gre sar ile krmz kahverengi arasnda deiir. Kesildii andaki rengi, havann etkisi ile ve zamanla belirli oranda koyular. ZELLKLER: Sk yapl, az esnek bir aatr. Kolay ve temiz ilenir. Az alr, az eker ve az atlar. Bol tanelidir. Bu yzden en iyi boyanan aalardandr. yi verniklenir. Deien hava koullarnda bile byk dayanm gsterir. ivi, vida ve tutkalla balanr kurma nitelii iyidir. Bcekler ve mikroorganizmalar tarafndan kolay ykmlamaz Oyma ve tornada baarl sonular verir. AIRLII: Hava kurusu maunun zgl arl yaklak olarak 0.50-0.60 gr/cm 3 tr. KULLANILII: ok deiik amalarla kullanlabilecek, stn nitelikleri olan bir aatr. Yaplarn i ve d blmlerinde dorama, parke, merdiven yapmnda. Gemicilikte, mzik aletlerinde, tornal, oymal, kakmal ilerde, modern ve klasik btn mobilyalarda masif ve kaplama olarak byk bir kullanma sahiptir.

18. GL YETT YERLER: Dou Hindistan, Bat Hindistan, Avustralya ve Brezilyada yetiir. YAPISI: Yetitii yere gre isimlendirilen ok deiik tr vardr. Daha nce incelenen paduk aacda gl cinsindendir. Dank gzenekli bir aatr. z nlar genellikle plak gzle grlmeyecek kadar kktr. Sk dokuludur. Baz trleri gl gibi kokar. RENG: D odunu ak sardr. odun eidine gre deiir. Avustralya gl koyu krmz damarldr. Brezilya gl ayn renkte fakat daha canldr. ZELLKLER: Sert aalardandr. lenirken zorluk karmaz, parlak ve dzgn yzey verir. Baz trleri yaldr. Deiik havalara kar olduka dayankldr. Haereler kar dayankldr. Az alr, kolay yarlr. Kesici aletlerin kesici azn kreltir. Tutkalla orta balant kurar. yi verniklenir. AIRLII: Hava kurusu zgl arl 0.95 gr/cm3 tr. KULLANILII: Kk boyutlu oymal, tornal ss eyalarnda, kakmal ilerde, sanat deeri stn mobilyalarda masif ve kaplama olarak kullanlr.

19. SATEN CEVZ (AMERKAN CEVZ) YETT YERLER: Vatan, Amerika Birleik devletlerinin gney dousu ve Meksikadr. Amerikada saten cevizi diye tannr. YAPISI: Rengi ve grn, dzgn izgili freze cevizi andrr. Gbek odunlu bir aatr. Orta irilikte gzenekleri vardr. Dank gzeneklidir. znlar belirsizdir. Damar desenleri yerli ceviz kadar hareketli ve gzel deildir. Bozuk bir grn vardr. RENG: Bazen, soluk sarms kahverengi zeminde koyu kahverengi damarldr. Damarlarn sayalat da olur. Kesildii andaki rengi, havann etkisi ile ve zamanla solar, donuklar. ZELLKLER: Olduka sert ve sk yapl bir aatr. Kolay yarlr. Bnyesinde kauuk benzeri bir madde bulunur. Perdah edilince, ipek parlaklnda dzgn bir yzey verir. Grn ve yapsal nitelikleri bakmndan yeterli ceviz kadar deerli deildir. Tutkalla balant kurma nitelii zayftr. Aletleri kesici azlarn abuk kreltir. Zor boyanr, iyi verniklenir. AIRLII: Hava kurusu zgl arl 0.55 gr/cm3 tr. KULLANILII: Yetitii blgelerde ok geni bir kullanma sahiptir. Masif kraa, kontrplk, kaplama, halinde mobilya endstrisinde deerlendirilir. Trkiye kaplama olarak mobilya retiminde ve i mimarde, geni ve uzun yzeylerin